NGHIEN CUU DAT MAN O VN

Nghiên Cứu Đất Chua ĐBSCL pptx

Nghiên Cứu Đất Chua Ở ĐBSCL pptx
... cho môi trường đất trở nên chua (độ pH đất nước đất thấp) gây độc hại cho trồng làm ô nhiễm nguồn nước Vì vậy, nói đến đất phèn nói đến độ chua đất CHƯƠNG ẢNH HƯỞNG CỦA CHUA HOÁ ĐẤT 3.1 Đến sinh ... dụng đất phèn cách có hiệu Trên sở đặt tính đất chất lượng đất đai ảnh hưởng đến kiểu sử dụng đất sở lựa chọn kiểu sử dụng đất có triển vọng, công tác đánh giá khả thích nghi đất kiểu sử dụng đất ... vấn đề cải tạo đất sản xuất vùng đất nhiễm phèn, vùng đất chua có pH thấp nhiều nhà khoa học nghiên cứu ứng dụng vào thực tiển sản xuất Một khó khăn trở ngại sản xuất vùng đất ảnh hưởng pH - Cá...
 • 19
 • 494
 • 5

nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất lạc trên đất mặn tỉnh bình định

nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất lạc trên đất mặn ở tỉnh bình định
... cứu lạc đất mặn nước 26 1.4.2.1 Các nghiên cứu đất mặn 26 1.4.2.2 Kết nghiên cứu lạc đất mặn 28 1.5 NGHIÊN CỨU VỀ KỸ THUẬT TRỒNG LẠC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 29 1.5.1 Nghiên cứu kỹ thuật trồng lạc ... TRONG SẢN XUẤT LẠC TRÊN ĐẤT MẶN TỈNH BÌNH ĐỊNH 45 3.1.1 Đặc điểm khí hậu đất mặn tỉnh Bình Định 45 3.1.2 Hiện trạng canh tác lạc đất mặn tỉnh Bình Định 46 3.2 KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN GIỐNG LẠC MỚI TRIỂN ... TRÊN ĐẤT MẶN TỈNH BÌNH ĐỊNH 68 3.3.1 Xác định mật độ gieo trồng lạc hợp lý cho lạc đất mặn tỉnh Bình Định 68 3.3.1.1 Đặc điểm sinh trưởng giống lạc LDH.09 mật độ gieo trồng khác đất mặn Bình Định...
 • 142
 • 64
 • 0

Nghiên cứu tính mẫn cảm với một số thuốc trừ sâu của ấu trùng ruồi đục lá liriomyza sativae blanchard ba quần thể: Song Phương - Hà Nội, An Bình và Đình Tổ - Bắc Ninh

Nghiên cứu tính mẫn cảm với một số thuốc trừ sâu của ấu trùng ruồi đục lá liriomyza sativae blanchard ở ba quần thể: Song Phương - Hà Nội, An Bình và Đình Tổ - Bắc Ninh
... hin ti: NGHIấN CU TNH MN CM VI MT S TTS CA U TRNG RUI C L Liriomyza sativae Blanchard BA QUN TH SONG PHNG H NI, AN BèNH V èNH T BC NINH Mc ớch nghiờn cu ca ti: Nhm ỏnh giỏ mn cm ca u trựng ... Gluthion - S- Transferase (GST) GST s l mt h cỏc ezym a chc nng hot hoỏ b sung nucleophilic ca glutathion (GSH) kh (r-glutamyl-cystein-glycin) thnh cỏc c cht electroplilic (RX) RX + GSH GSR + HX (Mannenrk ... ca tớnh khỏng Tn s alen khỏng (R) ban u cú nh hng n s phỏt trin tớnh khỏng Tn s alen khỏng ban u QT cao, tớnh khỏng cú mt s u thun li Thng thỡ tn s alen khỏng ban u QT rt thp Sau nhiu th h s dng...
 • 69
 • 695
 • 0

Luận văn nghiên cứu tính mẫn cảm kháng sinh của một số loài vi khuẩn trên cá tra pangasianodon hypoththalmus SAUVAGE bị bệnh đồng tháp

Luận văn nghiên cứu tính mẫn cảm kháng sinh của một số loài vi khuẩn trên cá tra pangasianodon hypoththalmus SAUVAGE bị bệnh ở đồng tháp
... cảm kháng sinh số lo i vi khuẩn Tra bị bệnh tỉnh Đồng Tháp Nội dung nghiên cứu - Phân lập số vi khuẩn Tra bị bệnh nuôi Đồng Tháp - Thử nghiệm khả mẫn cảm kháng sinh số vi khuẩn Tra bị bệnh ... nuôi cá, xin thực đề t i: Nghiên cứu tính mẫn cảm kháng sinh số lo i vi khuẩn Tra (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) bị bệnh tỉnh Đồng Tháp Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá tính mẫn cảm ... phần lo i vi khuẩn thu đợc Tra 32 4.2 Kết tính mẫm cảm kháng sinh vi khuẩn 41 4.2.1 Tính mẫm cảm kháng sinh lo i vi khuẩn Aeromonas hydrophyla 42 4.2.2 Tính mẫm cảm kháng sinh lo i vi khuẩn Aeromonas...
 • 99
 • 398
 • 0

Nghiên cứu tính mẫn cảm của rầy nâu (nilaparvata lugens stal) một số tỉnh vùng đồng bằng sông hồng với một số loại thuốc trừ sâu hiện đang được sử dụng phổ biến năm 2009

Nghiên cứu tính mẫn cảm của rầy nâu (nilaparvata lugens stal) ở một số tỉnh vùng đồng bằng sông hồng với một số loại thuốc trừ sâu hiện đang được sử dụng phổ biến năm 2009
... đợc đồng ý trờng Đại học NN1 - H Nội đ tiến h nh nghiên cứu đề t i: Nghiên cứu tính mẫn cảm rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal) số tỉnh vùng đồng sông Hồng với số loại thuốc trừ sâu đợc sử dụng phổ ... (Nilaparvata lugens Stal) số tỉnh vùng đồng sông Hồng với số loại thuốc trừ sâu đợc sử dụng phổ biến năm 2009 1.2 Mục đích v yêu cầu đề t i 1.2.1 Mục đích đề t i Xác định mức độ mẫn cảm rầy nâu với loại ... thuốc trừ sâu đợc nông dân sử dụng trừ sâu lúa địa điểm nghiên cứu 4.2.2 40 Các nhóm thuốc trừ sâu chủ yếu đợc nông dân sử dụng trừ sâu địa điểm nghiên cứu 41 4.2.3 Phơng thức sử dụng thuốc trừ sâu...
 • 93
 • 856
 • 5

Tài liệu NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP, VÙNG CHUYÊN CANH RAU HOA TỈNH LÂM ĐỒNG ppt

Tài liệu NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP, VÙNG CHUYÊN CANH RAU HOA TỈNH LÂM ĐỒNG ppt
... Bộ Nông nghiệp PTNT Môi trường đất khu vực chuyên canh rau, hoa tỉnh Lâm Đồng có thời gian canh tác lâu dài với tập quán canh tác người dân xuất số vấn đề liên quan tới biến đổi tính chất đất ... trúc đất, làm đất khó thoát nước dẫn tới tập quán thay đất trồng rau sau vài năm canh tác Chưa phát ô nhiễm kim loại nặng đất Cu, Cr, Hg, Pb, Zn, Mn Riêng As có tích lũy cao môi trường đất không ... cứu nước tưới IV KÕt luËn Tập quán canh tác người dân khu vực chuyên canh rau, hoa Lâm Đồng có nhiều vấn đề tác động tới chất lượng môi trường đất như: Bón vôi, bón phân khoáng với liều lượng...
 • 7
 • 904
 • 3

Nghiên cứu kháng insulin phụ nữ mãn kinh

Nghiên cứu kháng insulin ở phụ nữ mãn kinh
... nhất: 44 Thời gian sau mãn kinh chiếm tỷ lệ cao (41,62%) ≥16 năm 3.2 Kháng insulin số HOMA phụ nữ mãn kinh Bảng 3.4 Tỷ lệ kháng insulin nhóm nghiên cứu Nhóm phụ nữ mãn kinh Chỉ số Điểm cắt giới ... IV KẾT LUẬN: Qua nghiên cứu 197 phụ nữ mãn kinh 30 người nhóm chứng, có kết luận: - Tỷ lệ kháng insulin phụ nữ mãn kinh 46,7% - Tại thời điểm sau mãn kinh 16 năm, tỷ lệ kháng insulin cao nhất: ... cận lâm sàng hai nhóm phụ nữ mãn kinh kháng insulin Nhóm nghiên cứu Không kháng insulin Kháng insulin (n = 105) (n = 92) Tuổi hành kinh 14,44±1,37 14,4±1,55 >0,05 Tuổi mãn kinh 49,66±3,35 49,98±3,17...
 • 5
 • 206
 • 2

Đăng ký thuốc của cơ sở sản xuất trong nước, viện, trung tâm nghiên cứu đặt gia công sản xuất thuốc đang có số đăng ký lưu hành Việt Nam pps

Đăng ký thuốc của cơ sở sản xuất trong nước, viện, trung tâm nghiên cứu đặt gia công sản xuất thuốc đang có số đăng ký lưu hành ở Việt Nam pps
... Bên đặt gia công: Thông tư số 1.1 sở sản xuất thuốc hợp pháp Việt Nam Nội dung thuốc cấp số đăng hiệu lực thuốc chưa số đăng lưu hành Việt Nam gia công để xuất 1.2 Viện, Trung tâm ... tâm nghiên cứu thuốc Bộ Y tế cấp số đăng nghiên cứu lưu hành hiệu lực Điều kiện để đứng tên Bên nhận gia công: sở sản xuất Cục Quản lý Dược Việt Nam cấp giấy chứng nhận thực hành tốt sản ... xuất) Phiếu kiểm nghiệm thuốc sản xuất Bên nhận gia công Mẫu thuốc: 01 mẫu cho qui cách đóng gói đăng lưu hành Hợp đồng sản xuất gia công thuốc Số hồ sơ: 03 (bộ) 01 chính, 02 copy Tên...
 • 5
 • 165
 • 0

Nghiên cứu xử lý ô nhiễm kim loại nặng trong môi trường đất bằng cây sậy (phragmites australis) tại một số khu vực khai thác khoáng sản tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu xử lý ô nhiễm kim loại nặng trong môi trường đất bằng cây sậy (phragmites australis) tại một số khu vực khai thác khoáng sản tỉnh thái nguyên
... giải vấn đề ô nhiễm kim loại nặng đất, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu xử ô nhiễm kim loại nặng môi trường đất Sậy (Phragmites australis) số khu vực khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên Đề ... 1.2 Ô nhiễm kim loại nặng môi trường đất 1.2.1 Nguồn gây ô nhiễm kim loại nặng môi trường đất 1.2.1.1 Ô nhiễm đất khai thác khoáng sản Khoáng sản loại tài nguyên không tái tạo, dạng đơn khoáng ... tạo đất ô nhiễm số kim loại nặng (As, Cd, Pb, Zn) số khu vực khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên Sậy 2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá mức độ ô nhiễm KLN môi trường đất số khu vực khai thác khoáng...
 • 89
 • 711
 • 4

Vai trò của các nhà quản lý trong việc nâng cao ý thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường thông qua phát triển du lịch sinh thái VN - nghiên cứu trường hợp Cần Giờ, TP.HCM

Vai trò của các nhà quản lý trong việc nâng cao ý thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường thông qua phát triển du lịch sinh thái ở VN - nghiên cứu trường hợp ở Cần Giờ, TP.HCM
... kết phát triển du lịch Page 43 Vai trò nhà quản việc nâng cao ý thức cộng đồng bảo vệ môi trường thông qua phát triển du lịch sinh thái VN - nghiên cứu trường hợp Cần Giờ, TP.HCM - Các nhà quản ... quản nhà nước với DLST Page 12 Vai trò nhà quản việc nâng cao ý thức cộng đồng bảo vệ môi trường thông qua phát triển du lịch sinh thái VN - nghiên cứu trường hợp Cần Giờ, TP.HCM Quản Nhà ... Vai trò nhà quản việc nâng cao ý thức cộng đồng bảo vệ môi trường thông qua phát triển du lịch sinh thái VN - nghiên cứu trường hợp Cần Giờ, TP.HCM I MỞ ĐẦU chọn đề tài Như biết việc bảo...
 • 55
 • 198
 • 0

Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường đất mặn ven biển đồng bằng sông cửu long

Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường đất mặn ở ven biển đồng bằng sông cửu long
... trạng biến động chất lƣợng môi trƣờng đất mặn ven biển Đồng sông Cửu Long giai đoạn 2009 – 2013 3.2.1 Kết đánh giá trạng chất lượng môi trường đất mặn Để đánh giá đƣợc trạng chất lƣợng môi trƣờng ... đất mặn .48 3.2 Hiện trạng và biến động chất lƣợng môi trƣờng đất mặn ven biển đồng sông Cửu Long giai đoạn 2009 – 2013 49 3.2.1 Kết đánh giá trạng chất lượng môi trường đất mặn ... ngập mặn bị chặt phá nhƣờng chỗ cho phát triển thủy sản đã làm gia tăng thêm diện tích đất mặn cho vùng ĐBSCL Chính việc Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường đất mặn ven biển đồng sông Cửu...
 • 77
 • 224
 • 0

Nghiên cứu sự tác động của năng lực trí tuệ xúc cảm tới khả năng thích ứng với sự thay đổi của nhân viên nghiên cứu điển hình xí nghiệp thương mại mặt đất nội bài

Nghiên cứu sự tác động của năng lực trí tuệ xúc cảm tới khả năng thích ứng với sự thay đổi của nhân viên nghiên cứu điển hình ở xí nghiệp thương mại mặt đất nội bài
... trí tuệ cảm xúc tác động tới khả thích ứng với thay đổi nhân viên? b Câu hỏi nghiên cứu: - Thế Năng lực trí tuệ cảm xúc? Làm để đánh giá lực trí tuệ cảm xúc nhân viên? Thế khả thích ứng với thay ... cảm xúc tới khả thích ứng với thay đổi nhân viên nghiệp Thương mại mặt đất Nội Bài với phương pháp đo MSCEIT để đánh giá lực trí tuệ cảm xúc nhân viên, đồng thời, nghiên cứu khả chấp nhận thay ... thay đổi nhân viên? Làm để đánh giá khả thích ứng với thay đổi nhân viên? - Ảnh hưởng lực trí tuệ cảm xúc tới khả thích ứng với thay đổi nhân viên nào? Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên...
 • 11
 • 181
 • 0

Đề tài nghiên cứu thực trạng ô nhiễm tài nguyên đất và các giải pháp khắc phục nước ta hiện nay

Đề tài nghiên cứu thực trạng ô nhiễm tài nguyên đất và các giải pháp khắc phục ở nước ta hiện nay
... Nam, thực tế suy thoái tài nguyên đất đáng lo ngại nghiêm trọng Bởi em lựa chọn đề tài: Thực trạng ô nghiễm tài nguyên đất giải pháp khắc phục nước ta nay. ” Nội dung I Thực trạng ô nhiễm môi ... Bài Luận Đề Tài: Thực trạng ô nghiễm tài nguyên đất giải pháp khắc phục nước ta Mở đầu Môi trường đất nơi trú ngụ người hầu hết sinh vật cạn, móng cho công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp ... thảm thực vật không phát triển, chất lượng cảnh quan, chất lượng giá trị đất bị suy giảm Hơn đất ô nhiễm nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước trầm tích.Chất ô nhiễm đất chuyển xuống gây ô nhiễm...
 • 16
 • 470
 • 0

Các biện pháp thúc đẩy nông dân tham gia quản lý thủy nông, một nghiên cứu điển hình đồng bằng sông Hồng Trần Văn Đạt

Các biện pháp thúc đẩy nông dân tham gia quản lý thủy nông, một nghiên cứu điển hình ở đồng bằng sông Hồng Trần Văn Đạt
... nhập nông dân khuyến khích họ tham gia nhiều cải thiện hiệu quản thuỷ nông Kết nghiên cứu có giá trị tốt để tham khảo phát triển PIM vùng có điều kiện tương tự Để thúc đẩy nông dân tham gia quản ... báo Tài liệu tham khảo [1] Trần Văn Đạt, 2006 Hiệu Quản Vận Hành Duy Tu Bảo Dưỡng Công Trình Thuỷ Lợi, Trường Hợp Nghiên Cứu Các Hình Quản Hệ Thống Tưới La Khê - Đồng Bằng Sông Hồng Đặc San ... chẽ với mức độ tham gia vào quản thuỷ nông Đặc biệt, dường tất hộ nông dân vấn có xu hướng tham gia vào quản cao thu tổng thu nhập từ đơn vị diện Hệ số tương quan Mức độ tham gia 0.219* 0.266*...
 • 6
 • 169
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu độ mặn trong đấtnhững kết quả chính về nghiên cứu đất ở việt nam trong thời kỳ đổi mớikết quả nghiên cứu đất rừng thông ba lá và ảnh hưởng của rừng thông ba lá đến độ phì đất ở lâm đồngcông tác nghiên cứu thị trường ở công ty thực hiện chưa hiệu quả nên dẫn đến công tác xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của công ty cũng không đạt được hiệu quả như mong muốnnghiên cứu khoa học nguyễn thái hương và nnk nghiên cứu hóa lỏng ở đê đập vật liệu địa phương do động đấttình hình nghiên cứu về thấm ở đập đất và nềnnghiên cưu đất hiếmnghiên cứu hoa lily ở việt namnghiên cứu sinh sản ở bò sữanghiên cứu bệnh mới ở gia cầmnghiên cứu nước thải ô nhiễm dầunghiên cứu đất đáthủ tục đăng ký đề nghị tài trợ thực tập hợp tác nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoàidna ty thể trong nghiên cứu phân loại ở gàphương pháp nghiên cứu di truyền ở ngườichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phambài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại