NGHIEN CUU DIA LI DIA PHUONG

nghiên cứu địa kinh tế xã hội tỉnh sóc trăng phục vụ giảng dạy địa địa phương

nghiên cứu địa lí kinh tế  xã hội tỉnh sóc trăng phục vụ giảng dạy địa lí địa phương
... tác phẩm nghiên cứu địa địa phương riêng tỉnh 3.2.Lịch sử nghiên cứu địa kinh tế - hội Nghiên cứu Địa kinh tế - hội nói chung địa kinh tế - hội Việt Nam vùng kinh tế nước ... tỉnh Sóc Trăng Bản đồ sản xuất Nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng năm 2010 Bản đồ Khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG PHỤC VỤ GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ ĐỊA ... nghiên cứu lĩnh vực địa kinh tế - hội địa phương Bao gồm nghiên cứu địa dân cư địa kinh tế địa phương 2.1 Nghiên cứu địa dân cư Địa địa phương nghiên cứu mối liên hệ cộng đồng...
 • 116
 • 470
 • 2

skkn PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG dẫn học SINH THỰC HIỆN bài tập NGHIÊN cứu địa địa PHƯƠNG lớp 12

skkn PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG dẫn học SINH THỰC HIỆN bài tập NGHIÊN cứu địa lí địa PHƯƠNG lớp 12
... 17 PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH THỰC HIỆN BÀI TẬP NGHIÊN CỨU ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG LỚP 12 D HIỆU QUẢ Qua trình thực nghiệm phương pháp hướng dẫn học sinh thực tập nghiên cứu địa địa phương lớp ... địa địa phương đặt GVTH: ĐOÀN NGỌC KÍNH Trang PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH THỰC HIỆN BÀI TẬP NGHIÊN CỨU ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG LỚP 12 C PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH THỰC HIỆN BÀI TẬP NGHIÊN CỨU ... dẫn học sinh thực tập nghiên cứu địa địa phương lớp 12 2.1 Phương pháp hướng dẫn học sinh thu thập thông tin địa địa phương * Ý nghĩa phương pháp hướng dẫn học sinh thu thập thông tin địa...
 • 20
 • 233
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG CÔNG NGHIỆP

NGHIÊN CỨU ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG CÔNG NGHIỆP
... sách: ảnh hưởng trình công nghiệp hóa phân bố công nghiệp hợp lí, thúc đẩy công nghiệp phát triển B PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP I Phương pháp toán học(Thu thập xử thống kê): - Các ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG + Nông nghiệp: 22% GDP + Công nghiệp: 39,9% (cao nhất) + Dịch vụ: 38,1% Công nghiệp thúc đẩy nông nghiệp dịch vụ phát triển theo hướng công ... nhà may, nhà thiết kế, giới thiệu sản phẩm II Ngành công nghiệp điện lực PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG Vai trò: Công nghiệp điện đóng vai trò to lớn phát triển quốc gia:...
 • 18
 • 243
 • 0

SKKN phương pháp hướng dẫn học sinh thực hiện bài tập nghiên cứu địa địa phương lớp 12

SKKN phương pháp hướng dẫn học sinh thực hiện bài tập nghiên cứu địa lí địa phương lớp 12
... PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH THỰC HIỆN BÀI TẬP NGHIÊN CỨU ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG LỚP 12 - Nghiên cứu xây dựng hệ thống tập nghiên cứu địa địa phương - Xác định phương pháp hướng dẫn HS thực tập ... địa địa phương đặt GVTH: ĐOÀN NGỌC KÍNH Trang PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH THỰC HIỆN BÀI TẬP NGHIÊN CỨU ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG LỚP 12 C PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH THỰC HIỆN BÀI TẬP NGHIÊN CỨU ... sách địa địa phương tỉnh thành phố GVTH: ĐOÀN NGỌC KÍNH Trang PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH THỰC HIỆN BÀI TẬP NGHIÊN CỨU ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG LỚP 12 - Bài tập nghiên cứu địa địa phương học sinh...
 • 19
 • 216
 • 0

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN
... phần cho việc phân vùng địa tự nhiên Tuy nhiên chúng khía cạnh vật địa cảnh quan kết chưa phải tất việc nghiên cứu địa tự nhiên tổng hợp Để nghiên cứu địa tự nhiên cách toàn diện, sâu ... phân tích phương pháp trình độ vật học đại Địa vật cảnh quan nghiên cứu cảnh quan phạm vi này, không nghiên cứu tự nhiên chết mà trình vật tự nhiên sống Hơn không xét quy luật vật chung ... mặt địa hóa - Tìm hiểu lịch sử địa hóa cảnh quan - Nghiên cứu lịch sử nguyên tố háo học trình di động chúng, … Các phương pháp nghiên cứu khả vận dụng phương pháp Khi nghiên cứu cảnh quan phương...
 • 36
 • 2,061
 • 0

Nghiên cứu áp dụng các phương pháp đánh giá và lựa chọn thông tin trong xử lý – phân tích số liệu địa vật lý

Nghiên cứu áp dụng các phương pháp đánh giá và lựa chọn thông tin trong xử lý – phân tích số liệu địa vật lý
... ta Các nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu tìm hiểu phƣơng pháp đánh giá lựa chọn thông tin thuyết xử số liệu - Áp dụng số phƣơng pháp đánh giá lựa chọn thông tin vào xử lý, phân tích số liệu ... CHƢƠNG CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN THÔNG TIN TRONG XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU ĐỊA VẬT LÝ 2.1 CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ PHÂN TÍCH TÀI LIÊU ĐỊA VẬT LÝ MÁY BAY HIỆN NAY 2.1.1 Các phƣơng pháp phân tích ... lưa chọn thông tin xử phân tích số liệu địa vật - Chương 3: Áp dụng phương pháp đánh giá lựa chọn thông tin xử phân tích số liệu địa vật máy bay vùng Tây Nam Tuy Hòa CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ...
 • 22
 • 572
 • 0

Nghiên cứu áp dụng các phương pháp địa chất lỗ khoan xác lập quy trình tính các thông số đàn hồi phục vụ kết cấu nền móng và kháng chấn trong xây dựng công trình tại vùng tp hồ chí minh và các tỉnh lân cận

Nghiên cứu áp dụng các phương pháp địa chất lỗ khoan xác lập quy trình tính các thông số đàn hồi phục vụ kết cấu nền móng và kháng chấn trong xây dựng công trình tại vùng tp hồ chí minh và các tỉnh lân cận
... PHÁP ĐỊA CHẤN LỖ KHOAN XÁC LẬP QUY TRÌNH TÍNH CÁC THƠNG SỐ ĐÀN HỒI PHỤC VỤ KẾT CẤU NỀN MĨNG VÀ KHÁNG CHẤN TRONG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH TẠI VÙNG TP HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN” Liên đồn trưởng ... tốn tiêu kháng chấn cơng trình xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thị lân cận Các nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu tổng hợp đặc điểm địa chất cơng trình (ĐCCT) vùng thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng mơ ... trầm tích, tính tốn tham số đàn hồi đất phục vụ cho nhà thầu thiết kế kết cấu xây dựng cơng trình Những vấn đề tồn Các phƣơng pháp đo sóng đàn hồi lỗ khoan năm gần hầu hết đƣợc áp dụng dựa hợp...
 • 128
 • 572
 • 3

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả áp dụng các phương pháp địa chất và địa vật lý hiện đại; nghiên cứu địa chất môi trường vùng đồng bằng sông hồng và sông cửu long

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả áp dụng các phương pháp địa chất và địa vật lý hiện đại; nghiên cứu địa chất môi trường vùng đồng bằng sông hồng và sông cửu long
... QUỐC ANH, 2007-2009 “NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA VẬT LÝ HIỆN ĐẠI NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ CỬU LONG Chủ nhiệm đề tài: Cơ quan chủ ... thổ sông Hồng sông Mekong, loạt phương pháp địa chất địa vật nghiên cứu áp dụng với phối hợp trường Đại học Mỏ Địa chất với trường Đại học Aberdeen, Liên đoàn Vật Địa chất, Viện Địa chất Địa ... - Nghiên cứu áp dụng hiệu phương pháp địa chấn phân giải cao mạch nhiều mạch điều kiện vùng cửa sông tiền châu thổ vùng sông đồng 2  - Nghiên cứu phương pháp địa tầng phân tập áp dụng có hiệu...
 • 213
 • 384
 • 0

Cặp phạm trù lượng và chất trong nghiên cứu đia

Cặp phạm trù lượng và chất trong nghiên cứu đia lí
... tiện nghiên cứu đại, nâng cao suất chất lượng nghiên cứu Đây nguồn động viên cho nhà địa trẻ vững bước đường nghiên cứu mà không sợ lệch hướng Vì trên, sâu tìm hiểu làm rõ: Cặp phạm trù lượng ... lí, quy luật lượng chất nhà khoa học nghiên cứu khái quát nên thành cặp phạm trù: Đó cặp phạm trù Định lượng định tính Vấn đề nghiên cứu địa theo hướng định lượng định tính đời nhiều thập kỉ ... ý nghĩa căp phạm trù định tính định lượng nghiên cứu địa Ta cần phải nghiên cứu với cặp phạm trù khác với quy luật, nguyên lý phản ánh đầy đủ mối liên hệ giới Với việc nghiên cứu trên, hy...
 • 11
 • 2,386
 • 0

NHUNG TRANG WEB HUU ICH CHO NGHIEN CUU DIA LI potx

NHUNG TRANG WEB HUU ICH CHO NGHIEN CUU DIA LI potx
... cứu tài li u có thư viện -Cơ sở li u Luật VNhttp://vnlaw.vdcmedia.com/ -Tra cứu văn pháp quy -Vụ hợp tác quốc tế đa phương Bộ Ngoại giaohttp://www.dei.gov.vn/ -Có trang li n kết với Website tổ ... http://www.nchmf.gov.vn/ -Nông nghiệp - nông thôn Việt Nam (trang thông tin thức Bộ NN PTNT)http://www.agroviet.gov.vn/ -Xem thêm Website li n kết từ Website -Disaster management Unit, UNDP Project VIE/97/002http://www.undp.org.vn/dmu/ ... Mình cố gắng để tìm tài li u tốt cố lên!!! Địa lý !!!hihihihihi Hay http://vi.wikipedia.org/wiki /Trang_ Ch%C3%ADnh Hỏi đáp môi trường: http://www.ttvnol.com/ttx/492507 /trang- 2.ttvn Tìm hiểu môi...
 • 4
 • 192
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " CÁC PHƯƠNG DIỆN VĂN HÓA CỦA ĐỊA DANH Ở THỪA THIÊN HUẾ " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... ý nghóa nguồn gốc đòa danh Việc nghiên cứu phương diện văn hóa đòa danh Thừa Thiên Huế từ cách tiếp cận ngôn ngữ -văn hóa học hướng nghiên cứu liên ngành đòa danh, góp phần đào sâu tầng văn hóa ... Thiên Huế từ cách tiếp cận liên ngành ngôn ngữ -văn hóa học Các phương diện văn hóa thể qua đòa danh Thừa Thiên Huế 2.1 Thống kê, phân loại đòa danh Thừa Thiên Huế Khảo sát, thống kê 2.248 đòa danh ... Kiệt… Mỗi thay đổi đòa danh ghi dấu ấn văn hóa trò thời đại, chủ thể văn hóa tạo nên đòa danh 2.5 Sự phản ánh phương diện văn hóa - ngôn ngữ học đòa danh Thừa Thiên Huế Đòa danh sản phẩm tư người...
 • 14
 • 195
 • 0

Phương pháp nghiên cứu Địađịa phương

Phương pháp nghiên cứu Địa lý địa phương
... đề ti nghiên cứu khoa học Nhiều đề ti nghiên cứu lập thnh vấn đề nghiên cứu nhiều vấn đề nghiên cứu lập thnh chơng trình nghiên cứu Nh vậy, chơng trình nghiên cứu gồm nhiều vấn đề nghiên cứu, ... nh trờng luận dạy học địa nghiên cứu đặc điểm, tợng s phạm trình dạy học địa lý, nội dung dạy học địa lý, nguyên tắc, qui luật việc dạy v học địa nh trờng Quá trình dạy học địa gồm ... v đặc điểm nghiên cứu khoa học, đề ti nghiên cứu, tri thức khoa học, số quan điểm nghiên cứu khoa học địa nh trờng v xu hớng địa nh trờng để ngời học vừa có hiểu biết nghiên cứu khoa học,...
 • 112
 • 242
 • 1

NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
... liệu,giảm thiểu chi phí cho ngân sách V TỔNG QUAN VỀ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH Cơ sở lý luận a.Định nghĩa đồ địa - Bản đồ địa sở: tên gọi chung cho đồ góc đo vẽ băng phương pháp đo vẽ trực tiếp thực địa, đo ... BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH Bản đồ địa thành lập phải tuân thủ quy trình, quy phạm hành Đảm bảo độ xác, tỷ lệ đồ thích hợp, thể đầy đủ nội dung theo yêu cầu công tác quản lý đất đai Bản đồ địa thành lập phải ... tranh chấp đất đai Page | II.MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC THÀNH LẬP VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 1.KHÁI NIỆM: Bản đồ địa tên gọi đồ địa biên tập, biên vẽ từ đồ địa sở theo tưng đơn vị hành xã,phường , thị...
 • 27
 • 558
 • 0

ứng dụng phương pháp kiểm định giả thiết thống kê trong nghiên cứu địa

ứng dụng phương pháp kiểm định giả thiết thống kê trong nghiên cứu địa lý
... toán ứng dụng Kiểm định giả thiết hai tỉ lệ Quy tắc kiểm định Bài toán ứng dụng Kiểm định giả thiết hai phương sai Bài toán ứng dụng Kiểm định giả thiết tính độc lập Bài toán ứng dụng II ỨNG DỤNG ... định giả thiết trung bình mẫu ( kỳ vọng) 2.2 Trường hợp 2.3 Trường hợp Bài toán ứng dụng Kiểm định giả thiết tỷ lệ Bài toán ứng dụng Kiểm định thiết phương sai Bài toán ứng dụng Kiểm định giả thiết ... việc ứng dụng phương pháp toán học nghiên cứu Địa lý, đặc biệt phương pháp Xác suất thống kê, vấn đề quan tâm nghiên cứu đem lại hiệu cao  Có nhiều phương pháp toán học sử dụng nghiên cứu với...
 • 33
 • 819
 • 0

nghiên cứu hoàn thiện các phương pháp xử lý toán học trị đo bổ sung trong các mạng lưới trắc địa quốc gia

nghiên cứu hoàn thiện các phương pháp xử lý toán học trị đo bổ sung trong các mạng lưới trắc địa quốc gia
... tin trắc địa quốc gia Việt Nam - Xây dựng phần mềm xử toán học trị đo bổ sung mạng lưới Thiên văn - Trắc địa quốc gia mạng lưới độ cao hạng I,II quốc gia Các luận điểm bảo vệ (1) Đề xuất phương ... việc xử trị đoxoay nhanh bổ sung Gentlemen - Ma trận T ổn định trình tính toán Chương BÀI TOÁN XỬ LÝ TRỊ ĐO BỔ SUNG TRONG MẠNG LƯỚI ĐỘ CAO QUỐC GIA 3.1 Quy trình toán xử bình sai mạng lưới ... mốc bị có trị đo bổ sung mạng Hệ thống thông tin trắc địa quốc gia hệ thống đảm bảo việc lưu lưới nêu giữ, cập nhật bổ sung liệu đo đạc trắc địa quốc gia xử toán học Đối tượng nghiên cứu liệu...
 • 14
 • 188
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu địa lí địa phươngcác phương pháp nghiên cứu địa lícác phương pháp nghiên cứu địa lý kinh tếcác phương pháp nghiên cứu địa lýphương pháp nghiên cứu địa lýphương pháp bán định lượng trong nghiên cứu địa lýphương pháp nghiên cứu địa danhdoi tuong nghien cuu dia li kinh tecác phương pháp nghiên cứu địa chất công trìnhphương pháp nghiên cứu địa chất công trìnhcác nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu địa danhnghiên cứu địa lý địa phươngphương pháp nghiên cứu địa lý du lịchphương pháp nghiên cứu địa lý địa phươngluận văn nghiên cứu về lí luận dạy học địa líPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả