Thực trạng quy trình khai báo hải quan điện tử của các doanh nghiệp ở việt nam

Slide nghiên cứu quá trình thực hiện khai báo thủ tục hải quan điện tử của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại chi cục hải quan thủy an – thừa thiên huế

Slide nghiên cứu quá trình thực hiện khai báo thủ tục hải quan điện tử của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại chi cục hải quan thủy an – thừa thiên huế
... điện tử mang lại cho DN cho Hải quan cho xã hội Nghiên cứu trình thực khai báo thủ tục hải quan điện tử doanh nghiệp xuất nhập Chi cục Hải quan Thủy An Thừa Thiên Huế Mục tiêu nghiên cứu ĐH Kinh ... vấn đề nghiên cứu ĐH Kinh tế Huế Khái niệm thủ tục hải quan điện tử: Thủ tục hải quan điện tử thủ tục hải quan thực phương tiện điện tử thông qua hệ thống xử lý liệu điện tử quan hải quan theo ... tế Huế Mục tiêu tổng quát Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình thực thủ tục hải quan điện tử Chi cục Hải quan Thủy An DN xuất nhập Mục tiêu cụ thể Mục tiêu cụ thể Tổng quan...
 • 29
 • 1,098
 • 1

Nghiên cứu quá trình thực hiện khai báo thủ tục hải quan điện tử của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại chi cục hải quan thủy an thừa thiên huế

Nghiên cứu quá trình thực hiện khai báo thủ tục hải quan điện tử của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại chi cục hải quan thủy an thừa thiên huế
... ĐẾN QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TẠI CHI CỤC HẢI QUAN THỦY AN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XNK 36 2.1 Tổng quan Cục Hải Quan Thừa Thiên Huế Chi Cục Hải Quan Thủy An 36 2.1.1 Quá trình ... ĐIỆN TỬ TẠI CHI CỤC HẢI QUAN THỦY AN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XNK 2.1 Tổng quan Cục Hải Quan Thừa Thiên Huế Chi Cục Hải Quan Thủy An 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cục Hải Quan Thừa Thiên Huế ... tình hình thực thủ tục hải quan điện tử Chi cục Hải quan Thủy An •Đánh giá đo lường yếu tố ảnh hưởng đến trình thực thủ tục hải quan điện tử Chi cục Hải quan Thủy An doanh nghiệp xuất nhập - Xác...
 • 92
 • 419
 • 1

Nghiên cứu quá trình thực hiện khai báo thủ tục hải quan điện tử của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại chi cục khu công nghiệp đà nẵng TP đà nẵng

Nghiên cứu quá trình thực hiện khai báo thủ tục hải quan điện tử của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại chi cục khu công nghiệp đà nẵng TP đà nẵng
... hệ thống thủ tục hải quan điện tử Chi cục Hải quan điện tử Hải Phòng - Cục Hải quan TP Hải Phòng; Chi cục Hải quan điện tử Thành phố Hồ Chí Minh Triển khai thực thủ tục hải quan điện tử Giai đoạn ... II: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TẠI CHI CỤC HẢI QUAN KHU CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 Giới thiệu Cục Hải quan Đà Nẵng 2.1.1 Quá ... vị: Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng Địa chỉ: Khu công nghiệp Đà Nẵng- phường An Hải Bắc- Quận Sơn Trà – TP Đà Nẵng Điện thoại: 0511.3934555 • Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng...
 • 77
 • 359
 • 2

QUY TRÌNH KHAI BÁO HẢI QUAN (ĐIỆN TỬ) CHO LÔ HÀNG NHẬP KHẨU TỪ NƢỚC NGOÀI VÀO KHU CHẾ XUẤT VÀ TỪ KHU CHẾ XUẤT RA NƢỚC NGOÀI CỦA CÔNG TY TNHH UNIPAX

QUY TRÌNH KHAI BÁO HẢI QUAN (ĐIỆN TỬ) CHO LÔ HÀNG NHẬP KHẨU TỪ NƢỚC NGOÀI VÀO KHU CHẾ XUẤT VÀ TỪ KHU CHẾ XUẤT RA NƢỚC NGOÀI CỦA CÔNG TY TNHH UNIPAX
... TỪ NƢỚC NGOÀI VÀO KHU CHẾ XUẤT VÀ TỪ KHU CHẾ XUẤT RA NƢỚC NGOÀI CỦA CÔNG TY TNHH UNIPAX 2.1 QUY TRÌNH KHAI BÁO HẢI QUAN CHO LÔ HÀNG NHẬP KHẨU TỪ NƢỚC NGOÀI VÀO KHU CHẾ XUẤT CỦA CÔNG TY TNHH UNIPAX ... nhân sự, sản xuất kinh doanh… Công ty TNHH Unipax Chƣơng 2: Quy trình khai báo hải quan (điện tử) cho hàng nhập từ nước vào khu chế xuất từ khu chế xuất xuất nước Công ty TNHH Unipax Chương ... QUY TRÌNH KHAI BÁO HẢI QUAN CHO LÔ HÀNG XUẤT KHẨU TỪ KHU CHẾ XUẤT RA NƢỚC NGOÀI CỦA CÔNG TY TNHH UNIPAX 2.2.1 Quan hệ bên hợp đồng xuất Headwear công ty TNHH Unipax theo đơn đặt hàng DaDa Corporation...
 • 48
 • 354
 • 0

Thực trạng thi hành các quy định pháp luật về cơ quan quyền lực trong các doanh nghiệp Việt Nam

Thực trạng thi hành các quy định pháp luật về cơ quan quyền lực trong các doanh nghiệp ở Việt Nam
... III .Thực trạng thi hành quy định pháp luật quan quy n lực doanh nghiệp Việt Nam 3.1 Thực tiễn thi hành quy định pháp luật chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân công ty TNHH thành viên a Doanh nghiệp ... pháp luật quản trị doanh nghiệp đưa phương hướng hoàn thi n NỘI DUNG I Tổng quan quy định pháp luật Việt Nam quan quy n lực doanh nghiệp I.1 Khái niệm quan quy n lực doanh nghiệp: quan quy n lực ... viên hành nghề, tối thi u phải có hai thành viên góp vốn… II Các quy định pháp luật quan quy n lực doanh nghiệp 2.1 Quy định pháp luật quan quy n lực doanh nghiệp nhà nước Với tư cách chủ sở hữu,...
 • 19
 • 364
 • 4

thúc đẩy việc sử dụng thủ tục hải quan điện tử cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu tại cục hải quan hà tĩnh

thúc đẩy việc sử dụng thủ tục hải quan điện tử cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu tại cục hải quan hà tĩnh
... thủ tục hải quan điện tử Chương II: Thực trạng sử dụng thủ tục hải quan điện tử doanh nghiệp hoạt động xuất nhập Cục Hải quan Tĩnh năm qua Chương III: Giải pháp thúc đẩy việc sử dụng thủ tục ... hải quan điện tử cho doanh nghiệp hoạt động xuất nhập Cục Hải quan Tĩnh 5 Chương KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ 1.1 Khái quát Hải quan điện tử 1.1.1 Khái niệm hải quan điện tử ... biệt thủ tục hải quan truyền thống với thủ tục hải quan điện tử sau: Sự khác biệt thủ tục hải quan truyền thống thủ tục hải quan điện tử Nội dung Thủ tục hải quan truyền thống Thủ tục hải quan điện...
 • 99
 • 165
 • 0

Quản trị tri thức là chìa khóa thành công của các doanh nghiệp việt nam.doc

Quản trị tri thức là chìa khóa thành công của các doanh nghiệp ở việt nam.doc
... Quản trị tri thức chìa khóa thành công doanh nghiệp Việt Nam” CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TRI THỨC VÀ QUẢN TRỊ TRI THỨC 1.1 Khái niệm tri thức quản trị tri thức 1.1.1 Khái niệm tri thức ... điểm tri thức quản trị tri thức 1.2.1.Đặc điểm tri thức L01 Nhóm 10 Quản trị tri thức chìa khóa thành công doanh nghiệp Việt Nam” Tri thức (Hổ sơ hóa) Tri thức ẩn (Bí gắn liền với người) Các ... khóa thành công doanh nghiệp L01 Nhóm 10 Quản trị tri thức chìa khóa thành công doanh nghiệp Việt Nam” 1.3.2 Vai trò quản trị tri thức Quản trị tri thức giúp DN: - Luôn đổi mới, tạo ý tưởng khai...
 • 19
 • 1,040
 • 11

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam.Doc

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam.Doc
... Căn tính thu thu nhập doanh nghiệp Căn tính thu thu nhập chịu thu thu suất 3.1 .thu nhập chịu thu Thu nhập chịu thu kỳ tính thu bao gồm thu nhập chịu thu hoạt động sản xuất, kinh doanh, ... từ kinh doanh năm trớc bị bỏ sót phát khoản thu nhập khác 3.2 .thu suất thu TNDN Thu suất thu thu nhập doanh nghiệp nh sau: 3.2.1 Thu suất thu thu nhập doanh nghiệp áp dụng sở kinh doanh ... Thu nhập chịu thu = kỳ tính thu Doanh thu để tính Chi phí hợp lý thu nhập chịu thu kỳ kỳ + tính thu Thu nhập chịu thu khác kỳ tính tính thu thu Sau xác định thu nhập chịu thu theo công...
 • 29
 • 1,021
 • 5

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập Doanh nghiệp Việt Nam

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập Doanh nghiệp ở Việt Nam
... Căn tính thu thu nhập doanh nghiệp Căn tính thu thu nhập chịu thu thu suất 3.1 .thu nhập chịu thu Thu nhập chịu thu kỳ tính thu bao gồm thu nhập chịu thu hoạt động sản xuất, kinh doanh, ... từ kinh doanh năm trớc bị bỏ sót phát khoản thu nhập khác 3.2 .thu suất thu TNDN Thu suất thu thu nhập doanh nghiệp nh sau: 3.2.1 Thu suất thu thu nhập doanh nghiệp áp dụng sở kinh doanh ... Thu nhập chịu thu = kỳ tính thu Doanh thu để tính Chi phí hợp lý thu nhập chịu thu kỳ kỳ + tính thu Thu nhập chịu thu khác kỳ tính tính thu thu Sau xác định thu nhập chịu thu theo công...
 • 29
 • 515
 • 1

591 Thực trạng và giải pháp cho hoạt động thẩm định giá trị doanh nghiệp Việt Nam

591 Thực trạng và giải pháp cho hoạt động thẩm định giá trị doanh nghiệp ở Việt Nam
... triển hoạt động thẩm đònh giá trò doanh nghiệp, lựa chọn đề tài “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM , mong đóng góp số ý kiến vào phát triển hoạt động ... trường cho hoạt động thẩm đònh giá doanh nghiệp Việt Nam 2.2.1 Về khung pháp cho hoạt động thẩm đònh giá doanh nghiệp 2.2.2 Về chế thực thẩm đònh giá doanh nghiệp 2.2.3 Về mục đích sử dụng kết thẩm ... nghiệp Việt Nam 2.2.1 Về khung pháp cho hoạt động thẩm đònh giá doanh nghiệp Thực tế chưa có văn hướng dẫn cụ thể hoạt động thẩm đònh giá trò doanh nghiệp Việt Nam Việc thực thẩm đònh giá trò doanh...
 • 66
 • 421
 • 2

Thực trạng về đầu trên thị trường bất động sản của các doanh nghiệp Việt Nam

Thực trạng về đầu tư trên thị trường bất động sản của các doanh nghiệp ở Việt Nam
... vay) Đầu doanh nghiệp thị trường bất động sản: 4.1 Nội dung đầu doanh nghiệp thị trường bất động sản Như nội dung nghiên cứu đề tài nghiên cứu việc đầu doanh nghiệp thị trương bất động sản ... nghiệp ……………………17 4.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến đầu doanh nghiệp thị trường bất động sản: …………………………………………………………………… 20 B .Thực trạng đầu thị trường bất động sản doanh nghiệp Việt Nam: ……………………………………………………………………22 ... 0918.775.368 Lời mở đầu ………………………………………………………………… A.Lý luận chung đầu doanh nghiệp thị trường bất động sản Các khái niệm đầu phát triển doanh nghiệp …………………2 Bất động sản hàng hoá bất động sản ………………………………….3...
 • 38
 • 654
 • 1

Luận văn Thực trạng và giải pháp e-marketing (tiếp thị điện tử) cho các doanh nghiệp tại Việt Nam trong thời gian 2008 – 20120

Luận văn Thực trạng và giải pháp e-marketing (tiếp thị điện tử) cho các doanh nghiệp tại Việt Nam trong thời gian 2008 – 20120
... trạng giải pháp cho hoạt động emarketing (tiếp thị điện tử) cho doanh nghiệp Việt Nam thời gian 2008 2012 ”để nhìn nhận đưa giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam Tiếp thị điện tử (e-marketing) ... cho doanh nghiệp đánh giá tích cực Cho đến nay, e –marketing không xa lạ với doanh nghiệp Việt Nam doanh nghiệp ứng dụng thành công mang lại hiệu cao cho Vì vậy, em chọn đề tài “ Thực trạng giải ... báo điện tử 26 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ E-MARKETING CHO CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM 42 I Giải pháp ứng dựng triển khai hoạt động e-marketing...
 • 53
 • 230
 • 1

LUẬN VĂN: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam ppt

LUẬN VĂN: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam ppt
... lý hạch toán thu TNDN doanh nghiệp Em xin tìm hiểu luật thu TNDN áp dụng doanh nghiệp Việt Nam với đề tài: Thực trạng giải pháp hoàn thiện kế toán thu thu nhập doanh nghiệp Việt Nam nội ... N Thu suất thu thu nhập doanh nghiệp sau: 3.2.1 Thu suất thu thu nhập doanh nghiệp áp dụng sở kinh doanh 28% Hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết nộp thu thu nhập doanh nghiệp theo thu ... thức sau: Thu nhập chịu thu kỳ = tính thu Doanh thu để tính thu Chi phí hợp lý nhập chịu thu kỳ tính thu kỳ + tính thu Thu nhập chịu thu khác kỳ tính thu Sau xác định thu nhập chịu thu theo...
 • 27
 • 784
 • 0

thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin nói chung trong các doanh nghiệp tại việt nam

thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin nói chung trong các doanh nghiệp tại việt nam
... thụng tin núi chung, ng dng phn mm núi riờng c bit l phn mm k toỏn s l ng lc thỳc y s chuyn bin ca nn kinh t nc nh, a Vit Nam i lờn hi nhp vi bn bố nm chõu thực trạng ứng dụng phần mềm kế toán việt ... ngh thụng tin cỏc doanh nghip cho thy t trng u t vo cụng ngh thụng tin trờn tng chi phớ cho hot ng thng niờn ca cỏc doanh nghip cũn tng i thp D kin, n nm 2010, Vit Nam s cú 500.000 Doanh Nghip, ... cụng ngh thụng tin Nguyờn nhõn th ba khin cho vic ng dng cụng ngh thụng tin vo doanh nghip cũn chm tr l cho cỏc doanh nghip thiu ngun nhõn lc cú nng lc v trỡnh v cụng ngh thụng tin Trong thc t...
 • 27
 • 499
 • 0

Quản trị tài sản ngắn hạn trong thực tiễn của các Doanh nghiệp Việt Nam

Quản trị tài sản ngắn hạn trong thực tiễn của các Doanh nghiệp ở Việt Nam
... doanh nghiệp nhờ đến hãng chuyên thu nợ, luật sư bán nợ 23 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 2.1 Tình hình chung quản trị tài sản ngắn hạn doanh nghiệp ... giải pháp có lợi việc quản tài sản ngắn hạn Mặc dù Việt Nam công tác quản tài sản ngắn hạn phần bị hạn chế, hình thức cụ thể phần cải thiện trình quản trị tài sản ngắn hạn Qua trình nghiên ... khoản vay dài hạn - Mua lại công ty khác 39 KẾT LUẬN Như nói quản trị tài sản ngắn hạn có vai trò quan trọng doanh nghiệp Việt Nam Nó giúp cho Doanh nghiệp quản lý tốt tài sản ngắn hạn mà đưa giải...
 • 41
 • 589
 • 6

Xem thêm