Noi dung giao an dia 10

Giáo án Dia 10 (Đủ, 3 cột)

Giáo án Dia 10 (Đủ, 3 cột)
... 7→ 11→ 13 Cộng ++ 0,50 +++ 0,75 ++++ 1,00 2,25 Giáo án Đòa lí lớp 10, năm học 2008 - 2009 +++ + 0,75 0,25 ++ + 0,50 0,25 +++ + + 0,75 0,25 1,50 2,00 0,75 1,50 1,50 1,50 + 3, 50 3, 50 7,00 10, 00 III ... 21 /3 d/ 23/ 9 Câu 4: Câu ca dao: “Đêm tháng Năm chưa nằm sáng, ngày tháng Mười chưa cười tối” với: a/ Các nước ngồi chí tuyến b/ Các nước vùng nội chí c/ Các nước bán cầu Bắc d/ Các nước bán cầu ... khơng khí chứa Độ ẩm bão hòa thay đổi theo nhiệt độ Ví dụ: Ở nhiệt độ OoC tối đa 5g/m3; 20oC 17,3g/m3; 30 oC 30 g/m3… c/ Độ ẩm tương đối tỉ lệ % độ ẩm tuyệt đối khơng khí với độ ẩm bão hòa nhiệt độ...
 • 63
 • 1,353
 • 33

Giáo án Địa 10 (HKII, 3 cột)

Giáo án Địa 10 (HKII, 3 cột)
... 1980 1990 30 03 Sản phẩm Than 100 1 43, 0 161 ,3 207,1 186,1 291,2 Dầu mỏ 100 201,1 446,7 586,2 636 ,9 746,4 Điện 100 238 ,3 5 13, 1 852,8 12 23, 6 1 535 ,8 Thép 100 1 83, 1 31 4 ,3 360,8 407,4 480 ,3 Bước 2: ... ……………………………………………………………………………………………………………… ………… Tuần: 23 Bài: 34 Tiết: 40 Ngày soạn: 10/ 02/2008 Thực hành: VẼ BIỂU ĐỒ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI Em Be 10 10 Truong THPT Tam Quan I MỤC ... ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………… Tuần: 22 Em Be 10 Bài: 33 Tiết: 39 Ngày soạn: 03/ 02/2008 Truong THPT Tam Quan MỘT SỐ HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG...
 • 11
 • 779
 • 7

Giáo án Địa 10 trọn bộ

Giáo án Địa 10 trọn bộ
... ánh sáng c/ Tự phát ánh sáng d/ Chuyển động quanh Mặt Trời Câu 2: Nếu từ phía Tây sang phía Đơng kinh tuyến 180o phải: a/ Tăng ngày lịch b/ Tăng c/ Lùi ngày lịch d/ Lùi Câu 3: Các địa điểm bán ... bán cầu Bắc GV: Nguyễn Văn Tân – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Bình Đònh 46 Bán cầu Loại dòng biển Giáo án Đòa lí lớp 10, năm học 2008 - 2009 Tên dòng biển Nơi hoạt động Nơi xuất phát hướng chảy Bán ... Bài: Tiết: 10 Ngày soạn: 30/9/2007 TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT I MỤC TIÊU Kiến thức GV: Nguyễn Văn Tân – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Bình Đònh 23 Giáo án Đòa lí lớp 10, năm...
 • 88
 • 409
 • 1

giao an dia 10 CB

giao an dia 10 CB
... Hồ Địa lý 10 288 .100 0 6685 Khu vực XĐ, cân XĐ, cận nhiệt: Châu Phi Ma nớc ngầm Ma nớc ngầm Vichtoriô Amazôn Dãy An et 7.170.000 6437 Khu vực XĐ châu Mĩ Iênitxây Dãy Xaian 2.780.000 4102 Khu vực ... vào hình 5.1, SGK trang 28 vốn GMT hiểu biết: - Cho biết, BCB vât chuyển động bị lệch sang Sự lệch hớng ch.động phía nào, BCN lệch phía so với hớng chuyển vật thể: động ban đầu? - Lực làm lệch ... kênh chữ, vốn hiểu biết, thảo luận theo gợi ý: - Thời gian nào, mùa NCB có ngày dài đêm, NCN có ngày ngắn đêm ? sao? -Thòi gian nào, mùa NCB có ngày ngắn đêm, NCN có ngày dài đêm? sao? - Nêu kết...
 • 113
 • 281
 • 1

GIÁO ÁN ĐỊA 10CB

GIÁO ÁN ĐỊA 10CB
... : 5/9/2007 Tiết Bài : MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÝ TRÊN BẢN ĐỒ A/ MỤC TIÊU : 1- Kiến thức : Một đối tượng địa lý thể đồ phương pháp định Phải hiểu giải đọc đồ 2- Kỹ : Dùng ... - phương tiện để học tập , rèn Dãy trái : Bản đồ học tập luyện kỹ địa lý Dãy phải : Bản đồ đời sống - Biết phân bố đối tượng địa lý thông qua đồ Trên sở ví dụ HS, GV chuẩn * Trong đời sống : ... hệ yếu tố đồ : Phải biết đặt yếu tố đồ mối quan hệ với đọc , giải thích tồn yếu tố địa lý thông qua đồ 4/ Đánh giá : Tính khoảng cách Hà Nội - Huế , Đà Nẵng-TPHCM ( đường chim bay ) đồ hình...
 • 8
 • 166
 • 0

Giao an Dia 10 (HKII 3 cot)

Giao an Dia 10 (HKII 3 cot)
... 8 .33 7 1.627 6. 710 80,5 Liverpool – San Francisco 13. 507 7. 930 5.577 41 ,3 New York – Yokohama 13. 042 9.700 3. 342 25,6 New York – Sydney 13. 051 9.692 3. 359 25,7 New York – Thượng Hải 12 .32 1 10. 584 ... 746,4 Điện 100 238 ,3 5 13, 1 852,8 12 23, 6 1 535 ,8 Thép 100 1 83, 1 31 4 ,3 360,8 407,4 480 ,3 Bước 2: Vẽ biểu đồ -Vẽ hệ trục tọa độ, -Trục tung thể tốc độ tăng trưởng (%), -Trục hồnh thể thời gian (năm), ... Genoa 11.069 4.705 6 .36 4 57,5 Mina al Ahmadi – Rotterdam 11. 932 5.560 6 .37 2 53, 4 Mina al Ahmadi – Baltimore 12. 039 8.681 3. 358 27,9 Bakipapan – Rotterdam 12.081 9 .30 3 2.778 23, 0 2/ Qng đường rút...
 • 47
 • 486
 • 5

giao an Đia 10( 4 cot full)

giao an Đia 10( 4 cot full)
... PHỤ LỤC Sức mạnh gió tính tốc độ (km/h) theo thang đo gió 12 cấp (thang Bơpho); Cấp Tốc độ (km/h) Từ đến Từ đến 26 Từ đến Từ 26 đến 44 Từ đến Từ 44 đến 65 Từ đến 10 Từ 65 đến 90 Từ 10 đến 12 Từ ... quay quanh trục Trái Đất Hoạt động nối tiếp: (1’) Làm tập số cuối học Chuẩn bị học IV THƠNG TIN *Giải thích hành trình vòng quanh Trái Đất Magellan: Cuộc hành trình vòng quanh Trái Đất Magellan vào ... đới nước ngầm Amazonas Dãy Andes Đại Tây Xích đạo 7.170.000 6 .43 7 Mưa (Ch Mĩ) Dương nước ngầm Yenisey Dãy Sayan Bắc Băng Ơn đới 2.580.000 4. 102 Băng tuyết (Ch Á) Dương tan mưa V RÚT KINH NGHIỆM...
 • 87
 • 504
 • 4

Giáo an Địa 10

Giáo an Địa 10
... phân chia bề mặt đất thành : lục địa , đại dơng , địa hình núi cao Biểu a Quy luật địa ô Giáo án địa lí - 10- CB *HĐ : Nhóm - Bớc1 : Các nhóm nguyên cứu SGK , quan sát kỹ H 29.3 , thảo luận khái ... tơng đối Giáo án địa lí - 10- CB -GVdùng bìa , địa cầu mô phép chiếu hình nón - HS quan sát nhận xét khác mặt chiếu phép chiếu hình nón với mặt chiếu phép chiếu phơng vị =>Kniệm - HS quan sát ... biết bớc đọc đồ Hđ 4: 2.Hiểu mối quan hệ yếu tố -Học sinh cho ví dụ cụ thể đọc hoàn địa lí đồ , át lát Giáo án địa lí - 10- CB thiện đồ Vd :đọc sông -Mối quan hệ tợng tự nhiên,các tợng kinh tế...
 • 66
 • 197
 • 0

“Xây dựng và triển khai dạy học nội dung giáo dục địa phương trong hệ thống trường học tỉnh Đồng Nai

“Xây dựng và triển khai dạy học nội dung giáo dục địa phương trong hệ thống trường học tỉnh Đồng Nai
... cho giáo dục địa phương; - Đưa nội dung giáo dục địa phương thành phần tiết học (bài, môđun, chủ đề ) Bộ GDĐT hướng dẫn dành cho giáo dục địa phương Về tổ chức thực nội dung giáo dục địa phương ... án Triển khai dạy học nội dung giáo dục địa phương hệ thống trường học tỉnh Đồng Nai có tính khả thi cao, triển khai đem lại nhiều lợi ích thiết thực trước mắt lâu dài Kính đề nghị Sở Khoa học ... tỉnh, - Nội dung: Tổng quan vùng đất, người Đồng Nai; Văn hóa, xã hội tỉnh Đồng Nai; Văn học, nghệ thuật tỉnh Đồng Nai; Tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh 18 Đồng Nai; Định hướng quy hoạch, xây dựng tỉnh...
 • 31
 • 687
 • 1

Giáo án địa 10 rất chi tiết đủ cả năm

Giáo án địa 10 rất chi tiết đủ cả năm
... lên thiên đỉnh? I Chuyển động biểu kiến hàng năm Mặt Trời - Chuyển động giả Mặt Trời chí tuyến năm - Từ 23027’B đến 23027’N năm tia sáng Mặt Trời chi u thẳng góc tạo ảo giác Mặt Trời chuyển động ... tuyến, lần chí tuyến lần nội chí tuyến II Các mùa năm - Mùa khoảng thời gian HĐ2: nhóm năm có B1: GV chia lớp làm nhóm yêu cầu đặc điểm riêng thời tiết HS dựa vào hình 6.2, 6.3 kiến thức khí hậu ... tục Tầng Granit có lục địa Dưới tầng bazan - Vỏ Trái Đất phân làm vỏ lục địa vỏ đại dương Lớp Sâu 15 Chia thành tầng: Manti – 2900 - Manti trên: 15-700km Trạng thái quánh dẻo Trạng thái rắn km...
 • 172
 • 271
 • 1

giáo án địa 10 hk1

giáo án địa 10 hk1
... cao, trung bình 0,60C /100 m độ cao - Sườn núi đón ánh sáng Mặt Trời thường có góc nhập xạ lớn lượng nhiệt nhận cao so với sườn núi chiều với ánh sáng Mặt Giáo án Địa Lí khối 10 phơi sườn với góc ... đêm mùa Xuân Hạ Bán cầu Bắc 16 Giáo án Địa Lí khối 10 + Trong khoảng từ 23/9  21/3 năm sau, bán cầu Bắc chếch xa Mặt Trời diện tích chiếu - Trong khoảng từ 23/9  21/3 bán sáng hơn Đêm dài ... người ta phải dựa vào phương pháp nghiên cứu gián tiếp Ví dụ phương pháp địa chấn GV giải thích thêm: Phương pháp địa chấn phương 18 Giáo án Địa Lí khối 10 pháp nghiên cứu cấu trúc lớp đất đá sâu...
 • 121
 • 206
 • 1

Giáo án Địa Lý lớp 10: SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG HỌC TẬP VÀ ĐỜI SỐNG ppt

Giáo án Địa Lý lớp 10: SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG HỌC TẬP VÀ ĐỜI SỐNG ppt
... trò đồ học -Tại đồ nguồn tri tạp đời sống thức địa lí ?( học tập 1 .Trong học tập : em sử dung đồ để làm gì?) Bản đồ phương tiện để khai - Qua sử dụng đồ em thác kiến thức rèn luyện kĩ có kĩ ? địa ... dụ lĩnh vực cần 2 .Trong đời sống: phải sử dụng đến đồ Bản đồ phương tiện sử dụng rộng rãi II Sử dụng đồ ,át lát học tập Hđ3: - Khi đọc đồ cần phải Những lưu ý : ý đề ? a) Chọn đồ phù hợp - Gv cho ... bước đọc b) Đọc đồ cần phải hiểu đồ tỷ lệ kí hiệu đồ c) Xác định phương hướng đồ Hđ 4: -Học sinh cho ví dụ cụ thể đọc hoàn thiện đồ 2.Hiểu mối quan hệ Vd :đọc sông yếu tố địa đồ , át lát -Mối...
 • 4
 • 1,732
 • 0

Giáo án Địa Lý lớp 10: TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT ppt

Giáo án Địa Lý lớp 10: TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT ppt
... mô II Tác động nội lực : tả động đất ,núi lửa Thông qua vận động kiến -Gv :Quá trình tác đọng tạo ,động đất, núi lửa nội lực đến địa hình bề mặt trái đất thông qua vận động kiến 1.Vận động theo ... * Mở :Trái đất có dạng hình cầu song thực tế bề mặt Trái đất có nơi nhô lên có nơi hạ xuống ,nơi lục địa ,nơi đại dương Nguyên nhân làm cho bề mặt trái đất biến đổi ? * Bài Hoạt động GV + ... GV + Hs Hđ 1: Nội dung I Nội lực : + Gv vẽ hính chuyển động - Là lực sinh từ bên dòng đối lưu Trái đất + Hs đọc SGK => khái niệm - Nguyên nhân sinh nội lực nội lực ,nguyên nhân hình :Là nguồn...
 • 5
 • 1,106
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: biên bản đánh giá nội dung giáo dục địa phươngnội dung giáo dục địa phươnggiáo án địa 10giáo án địa 10 cơ bảnvăn bản điều chỉnh nội dung giáo dục địa phươngbiên bản rà soát đánh giá nội dung giáo dục địa phươnggiáo án địa 10 bài 36tiêu chí 5 thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo quy định của bộ giáo dục và đào tạonội dung giáo ánnội dung giáo án tiếptiêu chí 9 nhà trường thực hiện đầy đủ nội  dung giáo dục địa phương theo quy định của bộ gd amp đtgiao an dia li 10 dung theo chuangiáo án địa lý 12 bài 38 thực hành nội dung được trích dẫn từ 123doc org cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namđề án giáo dục bảo vệ môi trường ở các trường học nước ta được chính phủ phê duyệt ngày 17 tháng 10 năm 2001 nêu rõ đưa nội dung giáo dục môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dânnội dung giáo dục sử dụng nltk amp hq trong địa lí 10giáo trình tài chính doanh nghiệp full chươngQĐ BTC HỘI GIẢNG GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018báo cáo thực tập công ty cổ phần giải pháp công nghiệp ( industry solution coquản lý nhân sự và tiền lươngTìm hiểu công nghệ sản xuất PVC và tính toán một số thông số kỹ thuật cho thiết bị phản ứng với năng suất 150 000 tấn nămTuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt NamE 10KT 1 tiet anh 8 2017-2018báo cáo thực tập trạm biến áp 220KV krông buk, truyền tải điện đăklăkThiết bị media gatewayđề kiểm tra hóa 45'''' chương 2 lớp 11 (03 đề)BỘ ĐỀ TNKQ LỊCH SỬ 9 (TỰ LÀM THEO 8773 VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT)Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcquản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanhĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 6 HỌC KÌ 1Chương I. §7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcChương I. §10. Làm tròn sốcông nghệ xử lý nước hộ gia đìnhbáo cáo thực tập tại công ty cổ phần xi măng hà tiênLỚP 3 BÀI 3 MẶT NẠ CON THÚ- ĐM - SINH HOẠT CHUYÊN MÔN