tai lieu on thi HSG on thi DH mon sinh

Tài liệu Đề thi ĐH môn Sinh khối B 2008 docx

Tài liệu Đề thi ĐH môn Sinh khối B 2008 docx
... F1 có ưu lai cao là: A aabbdd × AAbbDD B aaBBdd × aabbDD C AABbdd × AAbbdd D aabbDD × AABBdd Câu 39: Hoá chất gây đột biến 5-BU (5-brôm uraxin) thấm vào tế b o gây đột biến thay cặp A–T thành ... thành gen b Biết cặp gen tác động riêng rẽ gen trội trội hoàn toàn Các kiểu gen sau thể đột biến? A AABb, AaBB B AABB, AABb C AaBb, AABb D aaBb, Aabb Câu 22: Sơ đồ sau minh họa cho dạng đột biến cấu ... Cho biết đột biến xảy Kiểu gen b , mẹ phép lai Ab ab AB ab A × B AaBB × aabb C AaBb × aabb D × aB ab ab ab Câu 48: Ở người, gen quy định màu mắt có alen (A a), gen quy định dạng tóc có alen (B...
 • 7
 • 205
 • 0

Tài liệu Đề thi ĐH môn Vật lý khối A 2004 pdf

Tài liệu Đề thi ĐH môn Vật lý khối A 2004 pdf
... điểm B A O d1 B A A1 d1 35cm 5cm O d = d1 + d2' = d1 - 40 B1 A2 B2 a) Tính f AB Do ảnh A1 B1 hứng đợc nên ảnh thật thấu kính thấu kính hội tụ 1 = + ' f d1 d1 1 = + ' f d2 d2 Khi có ảnh A1 B1 ta có ... ta có Khi có ảnh A2 B2 ta có (1) (2) (3) Dịch thấu kính ra vật cm: d2 = d1 + Nếu dịch xa vật mà có ảnh d2 = d1 + 30, không thoả mãn (1) (2) (4) Vậy phải dịch chuyển lại gần vật (hình vẽ): d2 ... vậy, dịch chuyển thấu kính từ vị trí d21 = 30 cm đến d22 = 60 cm ảnh vật dịch chuyển từ ph a vật đến vị trí gần cách vật 80 cm quay trở lại 0,25 0,25 ...
 • 3
 • 220
 • 0

Tài liệu Đề thi ĐH môn Vật lý khối A 2006 ppt

Tài liệu Đề thi ĐH môn Vật lý khối A 2006 ppt
... Bỏ qua lực cản, khối lượng dây chốt chặn A Hình Hệ quay với vận tốc góc ω0 = rad/s vật tuột khỏi dây trượt tới chốt A Xem vật chất điểm Xác định vận tốc góc ω hệ vật A hai trường hợp: a) Thanh ... ảnh vật qua thấu kính, G O A A”B” ảnh vật cho hệ gương thấu kính Biết A B’ ảnh ảo, a A”B” ảnh thật, đồng thời hai ảnh có độ cao a) Viết biểu thức độ phóng đại ảnh A B’, A B” theo d f Hình b) Xác ... gương quay ph a thấu kính cách thấu kính khoảng a = 20 cm Một vật phẳng, nhỏ AB đặt B d vuông góc với trục quang hệ, A nằm trục cách thấu kính khoảng d (0 < d < a) Kí hiệu A B’ ảnh vật qua thấu...
 • 2
 • 204
 • 0

Tài liệu Đề thi ĐH môn Vật lý khối A 2007 doc

Tài liệu Đề thi ĐH môn Vật lý khối A 2007 doc
... đại hai tụ điện V Cường độ dòng điện cực đại mạch A 7,5 mA B 15 mA C 7,5 A D 0,15 A Câu 17: Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) giao thoa ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách mm, mặt phẳng ch a hai khe ... h a học khác Câu 30: Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 S2 Hai nguồn dao động điều h a theo phương thẳng đứng, pha Xem biên độ sóng không thay ... S1S2 A dao động với biên độ n a biên độ cực đại B dao động với biên độ cực tiểu C dao động với biên độ cực đại D không dao động Câu 31: Biết số Avôgađrô 6,02.1023/mol, khối lượng mol urani 238...
 • 6
 • 225
 • 0

Tài liệu Đề thi ĐH môn Vật lý khối A 2008 doc

Tài liệu Đề thi ĐH môn Vật lý khối A 2008 doc
... khối lượng chất lượng chất X A A A2 A1 Z1 B D R = ZC (ZL - ZC ) A1 Z1 X có chu kì bán rã T Ban X , sau chu kì bán rã tỉ số khối lượng chất Y khối A2 A1 C A2 A1 D A1 A2 Câu 11: Một vật dao ... (ϕ tính rad, t tính giây) Tốc độ góc góc mà vật quay sau thời gian s kể từ thời điểm t = A rad/s 25 rad B rad/s 35 rad C 10 rad/s 35 rad D 10 rad/s 25 rad Câu 52: Một đ a phẳng quay quanh trục ... Trong khoảng A B có giao thoa sóng hai nguồn gây Phần tử vật chất trung điểm đoạn AB dao động với biên độ a A B 2a C D a Câu 40: Phát biểu sau nói dòng điện xoay chiều ba pha? A Khi cường độ...
 • 8
 • 207
 • 0

Tài liệu Đề thi ĐH môn Vật lý khối A 2009 doc

Tài liệu Đề thi ĐH môn Vật lý khối A 2009 doc
... nghỉ, đ a bắt đầu quay quanh trục cố định với gia tốc góc không đổi Sau 10 s, đ a quay góc 50 rad Góc mà đ a quay 10 s A 100 rad B 200 rad C 150 rad D 50 rad π Câu 53: Đặt điện áp xoay chiều ... gia tốc vật Hệ thức là: v2 a v2 a ω2 a v2 a A + = A B + = A C + = A D + = A ω ω ω ω v ω ω ω _ II PHẦN RIÊNG [10 câu] Thí sinh làm hai phần (phần A ... Gia tốc góc vật rắn có độ lớn A rad/s2 B 12 rad/s2 C rad/s2 D rad/s2 Câu 60: Chiếu đồng thời hai xạ có bước sóng 0,452 μm 0,243 μm vào catôt tế bào quang điện Kim loại làm catôt có giới hạn quang...
 • 7
 • 186
 • 0

Tài liệu Đề thi ĐH môn Tiếng Anh khối D 2004 ppt

Tài liệu Đề thi ĐH môn Tiếng Anh khối D 2004 ppt
... called the Peloponnesus Hundreds of islands surround the mainland The largest island is Crete No part of the nation is far from water The Ionian Sea and the Aegean Sea carved deep bays and gulfs ... nation for centuries, and Greece is very well-known for its shipping industry More than three thousand years ago, the Greek people developed a very sophisticated society They had a great civilization, ... world has ever seen Greek architecture, thinking, and art influenced other civilizations Even the Greek language influenced other languages, including English For example, the English words alphabet,...
 • 2
 • 220
 • 1

Tài liệu Đề thi ĐH môn Tiếng Anh khối D 2005 pdf

Tài liệu Đề thi ĐH môn Tiếng Anh khối D 2005 pdf
... exam / study / be / likely / fail // 57 58 Young people / less and less / dependent / their parents / tend / develop / independent thinking // 58 59 The climate / Britain / same / that / northwestern ... and academic studies or strong vocational or business courses in the secondary school They stress the training of the mind and cultivation of the intellect The liberals, or progressives, tend ... liberals, or progressives, tend to be interested in the development of the whole child, not merely in training the child's mind or in preparing the child for adult life in a remote future They emphasize...
 • 2
 • 196
 • 0

Tài liệu Đề thi ĐH môn Tiếng Anh khối D 2006 pptx

Tài liệu Đề thi ĐH môn Tiếng Anh khối D 2006 pptx
... cigarette, and I immediately refused B He mentioned a cigarette, so I thanked him C He offered me a cigarette, but I promptly declined D He asked if I was smoking, and I denied at once Câu 67: The doctor ... B The lady said that she would call the police if the man didn't leave her house C The lady told the man that she would call the police if he didn't leave her house D The lady informed the man ... sport such as badminton or tennis? A B C D Câu 57: When her dog died, she cried very hardly for half an hour A B C D Câu 58: Modern transportation can speed a doctor to the side of a sick person,...
 • 4
 • 225
 • 0

Tài liệu Đề thi ĐH môn Tiếng Anh khối D 2009 M174 docx

Tài liệu Đề thi ĐH môn Tiếng Anh khối D 2009 M174 docx
... husband A Mary suggested that her husband should reply to the President’s offer without delay B Mary told her husband why he didn’t reply to the President’s offer then C Mary ordered her husband ... now at Harvard A is studying B has been studying C studies D studied Trang 4/6 - Mã đề thi 174 Question 50: He to the doctor after the accident, but he continued to play instead A must have ... strategy and has been practised for at least the last two million years It was, indeed, the only way to obtain food until rudimentary farming and the domestication of wild animals were introduced about...
 • 6
 • 217
 • 0

Tài liệu Đề thi ĐH môn Tiếng Anh khối D 2009 M318 docx

Tài liệu Đề thi ĐH môn Tiếng Anh khối D 2009 M318 docx
... now?” said Mary to her husband A Mary wondered why her husband didn’t reply to the President’s offer then B Mary ordered her husband to reply to the President’s offer right now C Mary suggested that ... husband should reply to the President’s offer without delay D Mary told her husband why he didn’t reply to the President’s offer then THE END -Trang 6/6 - Mã đề thi ... Good job! B Oh, hard luck! C Good way! D You are right Question 44: She had to hand in her notice advance when she decided to leave the job A with B from C in D to Question 45: – “Should we...
 • 6
 • 231
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu luyện thi đh môn hoátài liệu luyện thi đh môn hóatài liệu luyện thi đh môn lýtài liệu luyện thi đh môn văntài liệu luyện thi đh môn toán hình họctài liệu ôn đại học môn sinh 2013tài liệu ôn đại học môn sinhtài liệu ôn tốt nghiệp môn sinh họctài liệu ôn thi đh môn sinhtài liệu luyện thi đh khối atài liệu luyện thi đhtài liệu luyện thi đh toánôn thi đh môn sinhtài liệu luyện thi đh andehit xetonôn thi đh môn sinh hayStrategic management of technological innovation 5th edition schilling test bankStrategic management planning for domestic and global competition 13th edition pearce II test bankStrategic management text and cases 6th edition dess test bankSupply chain management strategy planning and operation 6th edition chopra test bankSpreadsheet modeling and decision analysis a practical introduction to business analytics 7th edition cliff ragsdale test bankStaffing organizations 7th edition heneman test bankStarting out with c++ from control structures through objects 7th edition tony gaddis test bankStarting out with java from control structures through data structures 2nd edition gaddis test bankStarting out with programming logic and design 3rd edition tony gaddis test bankStarting out with python 2nd edition tony gaddis test bankSeeing sociology an introduction 1st edition joan ferrante test bankResearch methods and statistics for public and nonprofit administrators 1st edition nishishiba test bankSeeing through statistics 4th edition utts test bankGiáo trình kinh tế và quản lý xây dựngXây dựng mô tả, mô phỏng lýKết cấu bê tông cốt thép tập 2Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động mô giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán hòa bìnhLuyện nghe tiếng anh qua 100 ca khúc được yêu thích nhất phần 2Động từ bất quy tắc và những điều cần yếu trong văn phạm tiếng anh phần 2Giáo trình anh văn 1 phần 1