Phân tích hệ số Gini theo nguồn thu nhập ở Việt Nam giai đoạn 2002 2012

Phân tích hệ số gini theo nguồn thu nhập việt nam giai đoạn 2002 2012

Phân tích hệ số gini theo nguồn thu nhập ở việt nam giai đoạn 2002 2012
... h$ s(eini Nguon thu nhap Thu nhap tu lam cOng (tien cfing) /nam 2012 2010 2008 2006 2004 2002 Cac ngu6n khac /nam 2012 2010 2008 2006 2004 2002 T6ng /nam 2012 2010 2008 2006 2004 2002 Gmi Tuong ... tii 2002- 2012 Ngu6n thu nh$p Ndng nghiep/n^m 2012 2010 2008 2006 2004 2002 Phi ndng nghiep tu Ikn/nSm 2012 2010 2008 2006 2004 2002 Afc/i«n aiu Kinh Ifsias- nOng SOOit Ty le t^ng thu nhap S, Gini ... cho tha'y ty trpng thu n h a p tii ndng Gini ve bat binh dang theo ngudn thu n h a p nghiep da giam m a n h va ddng thdi ty cac n a m tH 2002 tdi 2012 D l de theo ddi hdn thu n h a p tii viec...
 • 8
 • 150
 • 0

Phân tích sự biến động của chỉ số phát triển con người (HDI) việt nam giai đoạn 2001 2012

Phân tích sự biến động của chỉ số phát triển con người (HDI) ở việt nam giai đoạn 2001 2012
... 10 PHẦN II: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CỦA CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI GIAI ĐOẠN 2001- 2012 VIỆT NAM 2.1 Chỉ tiêu phản ánh mức sống (thu nhập bình quân đầu người) Chỉ tiêu phản ánh mức sống ( thu nhập ... đại học 28 2.4 Biến động số HDI giai đoạn 2001- 2012 Việt Nam Chỉ số phát triển người (HDI) tăng đặn liên tục , từ năm 2000 số HDI Việt Nam 0,528 đến năm 2010 số 0,59 Năm 2010, Việt Nam đứng thứ ... người Việt Nam có tăng qua năm số HDI tuổi thọ cải thiện Tuy nhiên so với giới HDI Việt Nam thấp 16 Bảng 4: Chỉ số phát triển người Việt Nam qua năm (2001 – 2011) Năm Giá trị số HDI Giá trị số...
 • 33
 • 1,700
 • 14

Tiểu luận quản trị ngân hàng Phân tích báo cáo tài chính Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam giai đoạn 2008 2012

Tiểu luận quản trị ngân hàng Phân tích báo cáo tài chính Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam giai đoạn 2008 2012
... ngày– K22 15 Đề tài: Phân tích báo cáo tài Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam giai đoạn: 2008- 2012 2.3 Đánh giá rủi ro 2.3.1 Phân tích cấu dư nợ cho vay Giống nhiều ngân hàng khác Việt Nam, dư nợ cho ... ngày– K22 Đề tài: Phân tích báo cáo tài Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam giai đoạn: 2008- 2012 II Phân tích báo cáo tài VCB 2.1 Quy mô tốc độ tăng trưởng 2.1.1 Tăng trưởng tổng tài sản vốn chủ sở ... Đề tài: Phân tích báo cáo tài Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam giai đoạn: 2008- 2012 I Tổng quan Ngân hàng Vietcombank (VCB)  Với tổ chức tiền thân Cục Ngoại hối trực thuộc NHNN Việt Nam Vietcombank...
 • 22
 • 216
 • 0

Phân tích tiến trình tự do hóa lãi suất Việt Nam giai đoạn (1986 – 72009)

Phân tích tiến trình tự do hóa lãi suất ở Việt Nam giai đoạn (1986 – 72009)
... nhằm : (1) Phân tích giai đoạn trình tự hóa lãi suất Việt Nam (2) Đánh giá mặt tích cực, hạn chế chế lãi suất giai đoạn (3) Làm rõ sở việc kiểm soát lãi suất tiến trình tự hóa lãi suất Xác định ... III : PHÂN TÍCH TIẾN TRÌNH TỰ DO HÓA LÃI SUẤT VIỆT NAM GIAI ĐỌAN 1986 7/2009 3.1 Giới thiệu bối cảnh tự hóa lãi suất Quá trình tự hoá lãi suất gắn liền với trình điều hành chế lãi suất Ngân ... Quốc tự hóa lãi suất cho vay trước tự hóa lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay : tự hóa lãi suất ngắn hạn đến lãi suất trung hạn Ngược lại, Thái Lan tự hóa lãi suất tiền gửi trước tự hóa lãi suất...
 • 103
 • 216
 • 0

Thực trạng phân phối thu nhập Việt Nam giai đoạn 2000-2011 và ảnh hưởng của nó tới nghèo đói

Thực trạng phân phối thu nhập ở Việt Nam giai đoạn 2000-2011 và ảnh hưởng của nó tới nghèo đói
... triệu người thu c 20 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo 50% b) Ảnh hưởng bất bình đẳng phân phối tiền đến nghèo đói Việt Nam Mặc dù Việt Nam có nhiều cố gắng trình thực công tác xóa đói giảm nghèo thực tế đạt ... bất bình đẳng phân phối thu nhập, lý thuyết phân phối thu nhập luận giải nguồn gốc bất bình đẳng nghèo đói xã hội đại thảo luận giải pháp cho vấn đề Các lý thuyết phân phối thu nhập ban đầu trường ... giai đoạn 1998-2000 Việt Nam đưa khái niệm: Nghèo, đói, hộ đói, hộ nghèo, vùng nghèo có tiêu chí xác định cho loại cụ thể.Về khái niệm nghèo Việt Nam thống với khái niệm nghèo đói ESCAP 1.2, Đói...
 • 17
 • 173
 • 0

Phân tích tiến trình tự do hóa lãi suất Việt Nam giai đoạn (1986 – 2009)

Phân tích tiến trình tự do hóa lãi suất ở Việt Nam giai đoạn (1986 – 2009)
... động tự hóa tiền gửi trước an toàn Căn điều kiện CHƯƠNG III : PHÂN TÍCH TIẾN TRÌNH TỰ DO HÓA LÃI SUẤT Việt Nam, việc chọn lộ trình tự hóa lãi suất theo lộ trình trình tự xác định VIỆT NAM GIAI ... : sở xác định lãi suất thị trường (1) Phân tích giai đoạn trình tự hóa lãi suất Việt Nam (2) Đánh giá mặt tích cực, hạn chế chế lãi suất giai đoạn (3) Làm rõ sở việc kiểm soát lãi suất tiến trình ... 2.6 Khung phân tích đề nghị cho nghiên cứu 36 Chương III : Phân tích tiến trình tự hóa lãi suất Việt Nam giai đoạn (1986 7 /2009) 37 3.1 Giới thiệu bối cảnh tự hóa lãi suất ...
 • 52
 • 50
 • 0

tác động của bất bình đẳng trong thu nhập và chi tiêu đến tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người việt nam giai đoạn 2002 2012

tác động của bất bình đẳng trong thu nhập và chi tiêu đến tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người ở việt nam giai đoạn 2002  2012
... tiêu tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người Việt Nam giai đoạn 2002 2012 - Kiểm định phân tích tác động bất bình đẳng thu nhập, chi tiêu đến tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người Việt Nam ... bình đẳng tăng tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người tăng Tại mức độ bất bình đẳng định, bất bình đẳng tăng tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người giảm Trình độ học vấn cao tăng trưởng thu ... Tác động bất bình đẳng thu nhập chi tiêu đến tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người Việt Nam giai đoạn 2002 2012 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Phân tích thực trạng bất bình đẳng thu nhập, chi tiêu...
 • 64
 • 224
 • 0

Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động giá trị sản xuất công nghiệp Việt Nam giai đoạn 1999-2009

Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động giá trị sản xuất công nghiệp Việt Nam giai đoạn 1999-2009
... để sản xuất tối đa sản phẩm đáp ứng nhu cầu đời sống xã hội Chính em chọn đề tài: Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động giá trị sản xuất công nghiệp Việt Nam giai đoạn 1999-2009 ... nghiệp Việt Nam giai đoạn 1999-2009 1 .Phân tích biến động giá trị sản xuất công nghiệp Việt Nam giai đoạn 1999-2009 Bảng 1: số liệu giá trị sản xuất công nghiệp Việt Nam theo giá so sánh 1994 SV: ... VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI GIAN ĐỂ PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1999-2009 I.Những vấn đề chung GTSX ngành công nghiệp Khái niệm giá trị sản xuất :...
 • 28
 • 122
 • 0

ĐÁNH GIÁ CÔNG BẰNG xã hội TRONG PHÂN PHỐI THU NHẬP của VIỆT NAM GIAI đoạn 2001 2010 để GIẢM THIỂU bất CÔNG BẰNG xã hội TRONG GIAI đoạn tới, cần QUAN tâm GIẢI QUYẾT vấn đề gì

ĐÁNH GIÁ CÔNG BẰNG xã hội TRONG PHÂN PHỐI THU NHẬP của VIỆT NAM GIAI đoạn 2001 2010 để GIẢM THIỂU bất CÔNG BẰNG xã hội TRONG GIAI đoạn tới, cần QUAN tâm GIẢI QUYẾT vấn đề gì
... không gây bất bình đẳng (mô hình Oshima) + Các sách hội giải từ đầu vấn đền nghèo đói bất bình đẳng B – ĐÁNH GIÁ CÔNG BẰNG XÃ HỘI TRONG PHÂN PHỐI THU NHẬP CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001 - 2010 - ... nhà nước cần quan tâm nên có sách phân phối lại thu nhập cho hiệu quả, thiết thực để đảm bảo công hội - Đánh giá công hội phân phối thu nhập Việt Nam giai đoạn 2001 2010 Thứ nhất, với ... vấn đề hội khác Việt Nam A – CÔNG BẰNG XÃ HỘI TRONG PHÂN PHỐI THU NHẬP – Khái niệm 1.1 – Công hội - Theo nghĩa rộng: CBXH quyền ngang người với người phương diện hội kinh tế, trị, xã...
 • 18
 • 893
 • 0

PHÂN TÍCH NHÂN tố tác ĐỘNG lên lạm PHÁT của VIỆT NAM GIAI đoạn 1995 2007 BẰNG mô HÌNH p STAR

PHÂN TÍCH NHÂN tố tác ĐỘNG lên lạm PHÁT của VIỆT NAM GIAI đoạn 1995 2007 BẰNG mô HÌNH p STAR
... c t tác gi c u Phân tích nhân t tác r i bác b ã l a ch n v n nghiên ng lên l m phát c a Vi t Nam giai o n 1995- 2007 b ng hình P- Star hình c l a ch n nghiên c u có kh lý gi i l m phát ... l m phát hình P- Star M c tiêu c a chương tóm t t nh ng lý thuy t có liên quan nv n l m phát c a m t n n kinh t Sau ó phân tích chi ti t v s phát tri n ng d ng c a hình P- Star phân tích ... ng nhân t phi ti n t y u t kỳ v ng Nh ng nhân t t o l m phát có th khác gi a ng n h n dài h n Tách bi t khung th i gian i m c n lưu ý hình phân tích l m phát hình P- Star bên dư i s phân tích...
 • 115
 • 1,205
 • 5

PHÂN TÍCH BCTC NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009 - 2011

PHÂN TÍCH BCTC NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009 - 2011
... Phân tích báo cáo tài BIDV giai đoạn 200 9- 2011 (Nguồn: Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam) GVHD: PGS TS Trương Quang Thông NTH: Nhóm - 1 3- Phân tích báo cáo tài BIDV giai đoạn 200 9- 2011 ... đoạn 200 9- 2011 Phần 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Giới thiệu chung ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển Việt Nam 1.1 Giới thiệu chung: • Tên đầy đủ: Ngân ... Nhóm - 1 9- Phân tích báo cáo tài BIDV giai đoạn 200 9- 2011 Hình 1.6: Biểu đồ dư nợ cho vay tỉ lệ nợ xấu giai đoạn 2006 - 09 /2011 Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam) ...
 • 61
 • 470
 • 2

Phân tích thực trạng bội chi Ngân sách Nhà nước Việt Nam giai đoạn 2010 2012

Phân tích thực trạng bội chi Ngân sách Nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 2010 2012
... tài: Phân tích thực trạng bội chi Ngân sách Nhà nước Việt Nam giai đoạn 2010 - 2012 Kết cấu đề tài gồm phần: Phần 1: Cơ sở lý luận bội chi NSNN Phần 2: Thực trạng bội chi ngân sách Nhà nước Việt ... chuyển TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Chi chuyển nguồn Chi trả nợ gốc CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Bội chi ngân sách nhà nước Tỷ lệ bội chi so với GDP ... nước Việt Nam giai đoạn 2010- 2012 Phần 3: Các biện pháp xử lí bội chi ngân sách Nhà nước Phần 1: Cơ sở lý luận bội chi NSNN 1.1.Khái niệm bội chi NSNN 1.2.1.Khái niệm NSNN Ngân sách nhà nước: toàn...
 • 25
 • 962
 • 5

Phân tích kim ngạch kim ngạch xuất khẩu giày dép Việt Nam giai đoạn năm 1999-2010 và dự báo năm 2011-2012

Phân tích kim ngạch kim ngạch xuất khẩu giày dép Việt Nam giai đoạn năm 1999-2010 và dự báo năm 2011-2012
... tích kim ngạch kim ngạch xuất giày dép Việt Nam giai đoạn năm 1999-2010 dự báo năm 2011-2012 Mục đích nghiên cứu đề tài hiểu rõ biến động kim ngạch xuất giày dép giai đoạn 1999-2010 từ rút cần phát ... dự đoán kim ngạch xuất da giày theo năm cho năm 2011-2012 dựa vào hàm xu tuyến tính cho kết tốt Một số đề xuất để ngành xuất giày dép Việt Nam phát triển tới năm 2020 Năm 2010 ngành da giày Việt ... Nam nước Đề án e nêu thành tựu ngành xuất giày dép Việt Nam với khó khăn tồn ngành giai đoạn 2001-2010 Tiếp phân tích biến động kim ngạch xuất giày dép Việt Nam giai đoạn 2001-2010, giá trị kim...
 • 25
 • 363
 • 0

Thực trạng thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA việt nam giai đoạn 2011 2015

Thực trạng thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA ở việt nam giai đoạn 2011 2015
... nguồn vốn ODA Việt Nam 2.1 Thực trạng thu hút nguồn vốn ODA Việt Nam  Tình hình thu hút nguồn vốn ODA Việt Nam giai đoạn 2011 2015 -Nhu cầu thu hút vốn ODA : Để đảm bảo thực mục tiêu nhiệm ... quản lý sử dụng nguồn vốn ODA Việt Nam Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý sử dụng nguồn vốn ODA Việt Nam Tiếp tục hoàn thiện chiến lược thu hút sử dụng nguồn vốn ODA Bởi ODA nguồn vốn lớn, ... tế-xã hội Việt Nam có vai trò đóng góp không nhỏ vào phát triển bền vững đất nước Việt Nam đạt nhiều thành tựu trình thu hút sử dụng nguồn vốn ODA Những kết đạt thu hút sử dụng ODA Việt Nam năm...
 • 36
 • 4,854
 • 74

Xem thêm

Từ khóa: phân tích môi trường ngành xuất khẩu thủy sản ở việt nam giai đoạn 20102020phân tích chung thực trạng vận dụng và mở rộng phương thức tài trợ dự án tại các tổ chức tín dụng ở việt nam giai đoạn 2002 2012vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động giá trị sản xuất công nghiệp việt nam giai đoạn 19992009vận dụng phương pháp dãy số thời gian để phân tích thực trạng vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam giai đoạn 1998 2007 và dự đoán đến 2010thực trạng tình hình thu hút và sử dụng nguồn vốn oda ở việt nam giai đoạn 1993 2002tình hình thu hút nguồn vốn oda ở việt nam giai đoạn 1993 2002phân tích tình hình xuất khẩu hàng dệt may của việt nam giai đoạn 2008 20112trình phòng chống bệnh ung thư ở việt nam giai đoạn 2002 2010chiến lược phát triển một số ngành công nghiệp phụ trợ ở việt nam giai đoạn 2010 2020hệ số gini tỷ trọng thu nhập của 20 dân cư nghèo nhấtphân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở đông nam bộthực hành phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở đông nam bộbài 34 phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở đông nam bộtiết 38 bài 34 thực hành phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở đông nam bộbài 34 thực hành phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở đông nam bộ giáo án địa lý 9 gv trần t hiềngiao an bai nha ba ngoaiỨNG DỤNG VSV TRONG CNTPGiới thiệu phần mềm Quản lý văn bảnskkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH LỚP 10 ĐỐI VỚI TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAMskkn Giải pháp KHẮC PHỤC NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG VIỆC SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNHskkn HIỆU TRƯỞNG XÂY DỰNG BẦU KHÔNG KHÍ TÂM LÝ CỦA TẬP THỂ TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNGSKKN Một số bài tập để dạy tốt môn Chạy ngắn cho học sinh lớp 10 trường THPT Nam Hàskkn Một số biện pháp nâng cao thành tích môn tháo lắp súng tiểu liên AKskkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG SƯ PHẠM TẠI TRƯỜNG THPTskkn Một số dạng bài tập tương tác ứng dụng trên bảng thông minh ActivBoard môn GDQP - ANskkn MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI LẦN THỨBài tiểu luận Thiết kế và mô phỏng hệ thống thông tin quang WDM sử dụng phần mềm OptisystemBáo cáo đồ án Nhập môn công nghệ phần mềm - Tìm hiểu các quy trình phát triển phần mềmBáo cáo nghiên cứu khoa học Nghiên cứu áp dụng phần mềm Moodle trong giảng dạy tiếng Anh tại trường Đại học Công nghệ GTVTĐề tài môn học Thu nhận yêu cầu - Quản lý chứng khoán (Web ứng dụng)Giải pháp nâng cao quy trình giao nhận hàng hoá nhập khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Quốc tế DeltaTIỂU LUẬN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KON TUMsáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp dạy luyện câu cho học sinh Tiểu học theo hướng giao tiếp.skkn Cách xác định trọng âm của từ trong tiếng Anh dành cho học sinh lớp 12skkn Một số biện pháp hướng dẫn học sinh viết chữ đúng, rèn chữ đẹp