Ke hoach giang day dia li 10

Kế hoạch giảng dạy Địa 10

Kế hoạch giảng dạy Địa lí 10
... luật lớp vỏ địa II-ĐỊA LÍ KINH TẾ-XÃ HỘI 1 .Địa 25- Kiến thức Tiết 27 Trang3 dân cư 28 2.Cơ cấu kinh tế 29 3 .Địa nơng nghiệp 3035 Kế hoạch giảng dạy địa lí- lớp 10 - Trình bày giải thích ... luận Tiết 33 kiểm tra HKI Hình thức trắc: nghiệm tự luận 4 .Địa cơng nghiệp 3640 4348 5 .Địa dịch vụ 5152 Kế hoạch giảng dạy địa lí- lớp 10 -Phân tích bảng số liệu Kiến thức -Trình bày vai trò ... địa lý - Hiểu trình bày số biểu quy luật thống hòan chỉnh, quy luật địa đới phi địa đới lớp vỏ địa Kỹ Sử dụng hình vẽ, sơ đồ, lát cắt để trình bày lớp vỏ địa quy luật lớp vỏ địa II-ĐỊA...
 • 6
 • 409
 • 10

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY ĐIA 10,11,12

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY ĐIA LÍ 10,11,12
... Eu trung tâm kinh tế đứng đầu giới E Kế hoạch kiểm tra, đánh giá Tiết 11 15 18 Nội dung kiểm tra Một số vấn đề châu lục Từ đến Hoa Kì Từ đến Người lập kế hoạch Hà Thị Kim Liên Hình thức kiểm ... học, nghệ thuật, cơng trình khoa học nhà bác học tiếng Liên Bang Nga? D Kế hoạch triển khai nội dung tự chọn Nội dung dạy học - vấn đề mơi trường tồn cầu phân tích hậu vấn đề Tìm hiểu dân cư ... ý nghĩa vị trí địa khu vực Tây Nam Á Dựa vào đồ tự nhiên châu Á, lược đồ khu vực Trung Á phân tích ý nghĩa vị trí địa khu vực Trung Á - Phấn viết bảng, nam châm B ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC...
 • 21
 • 168
 • 5

Kế hoạch giảng dạy Địa 6

Kế hoạch giảng dạy Địa Lí 6
... tiết dạy - Kết hợp GVCN để tìm biện pháp giáo dục tốt - Trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp IV-KẾT QỦA THỰC HIỆN: Lớp Só số Sơ kết học kì I TBình Khá Giỏi Tổng kết năm TBình Khá Giỏi Ghi K6 V ... VI KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Tên chương Chương I: TRÁI ĐẤT T.số tiết 13 Mục tiêu dạy Nội dung kiến thức Phương pháp GD -Kiến thức: +Nắm tên hành ... đặc biệt làg khí hậu có ảnh hưởng lớn đến phân bố động thực vật người bề mặt Trái Đất NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH HIỆU TRƯỞNG ...
 • 8
 • 684
 • 14

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VẬT 10-11-12

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VẬT LÍ 10-11-12
... C Kế hoạch hội giảng cấp Đăng kí tham gia hội giảng vòng tổ +Thời gian:tiết ngày thứ 2,tuần học thứ + Khối, lớp: Khối 12 lớp 12A5 + Bài dạy: Tiết 18 “Dòng điện không đổi.Nguồn điện” D - Kế hoạch ... chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch Sở Giáo dục đào tạo nhà trường III - KẾ HOẠCH:TỪNG HỌC KÌ-TỪNG THÁNG-TỪNG TUẦN: (Thực theo lòch báo giảng phân phối chương trình.) * Kế hoạch dự 2tiết/ tháng: ... nhận biết chuyển động tònh tiến vật rắn +Nêu vật rắn chòu tác dụng mô men lực khác không ntn,lấy VD biến đổi cđ quay vật rắn phụ thuộc vào phân bố kho6i1 lượng vật trục quay * Toàn chương có 11...
 • 11
 • 505
 • 8

Kế hoạch giảng dạy địa lớp 9 pot

Kế hoạch giảng dạy địa lí lớp 9 pot
... nguyên nhân số nước ta năm 198 9- 199 9 để dân số, bảng số liệu dân số SỐ hậu thấy rõ đặc điểm cấu, thay Việt Nam đổi cấu dân số theo tuổi giới nước ta giai đoạn 198 9- 199 9 PHÂN BỐ DÂN A3 Trình bày ... B 19 Xác định đồ, lược đồ, vị trí địa lí, giới hạn vùng Phân tích đồ(lược đồ) Địa tự nhiên, kinh tế vùng TD MNBắc Bộ Atlát Địa Việt nam để hiểu trình bày đặc điểm tự nhiên C 19 Liên hệ địa ... số theo tuổi phân tích so sánh tháp tuổi để giải hội đát nước 198 9 VÀ 199 9 nước ta thích xu hướng thay đổi cấu theo tuổi II ĐỊA LÍ KINH TẾ SỰ PHÁT TRIỂN A6 Trình bày sơ lược trình B6 Phân tích...
 • 20
 • 264
 • 0

Kế hoạch giảng dạy môn lịch sử 101112

Kế hoạch giảng dạy môn lịch sử 101112
... 10A6: 10A7: Tuần dự phòng Kiểm tra học kỳ I 18 19-24/12/2016 18 19 26-31/12/2016 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN LỊCH SỬ CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN KHỐI LỚP:10 HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016 - 2017 (Tổng số: 34 tiết) ... Chuẩn bị câu hỏi kiểm 10A1: 10A2: Ôn tập chuẩn bị giấy 10A3: 10A4: 10A5: 10A6: 10A7: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN LỊCH SỬ CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN KHỐI LỚP 11 - HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016 - 2017 Tổng số: 18 ... SGK, Vở ghi, chuẩn bị Kiểm tra học kì I Tuần dự phòng 20 11A3: 11A4: 11A5: 11A7: 21 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN LỊCH SỬ CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN KHỐI LỚP 11 - HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016 - 2017 Tổng số: 17...
 • 38
 • 334
 • 0

Ke hoach giang day tin hoc 10-Ky1

Ke hoach giang day tin hoc 10-Ky1
... Tuần Bài Thông tin liệu -Biểu diễn thông tin +Kiến thức: -Biết khái niệm thông tin, lợng máy tính thông tin, dạng thông tin, mã hoá thông tin cho máy tính -Biết dạng biểu diễn thông tin máy tính ... -ảnh hởng tin học Gợi mở, phát triển nêu vấn đề xã hội -Xã hội tin học hoá -Văn hoá pháp luật xã hội tin học hoá Tin học có ảnh hởng nh đến phát triển xã hội ? Kiến thức pháp luật tin học SGK, ... -Hiểu đơn vị đo thông tin bít đơn vị bội bit -Biết hệ đếm số 2,16 biểu diễn thông tin +Kĩ năng: - Bớc đầu mã hoá thông tin đơn giản thành dãy bit +Kỹ năng: -Mã hoá đợc số thông tin đơn giản thành...
 • 18
 • 419
 • 4

Ke hoach giang day sinh hoc 10 CB.doc

Ke hoach giang day sinh hoc 10 CB.doc
... vi sinh vật Thực hành: lên men êtylic lactic Chơng II Sinh trởng sinh sản vi sinh vật Sinh trởng vi sinh vật - Nêu đợc khái niệm quang hợp sinh vật có khả quang hợp - Quang hợp gồm pha Tómtắt ... thức sinh sản chủ yếu vi sinh vật - Hình vẽ ngoại bào nhân sơ tử, bào tử đốt - Sự sinh sản phân đôi vi khuẩn - Nêu đợc hình thức sinh sản sinh vật nhân thực - ảnh hởng chất hóa học vật lý đến sinh ... hành thực hành - Quy luật sinh trởng nuôi cấy liên tục không liên tục - Các yếu tố ảnh hởng đến sinh trởng vi sinh vật - Nêu đợc pha sinh trởng quần thể vi khuẩn - Đồ thi sinh trởng Quan sát thảo...
 • 4
 • 1,025
 • 17

Kế hoạch giảng dạy Lịch sử 10

Kế hoạch giảng dạy Lịch sử 10
... TN sử dụng Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858 1918) Lịch sử địa phương Kiểm tra môn văn hóa lớp 12 Kiểm tra học kỳ II Projetor or Overhead Ghi Thời gian Tuần KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN LỊCH SỬ - LỚP 12 ... tiểu sử Lê - nin Kiểm tra học kì II Lịch sử địa phương KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN LỊCH SỬ - LỚP 11 Projetor or Overhead Ghi Thời gian Tuần HỌC KÌ I (năm học 2008 – 2009) Tiết PPCT 1 2 3 4 5 6 7 Tên dạy ... Kiểm tra học kỳ I KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN LỊCH SỬ - LỚP 10 Ghi Thời gian Tuần HỌC KÌ II (năm học 2008 - 2009) 21 Tiết PPCT 21 22 22 23 24 23 24 25 25 Tên dạy Tên TB, ĐDDH, TN sử dụng Bài 15: Thời...
 • 22
 • 1,753
 • 32

Kế hoạch giảng day tn học 10

Kế hoạch giảng day tn học 10
... 26-09-2008 Tun 06 T 27-09-2008 n 02 -10- 2008 Tun 07 T 04 -10- 2008 n 09 -10- 2008 Tun 07 T 04 -10- 2008 n 09 -10- 2008 Tun 08 T 11 -10- 2008 n 16 -10- 2008 Tun 08 T 11 -10- 2008 n 16 -10- 2008 Bit c khỏi nim ngụn ng ... v nhng Kim Tra 1Tit Tit 16 Tun 09 T 18 -10- 2008 n 23 -10- 2008 Kim Tra 15 Phỳt Tun 09 T 18 -10- 2008 n 23 -10- 2008 Kim Tra 15 Phỳt Tun 10 T 25 -10- 2008 n 30 -10- 2008 Tun 11 T 01-11-2008 n 06-11-2008 ... cụng a Giang day: Mụn Tin Hc lp 12 cỏc lp 12A, 12B, 12C Mụn Tin hc lp 11 cỏc lp 11B, 11D Mụn tin hc lp 10 cỏc lp 10A, 10B,10C b Kiờm nhiờm: Qun lớ phũng mỏy Nng lc s trng: Giang day cho hoc sinh...
 • 12
 • 371
 • 4

Kế hoạch giảng dạy môn tin 10 - 11 đủ 37 tuần

Kế hoạch giảng dạy môn tin 10 - 11 đủ 37 tuần
... cao Tuần 05 Từ 2 1-0 9-2 008 Đến 2 6-0 9-2 008 Tuần 06 Từ 2 7-0 9-2 008 Đến 02 -1 0- 2008 Tuần 07 Từ 04 -1 0- 2008 Đến 09 -1 0- 2008 Tuần 07 Từ 04 -1 0- 2008 Đến 09 -1 0- 2008 Tuần 08 Từ 11 -1 0- 2008 Đến 16 -1 0- 2008 Tuần ... thức Tuần 09 Từ 18 -1 0- 2008 Đến 23 -1 0- 2008 Kiểm Tra 15 Phút Tuần 09 Từ 18 -1 0- 2008 Đến 23 -1 0- 2008 Kiểm Tra 15 Phút Tuần 10 Từ 25 -1 0- 2008 Đến 30 -1 0- 2008 Tuần 11 Từ 0 1-1 1-2 008 Đến 0 6-1 1-2 008 Tuần 11 ... thực hành máy Tuần 12 Từ 0 8-1 1-2 008 Đến 1 3-1 1-2 008 Kiểm Tra 15 Phút Tuần 13 Từ 1 5-1 1-2 008 Đến 2 0-1 1-2 008 Tuần 14 Từ 2 2-1 1-2 008 Đến 2 7-1 1-2 008 Tuần 15, 16 Từ 2 9-1 1-2 008 Đến 1 0- 1 2-2 008 Làm thực...
 • 30
 • 2,547
 • 25

Ke hoach giang day Sinh häc 10 NC

Ke hoach giang day Sinh häc 10 NC
... thực tiễn Hiểu giải thích đợc bớc tiến hành thí nghiệm 40 Chơng II: Sinh trởng sinh sản VSV Sinh trởng VSV 41 Sinh sản vi sinh vật 42 43 Tranh vẽ, phiếu học Chuẩn bị đề cơng ôn tập tập Tranh ... tiến hành thực hành Đặc điểm sinh trởng VSV(điển hình vi khuẩn) Tranh ảnh Đặc điểm pha sinh trởng đờng cong sinh trởng vi khuẩn hệ thống đóng Nêu đợc nguyên tắc ứng dụng sinh trởng VSV để tạo sản ... ảnh hởng đến sinh trởng VSV nhóm hóa học đến sinh trởng VSV ảnh hởng chất độc lên sinh trởng VSV ứng dụng vào thực tiễn ảnh hởng yếu tố Trình bày đợc số yếu tố vật lí ảnh hởng lên sinh trởng Tranh...
 • 7
 • 359
 • 12

Ke hoach giang day sinh hoc 10 CB

Ke hoach giang day sinh hoc 10 CB
... vi sinh vật Thực hành: lên men êtylic lactic Chơng II Sinh trởng sinh sản vi sinh vật Sinh trởng vi sinh vật - Nêu đợc khái niệm quang hợp sinh vật có khả quang hợp - Quang hợp gồm pha Tómtắt ... thức sinh sản chủ yếu vi sinh vật - Hình vẽ ngoại bào nhân sơ tử, bào tử đốt - Sự sinh sản phân đôi vi khuẩn - Nêu đợc hình thức sinh sản sinh vật nhân thực - ảnh hởng chất hóa học vật lý đến sinh ... hành thực hành - Quy luật sinh trởng nuôi cấy liên tục không liên tục - Các yếu tố ảnh hởng đến sinh trởng vi sinh vật - Nêu đợc pha sinh trởng quần thể vi khuẩn - Đồ thi sinh trởng Quan sát thảo...
 • 4
 • 358
 • 2

KE HOACH GIANG DAY TIN HOC 10

KE HOACH GIANG DAY TIN HOC 10
... nghĩa tin học ? -Khái niệm Gợi mở, thông tin nêu vấn đề liệu -Đơn vị đo thông tin -Các dạng thông tin -Mã hoá thông tin máy tính - Thông tin ? - Người ta sử dụng đơn vị để đo thông tin ? - Thông tin ... tin, lượng thông tin, dạng thông tin, mã hoá thông tin cho máy tính -Biết dạng biểu diễn thông tin máy tính -Hiểu đơn vị đo thông tin bít đơn vị bội bit -Biết hệ đếm số 2,16 biểu diễn thông tin ... +Kiến thức: -Biết khái niệm thông tin, lượng thông tin, dạng thông tin, mã hoá thông tin cho máy tính -Biết dạng biểu diễn thông tin máy tính -Hiểu đơn vị đo thông tin bít đơn Tuần vị bội bit Tiết...
 • 18
 • 287
 • 3

KE HOACH GIANG DAY TIN HOC 10 (CHUAN)

KE HOACH GIANG DAY TIN HOC 10 (CHUAN)
... ví dụ ứng dụng Tin học đời sống thường ngày + Kiến thức - Biết khái niệm thông tin, lượng thông tin, dạng thông tin, mã hoá thông tin cho máy tính - Biết dạng biểu diễn thông tin máy tính - Hiểu ... 2009 Ghi Giỏi : % 10A1 Khá : % % TB trở lên TB : % Yếu : % Giỏi : % 10A2 Khá : % % TB trở lên TB : % Yếu : % Giỏi : % 10A3 Khá : % TB : % Yếu : % Hội giảng : 100 % TB trở lên Giáo ... thông tin máy tính - Hiểu đơn vị đo thông tin bit đơn vị bội bit - Biết hệ đếm số 2, 16 biểu diễn thông tin Thông tin + Kĩ liệu - Bước đầu mã hoá thông tin đơn giản thành dãy bit + Thái độ - Rèn...
 • 11
 • 416
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch giảng dạy địa lí lớp 10kế hoạch giảng dạy địa lí 9kế hoạch giảng dạy địa lí 12kế hoạch giảng dạy địa lí 11kế hoạch giảng dạy địa lí 8kế hoạch giảng dạy địa lí 6kế hoạch giảng dạy địa lí 7kế hoạch giảng dạy địa líke hoach giang day dia li 11kế hoạch giảng dạy địa lý 10kế hoạch giảng dạy địa lý 11kế hoạch giảng dạy địa lý 8kế hoạch giảng dạy địa lý 7kế hoạch giảng dạy địa lý 9kế hoạch giảng dạy địa lý 12Cornerstones of financial accounting 3rd edition rich test bankCorporate finance 10th edition ross test bankCorporate finance a focused approach 5th edition ehrhardt test bankCorporate finance canadian 2nd edition berk test bankCorrectional administration integrating theory and practice 2nd edition seiter test bankCorrections 2nd edition stohr test bankCosmic perspective 7th edition bennett test bankCost accounting 15th edition horngren test bankCost management a strategic emphasis 6th edition blocher test bankCost management a strategic emphasis 7th edition blocher test bankCrafting and executing strategy 19th edition thompson test bankCrime victims an introduction to victimology 8th edition andrew karmen test bankCriminal justice in america 7th edition cole test bankCriminal law 10th edition joycelyn pollock test bankCriminal law and procedure 8th edition scheb test bankCriminology today an integrative introduction 6th edition schmalleger test bankCultural ANTHRO 2nd edition robbins test bankCultural anthropology canadian 4th edition haviland test bankCulture and values a survey of the humanities 8th edition cunningham test bankDatabase concepts 7th edition kroenke test bank