triển khai VPN nguồn mở Openswan

Nghiên cứu và triển khai giải pháp bảo mật mạng VPN nguồn mở tại công an tỉnh hậu giang

Nghiên cứu và triển khai giải pháp bảo mật mạng VPN nguồn mở tại công an tỉnh hậu giang
... cứu triển khai giải pháp bảo mật mạng VPN nguồn mở Công an tỉnh Hậu Giang 1.4 Khách thể đối tượng nghiên cứu Đối tượng: Nghiên cứu triển khai giải pháp bảo mật mạng VPN nguồn mở Công an tỉnh Hậu ... kiện thực tế công an tỉnh Do em mạnh dạn chọn đề tài: Nghiên cứu triển khai giải pháp bảo mật mạng VPN nguồn mở Công an tỉnh Hậu Giang Nghiên cứu công nghệ mạng riêng ảo (VPN) để bảo mật liệu đường ... Hậu Giang Khách thể: Mạng VPN nguồn mở Công an tỉnh Hậu Giang 14 1.5 Phạm vi nghiên cứu Trong phạm vi nghiên cứu đề tài em tập trung nghiên cứu giải pháp xây dựng bước mạng riêng ảo dựa công...
 • 86
 • 349
 • 0

triển khai Công nghệ hình Dịch vụ.pdf

triển khai Công nghệ Mô hình Dịch vụ.pdf
... vấn đề cần giải triển khai công nghệ WiMax đánh giá vấn đề mặt công nghệ, toán kinh tế nh khả áp dụng công nghệ Wimax Việt Nam Chơng IV: Thực đề xuất giải pháp triển khai công nghệ Wimax cho thành ... nhà cung cấp dịch vụ từ giảm giá thành dịch vụ cho ngời sử dụng Vì thế, WiMax đợc xem nh công nghệ có hiệu kinh tế cao cho việc triển khai nhanh khu vực mà công nghệ khác khó cung cấp dịch vụ băng ... TàI Wimax công nghệ xuất giới Tại Việt Nam, Bu điện TP Hà Nội trực thuộc Tổng Công ty Bu Viễn thông Việt Nam (VNPT) doanh nghiệp tiên phong thử nghiệm công nghệ Khi đợc thức triển khai dịch vụ...
 • 116
 • 277
 • 0

Triển khai VPN trên Linux tại Trung tâm Giao dịch CNTT Hà Nội (Báo cáo thực tập tổng hợp tại Trung tâm Giao dịch CNTT Hà Nội)

Triển khai VPN trên Linux tại Trung tâm Giao dịch CNTT Hà Nội (Báo cáo thực tập tổng hợp tại Trung tâm Giao dịch CNTT Hà Nội)
... Nội dung báo cáo tổng quan bao gồm nội dung sau: Phần 1:Giới thiệu nơi thực tập Trung tâm Giao dịch CNTT Nội I) Giới thiệu Trung tâm Giao dịch CNTT Nội II) Chức hoạt động Trung tâm Giao ... báo cáo II.2 )Triển khai mạng riêng ảo Trung tâm Giao dịch CNTT Nội II.2.1 OpenVPN – phương thức để xây dựng mạng riêng ảo Trung tâm Giao dịch CNTT Nội Hệ điều hành dùng hệ thống mạng Trung ... Triển khai VPN Linux Trung tâm Giao dịch CNTT Nội Cơ sở lý thuyết Lý chọn đề tài Mục tiêu đề tài Đề cương chi tiết báo cáo chuyên đề Phần 1: Giới thiệu nơi thực tập Trung tâm Giao dịch CNTT Hà...
 • 57
 • 426
 • 0

Xây dựng và phát triển phần mềm nguồn mở

Xây dựng và phát triển phần mềm nguồn mở
... in hoa Phần III - Xây dựng ph át triển PMNM 20 Ví dụ Phần III - Xây dựng ph át triển PMNM 21 Toán tử: gán số học Gán Kết hợp + += - = Số học -= * *= / /= % %= Phần III - Xây dựng ph át triển PMNM ... phải Phần III - Xây dựng ph át triển PMNM 25 Toán tử: tăng giảm Ký hiệu Ý nghĩa ++ Tăng Giảm Phần III - Xây dựng ph át triển PMNM 26 Thứ tự ưu tiên phép toán Phần III - Xây dựng ph át triển ... Include Phần III - Xây dựng ph át triển PMNM 28 Câu lệnh If if (biểu thức điều kiện) khối lệnh 1; else khối lệnh 2;  Các câu lệnh If lồng Phần III - Xây dựng ph át triển PMNM 29 Ví dụ Phần III - Xây...
 • 142
 • 235
 • 0

Cơ hội sinh kế cho người dân tái định cư tập trung khi triển khai dự án mỏ sắt thạch khê, huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh

Cơ hội sinh kế cho người dân tái định cư tập trung khi triển khai dự án mỏ sắt thạch khê, huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh
... ch n sinh k ti p c n ñư c h i sinh k hi u qu T th c t ñ t v y, ti n hành nghiên c u ñ tài: h i sinh k cho ngư i dân tái ñ nh t p trung tri n khai d án m s t Th ch Khê, huy n Th ch Hà, t ... h i sinh k c a ngư i dân tái ñ nh t p trung tri n khai d án m s t Th ch Khê; - ð xu t m t s gi i pháp cho ngư i dân tái ñ nh t p trung theo quy ho ch ti p c n h i sinh k tri n khai d án ... II CƠ S LÝ LU N VÀ CƠ S TH C TI N 2.1 CƠ S LÝ LU N V CƠ H I SINH K VÀ TÁI ð NH CƯ .5 2.1.1 h i sinh k c a ngư i dân (livelihood) 2.1.2 Di dân tái ñ nh 13 2.2 CƠ S...
 • 175
 • 292
 • 0

Triển khai VPN trên Linux tại Trung tâm Giao dịch CNTT Hà Nội

Triển khai VPN trên Linux tại Trung tâm Giao dịch CNTT Hà Nội
... 0918.775.368 Phần 1: Giới thiệu nơi thực tập – Trung tâm Giao dịch CNTT Nội I) Giới thiệu Trung tâm Giao dịch CNTT Nội Trung tâm Giao dịch công nghệ thông tin Nội (HITTC - HaNoi Imformation Technology ... Giao dịch CNTT Nội III) Các khu vực Trung tâm Giao dịch CNTT Nội VI) Mô hình hoạt động hoạt động Trung tâm Giao dịch CNTT Nội V) Bộ máy tổ chức VI) Nhiệm vụ yêu cầu nhân nhóm việc phát triển ... việc phát triển sàn giao dịch HITTC VII) Nguồn tài VIII) Hệ thống mạng Trung tâm Giao dịch công nghệ thông tin Nội Phần 2: Triển khai VPN Linux Trung tâm Giao dịch CNTT Nội Cơ sở lý thuyết...
 • 11
 • 235
 • 0

KHẢ NĂNG TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG HÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI

KHẢ NĂNG TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG MÔ HÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI
... công nhân thu gom hình đạt hiệu kinh tế thấp nên phải bù lỗ cho việc thực hình nhiều dẫn tới thiếu tài Như vậy, việc triển khai nhân rộng hình dễ thực khả thi vùng nội thành TP Nội ... thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng Hình thành chương trình hành động để mở rộng chương trình phân loại nguồn chuẩn bị cho toàn thành phố Nội Trên sở học nhận kỹ thu từ việc triển khai dự án ... TP Nội vùng nông thôn TP Nội Những giải pháp thực Từ học kinh nghiệm nước trước học từ việc thực thí điểm phường Phan Chu Trinh, để thực triển khai nhân rộng hình cần phải quan tâm đến...
 • 4
 • 178
 • 0

Kế hoạch ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam từ 2003 - 2007

Kế hoạch ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam từ 2003 - 2007
... VIII LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI ! ! ! ! Giai đoạn 2003 - 2004: phát triển số ứng dụng bản, dùng kết hợp với sản phẩm thương mại Giai đoạn 2004 - 2005: Ứng dụng số hệ CSDL, phát triển số ứng dụng CSDL Giai ... da dạng, phù hợp với Việt Nam Phát huy tính sáng tạo, phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam: tạo sản phẩm ta Chủ động hội nhập CNTT quốc tế: đa ngữ, mở Giảm nhẹ phụ thuộc vào hãng PMQT Giảm ... văn phòng Việt hoá CMC TCT ĐT TH – Vietkey; PM nhúng TCT ĐTTH - Phần mềm ứng dụng: dịch vụ mạng - CDiT PM ứng dụng Web - Nhất Vinh - HTQT: IBM, Sun, HP, UNDP, Hàn quốc, TQ, Nhật, Khu vực - HIỆN...
 • 26
 • 209
 • 0

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BẢO HIỂM TÔ, XE MÁY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BẢO HIỂM MÔ TÔ, XE MÁY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA
... nghiệp vụ bảo hiểm /xe máy AAA Hiện bảo hiểm tô, xe máy, công ty triển khai kết hợp nghiệp vụ: - Bảo hiểm TNDS chủ xe giới người thứ 3; - Bảo hiểm tai nạn lái xe người ngồi xe; - Bảo hiểm ... phí Bảo hiểm xe giới AAA) c/ Bảo hiểm cắp, tổn thất toàn /xe máy Đây sản phẩm bảo hiểm vật chất xe cho /xe máy thị trường bảo hiểm Trước bảo hiểm vật chất xe triển khai cho xe ô tô ... đến xe + Đối tượng bảo hiểm: /xe máy nhận bảo hiểm cấp giấy chứng nhận bảo hiểm Công ty AAA nhận bảo hiểm cho xe sử dụng năm, kể từ ngày đăng ký lần đầu ghi giấy đăng ký tô/ xe máy quan...
 • 31
 • 253
 • 0

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BẢO HIỂM TÔ XE MÁY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BẢO HIỂM MÔ TÔ XE MÁY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA
... Bảo hiểm xe giới AAA) c/ Bảo hiểm cắp, tổn thất toàn tô/ xe máy Đây sản phẩm bảo hiểm vật chất xe cho tô/ xe máy thị trường bảo hiểm Trước bảo hiểm vật chất xe triển khai cho xe ô tô/ xe ... nghiệp vụ bảo hiểm tô/ xe máy AAA Hiện bảo hiểm tô, xe máy, công ty triển khai kết hợp nghiệp vụ: - Bảo hiểm TNDS chủ xe giới người thứ 3; - Bảo hiểm tai nạn lái xe người ngồi xe; - Bảo hiểm ... đến xe + Đối tượng bảo hiểm: tô/ xe máy nhận bảo hiểm cấp giấy chứng nhận bảo hiểm Công ty AAA nhận bảo hiểm cho xe sử dụng năm, kể từ ngày đăng ký lần đầu ghi giấy đăng ký tô/ xe máy quan...
 • 30
 • 184
 • 0

Tìm hiểu và triển khai VPN cho mạng LAN luận văn tốt nghiệp đại học

Tìm hiểu và triển khai VPN cho mạng LAN luận văn tốt nghiệp đại học
... Huấn 31 Tìm hiểu triển khai VPN cho mạng LAN Hình 28 Mô hình mạng VPN Một mạng VPN điển hình bao gồm mạng LAN trụ sở (Văn phòng chính), mạng LAN khác văn phòng từ xa, điểm kết nối (như văn phòng ... Thanh Huấn 43 Tìm hiểu triển khai VPN cho mạng LAN QoS cho VPN vấn đề đau đầu Hai thông số QoS cho mạng độ trễ thông lượng Ta biết VPN chạy mạng chung Internet Mà đặc thù mạng Internet mạng có cấu ... Thanh Huấn 18 Tìm hiểu triển khai VPN cho mạng LAN Microsoft Bất lợi giao thức không hỗ trợ định tuyến sử dụng giới hạn mạng dựa vào Microsoft 1.2.2 Mạng LAN 1.2.2.1 Bốn tiêu chí mạng LAN • Phương...
 • 45
 • 325
 • 0

Tìm hiểu về VPNtriển khai VPN cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tìm hiểu về VPN và triển khai VPN cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
... Nguyễn Công Nhật Tìm hiểu VPN triển khai VPN cho doanh nghiệp vừa nhỏ Chơng 3: Bài toán thực tế, mô hình bớc triển khai VPN 37 Một số toán thực tế cho doanh nghiệp quy mô vừa nhỏ 37 1.1 Bài toán ... Nhật Tìm hiểu VPN triển khai VPN cho doanh nghiệp vừa nhỏ Chơng I Một số khái niệm VPN (Virtual Private Networking) Một số khái niệm VPN 1.1 Tìm hiểu VPN 1.1.1 Virtual Private Network Về bản, VPN ... Tìm hiểu VPN triển khai VPN cho doanh nghiệp vừa nhỏ Hình: Bộ cisco-PIX-firewall-rearview Sinh viên thực hiện: Hồ Sỹ Thắng 45K CNTT 23 GVHD:Th.s Nguyễn Công Nhật Tìm hiểu VPN triển khai VPN cho...
 • 61
 • 2,397
 • 8

Nghiên cứu triển khai thí điểm hình xử lý rác thải hữu cơ tại bãi rác khánh sơn bằng công nghệ hầm biogas và sử dụng động cơ biogas để sản

Nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình xử lý rác thải hữu cơ tại bãi rác khánh sơn bằng công nghệ hầm biogas và sử dụng động cơ biogas để sản
... hoạt động từ đầu năm 2007 Nghiên cứu triển khai thí điểm hình xử rác thải hữu bãi rác Khánh Sơn công nghệ hầm Biogas sử dụng động biogas để sản xuất điện 2.4 Công tác xử rác thải bãi rác ... THÁI MÔI TRƯỜNG 15 Nghiên cứu triển khai thí điểm hình xử rác thải hữu bãi rác Khánh Sơn công nghệ hầm Biogas sử dụng động biogas để sản xuất điện Hình 2.2 Quy trình công nghệ xử rác thải ... Nghiên cứu triển khai thí điểm hình xử rác thải hữu bãi rác Khánh Sơn công nghệ hầm Biogas sử dụng động biogas để sản xuất điện Hình 3.8 Xây dựng hầm biogas SỬ DỤNG BIOGAS ĐỂ CHẠY ĐỘNG CƠ ĐỐT...
 • 113
 • 842
 • 0

Triển khai ứng dụng hình ecomsed tính toán vận chuyển trầm tích lơ lửng khu vực cửa sông ven biển hải phòng

Triển khai ứng dụng mô hình ecomsed tính toán vận chuyển trầm tích lơ lửng khu vực cửa sông ven biển hải phòng
... khai ứng dụng hình Ecomsed tính toán vận chuyển trầm tích lửng khu vực cửa sông ven biển Hải Phòng với mục tiêu: đánh giá lan truyền trầm tích lửng khu vực cửa sông ven biển Hải Phòng ... khu vực với hai mục tiêu sau: - Hiểu phương pháp ứng dụng hình Ecomsed việc tính toán vận chuyển trầm tích lửng - trính vận chuyển trầm tích lửng khu vực cửa sông ven biển Hải Phòng ... cách thức triển khai hiệu chỉnh hình tính toán, trầm tích lửng Chƣơng Tính toán lan truyền trầm tích lửng TSS khu vực cửa sông ven biển Hải Phòng: kết tính toán, phân tích trường thủy...
 • 26
 • 285
 • 0

Luận văn thạc sĩ "TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG HÌNH ECOMSED TÍNH TOÁN VẬN CHUYỂN TRẦM TÍCH LƠ LỬNG KHU VỰC CỬA SÔNG VEN BIỂN HẢI PHÒNG " potx

Luận văn thạc sĩ
... khu vực với hai mục tiêu sau: - Hiểu phương pháp ứng dụng hình Ecomsed việc tính toán vận chuyển trầm tích lửng - trính vận chuyển trầm tích lửng khu vực cửa sông ven biển Hải Phòng ... đó, khu n khổ Luận văn Thạc sĩ, học viên Thầy hướng dẫn giao thực đề tài mang tên: Triển khai ứng dụng hình Ecomsed tính toán vận chuyển trầm tích lửng khu vực cửa sông ven biển Hải Phòng ... cách thức triển khai hiệu chỉnh hình tính toán, trầm tích lửng Chương Tính toán lan truyền trầm tích lửng TSS khu vực cửa sông ven biển Hải Phòng: kết tính toán, phân tích trường thủy...
 • 115
 • 354
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: triển khai vpn và hệ thống firewall bằng tmg 2010phát triển phần mềm nguồn mởthực tiễn triển khai vpn mplssự phát triển của mã nguồn mởlịch sử phát triển của mã nguồn mởtriển khai vpnxu hướng phát triển của mã nguồn mởhướng dẫn triển khai vpnluận văn tình hình triển khai bảo hiểm mô tô xe máy tại công ty cổ phần bảo hiểm aaa doctạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án triển khai hoạt động mở rộng tăng công suất hiện cótrien khai thuc hien mo hinh tai xa nghia phu huyen nghia hung tinh nam dinhcác nhân tố ảnh hưởng tới triển khai chiến lược mô hình 7s của mckinseytriển khai thực hiện mô hình phát triển kinh tế sinh thái tại hiện trườngtriển khai vpn trên vpskế hoạch hành động triển khai xây dựng mô hìnhgiáo án TNXH lớp 3 HK2Bài Giảng Tư tưởng Hồ Chí MinhKinh nghiệm thi tuyển dụng cho công ty sam sungÔn tập tư tưởng hồ chí minhSlide văn hóa kinh doanh (bản full)Slide Quản lý công nghiệpThuyết trình phân tích vai trò của thanh tra giám sát ngân hàngThuyết trình rủi ro của tín dụng đen có tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị cần thiếtQuản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Sở Giao Dịch – Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt NamBài giảng chuyên đề đông nam á aseanThực hành giảng dạy vật lý ở trường phổ thôngBài giảng địa lí 2Bài giảng địa lí việt namNhững lỗi thường gặp trong tiếng anh phần 2Bài giảng địa lí kinh tế xã hội việt nam 2Bài giảng quy hoạch du lịchLịch sử vật lýgiáo án TNXH lớp 3 HK1MAI THƯƠNG địa lý DU LỊCH THẾ GIỚIMAI THƯƠNG địa lý DU LỊCH VIỆT NAM