Quá Trình Và Thiết Bị Lọc Bụi Túi Vải

QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ LỌC BIA

QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ LỌC BIA
... ngăn lọc QUÁ TRÌNH LỌC BIA • Giai đoạn 1: lọc dịch đường Thiết bị: máy lọc đáy • Giai đoạn 2: lọc bia Thiết bị: máy lọc đĩa máy lọc khung bản /lọc túi GIAI ĐOẠN 1: LỌC DỊCH ĐƯỜNG • Mục đích trình ... cần thiết cho bia Thiết bị sử dụng: máy lọc ép khung •Bổ sung: CO2 Giai đoạn 2: LỌC BIA Bước 2: LỌC TINH THIẾT BỊ LỌC KHUNG BẢN Lực ép khung P ≥ Q1 + Q2 Giai đoạn 2: LỌC BIA Bước 2: LỌC TINH THIẾT ... lưu máy lọc thô đĩa lọc tạo thành lớp bề mặt (lớp huyền phù) phủ lưới lọc Giai đoạn 2: LỌC BIA Bước 1: LỌC THÔ QUY TRÌNH LỌC THÔ Bia non Bột trợ lọc Chất ổn định bia Máy lọc đĩa Cặn bia, xác...
 • 26
 • 436
 • 1

Báo cáo thí nghiệm quá trình thiết bị Lọc khung bản

Báo cáo thí nghiệm quá trình và thiết bị Lọc khung bản
... BÀI 7: LỌC KHUNG BẢN I MỤC DÍCH THÍ NGHIỆM: - Làm quen với cấu tạo ngun lý hoạt động máy lọc khung - Tiến hành thí nghiệm lọc - Xác định hệ số lọc theo số liệu thí nghiệm thu II PHƯƠNG ... Sơ đồ thiết bị thí nghiệm - Máy lọc khung bản:  Số khung:  Số bản: - Diện tích bề mặt lọc - Máy khuấy chuẩn bị huyền phù - Bơm - Dụng cụ đo:  Áp kế đo áp suất lọc  Đồng hồ đo thời gian lọc ... thống lọc phòng thí nghiệm chưa thật kín Do q trình thí nghiệm lọc, việc điều chỉnh đúng, xác áp suất làm việc khó Khi điều chỉnh lọc chưa thật sát, áp suất dễ bị thay đổi, làm nước lọc bơm vào thiết...
 • 11
 • 2,589
 • 1

thiết bị lọc bụi = túi vải

thiết bị lọc bụi = túi vải
... mà rũ bụi Tải trọng không khí vải lọc thông thường 150~200 m/h trở lực thiết bị khoảng 120~150 kg/m2 Chu kỳ rũ bụi 2~3 h Tính toán sơ thiết bị sau: Tổng diện tích túi lọc bụi yêu cầu: F = Q/(150~180)(m2) ... Diện tích túi: Túi tròn: f = p x D x I(m2) Túi hộp chữ nhật: f = x (a + b) x l (m2) Số túi ngăn lọc: n = F/f (lấy tròn)/ (túi) Với: Q – Lưu lượng khí thải cần lọc (m3/h) D – Đường kính túi lọc hình ... tháo bụi khỏi túi làm mặt vải Khi cho không khí theo chiều từ bên vào bên túi, túi phải có khung căng túi làm từ kim loại để túi không bị xẹp lại làm việc Với sơ đồ này, miệng túi nối với mặt...
 • 3
 • 2,252
 • 58

Tiểu luận tìm hiểu về thiết bị lọc bụi túi vải

Tiểu luận tìm hiểu về thiết bị lọc bụi túi vải
... − − − Hình Thiết bị lọc khung đặt dọc − − − CHƯƠNG ỨNG DỤNG CỦA THIẾT BỊ LỌC BỤI TÚI VẢI − − 4.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ỨNG DỤNG CỦA THIẾT BỊ LỌC BỤI TÚI VẢI − Thiết bị lọc bụi túi vải thiết kế đặc ... CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ LỌC BỤI TÚI VẢI 1.1 GIỚI THIỆU VỀ THIẾT BỊ LOC BỤI TÚI VẢI 1.1.1 Định nghĩa Thiết bị lọc khí lọc túi vải thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí, loại bỏ hạt bụi không khí ... 16 Hình Thiết bị lọc bụi túi vải làm xung phản lực 1.1.6 Ưu nhược điểm loại thiết bị lọc túi vải [6] Trang 17 Bảng Ưu nhược điểm loại thiết bị lọc bụi túi vải Kiểu/Loại Thiết bị lọc bụi làm theo...
 • 54
 • 378
 • 1

Tiểu luận thiết bị lọc bụi túi vải

Tiểu luận thiết bị lọc bụi túi vải
... TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ LỌC BỤI TÚI VẢI 1.1 GIỚI THIỆU VỀ THIẾT BỊ LỌC BỤI TÚI VẢI 1.1.1 Định nghĩa Thiết bị lọc khí lọc túi vải thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí, loại bỏ hạt bụi không khí ... động phổ biến 2000F CHƯƠNG ỨNG DỤNG CỦA THIẾT BỊ LỌC BỤI TÚI VẢI GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ỨNG DỤNG CỦA THIẾT BỊ LỌC BỤI TÚI VẢI 4.1 Thiết bị lọc bụi túi vải thiết kế đặc biệt để đáp ứng cho nhu cầu ... hình lọc 10 Mô thiết bị túi vải tiết kiệm lượng Mill áp dụng cho sản xuất ximăng Hình Thiết túi 11 bị lọc Modun dành cho khí chứa nhiều bụi nặng 24 CHƯƠNG KẾT LUẬN Thiết bị lọc túi vải thiết bị lọc...
 • 25
 • 545
 • 2

tìm hiểu về thiết bị lọc bụi túi vải

tìm hiểu về thiết bị lọc bụi túi vải
... lichính ệu lọc sử dụng vải Máy Túi lọc Thiết bị lọc bụi túi vải thường có hình trụkhí : nén giữ chặt lưới ống có trangVan bị rũ cấu giũ bụi bụ i Cấu tạo Buồng Động Túilọc lọc bụi: làm loại vải lọc đườngcơ ... Trịnhvề Ththiết ị Mỹ Duyên I Tổng quan bị lọc bụi 1.1 Bụi ương Thị Thu Hà 1.2 Thiết bịLlọc bụi DANH 1.3 Nguyên tắc hoạt động chung SÁCH Trần Thanh Huy II.NHÓM Thiết bịVõ lọc Đ bụi c H túi ng vải ... thành thấp II LỌC BỤI TÚI VẢI 2.1 Nguyên lí hoạt động HOÀN NGUYÊN KHẢ NĂNG LỌC II LỌC BỤI TÚI VẢI VẢI LỌC MÀNG TRỢ LỌ C 2.1 Nguyên lí hoạt động II LỌC BỤI TÚI VẢI Hoàn nguyên bề mặt lọc Rung rũ...
 • 15
 • 141
 • 0

quá trình thiết bị cơ học chương 3 lọc

quá trình và thiết bị cơ học chương 3 lọc
... q m3/m2 VIII) GIỚI THIỆU THIẾT BỊ LỌC BỤI VIII.1) Các thiết bị lọc bụi VIII.1.1) Thiết bị lọc ướt VIII.1.2) Thiết bị lọc khô VIII.2) Thiết bị lọc hệ lỏng không đồng ( huyền phù) VIII.2.1) Thiết ... VIII.2.1) Thiết bị lọc khung bản – Lọc ép VIII.2.2 ) Máy lọc chân không thùng quay Bài : Huyền phù chất rắn nước có khối lượng riêng ρr =30 00 kg/m3 Nồng độ khối lượng Cm =10%, lọc thiết bị lọc khung ... nước lọc Xo, m3/m3 -Thể tích nước lọc riêng q, m3/m2 -Thời gian bắt đầu lọc đến lúc đầy bã -Khối lượng riêng bã ẩm ρb, kg/m3 -Xác định khối lượng huyền phù cần lọc từ đầu Gh, kg Bài 2: Thiết bị...
 • 22
 • 236
 • 0

Quá trình thiết bị truyền chất - Chương 1

Quá trình và thiết bị truyền chất - Chương 1
... k(CA - CA*)a(CB - CB*)b ⇒ ∆C = (CA - CA*)a(CB - CB*)b hồûc u = k1CAaCBb - k2CRrCSs ∆C1 = CAaCBb ∆C2 = CRrCSs ⇒ u = k1∆C1 - k2∆C2 * Quạ trçnh dë thãø: +) Háúp thủ hay ngỉng håi : ∆C = C - C* C: ... -0 .2 ÷ -0 .3 So sạnh cäng sút Q1 v Q2 våïi Q2 = 2Q1 v láúy n = -0 .2 ta cọ: − 2Q S mQ2 0.2 = = ( ) −0.2 = 0.87 − 0.2 S1 mQ1 Q1 Nghéa l nãúu cäng sút tàng lãn láưn thç giạ thnh sn pháøm gim âi 13 % ... tháúy: R = aQ-0.4 a: l hãû säú phủ thüc vo cháút ca sn xút Nãúu so sạnh hãû thäúng våïi cäng sút Q1 v Q2 våïi Q2 = 2Q1 thç: − 2Q R2 aQ2 0.4 = = ( ) −0.4 = 0.76 ⇒ R2 = 0.76R1 − 0.4 R1 aQ1 Q1 Nghéa...
 • 13
 • 1,051
 • 13

Quá trình thiết bị truyền chất - Chương 2

Quá trình và thiết bị truyền chất - Chương 2
... Ca2+, Mg2+ a/ Phỉång phạp hoạ hc: * Phỉång phạp väi-xä âa: väi trỉåïc räưi xä âa sau - Väi loải âäü cỉïng tảm thåìi, loải sàõt v CO2 Ca(HCO3 )2 + Ca(OH )2 = 2H2O + 2CaCO3 Mg(HCO3 )2 + Ca(OH )2 = 2H2O ... Ca(OH )2 = 2H2O + CaCO3 + MgCO3 FeSO4 + Ca(OH )2 = Fe(OH )2 + CaSO4 4Fe(OH )2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3 - Xä âa loải âäü cỉïng vénh viãùn MgSO4 + Na2CO3 = MgCO3 + Na2SO4 MgCl + Na2CO3 = MgCO3 + 2NaCl CaSO4 ... dủ: - Sn xút NH3 cáưn tåïi 1500 m3H2O/T - Såüi nhán tảo cáưn tåïi 25 00 m3H2O/T 22 - H2SO4 cáưn tåïi 50 m3H2O/T II Phán loải: 1/ Nỉåïc khê quøn: Âọ l nỉåïc mỉa, cọ êt tảp cháút v múi ho tan 2/ ...
 • 9
 • 595
 • 2

Quá trình thiết bị truyền chất - Chương 3

Quá trình và thiết bị truyền chất - Chương 3
... têch) sau: H2: 5 2-5 7; N2: 17. 5-1 9; NH3: 1 2-1 8; CH4: 6.6; Ar: 5.5 - Khê â chuøn hoạ âi vo thiãút bë ngỉng tủ (2) âỉåüc lm sảch bàòng nỉåïc, nhiãût âäü tỉì 12 0-2 00oC xúng cn 2 5 -3 5oC Pháưn låïn amoniac ... âäü 25 35 oC 2CH2CH2(OH)NH2 + H2O + CO2 ↔ (CH2CH2(OH)NH3)2CO3 CH2CH2(OH)NH2 + H2O + CO2 ↔ (CH2CH2(OH)NH3)HCO3 2CH2CH2(OH)NH2 + H2S ↔ (CH2CH2(OH)NH3)2S CH2CH2(OH)NH2 + H2S ↔ (CH2CH2(OH)NH3)HS 28 ... phỉång phạp Cu-NH3 Tỉïc dng múi âäưng acetat nỉåïc amoniac âãø háúp thủ Quạ trçnh âỉåüc tiãún hnh åí P = 12 0 -3 20atm, to < 25oC v sỉí dủng thạp âãûm âãø háúp thủ: Cu(NH3)nOOH + CO = [Cu(NH3)nCO]OOH...
 • 4
 • 594
 • 4

Quá trình thiết bị truyền chất - Chương 4

Quá trình và thiết bị truyền chất - Chương 4
... xúng 44 0oC, khê âi vo låïp xục tạc III náng mỉïc chuøn hoạ SO2 lãn 96% Khi âi vo låïp xục tạc IV khê åí nhiãût âäü 41 5 -4 18oC v tải âáy SO2 chuøn hoạ tiãúp lãn âãún 98% 2/ Háúp thủ SO3: - Häùn ... SO2 to nhiãût våïi cháút xục tạc V2O5, nhiãût âäü phn ỉïng oxy hoạ täút nháút khong 44 0oC räưi gim xúng 41 5 -4 20oC Do âọ, trỉåïc âỉa vo thiãút bë tiãúp xục âãø thỉûc hiãûn phn ỉïng oxy hoạ, khê ... cäng âoản ny (Hçnh 4. 4.) - Häùn håüp khê sau âỉåüc mạy nẹn (1) nẹn qua thiãút bë lc (2), âi vo thiãút bë truưn nhiãût kiãøu äúng chm (3) v âỉåüc gia nhiãût âãún nhiãût âäü 23 0-2 40 oC bàòng nhiãût...
 • 4
 • 423
 • 2

Quá trình thiết bị truyền chất - Chương 5

Quá trình và thiết bị truyền chất - Chương 5
... amoniac coù nọửng õọỹ 1 0-1 2% NH3 Tổỡ thióỳt bở loỹc (4) khờ õi vaỡo thióỳt bở tióỳp xuùc (5) õóứ oxy hoaù NH3 thaỡnh NO khoới (5) họựn hồỹp khờ nitroza coù nhióỷt õọỹ lón õóỳn 75 0-8 50 oC õổa qua nọửi ... (Hỗnh 5. 2.) - Khọng khờ õổồỹc õổa qua thióỳt bở laỡm saỷch khờ bũng nổồùc hay bũng xọ õa loaợng (1) õóứ khổớ khờ coù tờnh axit vaỡ qua thióỳt bở loỹc bũng daỷ (2) õóứ loaỷi taỷp chỏỳt cồ hoỹc - Sau ... tuỏửn hoaỡn õóửu õổồỹc laỡm laỷnh trổồùc bồm trồớ laỷi thaùp hỏỳp thuỷ - Ra khoới thaùp ( 15) họựn hồỹp khờ coỡn khoaớng 0. 6-0 .8% oxyt nitồ Khờ õổồỹc õổa vaỡo thaùp hỏỳp thuỷ xọ õa (16), (17) õóứ...
 • 3
 • 311
 • 2

Quá trình thiết bị truyền chất - Chương 6

Quá trình và thiết bị truyền chất - Chương 6
... NH3 gäưm hai giai âoản: Giai âoản 1: 2NH3 + CO2 H2N-CO-ONH4 Giai âoản 2: khỉí nỉåïc ca amän cacbamat âãø tảo thnh ure': H2N-CO-ONH4 H2N-CO-NH2 - Trong cäng nghiãûp cọ nhiãưu lỉu trçnh âiãưu chãú ... lải, pháưn nh âỉåüc båm (11) âỉa vo thạp (9) + Sn pháøm lng åí (8) gäưm: 4 6- 4 7% ure', 25% H2N-CO-ONH4, 1 3-1 4% H2O v 1 5-1 6% NH3 Häùn håüp nọng chy âỉåüc gim ạp sút xúng atm, sau âọ cho vo thạp chỉng ... 3 0-3 5oC Cạc hảt sn pháøm råi xúng bàng ti ( 16) âỉa vo kho v âọng bao 2/ Cäng nghãû sn xút phán ure': - Ure' sảch CO(NH2)2 l nhỉỵng tinh thãø khäng mu, cọ hm lỉåüng nitå theo lê thuút 46. 6% -...
 • 8
 • 591
 • 3

Quá trình thiết bị truyền chất - Chương 7

Quá trình và thiết bị truyền chất - Chương 7
... ClO-, ClO 3-, v c Cl2 ho tan Âiãưu ny lm cho vng catolit täưn tải cạc phn ỉïng: Cl2 + OH- (xụt) = Cl- + HClO HClO + OH- = ClO- + H2O Cạc ion ClO-, ClO 3- bë khỉí trãn catät: ClO 3- + 6H+ + 6e = Cl- ... NaCl + NaOCl + 2H2O Màût khạc: ϕCl- = 1.33V ϕClO- = 0.94V Cho nãn ion ClO- ỉu tiãn phọng âiãûn trỉåïc ion Cl- Phn ỉïng xy sau: 6ClO- + 6OH- - 6e = ClO 3- + 4Cl- + O2 + 3H2O 49 Nhỉ váûy, mún tảo ... cỉûc m tải âọ quạ thãú phọng âiãûn ca ion OH- låïn hån quạ thãú phọng âiãûn ca ion Cl-, (ηOH- > ηCl-) cho (ϕOH-+ ηOH- > ϕCl-+ ηCl-) Nhỉ váûy, ion Cl- s ỉu tiãn phng âiãûn 0.83 1.33 ϕa(V) Qua nghiãn...
 • 12
 • 440
 • 1

Quá trình thiết bị truyền chất - Chương 8

Quá trình và thiết bị truyền chất - Chương 8
... 2∆HH2O - ∆HPbO2 - 2∆HH2SO4 ∆H = 2 (-2 18. 8) + 2 (-6 8. 31) - (-6 5.5) - 2 (-2 07.45) = -9 3 .82 0 kcal/mol ∆H = -9 382 0 cal/mol ∂E ∂E : hãû säú nhiãût âäü; thỉåìng láúy = 0.0003 Volt/âäü ∂T ∂T 4. 18 × 9 382 0 ... ρ U(V) Un thåìi gian nghè B (2.7V) Eaq Eaq 2.4V Eo 20 - - 2.01.96 A(1.7) ∆E Up 15 - - 1.51.27 Eo ∆E IpRaq 1.27 ρ 10 - - 1. 0- 5- 0.54 - 0.5 - InRaq ρ 1.11 1.11 Ip In Cp = 5.4×10 = 54 A.h Cn = In×tn ... lm gim tøi th ca accu: 68 - Àn mn sỉåìn cỉûc chiãúm 31% - Biãún âäøi cỉûc ám 25% - Do nảp âiãûn sai 14% - Lm biãún cháút cỉûc ám 6% - Hng lạ cạch 5% - Tåi dỉång cỉûc 4% - Hng v 15% 3/ Sỉí dủng...
 • 14
 • 365
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: quá trình và thiết bị lọcthiết bị lọc bụi túi vảicấu tạo của thiết bị lọc bụi túi vảicấu tạo thiết bị lọc bụi túi vảitính toán thiết bị lọc bụi túi vảiđặc điểm xử lý của thiết bị lọc bụi túi vải1 tổng quan về thiết bị lọc bụi túi vảiứng dụng thực tiễn của thiết bị lọc bụi túi vải tại một cửa hàng gỗ ở california4 ứng dụng của thiết bị lọc bụi túi vải2 tính toán thiết kế thiết bị lọc bụi túi vảidạng bụi được xử lý bởi thiết bị lọc bụi túi vảiđối tượng xử lý của thiết bị lọc bụi túi vải3 12 cấu tạo thiết bị lọc bụi túi vảiquá trình và thiết bịquá trình và thiết bị truyền nhiệtĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại