TỔNG HỢP BÀI TẬP ANKEN (OLEFIN) CnH2n

tong hop bai tap ngu am lop 9

tong hop bai tap ngu am lop 9
... 121 122 123 124 125 126 127 128 1 29 130 131 132 133 134 135 136 137 138 1 39 140 141 142 143 144 145 146 147 148 1 49 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1 59 160 161 about value quarter comparision ... generous decorate considerate house charity ancient fly decorate bulb chair thin skips on juice names house says hungry month fat please comprise what sugar north too houses ear group use category...
 • 2
 • 2,408
 • 182

tong hop bai tap dung dich

tong hop bai tap dung dich
... (PPGTH10/142) Bài 42: Có dd NaOH với nồng độ khác sau: - Dung dòch có CM = 1,43 M (D = 1,43 g/ml) - Dung dòch có CM = 2,18 M (D = 1,09 g/ml) - Dung dòch có CM = 6,1 M (D = 1,22g/ml) Hỏi phải trộn ... , thể tích dd NaOH dùng trung hoà thể tích dd trộn b) Nếu dùng dd B trường hợp sau: - Dung dòch A, B HCl - Dung dòch A, B H2SO4 (ĐS: :2 ; 0,3M 0,6M) (BTTHPT/44) Bài 50: Trộn 1/3 lít dd HCl thứ ... Bài 28: Trộn phần thể tích dd A với phần thể tích dd B chứa loại chất tan, thu dung dòch có nồng độ 2M Tính nồng độ M dung dòch A dd B Biết CM(A) + CM(B) = 4,5M Bài 29: Tính thể tích nước thể tích...
 • 10
 • 2,060
 • 27

Tổng hợp Bài tập đường thẳng trong mặt phẳng - Hình Học 10

Tổng hợp Bài tập đường thẳng trong mặt phẳng - Hình Học 10
... trình cạnh tam giác Bài 60 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng Lập phương trình đường thẳng d qua giao điểm đường thẳng tạo với đường thẳng y-1=0 góc Bài 61 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho ... đường trung tuyến bất kỳ: 2x-y+1=0 x+3y-3=o Bài 58 Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng : Lập phương trình đường thẳng song song với đường thẳng cách chúng Bài 59 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam ... từ C đến đường thẳng Bài 11 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy,cho đường thẳng: Tìm tọa độ điểm cho khoảng cách từ hai lần khoảng cách từ đến đường thẳng đến đường thẳng Bài 12 Trong mặt phẳng tọa...
 • 10
 • 1,312
 • 24

ôn thi TN THPT : Tổng hợp bài tập tọa độ trong Kj

ôn thi TN THPT : Tổng hợp bài tập tọa độ trong Kj
... Tổng hợp: GV Phạm Quang Phong Bài tập Tọa độ khơng gian x − y +1 z − = = mặt phẳng ( α ) : x + y + z − = −1 Tìm tọa độ giao điểm A d ( α ) Viết phương trình ... Cho đường thẳng d : Câu IV.a Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng ( ∆ ) : Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng ( ∆ ) mặt phẳng (P) x − y +1 z + = = mặt phẳng ( P ) : x + y − z + = ... tiếp xúc với mặt phẳng ( α ) x −1 y − z = = Câu IV.a Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng (∆1 ) : , −2 −1  x = − 2t  (∆ ) :  y = −5 + 3t z =  Chứng minh đường thẳng (∆1...
 • 2
 • 314
 • 1

tổng hợp bài tập kế toán thương mại dịch vụ

tổng hợp bài tập kế toán thương mại dịch vụ
... 30,000 30,000 23,000 2,200 25,200 3,000 3,000 20 Môn: Kế toán thương mại dịch vụ Bài tập nhóm 21 Môn: Kế toán thương mại dịch vụ N622 N622(A ) Bài tập nhóm 90,000 50,000 40,000 10,000 N622(B ) N627 ... Môn: Kế toán thương mại dịch vụ Bài tập nhóm A/ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA I/ Đề Chương 2: Kế toán tiền khoản tương đương tiền Bài 2_trang 78/SGK Tại doanh nghiệp kinh doanh thương mại Hải Thành ... Môn: Kế toán thương mại dịch vụ Bài tập nhóm Câu Tính tổng giá thành dịch vụ Kết chuyển chi phí hoạt động phòng ngủ Nợ 154(BN) 97,700 Có 621(BN) 1,100 Có 622(BN) 18,450 Có 627(BN) 78,150 Kết chuyển...
 • 45
 • 12,211
 • 68

Tổng hợp bài tập vật lý 12(ôn thi đại hoc)

Tổng hợp bài tập vật lý 12(ôn thi đại hoc)
... 22 Ch Xỏc nh bin thi n nh chu k T bit bin thi n nh gia tc trng trng g, bin thi n chiu di l 22 Ch Xỏc nh bin thi n nh chu k T bit nhit bin thi n nh t; a lờn cao ... l lch pha v thi gian gia u v i ( o bng khong thi gian gia hai cc i liờn tip ca u v i) Lch thi gian T lch pha Lch thi gian lch pha u/i Vy: u/i = T Th.s Trn AnhTrung 50 Luyn thi i hc Phng ... Luyn thi i hc Phng phỏp gii toỏn Vt 12 Trng THPT - Phong in CH 2.V th biu din quỏ trỡnh truyn súng theo thi gian v theo khụng gian: Phng phỏp: 1.V th biu din qỳa trỡnh truyn súng theo thi...
 • 113
 • 964
 • 71

TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÝ 10 NC

TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÝ 10 NC
... Trang anhchanghieuhoc95@yahoo.com BÀI TẬP VẬT LÝ LỚP 10 NGUYỄN TẤN TÀI ĐS: ω g = 1,45 .10 rad / s ; v g = 1,16 .10 m / s; ω ph = 1,74 .10 rad / s; v ph = 1,74 .10 m / s Bài 74: Kim đồng hồ dài ¾ kim ... quãng đường vật rơi sau 2s 2s cuối Bài 52: Một vật rơi tự nơi có g = 10m/s Trong giây cuối vật rơi 180m Tính thời gian rơi độ cao buông vật Bài 53: Một vật buông rơi tự nơi có g = 10m/s2 a Tính ... Tính: a Thời gian vật rơi 10m đầu b Thời gian vật rơi 10m cuối Bài 50: Một vật rơi tự từ độ cao 19,6m xuống đất Tính thời gian rơi vận tốc chạm đất Lấy g = 10m/s2 Bài 51: Một vật rơi từ độ cao...
 • 11
 • 2,060
 • 23

tổng hợp bài tập C# cơ bản

tổng hợp bài tập C# cơ bản
... trình cho số nguyên từ đến 1000 Sau đó, đưa số bước lớn cần cho trình, số trung gian lớn tạo Tổng hợp Câu Bài toán thị trường chứng khoán : đọc vào giá trị cổ phiếu cho ngày liên tiếp tìm ngày tốt ... chương trình in tổng chữ số số nguyên từ 150 đến 180 Kết có dạng SUM OF DIGITS number sum 150 151 180 Câu Viết chương trình liệt kê tất số nhỏ 3000 thỏa mãn điều kiện : số tổng lập phương chữ ... thức để tính giá trị cho biến eligibleForHouse eligibleForSenate Sử dụng chúng viết chương trình C# kiểm tra tiêu chuẩn ứng cử vào quốc hội (bỏ qua điều kiện bang cư trú) chạy chương trình cho...
 • 10
 • 1,614
 • 1

TỔNG HỢP BÀI TẬP TIẾNG ANH 9 – ÔN VÀO 10

TỔNG HỢP BÀI TẬP TIẾNG ANH 9 – ÔN VÀO 10
... E TỔNG HỢP BÀI TẬP ÔN VÀO 10 concerned a appeared 10 a sacrificed 11 a laughed 12 smoked 13 a demanded b raised b agreed ... November I have no time ……………… The moment 10 I don’t like getting up early …………….the morning 11 Is Mrs Smith …………… home? E TỔNG HỢP BÀI TẬP ÔN VÀO 10 12 My father is interested ……………….playing ... _ 18 He is very slow, so we won’t wait for him E TỔNG HỢP BÀI TẬP ÔN VÀO 10 → If 19 You’ll ask the teacher He’ll explain the lesson to you →...
 • 9
 • 3,413
 • 224

TỔNG HỢP BÀI TẬP ĐIÊN TRONG CÁC ĐỀ THI ĐH

TỔNG HỢP BÀI TẬP ĐIÊN TRONG CÁC ĐỀ THI ĐH
... hiệu dụng hai đầu tụ điện R = R2 Các giá trị R1 R2 là: A R1 = 50 Ω, R2 = 100 Ω B R1 = 40 Ω, R2 = 250 Ω C.R1 = 50 Ω, R2 = 200 Ω D R1 = 25 Ω, R2 = 100 Ω Câu 16 (ĐH 2009): Đặt điện áp xoay chiều ... đầu cuộn dây hai tụ điện 30 V, 120 V 80 V Giá trị U A 50 √2 V B 30 √2 V C 50 V D 30 V Câu 25 (ĐH 2007): Trong đoạn mạch điện xoay chiều có tụ điện hiệu điện hai đầu đoạn mạch A sớm pha π/2 so với ... điện C có cuộn cảm D gồm điện trở cuộn cảm (cảm thuần) Câu 28 (ĐH 2007): Dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức i = I0 sin100πt Trong khoảng thời gian từ đến 0,01s cường độ dòng điện tức thời...
 • 3
 • 275
 • 0

TỔNG HỢP BÀI TẬP MẠCH ĐIỆN TỬ

TỔNG HỢP BÀI TẬP MẠCH ĐIỆN TỬ
... Vẽ mạch tương đương tín hiệu nhỏ Tính độ lợi vòng T Tính Aif, Zif Zof 23 Phần 2: MẠCH ĐIỆN TỬ BÀI TẬP ĐÁP ỨNG TẦN SỐ Bài 1: Cho mạch khuếch đại hình vẽ với hfe = 100, VBE = 0.7V, Ce → ∞ Vẽ mạch ... số cộng hưởng mạch fo b Tính băng thông BW c Tính độ lợi dãy Aim Bài 7: Cho mạch điện cộng hưởng hình vẽ (xét chế độ AC): ri 10Ω vi L 1μH + C1 RL 100Ω vL - Tụ điện C1 chọn cho mạch điện cộng hưởng ... C C 20μF VBB Re 100 C→∞ iL RL 1K 34 BÀI TẬP KHUẾCH ĐẠI CƠNG SUẤT Vcc VC C Bài 1: Cho mạch sau: Rc 1Ω R2 Mạch khuếch đại lớp B đối xứng, bỏ qua tiêu tán điện trở phân cực Cho Vcc = 10V a Xác...
 • 51
 • 5,235
 • 19

Bài soạn TONG HOP BAI TAP VAT LY 12

Bài soạn TONG HOP BAI TAP VAT LY 12
... a, Hz b, Hz c, Hz d, 12 Hz e, Hz 65 Một lắc lò xo dao động với biên độ A = cm, Chu kỳ T = 0,5 s, khối lợng nặng m = 0,4 kg Lực hồi phục cực đại là: a/ N b/ 5 ,12 N c/ N d/ 0, 512 n e/ N 66 Con lắc ... lệch 120 giá tròn (Stato) c) Khi cực bắc đối diện với cuộn suất điện động xuất cuộn dây đạt giá trị cực đại d) Do từ thông xuyên qua cuộn dây lệch pha 120 nên suất điện động cuộn dây lệch pha 120 0 ... 0,8 A Tổng trở mạch công suất dòng điện đoạn mạch là: a) 220 ; 100W b) 275 ; 128 W b) 250 ; 120 W d) 235 ; 120 W e) 200 ; 176 W 31 298 Đoạn mạch đợc nối vào nguồn điện có hiệu điện cực đại...
 • 82
 • 300
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp bài tập về ctổng hợp bài tập ctổng hợp bài tập vật lý 12tổng hợp bài tập môn lýtổng hợp bài tập dòng điện xoay chiềutổng hợp bài tập điện xoay chiềutổng hợp bài tập toán rời rạc có lời giảitổng hợp bài tập toán rời rạctong hop bai tap song cotổng hợp bài tập excel nâng caotổng hợp bài tập sinh học 12tổng hợp bài tập kế toán thương mại dịch vụtổng hợp bài tập về khảo sát hàm số trong đề thi đại họctong hop bai tap tich phan suy rongtổng hợp bài tập về các thì trong tiếng anhskkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢNskkn BIỆN PHÁP CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG CHO NHÂN VIÊN BẢO VỆ, PHỤC VỤ VÀ CẤP DƯỠNG Ở TRƯỜNG PTDTNT ĐIỂU XIỂNGskkn Các biện pháp tăng cường phối hợp giữa GVCN và BCS lớp trong công tác quản lí lớp học bậc THPTSKKN KINH NGHIỆM TỔ CHỨC TẬP LUYỆN VÀ KIỂM TRA THỂ LỰC ĐỐI VỚI HỌC SINH KHỐI 10SKKN Một số bài tập để dạy tốt môn Chạy ngắn cho học sinh lớp 10 trường THPT Nam Hàskkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THIẾT BỊ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THPT ĐẮC LUA – TÂN PHÚ – ĐỒNG NAIskkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG SƯ PHẠM TẠI TRƯỜNG THPTSKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG GIẢNG MÔN CHẠY BỀN ĐỐI VỚI HS TRƯỜNG PT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH VÀ HS LỚP 10 NÓI RIÊNGChuyên đề Tìm hiểu kỹ thuật sản xuất giống tôm sú Penaeus monnodon FabriciusBài thuyết trình Làm việc nhóm (Worksets) trong RevitBáo cáo Bảo trì hệ thống mạng OSPFv3 và Dual-Stack trong IPv6Báo cáo Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng dịch vụ công tại thành phố Hồ Chí MinhGẮN BÓ, SỐNG & PHÁT TRIỂNHỆ ĐIỀU HÀNH LINUX (Quản lý tiến trình)báo cáo ỨNG DỤNG xử lý ẢNH bám QUỸ đạo CHO TRƯỚC CHO MOBILE ROBOTsáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp dạy luyện câu cho học sinh Tiểu học theo hướng giao tiếp.skkn Một số biện pháp hướng dẫn học sinh viết chữ đúng, rèn chữ đẹpskkn Tích hợp giáo dục ý thức giữ gìn truyền thống văn hóa và trách nhiệm của công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc qua truyện “Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọngskkn Xây dựng Tiêu chí thi đua ở trường THPT – DTNT TỉnhFlyers 9 ok