BÀI TẬP HỌC KỲ MÔN: Pháp luật Liên minh châu Âu

Bài tập học kì môn pháp luật cộng đồng ASEAN đề 5: Bình luận nội dung bảo vệ quyền của lao động di trú trong ASEAN

Bài tập học kì môn pháp luật cộng đồng ASEAN đề 5: Bình luận nội dung bảo vệ quyền của lao động di trú trong ASEAN
... việc bảo vệ thúc đẩy quyền lao động di trú, đồng thời đề biện pháp cụ thể để bảo vệ người lao động di trú thông qua nghĩa vụ nước gửi lao động nước nhận lao động Theo đó, quốc gia thành viên ASEAN ... NỘI DUNG Những vấn đề luận chung a Khái niệm lao động di trú Lao động di trú (migrant worker) thuật ngữ ghi nhận Công ước Liên Hợp Quốc bảo vệ quyền người lao động di trú thành ... bằng, bảo vệ quyền thúc đẩy điều kiện sống nhóm xã hội ngày có vị quan trọng dễ bị tổn thương Các vấn đề pháp lý a Nội dung bảo vệ quyền lao động di trú theo Tuyên bố Cebu bảo vệ thúc đẩy quyền lao...
 • 6
 • 341
 • 0

Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng theo pháp luật liên minh Châu Âubài học kinh nghiệm cho vấn đề bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng theo pháp luật liên minh Châu Âu và bài học kinh nghiệm cho vấn đề bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ HỒNG BÍCH BẢO HỘ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG THEO PHÁP LUẬT LIÊN MINH CHÂU ÂU VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VẤN ĐỀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG TẠI VIỆT NAM Chuyên ... nhãn hiệu tiếng theo pháp luật Liên minh Châu Âu học kinh nghiệm cho vấn đề bảo hộ nhãn hiệu tiếng Việt Nam" làm luận văn thạc sĩ Luật học Liên minh Châu Âu tổ chức có hệ thống pháp luật tiến lĩnh ... ĐỊNH PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN BẢO HỘ 25 NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU 2.1 Khái quát Liên minh Châu Âu trình xây dựng hệ thống pháp luật Liên minh Châu Âu 25 2.2 Những quy định pháp luật...
 • 91
 • 680
 • 3

Đề cương môn học pháp luật Liên minh châu Âu

Đề cương môn học pháp luật Liên minh châu Âu
... kết Liên minh châu Âu hội nhập Liên minh châu Âu 1A2 Nêu trụ cột phương thức liên kết Liên minh châu Âu 1A3 Trình bày thiết chế pháp Liên minh châu Âu tiến trình hội nhập Liên minh châu Âu ... MÔN HỌC TIÊN QUYẾT Công pháp quốc tế TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Pháp luật Liên minh châu Âu môn học cung cấp cho người học kiến thức pháp lí chuyên ngành Liên minh châu Âu pháp luật Liên minh châu ... dung thuộc vấn đề - Nguồn luật * Đọc: 21 phạm vi pháp TC luật Liên minh châu Âu - Thẩm quyền ban hành pháp luật Liên minh châu Âu - Thủ tục ban hành pháp luật Liên minh châu Âu - Lê Minh Tiến -...
 • 33
 • 761
 • 1

hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quảng cáo so sánh trên cơ sở học hỏi pháp luật Liên minh Châu Âu

hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quảng cáo so sánh trên cơ sở học hỏi pháp luật Liên minh Châu Âu
... hợp pháp quảng cáo so sánh Về vấn đề điều kiện hợp pháp quảng cáo so sánh, pháp luật Liên minh châu Âu Việt Nam có khác hoàn toàn 31 ♦ Tại Liên minh châu Âu Các nhà làm luật Liên minh châu Âu ... pháp luật quảng cáo so sánh Liên minh Châu Âu Việt Nam thực tiễn áp dụng; - Đưa kiến nghị xây dựng, hoàn thiện pháp luật Việt Nam quảng cáo so sánh sở học hỏi pháp luật Liên minh Châu Âu 3 PHẠM ... tiễn áp dụng Liên minh châu Âu ♦ Một số nhận xét quy định Liên minh Châu Âu quảng cáo so sánh Thứ nhất, ưu điểm, luật Liên minh châu Âu luật quốc gia thành viên vấn đề quảng cáo so sánh có số ưu...
 • 59
 • 408
 • 1

tóm tắt luận án tiến sĩ luật học bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng nghiên cứu so sánh giữa pháp luật liên minh châu âu và việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ luật học bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng nghiên cứu so sánh giữa pháp luật liên minh châu âu và việt nam
... nhà nghiên cứu đến từ quốc gia châu Âu châu Á Cuốn sách giới thiệu hệ thống pháp luật bảo hộ nhãn hiệu tiếng quốc gia châu Á mà đồng thời cung cấp so sánh giá trị chế pháp bảo hộ nhãn hiệu tiếng ... Nhìn chung, pháp luật nhãn hiệu Châu Âu có quy định cụ thể việc bảo hộ nhãn hiệu tiếng nhãn hiệu tiếng xem mục riêng vấn đề pháp lý.38 Vì vậy, quy định bảo hộ nhãn hiệu tiếng nhãn hiệu tiếng nên ... đề bảo hộ nhãn hiệu tiếng Việt Nam theo pháp luật hành Ở chương 4, vấn đề pháp liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu tiếng tiếp tục đào sâu dựa so sánh thực pháp luật EU Việt Nam Chương cung cấp đánh...
 • 34
 • 484
 • 0

NGHIÊN CỨU SO SÁNH GIỮA PHÁP LUẬT LIÊN MINH CHÂU ÂU VÀ VIỆT NAM VÀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG

NGHIÊN CỨU SO SÁNH GIỮA PHÁP LUẬT LIÊN MINH CHÂU ÂU VÀ VIỆT NAM VÀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG
... hợp nghiên cứu có giá trị vấn đề bảo hộ nhãn hiệu tiếng thực nhóm nhà nghiên cứu đến từ quốc gia châu Âu châu Á Cuốn sách giới thiệu hệ thống pháp luật bảo hộ nhãn hiệu tiếng quốc gia châu Á ... CHƢƠNG PHÂN TÍCH SO SÁNH GIỮA PHÁP LUẬT EU VÀ VIỆT NAM VỀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG Vấn đề xác định nhãn hiệu tiếng 4.1 4.1.1 Định nghĩa nhãn hiệu tiếng - Giống nhau: Cả pháp luật Việt Nam EU xác ... cấp so sánh giá trị chế pháp bảo hộ nhãn hiệu tiếng ba hệ thống pháp luật điển hình giới hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, hệ thống pháp luật châu Âu hệ thống pháp luật châu Á Trong phạm vi Việt Nam, ...
 • 35
 • 369
 • 1

BTL pháp luật Liên minh châu Âu EU

BTL pháp luật Liên minh châu Âu EU
... Hiệp ước Liên minh Châu Âu Hiệp ước thành lập Cộng đồng Châu Âu II Con đường gia nhập Liên minh châu Âu EU Tiêu chuẩn gia nhập Theo Điều 49 Hiệp ước Liên minh châu Âu (TEU), mà cấu thành sở pháp ... THAM KHẢO Lê Minh Tiến, Phạm Hồng Hạnh, Pháp luật Liên minh châu Âu, 2010 Hiệp ước Liên minh châu Âu - Hiệp ước Masstrict năm 1992 Hiệp ước Lisbon sửa đổi Hiệp ước Liên minh châu Âu Hiệp ước thành ... viên Liên minh châu Âu , Nghiên cứu châu Âu, số 7/2006 Bùi Hồng Hạnh, Liên minh châu Âu - Từ hợp tác trị đến sách đối ngoại chung”, Nghiên cứu châu Âu, số 4/2005 10 http://europa .eu/ index_en.htm...
 • 12
 • 2,011
 • 0

Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng – nghiên cứu so sánh giữa pháp luật liên minh châu âu và việt nam

Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng – nghiên cứu so sánh giữa pháp luật liên minh châu âu và việt nam
... to Professor Christina Moell, Professor Per-Ole Traskman, Professor Bengt Lundell, Professor Lars Goran Malmberg, Professor Michael Bogdan, Professor Christian Hathen, Ms Catarina Carlsson and ... Thi Bich Ngoc, Professor Le Minh Tam and Professor Le Thi Son I would also like to say that I owe a debt to the SIDA-funded project ―Strengthening of Legal education in Vietnam‖ for providing me ... Professor Mai Hong Quy, who is also my supervisor at Ho Chi Minh City University of Law, also provided a great deal of support not only in my PhD studies but also in my work She gave me a lot...
 • 11
 • 194
 • 0

Bài tập học kỳ môn: Xây dựng pháp luật

Bài tập học kỳ môn: Xây dựng pháp luật
... ANH – MSSV: 341810 Bài tập học kỳ môn: Xây dựng pháp luật DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật xây dựng văn pháp luật, Nxb CAND, HÀ Nội,2008 Học viện Hành Chính ... suốt trình xây dựng pháp luật, thực pháp luật áp dụng pháp luật Việc thực pháp luật phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, giải thích pháp luật mà phải kiểm tra, giám sát việc thực pháp luật; xử lí ... Bài tập học kỳ môn: Xây dựng pháp luật ĐẶT VẤN ĐỀ Văn pháp luật với tư cách phương tiện quan trọng để quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mà pháp luật...
 • 9
 • 762
 • 3

Bài tập học kỳ môn: Lí luận nhà nước và pháp luật pptx

Bài tập học kỳ môn: Lí luận nhà nước và pháp luật pptx
... phẩm “Hai chuyên luận phủ”, đó, ông phân chia quyền lực nhà nước thành ba quyền: lập pháp, hành pháp liên hợp, tương ứng với ba lĩnh vực Bài tập học kỳ Môn luận nhà nước pháp luật Khúc Thu Huyền ... hệ quan hành pháp lập pháp, ông rằng: thẩm phán quan hành pháp bổ nhiệm sau Bài tập học kỳ Môn luận nhà nước pháp luật 11 Khúc Thu Huyền KT33D020 không phụ thuộc vào quan hành pháp tr ực ti ... cho quyền l ập pháp th ể hi ện Bài tập học kỳ Môn luận nhà nước pháp luật Khúc Thu Huyền KT33D020 ý chí chung quốc gia nên phải trao vào tay nhiều ng ười, t ức m ột quan, luật pháp quy định...
 • 13
 • 863
 • 2

Bài tập học kỳ môn phương pháp học đai học ngành Luật Xác định một hình thức thi, kiểm tra phù hợp nhất với bản thân, giải thích tại sao và nêu ý nghĩa của việc xác đinh này

Bài tập học kỳ môn phương pháp học đai học ngành Luật Xác định một hình thức thi, kiểm tra phù hợp nhất với bản thân, giải thích tại sao và nêu ý nghĩa của việc xác đinh này
... tính chất hình thức thi, kiểm tra đánh giá nêu trên, em xác định hình thức thi viết hình thức thi, kiểm tra phù hợp với - Để giải thích cho lựa chọn em xin đưa quan điểm sau: + Hình thức thi viết ... (trong học) , kiểm tra định kì (vào cuối học kì), kiểm tra tổng kết (vào cuối năm học, khóa học) Có thể sử dụng phương pháp kiểm tra miệng (phát vấn, vấn đáp theo phiếu), kiểm tra viết, kiểm tra ... trách nhiệm ý thức tự giác học tập Đối với giáo viên, công tác thi, kiểm tra giúp họ nắm bắt trình độ lực người học mặt chung lớp học qua xác định phương pháp, hình thức giảng dạy phù hợp Có thể...
 • 6
 • 516
 • 0

Bài tập học kỳ môn luật tài chính

Bài tập học kỳ môn luật tài chính
... Nguyễn Minh Hải- 341337 15 Bài tập học Môn Luật tài Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật thuế Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2005 Luật quản lý thuế 2006 Pháp luật tra, kiểm tra thuế Việt ... khẳng định thời gian vừa qua, pháp luật tra, kiểm tra xử lí vi phạm pháp luật thuế- phận quan trọng pháp luật QLT Nhà Nguyễn Minh Hải- 341337 Bài tập học Môn Luật tài nước quan tâm xây dựng hoàn ... phạt vi phạm hành chính, chồng chéo, trùng lặp văn III- Thực tiễn thi hành pháp luật tra, kiểm tra xử lí vi phạm pháp luật thuế Nguyễn Minh Hải- 341337 Bài tập học Môn Luật tài Với điểm đạt...
 • 16
 • 3,510
 • 17

Bài tập học kỳ - Môn Luật Lao động

Bài tập học kỳ - Môn Luật Lao động
... Bài tập học kỳ - Môn Luật Lao động HÀ NỘI - 2010 hauoyhw Bài tập học kỳ - Môn Luật Lao động ĐỀ BÀI SỐ 11 Nêu mối quan hệ thỏa ước lao động tập thể với pháp luật hợp đồng lao động (3 điểm) ... điểm) hauoyhw Bài tập học kỳ - Môn Luật Lao động Nêu mối quan hệ thoả ước lao động tập thể với pháp luật lao động hợp đồng lao động • Mối quan hệ thoả ước lao động tập thể pháp luật lao động Điều ... khoản, thể hauoyhw Bài tập học kỳ - Môn Luật Lao động quyền, nghĩa vụ trách nhiệm bên quan hệ lao động điều kiện lao động, điều kiện sử dụng lao động - Thỏa ước lao động tập thể nguồn quy phạm...
 • 12
 • 2,307
 • 6

Bài tập học kỳ môn Luật Lao động

Bài tập học kỳ môn Luật Lao động
... Bài tập học kỳ môn Luật Lao động a Khái niệm: Bộ Luật Lao Động chưa có khái niệm thống tranh chấp lao động cá nhân tranh chấp lao động tập thể Trong sách báo khoa học có tác giả ... KT32E006 10 Bài tập học kỳ môn Luật Lao động (3) Trường hợp 3: Trong hợp đồng lao động không đề cập đến hiệu lực hợp đồng lao động cũ Trường hợp này, hợp đồng lao động thay hợp đồng lao động cũ Hợp ... có tham gia nhóm người lao động việc phân biệt tranh chấp lao động cá nhân với tranh Sinh viên: Vũ Trọng Toàn – KT32E006 Bài tập học kỳ môn Luật Lao động chấp lao động tập thể khó khăn Khi này,...
 • 12
 • 1,136
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bảo hộ nhãn hiệu theo pháp luật liên minh châu âu34bài tập học kỳ môn tư pháp quốc tếbài tập học kỳ môn luật môi trườngbài tập học kỳ môn luật lao độnghung dan lam bai tap tinh huong mon phap luat dai cuong truong dai hoc cong nghiepbài tập học kỳ môn luật an sinh xã hộibài tập học kỳ môn luật tài chínhcác bài tập tình huống môn pháp luật đại cươngbài tập tình huống môn pháp luật đại cươngbài tập ôn thi môn pháp luật đại cươngnhững bài tập tình huống môn pháp luật đại cươngbài tâp tình huống môn pháp luật đại cươngbài tập tình huống môn pháp luật ngân hàngcác bài tập tình huống môn pháp luật kinh tếbài tập thừa kế môn pháp luật đại cươngĐề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn Anbáo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhphương pháp làm bánh flan tại nhàKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầuđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấncác kinh cầu nguyện của người ki tô hữu220 IELTS SPEAKING TOPICS_02220 IELTS SPEAKING TOPICS_01Phát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên Cao đẳng kĩ thuật국어1권국 어 2 권Co che di truyen va bien di phan tuli thuyet va bai tap tuong tac genQuang hợp ở thực vậtTrao đổi nước và khoáng ở thực vậtBài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬTBài 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂNTRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI