Bai giang nhung van de chung cua tam ly hoc dai cuong

Bài 1: Những vấn đề chung của Tâm học quản potx

Bài 1: Những vấn đề chung của Tâm lý học quản lý potx
... CỨU CỦA TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ • Khái niệm tâm học quản Tâm học • khoa học nghiên cứu tượng, quy luật đời sống tâm người • Tâm học quản • chuyên ngành tâm học, • nghiên cứu vấn ... cứu vấn đề tâm nảy sinh hoạt động quản lý, nhằm làm cho hoạt động quản đạt hiệu tối ưu • Đối tượng tâm học quản : • Đối tượng: • • • tâm người hoạt động quản tượng tâm nẩy ... hiệu chức hoạt động quản • Ý nghĩa việc nghiên cứu tâm học quản • Về mặt luận: • • Giúp nhà quản nắm quy luật, tượng quản người Giúp tránh sai lầm quản người • Về mặt thực...
 • 15
 • 401
 • 1

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM HỌC - CÁCH HIỂU TÂM pptx

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC - CÁCH HIỂU TÂM LÝ pptx
... Phần I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC Chương Tâm học khoa học I Đối tượng, nhiệm vụ tâm học Tâm tâm học Tâm lý: Là tất tƣợng tinh thần nảy sinh đầu ... động tâm mặt số lƣợng chất lƣợng - Phát quy luật hình thành phát triển tâm - Tìm chế tƣợng tâm - Áp dụng tâm cách có hiệu Vị trí, ý nghĩa tâm học Vị trí: - Tâm học triết học - Tâm ... 1903),Bert(181 8- 1903) - Theo họ cần gắn tâm học với tâm học, thuyết tiến hoá xây dựng tâm học theo mô hình khoa học tự nhiên 3.7 Tâm học hoạt động - Do nhà tâm học Xô viết sáng...
 • 40
 • 224
 • 0

Những Vấn Đề Chung Của Tâm Học Lứa Tuổi Và Tâm Học Sư Phạm

Những Vấn Đề Chung Của Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm
... cho tâm học lứa tuổi tâm học phạm Họ coi tâm học phạm môn cho dành cho giáo viên tâm học phạm tìm thấy ñường ñi ñúng ñắn riêng kể từ nhà nghiên cứu có quan niệm rằng: Tâm ... ñó, nhà tâm học phạm nghiên cứu hoạt ñộng trẻ ñiều kiện dạy học giáo dục Cũng từ ñó tâm học lứa tuổi tâm học phạm ñã xác ñịnh ñược ñối tượng nghiên cứu ñã có ñóng góp to lớn luận ... bị sẵn sàng mặt tâm cho trẻ ñến trường phổ thông 24 http://www.ebook.edu.vn Chương III TÂM LÝ HỌC DẠY HỌC TIỂU HỌC I.MỐI QUAN HỆ GIỮA DẠY VÀ HỌC Tâm học dạy học phận TLH phạm có liên quan...
 • 63
 • 235
 • 0

Những Vấn Đề Chung Của Tâm Học

Những Vấn Đề Chung Của Tâm Lý Học
... tiễn Tâm học, có ngành Tâm học khác như: Tâm học đại cương, Tâm học xã hội, Tâm học lứa tuổi, Tâm học kinh doanh, Tâm học giao tiếp,… Tâm học đại cương phân ngành Tâm học ... Phân tâm học đề cao vô thức đời sống tâm người, họ không công nhận chân khoa sau: tâm người chất tâm ý thức Ba dòng Tâm học góp phần công vào dòng chủ quan Tâm học, đưa Tâm học ... lại, đối tượng tâm học tượng tâm lý, gọi chung hoạt động tâm Tâm học nghiên cứu hình thành phát triển hoạt động tâm Thế giới tâm người vô đa dạng phức tạp Các tượng tâm có nhiều...
 • 44
 • 151
 • 0

Bài giảng Những vấn đề chung về dạy học theo Chuẩn KTKN

Bài giảng Những vấn đề chung về dạy học theo Chuẩn KTKN
... HUẤN: Những vấn đề chung chuẩn KT-KN Hướng dẫn tổ chức dạy theo chuẩn KT-KN môn Ngữ văn qua áp dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực Hướng dẫn tổ chức kiểm tra đánh giá theo chuẩn KTKN PHƯƠNG ... nghiệm Khái quát hoá vấn đề, rút học Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Khái niệm Yêu cầu Chuẩn Chuẩn đánh giá chất lượng GD Chuẩn KT,KN chương trình Chuẩn KT,KN đơn vị kiến thức Khái niệm: Chuẩn yêu cầu (tiêu ... 1: Những vấn đề chung Phần 2: Tổ chức dạy học kiểm tra đánh giá theo chuẩn KT-KN thông qua kỹ thuật dạy học tích cực Phần 3: Hướng dẫn tập huấn thực chuẩn KT-KN địa phương Hướng dẫn thực chuẩn...
 • 21
 • 188
 • 1

bài giảng những vấn đề chung về hợp đồng thương mại quốc tế

bài giảng những vấn đề chung về hợp đồng thương mại quốc tế
... hợp đồng không ràng buộc bên trước hội đồng quản trị công ty A thông qua Đây có phải HĐ hai bên hay không ? Hợp đồng TMQT  Hợp đồng thương mại quốc tế hợp đồng ký kết thương nhân có trụ sở thương ... thuật luật Những vấn đề xung đột      Về tư cách pháp lý bên ký kết hợp đồng Về hình thức hợp đồng Về thời điểm địa điểm điểm giao kết hợp đồng Về nội quyền nghĩa vụ bên hợp đồng Xác định ... ro hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Luật Hợp đồng     Luật nơi ký kết hợp đồng Luật nơi thực nghĩa vụ Luật nơi thực hợp đồng Luật nơi có mối liên hệ chặt chẽ với hợp đồng Luật nơi ký kết hợp...
 • 23
 • 523
 • 1

bài giảng những vấn đề chung về thuế giá trị gia tăng

bài giảng những vấn đề chung về thuế giá trị gia tăng
... NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ GTGT Công đoạn Giá bán GTGT Khái niệm Là loại thuế gián thu đánh vào tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ Ðược gọi thuế giá trị gia tăng thuế đánh phần giá trị tăng thêm ... = 250] NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ GTGT Phân biệt miễn thuế thuế suất 0% Miễn thuế Thuế suất 0% Công đoạn miễn thuế biến khỏi quy trình thuế GTGT; Công đoạn ưu đãi nộp thuế đầu hoàn thuế đầu ... nguyên tắc thuế GTGT  Thuế đánh tất hàng hóa, dịch vụ; Thuế đánh giá; Thuế đánh nhiều giai đoạn quy trình sx, phân phối tiêu dùng; Thuế đánh số tiêu thụ cuối    NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ GTGT...
 • 15
 • 418
 • 0

bài giảng những vấn đề chung về thuế thu nhập cá nhân

bài giảng những vấn đề chung về thuế thu nhập cá nhân
... (khoán): nhân khai thu thu nhập theo Mẫu số 10/KK-TNCN Hoặc Mẫu số 10A/KK-TNCN 48 13 Hoàn thu nhân hoàn thu : - Số thu nộp lớn số thu phải nộp; - nhân nộp thu có TN tính thu chưa ... không khấu trừ thu 10% mà thực tạm khấu trừ thu theo Biểu luỹ tiến phần tính thu nhập tháng 46 12 Khai thu : Thu nhập TL nhân trực tiếp khai thu Các trường hợp nhân thu nhập từ tiền ... nhân thu nhập từ kinh doanh, hồ sơ hoàn thu nộp Chi cục Thu nơi nhân thực hoạt động KD - Đối với nhân vừa có thu nhập từ TL vừa có thu nhập từ KD, hồ sơ hoàn thu nộp Chi cục Thu ...
 • 86
 • 661
 • 0

Bài giảng Những vấn đề chung về công tác văn thư

Bài giảng Những vấn đề chung về công tác văn thư
... chức (Vương Đình Quyền (2011), Lý luận phương pháp công tác văn thư, ĐHQGHN, tr.11) Nội dung Công tác văn thư • Soạn thảo văn • Quản lý giải văn • Quản lý sử dụng dấu • Lập hồ sơ giao nộp tài ... nhận, đăng ký VB đến 3.1.1 Văn đến Tất loại văn, bao gồm VBQPPL, văn hành văn chuyên ngành (kể fax, văn chuyển qua mạng, văn mật) đơn, thư gửi đến CQ, TC gọi chung văn đến 3.1.2 Tiếp nhận, đăng ... 110/2004/NĐ-CP) Công tác văn thư (CTVT) khái niệm dùng để toàn công việc liên quan đến soạn thảo, ban hành văn bản, tổ chức quản lý, giải văn bản, lập hồ sơ hành nhằm đảm bảo thông tin văn cho hoạt động...
 • 60
 • 252
 • 1

bài giảng những vấn đề chung về quản trị danh mục đầu tư

bài giảng những vấn đề chung về quản trị danh mục đầu tư
... động danh mục (Evaluate the performance of the portfolio) 17 Đồng thời, sách đầu phải đề cập đến loại tài sản tài tiềm danh mục Việc lựa chọn tài sản tài cho danh mục phải dựa mục tiêu đầu tư, ... 20 Giảng viên: Ths Nguyễn Tiến Trung 3/3/2013 QUY TRÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QUY TRÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH Bước 4: Điều chỉnh danh mục đầu Bước 5: Đánh giá tính hiệu hoạt động Điều chỉnh danh mục ... sách đầu Chính sách đầu có liên quan đến việc xác định mục tiêu vốn nhà đầu Bước 2: Phân tích chứng khoán (Security analysis) Bất kỳ khoản đầu tiềm ẩn yếu tố rủi ro Vì thế, mục tiêu...
 • 9
 • 299
 • 1

bài giảng những vấn đề chung đổi mới giáo dục phổ thông

bài giảng  những vấn đề chung đổi mới giáo dục phổ thông
... kiểu phát giải vấn đề PPDH hợp tác PPDH đề án NỘI DỤNG Đổi phương pháp đánh giá - Đổi phương thức cách đánh giá - Đổi nội dung đánh giá ĐG T.hợp Phân tích Vận dụng Hiểu Biết NỘI DỤNG ĐỔI MỚ VIỆC ... lứa tuổi điều kiện cụ thể THPT NỘI DỤNG VỀ ĐỔI PPDH Ở THPT Định hướng đổi PPDH Đổi mạnh hoạphương học tập chủ đvà đào Hướng tới mẽ t động pháp giáo dục ộng, tạo,chống lại thói quenthụ c tập thụ ... Đổi đánh giá • Chú ý đến vấn đề địa phương Một số điểm • Tăng thời lượng thực hành lớp lớp • Các nội dung lí thuyết cân nhắc để phù hợp với HS • Sắp xếp nội dung môn để tăng cường tính liên thông...
 • 13
 • 232
 • 0

Bài giảng NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ

Bài giảng NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ
... tính thuế sắc thuế sở tính thuế thuế suất Cơ sở tính thuế:  Cơ sở tính thuế số lượng đơn vị (theo giá trị theo đơn vị vật lý) đối tượng chịu thuế Mỗi sắc thuế có sở tính thuế riêng  Mức thuế ... Hệ thống thuế Việt Nam   I Một số vấn đề hệ thống thuế II Hệ thống thuế Việt Nam I Một số vấn đề hệ thống thuế  1.1 Các yếu tố tác động đến hệ thống thuế 1.Yếu tố trị: + Bản thân thuế NN đặt ... động kinh doanh Quản lý thuế     2.1 Những vấn đề chung QL thuế QL thuế hoạt động tổ chức, điều hành giám sát quan thuế nhằm đảm bảo người nộp thuế chấp hành nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN theo quy...
 • 59
 • 1,767
 • 0

Bài giảng NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ - ThS Trần Mạnh Tuấn

Bài giảng NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ - ThS Trần Mạnh Tuấn
... tính thuế sắc thuế sở tính thuế thuế suất  Cơ sở tính thuế:  Cơ sở tính thuế số lượng đơn vị (theo giá trị theo đơn vị vật lý) đối tượng chịu thuế Mỗi sắc thuế có sở tính thuế riêng  Mức thuế ... kiểm tra Chi cục Thuế , - Trực tiếp TTRt, KT, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế, nộp thuế, QT thuế - Giải khiếu nại, tố cáo thuế, khiếu nại, tố cáo liên quan - Kiến nghị với ... trưởng Tổng cục Thuế vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung - QĐ ĐN cấp miễn, giảm, hoàn thuế, gia hạn thời hạn khai thuế, thời hạn nộp thuế, truy thu thuế, xoá nợ thuế, miễn xử phạt tiền thuế theo...
 • 68
 • 1,912
 • 0

Bài giảng những vấn đề chung về luật lao động chương 1 ths đinh thị chiến

Bài giảng những vấn đề chung về luật lao động chương 1  ths đinh thị chiến
... 25/06/2 014 4:55 CH 1. 3 HỆ THỐNG VÀ NGUỒN CỦA LUẬT LAO ĐỘNG 1. 3 .1 Hệ thống luật lao động  Các chế định phần chung  Các chế định phần riêng 25/06/2 014 4:55 CH 1. 3 Nguồn luật lao động  Văn pháp luật ... ước lao động tập thể  Nội quy lao động  25/06/2 014 4:55 CH 1. 4 Sơ lược lịch sử Luật lao động Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám đến    Giai đoạn từ 19 45 đến 19 54 Giai đoạn từ 19 55 đến 19 85 ... 25/06/2 014 4:55 CH Chương QUAN HỆ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG 6/25/2 014 4:55 PM Quan hệ pháp luật sử dụng lao động 1. 1 Khái niệm: 1. 2 Đặc điểm:  Được hình thành sở thỏa thuận hình thức hợp đồng lao động (Đ.2,9...
 • 62
 • 69
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những vấn đề chung của tâm lý học trẻ emnhững vấn đề chung của tâm lý họcphần i những vấn đề chung của tâm lý học thể dục thể thaophần i những vấn đề chung của tâm lý học trẻ emnhung van de chung cua tam ly hoc quan tri kinh doanhphần i những vấn đề chung của tâm lí họcvấn đề chung của tâm lý họcmột số vấn đề chung của tâm lý họcnhững vấn đề chung về tâm lý họcbài giảng những vấn đề chung về luật dân sựbài giảng những vấn đề chung về thuếtập bài giảng những vấn đề chung về luật hình sự và tội phạm trường đại học luật tphcmchuong giao duc va su phat trien nhan cach cua mon nhung van de chung cua giao duc hocmon nhung van de chung cua giao duc hoc tieu hocsách những vấn đề chung của giáo dục họcHow to present vocabulary effectively to promote motivation for grade 12 students at upper secondary schoolBài kiểm tra giữa học kì một tiếng Anh lớp 6Áp dụng phương pháp giải nhanh đối với bài hoán vị gen dành cho học sinh lớp 12 dự thi THPT quốc gia ở trường THCS và THPT nghi sơnImproving highh school students speaking skill while teaching other skillsIMPROVING THE STUDENTS SPEAKING SKILLS AT TRIEU THI TRINH HIGH SCHOOLNâng cao kỹ năng writing trong phần tự luận của bài thi tốt nghiệp THPT quốc giaOrganizing games in teaching speaking lessons of english 10Phân tích sai lầm thường gặp trong giải toán nguyên hàm tích phân và cách khắc phụcRAISE STUDENT’S AWARENESS OF PROTECTING THE ENVIRONMENT THROUGH STUDYING THE AIR POLLUTIONRelative clauses in the 10th rade program basic englishRenewing methods in teaching speaking skill in english 10,11,12 at tho xuan IV high schoolẢnh hưởng của các hoạt động trước khi viết tới việc tăng cường hứng thú trong kỹ năng viết cho học sinh lớp 11 trường THPT tô hiến thànhMột số giải pháp nhằm kiểm tra, đánh giá môn tiếng anh lớp 10 tại trường THPT DTNT tỉnhSome effective techniques to encourage the students in basic classes 11 to speaking lesson through lesson two of unit 6 in tiếng anh 11Some experience in helping grade 11 students at le loi upper secondary school to improve their paragraph writing skillscông thức f2l rubik 3x3x3Bài 10. Nói giảm nói tránhBài 7. Đánh nhau với cối xay gióBài 22. Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)Some measures to improve the efficiency of teaching and learning english vocabulary for students in grades 10