Ngữ Văn đề 2 trắc nghiệm ĐHQGHN

De 2 Trac nghiem

De 2 Trac nghiem
... ĐỐI NGỌAI – NĂM 20 06 1C 2B 3D 4C 5D 6C 7B 8C 9C 10B 11D 12B 13D 14B 15C 16D 17A 18B 19D 20 C 21 D 22 C 23 A 24 D 25 A 26 A 27 D 28 D 29 A 30A 31C 32D 33A 34A 35B 36D 37B 38A 39D 40B 41B 42B 43D 44B 45B ... when 20 .Cuba is…… sugar growing areas is the world A largest B one of largest C one of the largest D one of the larger 21 .My brother stopped…………… two years ago A smoked B smoke C to smoke 22 .He ... there then the decay slowly spreads inside the tooth Eventually, poison goes into the blood, and we may feel quite ill How can we keep our teeth healthy? Firstly, we ought to visit our dentist twice...
 • 6
 • 64
 • 0

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN THI: NGỮ VĂN(Đề 2) pot

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN THI: NGỮ VĂN(Đề 2) pot
... điểm): Đề yêu cầu học sinh viết văn nghị luận (không trang giấy thi) trình bày suy nghĩ thân đức hy sinh Đây dạng nghị luận xã hội (về vấn đề tư tưởng, đạo lý) quen thuộc với học sinh Dù vậy, em cần ... trang giấy thi * Có thể diễn đạt theo nhiều cách, song cần đảm bảo số ý sau: - Giải thích sơ lược, nêu biểu đức hy sinh: suy nghĩ, hành động người khác, cộng đồng Người có đức hy sinh lòng nhân ... Khẳng định: đức hy sinh tình cảm cao đẹp, phẩm chất cao đẹp người Người có đức hy sinh moi người yêu mến, trân trọng - Liên hệ thực tế để thấy: + Có nhiều gương giàu đức hy sinh, quên người khác,...
 • 4
 • 215
 • 2

Tuyển tập bộ đề 2 trắc nghiệm hóa học ( phần 5) doc

Tuyển tập bộ đề 2 trắc nghiệm hóa học ( phần 5) doc
... với 39 gam A 23 gam B 21 gam C 25 gam D 26 gam Bài : Thực phản ứng este hoá m gam lượng vừa đủ thu 0, 02 mol este (giả sử hiệu suất phản ứng 100%) giá trị m A 2, 1 gam B 1,1 gam C 1 ,2 gam D 1,4 ... có phản ứng xảy không quan sát tượng Bài 22 : Cấu hình electron nguyên tử Cu (Z =29 ) A B C D Bài 23 : Dung dịch có giá trị A pH < B pH = C pH > D pH Bài 24 : Điều kiện cần đủ để xảy trình ăn mòn ... khoáng vật có tên gọi diêm tiêu, có thành phần chất đây? A B C D Bài 32 : Hoà tan hoàn toàn 1 ,2 gam kim loại M vào dung dịch dư thu 0 ,22 4 lít khí đktc (sản phẩm khử nhất) M kim loại đây? A B C...
 • 8
 • 102
 • 0

Tuyển tập bộ đề 2 trắc nghiệm hóa học ( phần 4) docx

Tuyển tập bộ đề 2 trắc nghiệm hóa học ( phần 4) docx
... X làm phần - Phần 1: đem đốt cháy hoàn toàn cho toàn sản phẩm cháy (chỉ có nước) qua bình (1 ) đựng dung dịch đặc, bình (2 ) đựng dung dịch dư, thấy khối lượng bình tăng 2, 16 gam, bình (2 ) có gam ... electron D inox Bài 22 : Khử hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm ( ), kết thúc thí nghiệm thu gam 22 ,4 gam chất rắn, % số mol có hỗn hợp X A 66,67% B 20 ,00% C 26 ,67% D 40,00% Bài 23 : Cấu hình electron ... tăng 2, 16 gam, bình (2 ) có gam kết tủa - Phần 2: cho tác dụng hết với Na dư thể tích khí hiđro ( ktc) thu bao nhiêu? A 2, 24 lít B 0 ,22 4 lít C 0,56 lít D 1, 12 lít Bài 11 : Có đồng phân hợp chất thơm...
 • 9
 • 87
 • 0

Tuyển tập bộ đề 2 trắc nghiệm hóa học ( phần 3) ppt

Tuyển tập bộ đề 2 trắc nghiệm hóa học ( phần 3) ppt
... A 3, 32 gam B 33 ,2 gam C 16,6 gam D 24 ,9 gam Bài 11 : Hợp chất X (chứa ) có M...
 • 8
 • 167
 • 0

Tuyển tập bộ đề 2 trắc nghiệm hóa học ( phần 2) pps

Tuyển tập bộ đề 2 trắc nghiệm hóa học ( phần 2) pps
... Kết luận sau A (X) ankanol B (X) ankađiol C (X) rượu lần rượu D (X) rượu no Bài 12 : Cho m gam hỗn hợp X gồm ancol no, đơn chức dãy đồng đẳng tác dụng với dư thu 0,448 lít hiđro ( ktc) Đốt cháy ... m gam X thu 2, 24 lít ( ktc) Công thức phân tử ancol A B C D Bài 13 : Đốt cháy hoàn toàn m (g) hỗn hợp X gồm ancol A B thuộc dãy đồng đẳng thu 6, 72 lít 7,65 gam nước Mặt khác cho m (g) hỗn hợp ... Bài 26 : Hoà tan hoàn toàn 104 ,25 gam hỗn hợp X gồm vào nước dung dịch Sục khí dư vào dung dịch A Kết thúc thí nghiệm, coâ cạn dung dịch thu 58,5g muối khan Khối lượng coù hỗn hợp X : A 29 ,25 ...
 • 8
 • 120
 • 0

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn - Đề 2

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn - Đề 2
... miêu tả biểu cảm N i dung đoạn trích ? A Kể l i diễn biến tâm trạng Giôn - xi ngắm nhìn cu i B Miêu tả thường xuân cu i đêm giông bão C Kể l i đ i tho i hai chị em Giôn - xi cu i D Kể l i tình ... nghĩ Xiu dành cho Giôn - xi Trong đoạn trích trên, nhân vật Giôn - xi khắc hoạ ? A Là ngư i sống n i tâm, biết hy sinh cho ngư i khác B Là ngư i yếu đu i, bi quan, buông xu i số phận C Là ngư i bất ... nhằm gi i thích việc, tìm hiểu ngư i bày tỏ th i độ khen chê D Dùng chi tiết, hình ảnh nhằm t i cách sinh động để ngư i đọc hình dung rõ nét việc, ngư i, phong cảnh • Đọc đoạn văn sau trả l i câu...
 • 5
 • 190
 • 0

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn - Đề 2

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn - Đề 2
... B NỘI DUNG ĐỀ I Trắc nghiệm khách quan (3 điểm, 12 câu, câu 0 ,25 điểm) Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời Bài văn tự kết hợp với miêu tả biểu cảm văn nào? A Miêu tả chính, tự ... bán vườn đi, cưới vợ, đâu? (Trích Lão Hạc, Ngữ văn lớp 8, tập 1) Nội dung đoạn trích gì? A Nêu tâm lão Hạc hoàn cảnh khó khăn túng bấn B Kể việc cưới vợ trai lão Hạc C Nêu suy nghĩ ông giáo hoàn ... đọc hình dung rõ nét việc, người, phong cảnh Văn sau xếp vào loại văn nghị luận? A Bình Ngô đại cáo B Tôi học C Lão Hạc D Tức nước vỡ bờ Mục đích văn tường trình trình bày thiệt hại hay mức độ...
 • 5
 • 210
 • 0

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Ngữ văn - Đề 2

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Ngữ văn - Đề 2
... 11 Từ ngữ gạch chân câu văn " Chỉ có thân bị tước khô cháy " có vai trò gì? A Làm thành phần khởi ngữ B Làm phương tiện kết nối C Làm thành phần chủ ngữ D Làm thành phần trạng ngữ 12 Câu văn " ... đen” Đơn vị chăm trò Có lại bảo “Để cho bọn trinh sát, chúng vắng” (Những xa, Lê Minh Khuê, Ngữ văn 9, tập 2) Điểm đặc sắc nghệ thuật đoạn trích gì? A Nghệ thuật tả cảnh chi tiết, gợi cảm B Nghệ ... bom, đếm bom chưa nổ cần phá bom " câu rút gọn chủ ngữ Từ khôi phục chủ ngữ cho câu? A Tôi B Mình C Đơn vị D Chúng 13 Từ ngữ gạch chân câu văn “Do đó, công việc chẳng đơn giản.” từ kết nối kiểu...
 • 6
 • 73
 • 0

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Ngữ văn - Đề 2

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Ngữ văn - Đề 2
... Từ ngữ biểu thị hành động Phương châm lượng đ i h i ngư i tham gia giao tiếp ph i tuân thủ i u gì? A N i tất biết B N i i u cho quan trọng C N i yêu cầu giao tiếp D N i thật nhiều thông tin ... B N I DUNG ĐỀ I Trắc nghiệm khách quan (3 i m, 12 câu, câu 0 ,25 i m) Khoanh tròn vào chữ trước câu trả l i Câu "Khi giao tiếp cần n i vào đề t i giao tiếp, tránh n i lạc đề " định nghĩa ... tạo từ ngữ C Mượn từ ngữ tiếng nước D Mượn i n cố Hán học thơ Đường Thuật ngữ gồm lo i từ ngữ nào? A Từ ngữ biểu thị kh i niệm khoa học B Từ ngữ biểu thị th i độ, tình cảm C Từ ngữ biểu thị...
 • 5
 • 77
 • 0

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2013 - môn Ngữ văn (Đề 2)

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2013 - môn Ngữ văn (Đề 2)
... học, học Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn ... đối mặt với Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn ... 4-5 : Đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên, viết vài sai sót Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt...
 • 6
 • 69
 • 0

đề thi tham khảo ts vào lớp 10 môn ngữ văn, đề 2

đề thi tham khảo ts vào lớp 10 môn ngữ văn, đề 2
... Giữa vầng trăng sáng dịu hiền Vẫn biết trời xanh mãi Mà nghe nhói tim! (Theo Ngữ văn tập II, NXB Giáo dục, Hà Nội 20 05, trang 58) Câu IIIb ''Bằng ngòi bút thực sinh động, đoạn văn Tức nước vỡ...
 • 2
 • 225
 • 0

Tài liệu Tài liệu trắc nghiệm hóa học Vấn đề 2 sự điện li docx

Tài liệu Tài liệu trắc nghiệm hóa học Vấn đề 2 sự điện li docx
... chung học trò Việt Tài li u khóa học : Luyện kỹ làm trắc nghiệm hóa học C H+, Na+, NO3–, AlO2– D H+, NH4+, Cl–, SO 42 Câu 35 Những ion tồn dung dịch ? A PO43–, K+, Ba2+, OH– B H+, CO 32 , Cu2+, ... định Câu 24 Cho phản ứng sau : (1) 10HNO3 + 3Fe(OH )2 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O (2) 3HNO3 + Fe(OH)3 → Fe(NO3)3 + 3H2O (3) Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O (4) SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2 O Những ... Ba(OH )2 C A B D tất sai Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tài li u khóa học : Luyện kỹ làm trắc nghiệm hóa học Câu 17 Dãy chất sau mà tất muối dãy bị thuỷ phân ? A Na3PO4 ; Ba(NO3 )2 ;...
 • 5
 • 225
 • 2

một số kinh nghiệm ra đề thi trắc nghiệm môn ngữ văn ở trường thpt

một số kinh nghiệm ra đề thi trắc nghiệm môn ngữ văn ở trường thpt
... đến vấn đề 15 Mục Lục A Đặt vấn đề : trang I Lời mở đầu: .trang II Thực trạng kiểm tra trắc nghiệm trờng THPT Ngọc Lặc: .trang Thực trạng: trang Kết quả, hiệu quả: trang B Giải vấn đề: trang ... trạng kiểm tra trắc nghiệm trờng thpt ngọc lặc Thực trạng - Vấn đề kiểm tra trắc nghiệm cha đợc triển khai rộng rãi, đặc biệt với môn Ngữ văn Nhà trờng áp dụng hình thức kiểm tra môn Lí, Hóa, ... đọc, viết; phân môn tiếng việt rõ ràng trắc nghiệm khách quan kiểm tra đợc kĩ đọc văn mà Với đặc trng trên, việc ứng dụng hình thức kiểm tra trắc nghiệm vào môn Ngữ văn gặp phải số khó khăn Có...
 • 16
 • 571
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Quyết định 141 QĐ-TCTK phê duyệt kế hoạch đào tạo công chức, viên chức 2015-2020Quyết định số 2301 QĐ-BYT Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ emQuyết định 2589 QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa tiền gửi bằng đô la Mỹ tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoàiQuyết định số 2727 QĐ-BTC về Quy chế giám sát, quản trị hệ thống điện, phòng cháy và kiểm soát an ninhĐề thi thử giữa kỳ Toán lớp 12 hayQuyết định số 1559 QĐ-BHXH về giao dịch điện tử thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệpQuyết định 2645 QĐ-NHNN về lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2016 đối với khoản cho vay hỗ trợ nhà ởQuyết định 2765 QĐ-BTC về Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 36a NQ-CP về Chính phủ điện tửBảng giá đất tỉnh Phú Thọ áp dụng từ năm 2015 đến 2019Bảng giá đất tỉnh Vĩnh Long áp dụng từ năm 2015 đến 2019Bảng giá đất tỉnh Lạng Sơn áp dụng từ năm 2015 đến 2019Quyết định 1134 QĐ-BXD về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựngQuyết định 1288 QĐ-BHXH về danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội VNBảng giá đất thành phố Hà Nội áp dụng từ năm 2015 đến 2019Bảng giá đất tỉnh Quảng Ngãi áp dụng thời kỳ năm 2015 - 2019Quyết định 1144 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 6026 QĐ-UBND năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố Đà NẵngQuyết định 1142 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhBảng giá đất tỉnh Hà Giang áp dụng từ năm 2014Bảng giá đất tỉnh Thái Bình áp dụng từ năm 2015