bai giang tam ly hoc dai cuong Chuong 4 tri nho

Bài giảng TÂM HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 4 ppsx

Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 4 ppsx
... nhiều điều mắt kiến mắt đại bàng người có khả nhìn sâu” - Khái niệm chung cảm giác 1.2.Đặc điểm cảm giác: - Cảm giác trình tâm - CG phản ánh thuộc tính riêng lẻ SVHT - CG phản ánh HTKQ cách ... thân - TG phản ánh SVHT theo cấu trúc định - TG QT tích cực, gắn liền với HĐ người - Mức độ thể tính CT TG cao hơn, đậm nét so với CG Khái niệm chung tri giác * Giống nhau: - Đều QTTL - Đều ... biết giới - Nội dung phản ánh mang tính chất bề chưa phải thuộc tính bên trong, chất - Đều phản ánh trực tiếp SVHT, nghĩa phản ánh tại, tác động vào ta lúc - Đều phản ánh SVHT cách cá lẻ - ND phản...
 • 73
 • 4,889
 • 26

Bài giảng TÂM HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 7 pps

Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 7 pps
... hình Hành động Kĩ xảo - Mang tính chất kĩ thuật - Không gắn với tình - Có thể bị mai không thường xuyên luyện tập, củng cố - Con đường hình thành: luyện tập có MĐ có hệ thống - Được đánh giá mặt ... Thói quen - Mang tính chất nhu cầu, nếp sống - Luôn gắn với tình cụ thể - Có tính bền vững cao KX: bền vững, ăn sâu vào nếp sống - Do lặp lặp lại, bắt chước, giáo dục tự giáo dục, tự phát - Được ... hình thành LĐ • Bản chất giai cấp: biểu xu hướng ý chí khác thời đại khác đại diện giai cấp khác Ý chí - Quan hệ ý chí chức tâm lí khác: + Ý chí với NT: NT làm cho ý chí có ND định ND ý chí...
 • 28
 • 1,778
 • 4

Bài giảng TÂM HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 6 docx

Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 6 docx
... động -Thường trạng thái tiềm tàng Tình cảm người mẹ lúc thể Phân biệt xúc cảm với tình cảm Xúc cảm: Tình cảm: -Xuất trước -Xuất sau -Thực chức -Thực chức sinh vật XH -Gắn liền với phản xạ -Gắn ... tình cảm: -Có thể tự lừa dối -XCTC diễn chân thật với -Có thể “vay mượn” -Không thể “vay mượn” cần thiết So sánh xúc cảm, tình cảm với nhận thức MQH chúng Mối quan hệ NT với XCTC: -NT ĐK cần ... -PTPA: PA hình -PTPA: PA hình thức hình ảnh (CG, TG), thức rung động, biểu tượng (TN, TT), khái thể nghiệm niệm (TD) -Tính CT: thấp -Tính CT: cao hơn, đậm nét -QT hình thành: -QT hình thành:...
 • 36
 • 1,647
 • 4

Bài giảng TÂM HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 5 ppt

Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 5 ppt
... GT, hay trao đổi tâm tư tình cảm với người khác Dấu hiệu bản: tính lựa chọn tính có MĐ - Tính kín đáo: không hay trao đổi tâm tư tình cảm với người khác nhu cầu GT không quen GT - Tính nói nhiều: ... người: - Phong cách sinh hoạt: dùng từ, dùng cách nói thường dùng sinh hoạt nơi - Phong cách văn nghệ: dùng từ bóng bẩy, mang tính văn nghệ - Phong cách công tác: hoàn cảnh dùng từ công tác - Phong ... khái niệm ngôn ngữ ngữ ngôn Đặc điểm: -Ngôn ngữ QTTL, đối tượng TLH -Ngôn ngữ người mang tính chủ thể rõ rệt, thể cách phát âm, cấu trúc câu, lựa chọn từ -Ngôn ngữ hình thành đời sống cá nhân...
 • 38
 • 1,985
 • 6

Bài giảng TÂM HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 3 pptx

Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 3 pptx
... tật đem lại - GD uốn nắn phẩm chất TL xấu tác động tự phát MT gây nên, làm cho phát triển theo hướng mong muốn XH - GD trước thực - GD phải kết hợp MTGD, gia đình, nhà trường XH - - 2.4 Nhân tố ... Bài 3: Nhân cách nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nhân cách Nhân cách Những nhân tố ảnh hưởng đến hình thành phát triển nhân cách Nhân cách 1.1 Định nghĩa 1.2 Những đặc điểm nhân cách 1 .3 Cấu ... triển NC cá nhân - HĐ để lại dấu ấn lên thân người TL HĐ, mà hình thành HĐ - NC hình thành phát triển HĐ, HĐ người HĐ có MĐ, có tính chất XH, tập thể, thực thao tác công cụ định - 2.5 Nhân tố giao...
 • 20
 • 2,168
 • 10

Bài giảng TÂM HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 2 potx

Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 2 potx
... TGKQ hoàn thiện thân - Khái niệm ý thức “YT lực hiểu mình” (tự YT) - YT phản ánh phản ánh - YT “cặp mặt thứ 2 soi rọi vào ảnh “cặp mắt thứ nhất” chụp - YT “biết người biết ta”… - Cấu trúc ý thức ... tiến hành: • Trong LĐ  người LĐ chủ thể; • Trong học tập  học sinh chủ thể; • Trong HĐ dạy học  giáo viên CT HĐ dạy học sinh CT HĐ học tập - Định nghĩa đặc điểm hoạt động HĐ vận hành theo nguyên ... đặc điểm HĐ: - HĐ có đối tượng • Đối tượng HĐLĐ  cải vật chất, SP tinh thần; • Đối tượng HĐ học tập  tri thức, KN, KX; • Đối tượng HĐ dạy học  hình thành phát triển nhân cách học sinh  Định...
 • 25
 • 1,932
 • 10

Bài giảng Tâm học đại cương: Chương 1 ThS. Đặng Thị Vân

Bài giảng Tâm Lý học đại cương: Chương 1 ThS. Đặng Thị Vân
... TRÌNH Chương III Hoạt động nhận thức Chương IV Tình cảm ý chí Chương V Nhân cách Chƣơng I Tâm học khoa học I Tâm học gì? Lịch sử hình thành phát triển TLH 1 .Tâm học gì? TLH khoa học nghiên ... biết tâm lý: b Giai đoạn Tâm học trở thành khoa học độc lập Nhà TLH Đức - Vuntơ (18 32 -19 20)sáng lập phòng thí nghiệm TP laixich c Giai đoạn Tâm học đại a Tâm học (thuyết) hành vi b Tâm ... tập thực hành Tâm học - Trần Trọng Thuỷ - NXB ĐH Quốc gia, 2002 Tâm học nhân cách - Nguyễn Ngọc Bích - NXBGD, 2000 Chương I Tâm học khoa học NỘI Chương II Sự HT PT tâm lý, ý thức DUNG...
 • 18
 • 1,873
 • 0

Bài giảng: TÂM HỌC ĐẠI CƯƠNG pdf

Bài giảng: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG pdf
... HỌC MÔN TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG SV Tài liệu HT Tâm học đại cương Phương pháp GV GV Kiểm tra Đánh giá NỘI DUNG TỔNG QUÁT VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN Chương Nội dung Tổng số tiết A B Trong thuyết Bài ... sử 1.Bản chất tâm người II.BẢN CHẤT CỦA HIỆN TƯỢNG TÂM LÝ NGƯỜI Tâm giúp định hướng hoạt động Tâm động lực thúc đẩy hoạt động Tâm điều khiển kiểm soát hoạt động Tâm giúp điều chỉnh ... quát khoa học tâm Cơ sở hình thành, phát triển tâm Hoạt động nhận thức 14 4 Tình cảm ý chí 5 Nhân cách 6 Một số tượng tâm xã hội 45 32 12 CỘNG CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ KHOA HỌC TÂM LÝ I.Đối...
 • 226
 • 4,080
 • 45

Bài Giảng Tâm Học Đại Cương

Bài Giảng Tâm Lý Học Đại Cương
... não Tâm học hoạt động: Tâm học hoạt động nhà tâm học Xô viết sáng lập nh L.X Vygotsky; X.L.Rubinstêin; A.N.Lêônchev; A.R.LuriaDòng phái tâm học lấy triết học Mác Lênin làm sở luận ... khoa học chuyên nghiên cứu HTTL tâm ngời Đối tợng tâm học: Các tợng tâm với t cách tợng tinh thần thực khách quan tác động vào não ngời sinh ra, hợp thành hoạt động tâm tâm học ... Nội dung giảng Bài 1: Một số vấn đề tâm tâm học Bài 2: Cơ sở TN XH tợng tâm ngời Bài 3: Sự hình thành phát triển ý thức Bài 4: Quá trình nhận thức cảm giác Bài 5: Quá trình nhận...
 • 143
 • 442
 • 1

Bài Giảng Tâm Học Đại Cương

Bài Giảng Tâm Lý Học Đại Cương
... CỦA TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG Khái quát tâm học 1.1 .Tâm gì? Tâm lí tất tượng tinh thần nảy sinh đầu óc người, gắn liền điều hành hành động, hoạt động người Tâm học ? TLH khoa học tượng tâm ... chất tâm hồn tồn song song Cơ thể người phản xạ máy tâm biết - Vônphơ (Đức) xuất Tâm học kinh nghiệm” (1732), Tâm học trí” (1734)  TLH đời từ - L Phơbach khẳng định: tinh thần, tâm ... động tâm lý, quy luật nảy sinh phát triển tâm lý, chế diễn biến thể tâm lý, quy luật mối quan hệ iện tượng tâm 2 Bản chất tượng tâm người * Tâm người phản ánh thực khách quan vào não...
 • 121
 • 571
 • 2

Bài giảng Xã hội học đại cương Chương 4 - ThS. Đỗ Hồng Quân

Bài giảng Xã hội học đại cương Chương 4 - ThS. Đỗ Hồng Quân
... quan hội hóa gì? hội hóa theo nghĩa hội học khác so với khái niệm hội hóa thường dùng văn phong báo chí? I Q trình hội hóa: I.1 Định nghĩa hội hóa khái niệm có liên quan  hội ... MỤC TIÊU MƠN HỌC Hiểu q trình hội hóa Phân biệt khái niệm hội hố thơng thường (xã hội hố giáo dục, hội hố kinh tế, hội hố y tế) Hiểu định nghĩa nhân cách ... trình hội hóa tách cá nhân khỏi đời sống hội? 3.Tại mơi trường hội hóa lại có người trở thành người tốt, có người lại trở thành tội phạm? I Q trình hội hóa: I.1 Định nghĩa hội hóa...
 • 33
 • 1,580
 • 3

Tâm học đại cương Chương 4

Tâm lý học đại cương Chương 4
... Tâm học đại cương (45 tiết) Chng 1: Chng 2: Chng 3: Chng 4: Chng 5: Chng 6: Chng 7: Tõm hc l mt khoa hc C s S TN v hỡnh xó hi thnh v ca tõm phỏt ngi trin tõm lý, ý thc Hot ... độ, phòng làm việc, phòng học để hiệu làm việc, học tập tăng Trong dạy học vận dụng tương phản cần so sánh hay muốn làm bật vấn đề, việc trước học sinh 10/09/15 34 c Quy lut v s tỏc ng ln gia ... giỏc 10/09/15 40 Tri giác 2.1 Khái niệm chung a) Định nghĩa Tri giác trình tâm lí phản ánh cách trọn vẹn thuộc tính bề vật tượng chúng trực tiếp tác động vào giác quan ta 10/09/15 41 b) Đặc điểm...
 • 121
 • 514
 • 0

GIÁO ÁN MÔN TÂM HỌC ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG 4: HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC

GIÁO ÁN MÔN TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG 4: HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC
... sinh viên: - Giáo trình tâm học đại cương - Tài liệu tự nghiên cứu, học hỏi trước Nội dung tiến trình tiết dạy: Thời gian Ổn định lớp học Mở phút Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động sinh viên ... tri giác vật tượng vật, tượng phải trực tiếp tác động lên giác quan không nào? Vậy em phát biểu cho cô Giáo trình tâm học đại cương, giáo án điện tử SV suy nghĩ trả lời câu hỏi Trả lời: C1: ... điểm khó nhận thấy thứ yếu 5,Vai trò tri giác: -Là thành phần nhận thức cảm tính -Là điều kiên quan trọng cho định hướng hành vi hoạt động người giới khách quan -Quan sát phận thiếu hoạt động phương...
 • 8
 • 2,648
 • 34

Bài giảng Slide TÂM HỌC ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG 6: NHÂN CÁCH VÀ SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH

Bài giảng Slide TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG 6: NHÂN CÁCH VÀ SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH
... sống, phụ thuộc vào cách sống, Sự hình phản ánh điều kiện sống hình ảnh sống người thành tính cách Sự kết hợp mang tính đặc thù • Sự kết hợp khác tạo nên nét tính cách khách Sự kết hợp thuộc ... điển hình cá biệt Tính cách nhân chịu chế ước xã hội 2.2 Đặc điểm đặc trưng tính cách • Nội dung: Thái độ cá nhân thực • Hình thức: Phương thức hành động, kiểu hành vi Nội dung hình thức • Hình ... cách xử sự, đặc điểm hành vi xã hội người (A.G Côvaliốp) Tính cách mang tính ổn định bền vững, tính thống đồng thời mang tính độc đáo, riêng biệt, điển hình cho cá nhân Vì thế, tính cách cá nhân...
 • 16
 • 1,000
 • 5

Bài tập - Tâm học đại cương pps

Bài tập - Tâm lý học đại cương pps
... cao học tập, tích cực tham gia hoạt động chung, coi tập thể sinh viên có ý nghĩa định phát triển thân - Kiểu F : Những sinh viên thuộc kiểu thường quan tâm tới hoạt động xã hội trường đại học ... cách riêng mình? - Kiểu W : Đó sinh viên học tập nhằm mục đích chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai, học để hành nghề trường, họ quan tâm tới lĩnh vực tri thức hoạt động chung - Kiểu X : Gồm sinh ... tốt? a- Muốn ghi nhớ tốt, gìn gữi tốt cần phải làm gì? b- Làm để hồi tưởng quên? c- “Văn hoá lại ta quên tất cả, thiếu người ta học tất cả” (Edouard Herriot - khách, nhà văn nhà nghiên cứu văn học...
 • 11
 • 3,008
 • 72

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng tâm lý học đại cương¸ lý thuyết tâm lý học đại cươngbài giảng tâm lý học đại cươngtập bài giảng tâm lý học đại cươngđề cương bài giảng tâm lý học đại cươngtập bài giảng tâm lý học đại cương trường đại học luật hà nộitâm lý học đại cương chương 4ngân hàng tâm lý học đại cương chương 4giải bài tập tâm lý học đại cươngbài tập tâm lý học đại cương có đáp ánbài tập tâm lý học đại cươngtâm lý học đại cương chương 2bài tập và bài giải tâm lý học đại cươngtâm lý học đại cương chương 3ngân hàng tâm lý học đại cương chương 5tam li hoc dai cuong chuong 4PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoaBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả