Nghiên cứu nhận thức của sinh viên ngành kế toán về mối liên hệ giữa bối cảnh giảng dạy, phương pháp học và kết quả đầu ra tại trường cao đẳng thương mại đà nẵng

NGHIÊN cứu NHẬN THỨC của SINH VIÊN TRƯỜNG đại học sư PHẠM đà NẴNG về môn học GIÁO dục THỂ CHẤT

NGHIÊN cứu NHẬN THỨC của SINH VIÊN TRƯỜNG đại học sư PHẠM đà NẴNG về môn học GIÁO dục THỂ CHẤT
... nghiên cứu: - Thực trạng nhận thức sinh trường Đại học Phạm Đà Nẵng môn học GDTC - Mối quan hệ nhận thức môn học GDTC kết học tập sinh viên - Những yếu tố tác động đến nhận thức sinh viên môn học ... Đại học Phạm Đà Nẵng môn học giáo dục thể chất trở thành vấn đề cấp thiết cần quan tâm Mục đích nghiên cứu: Trên sở tìm hiểu nhận thức sinh viên trường Đại học phạm Đà Nẵng môn học GDTC ... THÍCH ỨNG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Thuỷ Trường Đại học TDTT Đà Nẵng Đặt vấn đề: Trong năm qua Trường Đại học TDTT Đà Nẵng phấn đấu không...
 • 77
 • 665
 • 2

NGHIÊN cứu QUAN NIỆM của SINH VIÊN sư PHẠM TOÁN về các DẠNG KHÁC NHAU của số PHỨC

NGHIÊN cứu QUAN NIỆM của SINH VIÊN sư PHẠM TOÁN về các DẠNG KHÁC NHAU của số PHỨC
... hiểu sinh viên phạm toán số phức mối quan hệ, chuyển đổi dạng khác số phức 4.2 Phân tích hiểu biết sinh viên phạm toán số phức dạng biểu diễn khác khả chuyển đổi dạng biểu diễn Đối với toán ... Nam Các phân tích lịch sử, tổng quan nghiên cứu thể chế dạy học số phức cho phép đặt số vấn đề nghiên cứu dạy học số phức: sinh viên phạm toán hiểu khái niệm số phức nào? Khả hiểu sinh viên ... chuyển đổi qua lại sinh viên hình thức biểu diễn khác số phức ? • Câu hỏi 2: Sinh viên phạm toán quan niệm số phức? Khó khăn thuận lợi sinh viên gặp phải làm việc dạng khác số phức? 2.5 Kết luận...
 • 75
 • 216
 • 0

Thực trạng nhận thức của sinh viên ngành giáo dục tiểu học trường đại học vinh về luật giáo dục

Thực trạng nhận thức của sinh viên ngành giáo dục tiểu học  trường đại học vinh về luật giáo dục
... Thực trạng nhận thức sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Vinh Luật Giáo dục Xuất phát từ yêu cầu thực tế hiểu biết Pháp luật nói chung Luật Giáo dục nói riêng Nhà giáo sinh viên, ... cứu: Luật Giáo dục Việt Nam - Đối tượng nghiên cứu: Nhận thức sinh viên ngành giáo dục tiểu học, trường Đại học Vinh Luật Giáo dục Giả thuyết khoa học Có thể nâng cao hiểu biết cho sinh viên ngành ... phát từ thực tiễn cần thiết chọn đề tài nghiên cứu: Thực trạng nhận thức sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Vinh Luật Giáo dục nhằm trang bị thêm kiến thức Luật Giáo dục nâng...
 • 61
 • 605
 • 0

Báo cáo "Thực trạng kỹ năng giao tiếp đàm phán kinh doanh của sinh viên ngành kế toán - QTKD trường ĐH Nông Nghiệp HN" doc

Báo cáo
... đặc điểm giao tiếp đàm phán sinh viên ngành kế toán QTKD trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội sau * Điều kiện khách quan: - Hệ thống đào tạo cho kỹ giao tiếp đàm phán kinh doanh cho sinh viên có ... option=com_content&view=article&id=102:phn-7-tieu-chun-anh-gia-nng-lc-giaotip&catid=40:communication-skill&Itemid=59 http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/khai-niem-va-dac-trung-co-ban-cua -giao- tiep.77296.html http://www.slideshare.net/foreman /giao- tiep-trong-hoat-dong-quan-tri -kinh- doanh http://www.sba.ueh.edu.vn/?cat=20&pro=1&sub=12 ... có, đánh giá thực trạng kỹ sinh viên, qua đề giải pháp giải vấn đề đặt III Kết luận Thực trạng kỹ giao tiếp đàm phán sinh viên chuyên ngành kế toán QTKD trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội nhìn...
 • 11
 • 717
 • 5

Quản lý hoạt động thực tập của sinh viên ngành kế toántrường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Điên Biên

Quản lý hoạt động thực tập của sinh viên ngành kế toán ở trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Điên Biên
... trường 1.3 Vấn đề quản hoạt động thực tập sinh viên ngành Kế toán 1.3.1 Đặc điểm hoạt động thực tập sinh viên ngành Kế toán a Mục tiêu thực tập Thực tập sinh viên ngành Kế toán giúp sinh viên ... sở lí luận thực tập quản thực tập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên Chương 2: Thực trạng quản thực tập sinh viên ngành Kế toán Khoa Kinh tế tài chính, Trường Cao đẳng Kinh tế- ... điểm hoạt động thực tập sinh viên ngành Kế toán 18 1.3.2 Quản hoạt động thực tập sinh viên ngành Kế toán 24 1.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản thực tập sinh viên ngành Kế toán...
 • 115
 • 257
 • 1

First-year students' perspectives on the different types of teacher written feedback = Nhận thức của sinh viên năm thứ nhất về các hình thức phản hồi dưới dạng

First-year students' perspectives on the different types of teacher written feedback = Nhận thức của sinh viên năm thứ nhất về các hình thức phản hồi dưới dạng
... towards the different types of teacher written feedback? To what extent are the different types of teacher written feedback understood by the students? How the students respond to the different types ... question 3: How the students respond to the 60 different types of teacher written feedback? III.4 Other findings: Do the students of different proficiency levels 63 have different perspectives on the ... Cameron, 2004) Thus, this section reviews the literature on the effects of different types of teacher feedback on students’ writing Lalande (1982) proposed one of the theoretical implications in the...
 • 109
 • 948
 • 11

Tiểu luận "năng lực giao tiếp kinh doanh của sinh viên ngành Kế toán QTKD trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội" potx

Tiểu luận
... kinh doanh sinh viên ngành Kế toán QTKD trường Đại học Nông Nghiệp Nội 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu phạm vi sinh viên trường Đại học Nông Nghiệp Nội, mà chủ yếu sinh viên ngành Kế toán ... đặc điểm giao tiếp đàm phán sinh viên ngành kế toán QTKD trường Đại học Nông Nghiệp Nội sau * Điều kiện khách quan: - Hệ thống đào tạo cho kỹ giao tiếp đàm phán kinh doanh cho sinh viên có ... tố đặc thù riêng Dưới thực trạng lực giao tiếp kinh doanh sinh viên ngành Kế toán QTKD trường Đại học Nông Nghiệp Nội, giải pháp nhằm hoàn thiện kỹ cho sinh viên, tạo tảng vức hoàn thiện nhân...
 • 11
 • 331
 • 0

Tìm hiểu những nội dung chủ yếu vàhình thức của Hợp đồng bảo hiểm. Phân tích mối liên hệ giữa hợp đồng bảo hiểm giấy chứng nhận bảo hiểm

Tìm hiểu những nội dung chủ yếu vàhình thức của Hợp đồng bảo hiểm. Phân tích mối liên hệ giữa hợp đồng bảo hiểm và giấy chứng nhận bảo hiểm
... bé vào việc nghiên cứu vấn đề bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm, em định lựa chọn đề tài: Tìm hiểu nội dung chủ yếu hình thức Hợp đồng bảo hiểm Phân tích mối liên hệ hợp đồng bảo hiểm giấy chứng nhận ... chế độ bảo hiểm bắt buộc Giấy chứng nhận bảo hiểm chứng pháp lý xác nhận người sở hữu giấy chứng nhận bảo hiểm tham gia nhiều chế độ bảo hiểm Giấy chứng nhận bảo hiểm phận hợp đồng bảo hiểm, chúng ... kết hợp đồng bảo hiểm Trong số trường hợp giấy chứng nhận bảo hiểm phần thiếu hợp đồng bảo hiểm, có tranh chấp, chứng minh việc hai bên có giao kết hợp đồng bảo hiểm Hợp đồng bảo hiểm định nội dung...
 • 16
 • 263
 • 0

Một vài nét nghiên cứu về nhận thức của sinh viên đối với hiện tượng đồng tính luyến ái

Một vài nét nghiên cứu về nhận thức của sinh viên đối với hiện tượng đồng tính luyến ái
... đến nhận thức nh thái độ hành vi sinh viên 3.3 Tìm hiểu mức độ phổ biến tợng qua đánh giá cuả sinh viên Đối tợng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, mẫu nghiên cứu 4.1 Đối tợng ... giá sinh viên đa số họ gặp tợng đồng tính luyến lần Số sinh viên nam gặp ngời đồng tính luyến nhiều sinh viên nữ Còn nhóm sinh viên thuê nhà lại có tỷ lệ gặp tợng nhiều nhiều so với sinh viên ... đại học nghề nghiệp bố mẹ - Nhận thức họ tợng đồng tính luyến - Mức độ phổ biến tợng qua đánh giá sinh viên - Thái độ sinh viên tợng đồng tính luyến ngời đồng tính luyến 5.2.2 Phơng pháp vấn sâu...
 • 96
 • 1,652
 • 15

Nhận thức của sinh viên hiện nay về hành vi Xâm phạm quyền Sao chép Tác phẩm (Nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Khoa học Xã hội nhân văn - Đại học Quốc Gia Hà Nội)

Nhận thức của sinh viên hiện nay về hành vi Xâm phạm quyền Sao chép Tác phẩm (Nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn - Đại học Quốc Gia Hà Nội)
... vi n hành vi xâm phạm quyền chép tác phẩm (Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Khoa học hội nhân văn - Đại học Quốc Gia Nội” Trong đề tài tác giả hạn chế nhận thức sinh vi n QSC tác phẩm, ... xét: - Nhận thức sinh vi n hành vi xâm phạm QSC tác phẩm nào.? 10 - Nguyên nhân dẫn đến nhận thức hạn chế sinh vi n QSC tác phẩm. ? - Để nâng cao nhận thức sinh vi n hành vi xâm phạm QSC tác phẩm ... 2.5 Nhận thức sinh vi n hành vi xâm phạm quyền chép tác phẩm 40 Nhận thức hành vi xâm phạm QSC tác phẩm theo biểu đồ sinh vi n khoa Khoa học quản lý học “Tổng quan SHTT” phần lớn hiểu sai hành vi...
 • 73
 • 1,702
 • 17

"Một vài nét nghiên cứu về nhận thức của sinh viên đối với hiện tượng đồng tính luyến á

... đến nhận thức nh thái độ hành vi sinh viên 3.3 Tìm hiểu mức độ phổ biến tợng qua đánh giá cuả sinh viên Đối tợng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, mẫu nghiên cứu 4.1 Đối tợng ... ngời đồng tính luyến ngời thân sinh viên có tỷ lệ thấp, 1.8% sinh viên ký túc xá nhà trọ Có thể thấy qua đánh giá sinh viên đa số họ gặp tợng đồng tính luyến lần Số sinh viên nam gặp ngời đồng tính ... Trong đó, tỷ lệ sinh viên nam có bạn bè ngời đồng tính cao hẳn sinh viên nữ Nh giới nam tồn tợng đồng tính luyến cao giới nữ Điều phù hợp với khảo sát giới ngời đồng tính luyến sinh viên thờng...
 • 96
 • 635
 • 0

NHậN THứC CủA SINH VIÊN TRƯờNG ĐạI HọC NÔNG NGHIệP I Về HOạT ĐộNG NGHIÊN CứU KHOA HọC

NHậN THứC CủA SINH VIÊN TRƯờNG ĐạI HọC NÔNG NGHIệP I Về HOạT ĐộNG NGHIÊN CứU KHOA HọC
... Sinh viên Trờng Đ i học Nông nghiệp I nhận thức đắn ý nghĩa, cần thiết NCKH, nhận thức sinh viên khóa chênh lệch nhiều 41,5% sinh viên cho cần thiết; 58,5% sinh viên cho cần thiết Kết ... cho ng i nghiên cứu đứng trớc mâu thuẫn tính hạn chế tri thức khoa học có v i yêu cầu phát triển tri thức mức độ cao Khi đợc h i vấn đề này, phần lớn sinh viên trờng Đ i học Nông nghiệp I bớc ... t i em đầu t th i gian cho NCKH Do vậy, sinh viên cần ph i chủ động, tích cực tìm hiểu tham gia các phong trào nghiên cứu khoa học khoa, trờng để nâng cao nhận thức vấn đề khoa học Bảng Nhận thức...
 • 5
 • 496
 • 2

Một vài nét nghiên cứu về nhận thức của sinh viên đối với hiện tượng đồng tính luyến ái

Một vài nét nghiên cứu về nhận thức của sinh viên đối với hiện tượng đồng tính luyến ái
... sinh viên 3.3 Tìm hiểu mức độ phổ biến tượng qua đánh giá cuả sinh viên 4 Đối tượng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, mẫu nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Nhận thức sinh ... Tìm hiểu nhận thức nhóm sinh viên chất biểu hiện, nguyên nhân đối tượng tượng đồng tính luyến Từ làm rõ thái độ hành vi tương ứng sinh viên 3.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức thái độ hành ... "Một vài nét nghiên cứu nhận thức sinh viên tượng đồng tính luyến ái" nhằm tìm hiểu phần hiểu biết thái độ họ tượng Trong phạm vi luận văn, điều kiện nghiên cứu toàn sinh viên địa bàn Hà Nội...
 • 8
 • 1,281
 • 29

một vài nét nghiên cứu về nhận thức của sinh viên đối với hiện tượng đồng tính luyến ái

một vài nét nghiên cứu về nhận thức của sinh viên đối với hiện tượng đồng tính luyến ái
... mu nh sau: - 50% sinh viờn nam v 50% sinh viờn n - 50% sinh viờn nụng thụn v 50% sinh viờn ụ th - T l sinh viờn cú ni c trỳ l ký tỳc xỏ, nh tr v gia ỡnh tn ti ngu nhiờn - T l sinh viờn thuc loi ... chuyn i gii tớnh cú th sinh hc, hoỏ, kinh t * Cỏc c im ca gii tớnh - L c trng sinh hc quy nh hon ton bi gien qua c ch di truyn - Bm sinh - ng nht vỡ õy l sn phm ca s tin hoỏ sinh hc nờn khụng ph ... 0.5% 37.5% 12% 0.5% 77.5% 21.5% 1% Qua bng ta thy s sinh viờn nam v s sinh viờn ụ th bit n hin tng ng tớnh luyn ỏi cao hn nhúm sinh viờn n v sinh viờn nụng thụn iu ny xut phỏt t nhng nguyờn nhõn...
 • 103
 • 1,298
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: tính tích cực trong hoạt động nhận thức của sinh viên ngành kỹ thuậttính sáng tạo trong hoạt động nhận thức của sinh viên ngành kỹ thuậtnhận thức của sinh viên về vấn đề sống thử nghiên cứu trường hợp đại học tây bắcnhận thức của sinh viên về hoạt động nghiên cứu khoa họcnghiên cứu thái độ của sinh viênnhận thức của sinh viên về bảo vệ môi trườngnghiên cứu nhận thức của khách hàngnhận thức của sinh viên về môi trườngtính tích cực nhận thức của sinh viênnhận thức của sinh viên về văn hóanhận thức của sinh viên về bình đẳng giớinhận thức của sinh viên về tệ nạn xã hộinghiên cứu nhận thức của người tiêu dùngnhận thức của sinh viên về biển đảo việt namnhận thức của sinh viên về đảngĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. QuảBài 43. Rễ cây