Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thcs

CHuyên đề bồi dưỡng học sinh môn tiếng anh chủ đề 3

CHuyên đề bồi dưỡng học sinh môn tiếng anh chủ đề 3
... late school Caực baứi lieõn quan lụựp CHUYEN DE BOI DUONG ANH ch http://dethi.violet.vn/present/show/entry_id/7976542 CHUYEN DE BOI DUONG ANH ch http://dethi.violet.vn/present/show/entry_id/7976547 ... ON BAI KT SO lụựp http://dethi.violet.vn/present/list/cat_id/14 73 ON BAI KT SO http://dethi.violet.vn/present/create/cat_id/14 73 Truong THCS Quang Trung ... voleyball The students play sports after school Giao an tu chon nang cao Truong THCS Quang Trung TOPIC 3: THINGS I DO PERIOD 11: DAILY ROUTINES A Practice with a partner:Hi-ỏp hot ng thng ngy sau gi...
 • 5
 • 965
 • 11

Tổng hợp 34 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa THCS tập 1

Tổng hợp 34 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa THCS tập 1
... 2, 016 : 22,4 = 0,09 mol -> Khối lợng mol M2CO3 < 13 ,8 : 0,09 = 15 3,33 (I) Mặt khác: Số mol M2CO3 phản ứng = 1/ 2 số mol HCl < 1/ 2 0 ,11 .2 = 0 ,11 mol -> Khối lợng mol M2CO3 = 13 ,8 : 0 ,11 = 12 5,45 ... = mB - mCO = 11 0,5 - 22 = 88,5 g Tổng số mol M CO3 là: 0,2 + 0,5 = 0,7 mol 11 5,3 Ta có M + 60 = 16 4, 71 M = 10 4, 71 0,7 Vì hỗn hợp đầu số mol RCO3 gấp 2,5 lần số mol MgCO3 Nên 10 4, 71 = Vậy R Ba ... =x 14 3 = x 2,444 58,5 =y 14 3 = y 1, 919 74,5 => mAgCl = 2,444x + 1, 919 y = 0, 717 (2) x + y = 0,325 2,444 x + 1, 919 y = 0, 717 Từ (1) (2) => hệ phơng trình Giải hệ phơng trình ta đợc: x = 0 ,17 8...
 • 63
 • 521
 • 1

Tổng hợp 34 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa THCS tập 2

Tổng hợp 34 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa THCS tập 2
... 3H2 2Al + Ba(OH )2 + 2H2O > Ba(AlO2 )2 + 3H2 Zn + 2NaOH -> Na2ZnO2 + H2 Zn + Ba(OH )2 -> BaZnO2 + H2 Kim loại đứng trớc H tác dụng với dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng tạo muối giải phóng H2 ... = (2) 2, 5 = 0, 025 mol 100 VCO2 = 0, 025 22 ,4 = 0,56 Lít Trờng hợp 2: CO2 d, Ca(OH )2 phản ứng hết có thêm phản ứng: CaCO3 + CO2 + H2O Ca(HCO3 )2 (3) Theo (1) nCO2 = nCa(OH )2 = nCaCO3 = 0 ,2 mol ... + H2O > Dung dịch bazơ + H2 Kim loại vừa tác dụng với axit, vừa tác dụng với bazơ: (Be), Al, Zn, Cr 2A + 2( 4 n)NaOH + 2( n 2) H2O -> 2Na4 nAO2 + nH2 Ví dụ: 2Al + 2NaOH + 2H2O > 2NaAlO2+...
 • 54
 • 432
 • 1

CHUYÊN đề bồi DƯỠNG học SINH GIỎI môn TOÁN THCS

CHUYÊN đề bồi DƯỠNG học SINH GIỎI môn TOÁN THCS
... − 2x − x 10 srw1440477772.doc MÔN TOÁN THCS 122 Chứng minh số sau số vô tỉ : − 123 Chứng minh 2+ ; x −2 + 4−x ≤ 124 Chứng minh bất đẳng thức sau phương pháp hình học : với a, b, c > a + b b2 ... -2 (2) Bài toán chứng minh 27 Bất đẳng thức phải chứng minh tương đương với : x z + y x + z x − ( x z + y x + z y ) xyz x y2z2 http://kinhhoa.violet.vn ≥ 28 srw1440477772.doc MÔN TOÁN THCS Cần ... c+d d+a a +b 39 Chứng minh [ 2x ] [ x ] [ x ] + http://kinhhoa.violet.vn srw1440477772.doc MÔN TOÁN THCS 40 Cho số nguyên dương a Xét số có dạng : a + 15 ; a + 30 ; a + 45 ; … ; a + 15n Chứng...
 • 73
 • 80
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh THCS (bộ 2)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh THCS (bộ 2)
... Ngọc Bích Trờng THCS Cẩm Phong - T i liệu lu h nh nội T i liệuBDHSG tham khảo Đề số 4: Phòng Giáo Dục Quảng xơng Đề thi chọn học sinh giỏi lớp THCS Năm học 2003 - 2004 môn Tiếng Anh Thời gian : ... Bích Trờng THCS Cẩm Phong - T i liệu lu h nh nội T i liệuBDHSG tham khảo Đề số 6: Phòng Giáo Dục Quảng xơng Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp THCS Năm học 2003 - 2004 môn Tiếng Anh Thời gian ... Bùi Ngọc Bích Trờng THCS Cẩm Phong - T i liệu lu h nh nội T i liệuBDHSG tham khảo Đề số 7: đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp -THCS- TPTH Năm học 2004-2005 Môn thi: Tiếng Anh Thời gian: 150...
 • 83
 • 856
 • 7

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh THCS (bộ 1)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh THCS (bộ 1)
... Where does Mai work? ………………… ………………………………………………………………… ……………………………………… PH N II Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp +9 PART A : PASSIVE- ACTIVE 10 He has finished the report The police captured ... the sun, the Pope, the sky Danh từ trừu tượng: freedom, happiness d Tên trường học có: the School of Florida Tên trường học bắt đầu danh từ riêng: Tên trường đại học có: the University of Quang ... OF SPEECH OF WORD FORMS I Danh từ (Nouns): Đònh nghóa: Danh từ từ dùng để vật, việc người Phân loại danh từ: - Danh từ đếm (countable nouns): book, student, table, - Danh từ không đếm (uncountable...
 • 135
 • 1,204
 • 6

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thcs

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thcs
... Ngọc Bích Trường THCS Cẩm Phong - Tài liệu lưu hành nội Tài liệuBDHSG tham khảo Đề số 4: Phòng Giáo Dục Quảng xương Đề thi chọn học sinh giỏi lớp THCS Năm học 2003 - 2004 môn Tiếng Anh Thời gian ... Bích Trường THCS Cẩm Phong - Tài liệu lưu hành nội Tài liệuBDHSG tham khảo Đề số 6: Phòng Giáo Dục Quảng xương Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp THCS Năm học 2003 - 2004 môn Tiếng Anh Thời ... Ngọc Bích Trường THCS Cẩm Phong - Tài liệu lưu hành nội Tài liệuBDHSG tham khảo Đề số 7: đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp -THCS- TPTH Năm học 2004-2005 Môn thi: Tiếng Anh Thời gian: 150...
 • 83
 • 235
 • 1

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH WORD FORMATIONS

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH WORD FORMATIONS
... KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ Qua trình giảng dạy học sinh đại trà đặc biệt bồi dưỡng học sinh giỏi nhận thấy dạng tập “ WORD FORMATION” dạng tập phổ biến, đề thi học sinh giỏi từ lớp đến lớp ... dạng tập “cho dạng từ” học sinh phải có phương pháp, có kỹ vận dụng kiến thức từ vựng ngữ pháp Sau áp dụng chuyên đề việc bồi dưỡng học sinh giỏi thấy kết học tập học sinh có chuyển biến rõ rệt ... qui luật thành lập mà có từ bắt buộc học sinh phải thuộc Vì thời gian thực có hạn nên chuyên đề chắn không tránh khỏi hạn chế, mong góp ý đồng nghiệp để chuyên đề hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn!...
 • 17
 • 741
 • 0

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH
... danh t núi v danh t ú Cú loi mo t : mo t bt nh v mo t xỏc nh Trong bi ny ta nghiờn cu mo t bt nh A/ AN - a/ an c dựng trc danh t m c s ớt vi ngha chung hoc cú ngha l mt -1 - A c dựng trc danh ... PHOTO ->PHOTOS 5, Nhng danh t tn cựng bng F, FE, i F hoc FE thnh V+ ES VD: a bookshelf -> bookshelves a wife = ngi v -> two wives NGOI NHNG DANH T THEO QUY TC TRấN, Cể NHIU DANH T KHễNG THEO QUY ... an eraser => 10.This is a book => CHUYấN 04 Plural Nouns + Pronunciation DANH T S NHIU V CCH PHT M THấM "S" vo danh t s ớt chuyn thnh s nhiu Thớ d: DTST -DTSN a bee =...
 • 108
 • 337
 • 1

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI: CÂU ĐIỀU KIỆN TRONG TIẾNG ANH

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI: CÂU ĐIỀU KIỆN TRONG TIẾNG ANH
... câu điều kiện thông qua tình Dạy câu điều kiện tranh ảnh Màu sắc bố cục, cử biểu cảm nét mặt nhân vật tranh, ảnh giúp gợi cho học sinh hình dung dược tình câu điều kiện Tùy vào cảm nhận học sinh ... trình dạy câu điều kiện : I Conditional sentences ( CÂU ĐIỀU KIỆN) 1.Definition : ( Định nghĩa) Câu điều kiện dùng để nêu lên giả thiết việc, mà việc xảy điều kiện nói đến xảy Câu điều kiện gồm ... dạy câu điều kiện đạt hiệu cao PHẦN B : NỘI DUNG *Thực trạng vấn đề Từ học sinh, học phần ngữ pháp câu điều kiện suy nghĩ làm để nắm phân biệt loại câu điều kiện làm để làm tập liên quan đến câu...
 • 36
 • 516
 • 1

CHUYÊN đề bồi DƯỠNG học SINH GIỎI môn TIẾNG VIỆT lớp 5 PHÂN môn LUYỆN từ và câu (PHẦN cấu tạo từ )

CHUYÊN đề bồi DƯỠNG học SINH GIỎI môn TIẾNG VIỆT lớp 5 PHÂN môn LUYỆN từ và câu (PHẦN cấu tạo từ )
... gia vào kì thi học sinh giỏi Bồi dưỡng tiếng Việt giúp em hiểu biết sâu rộng tạo cho em tình yêu thiên nhiên, người, yêu sống giữ gìn sáng tiếng Việt Việc bồi dưỡng chuyên đề thường xuyên Bồi dưỡng ... người Việt Nam xã hội chủ nghĩa Việc phát bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Việt nhiệm vụ quan trọng giúp em phát triển lực tiếng Việt cách sáng tạo tảng nắm vững kiến thức đại trà, bồi dưỡng học sinh ... thuyết * Cấu tạo từ: - Từ đâu mà có? - Từ đơn vị nhỏ dùng để đặt câu, xét mặt cấu tạo từ chia làm loại? Từ Từ phức từ láy Kiểu láy Láy âm Láy vần Từ đơn Từ ghép TGPL Láy âm vẩn Láy tiếng TGTH...
 • 13
 • 184
 • 0

Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8 - 9

Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8 - 9
... + 9) = 0,9x on ng nhn di 20 + 0,1(0,9x 20) = 0,09x + 17,1 Vỡ chiu di ca on ng hai i lm bng nờ 0,1x + = 0,09x + 17,1 Do ú x = 81 0 on ng di 81 0m Mi i phi lm 0,1 .81 0 + = 90 S i tham gia l 81 0 ... x 49 + + x2 + x + cho x2 Gii: Bi 5: a) S d r = f (-1 ) = - + = b) x 99 + x55 + x11 + x + = x(x 98 + 1) + x(x54 + 1) + x(x10 + 1) 2x + = x[ (x2) 49 + 1] + x[(x2)27 + 1] + x[(x2)5 + 1] 2x + 49 ... = [(x2)2 + 2.18x2 + 182 ] 36x2 = (x2 + 18) 2 (6x)2 Giỏo viờn Nguyn Vn Tõm - Trng THCS Xuõn Canh (thờm v bt x2 + x) Chuyờn Bi dng hc sinh gii Toỏn - = (x2 + 6x + 18) (x2 6x + 18) Bi 5: Chng mớnh...
 • 16
 • 19,902
 • 157

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 7chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 8chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thptchuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 12chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 10chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt 5chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt tiểu họcchuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt 4chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán casio thcschuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi ngữ văn thcschuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý thcschuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6 thcscác chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6 thcschuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9 thcschuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí thcschiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoại