Nghiên cứu đa dạng nguồn gen cây sen (Nelumbo nucifera Gaertn.) phục vụ công tác bảo tồn và chọn tạo giống

Nghiên cứu tính đa dạng thực vật tại một số kiểu thảm thực vật trên vùng gò đồi ở chí linh hải dương phục vụ công tác bảo tồn phát triển rừng

Nghiên cứu tính đa dạng thực vật tại một số kiểu thảm thực vật trên vùng gò đồi ở chí linh  hải dương phục vụ công tác bảo tồn và phát triển rừng
... đảm bảo tính trung thực Luận văn, xin cam đoan: Luận văn Nghiên cứu tính đa dạng Thực vật số kiểu thảm Thực vật vùng đồi Chí Linh Hải Dƣơng phục vụ công tác bảo tồn phát triển rừng công ... đồng Từ thực tế nêu trên, chọn đề tài Nghiên cứu tính đa dạng Thực vật số kiểu thảm Thực vật vùng đồi Chí Linh Hải Dƣơng phục vụ công tác bảo tồn phát triển rừng Mục đích nghiên cứu Cập ... tồn phát triển hệ thực vật khu vực nghiên cứu 2.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.5.1 Phương pháp nghiên cứu tính đa dạng Thực vật Để nghiên cứu tính đa dạng Thực vật mộtsố kiểu thảm Thực vật vùng gò...
 • 142
 • 157
 • 1

Nghiên cứu đa dạng nguồn gen dứa Cayenne bằng phương pháp market phân tử

Nghiên cứu đa dạng nguồn gen dứa Cayenne bằng phương pháp market phân tử
... dùng để phân tích tính đa dạng nguồn gen có múi (Trần thị Oanh Yến ctv, 2003) 19 2.4 Một số nghiên cứu ứng dụng marker phân tử phân tích đa dạng di truyền Thế Giới Việt Nam 2.4.1 Nghiên cứu Thế ... hiểu sưu tầm nguồn gen dứa Cayene phương pháp thị (marker) phân tử - Tìm hiểu đa dạng kiểu hình dòng dứa từ giống Cayenne - Đề xuất vật liệu lai ban đầu cho công tác chọn tạo giống dứa Cayenne 1.2.2 ... nghiên cứu đa dạng di truyền có primer cho sản phẩm khuếch đại - Qua phương pháp RAPD cho thấy đa dạng phân nhóm khác tập đoàn dứa Cayenne gồm 50 dòng có nguồn gốc khác - Tập đoàn dứa Cayenne...
 • 64
 • 463
 • 0

Nghiên cứu đa dạng nguồn gen dứa Cayenne bằng phương pháp marker phân tử (Tóm tắt đề tài)

Nghiên cứu đa dạng nguồn gen dứa Cayenne bằng phương pháp marker phân tử (Tóm tắt đề tài)
... Hồ Chí Minh Tháng 8/2005 “ NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG NGUỒN GEN DỨA CAYENNE BẰNG MARKER PHÂN TỬ” Hội đồng hướng dẫn: TS NGUYỄN THỊ LANG TS TRẦN THỊ DUNG Ở Việt Nam, dứa ăn hàng đầu, có tiềm lớn kinh ... giống dứa Queen trồng phổ biến lại có nhiều hạn chế chế biến giống Cayenne Bên cạnh giống Cayenne trồng chủ yếu qua lai tạo từ nguồn khác nhau, tiến hành nghiên cứu tính đa dạng nguồn gen dứa Cayenne ... ứng dụng số phương pháp dùng nghiên cứu đa dạng di truyền thị .9 2.3.1 Marker hình thái 2.3.2 Marker isozyme .10 2.3.3 Marker phân tử 11 2.3.3.1 Marker RFLP...
 • 11
 • 362
 • 0

Nghiên cứu đa dạng nguồn gen dứa Cayenne bằng phương pháp marker phân tử (Nội dung hoàn chỉnh)

Nghiên cứu đa dạng nguồn gen dứa Cayenne bằng phương pháp marker phân tử (Nội dung hoàn chỉnh)
... đủ marker SSR Ngoài ra, microsattelitte marker dùng để phân tích tính đa dạng nguồn gen có múi (Trần thị Oanh Yến ctv, 2003) 19 2.4 Một số nghiên cứu ứng dụng marker phân tử phân tích đa dạng ... hiểu sưu tầm nguồn gen dứa Cayene phương pháp thị (marker) phân tử - Tìm hiểu đa dạng kiểu hình dòng dứa từ giống Cayenne - Đề xuất vật liệu lai ban đầu cho công tác chọn tạo giống dứa Cayenne 1.2.2 ... nghiên cứu đa dạng di truyền có primer cho sản phẩm khuếch đại - Qua phương pháp RAPD cho thấy đa dạng phân nhóm khác tập đoàn dứa Cayenne gồm 50 dòng có nguồn gốc khác - Tập đoàn dứa Cayenne...
 • 64
 • 410
 • 0

Luận văn : Nghiên cứu đa dạng nguồn gen dứa Cayenne bằng phương pháp marker phân tử part 7 ppsx

Luận văn : Nghiên cứu đa dạng nguồn gen dứa Cayenne bằng phương pháp marker phân tử part 7 ppsx
... 0.4864865 0 .72 972 97 0.4594595 0. 972 973 0 0.3513514 0. 378 378 4 0. 378 378 4 0.4324324 0.5405405 0.8918919 0.5 675 676 0.5 675 676 0.6216216 0.5405405 1.0000000 0 .72 972 97 0.5 675 676 0. 972 973 0 0 .70 270 27 0.8918919 ... 0.4864865 0 .72 972 97 0.4594595 0. 972 973 0 0.3513514 0. 378 378 4 64 0. 378 378 4 0.4324324 0.5405405 0.8918919 0.5 675 676 0.5 675 676 0.6216216 0.5405405 1.0000000 0 .72 972 97 0.5 675 676 0. 972 973 0 0 .70 270 27 0.8918919 ... 0. 972 973 0 0 .70 270 27 0.5405405 0.9459459 0 .72 972 97 0.8648649 0.5 675 676 0.4324324 0.8 378 378 0. 972 973 0 0.9189189 1.0000000 0.8918919 0. 972 973 0 0.9189189 0. 972 973 0 0.8918919 0.8648649 0.8648649 0. 972 973 0...
 • 4
 • 153
 • 0

Luận văn : Nghiên cứu đa dạng nguồn gen dứa Cayenne bằng phương pháp marker phân tử part 6 pps

Luận văn : Nghiên cứu đa dạng nguồn gen dứa Cayenne bằng phương pháp marker phân tử part 6 pps
... 0. 567 567 6 0. 567 567 6 0 .62 162 16 0.5405405 1.0000000 0 .64 864 86 0.7027027 0.59459 46 0 .64 864 86 0 .62 162 16 0 .62 162 16 0.4 864 865 0.7 567 568 0 .64 864 86 0 .67 567 57 0.7297297 0.7027027 0 .62 162 16 0 .64 864 86 0.59459 46 ... 0 .67 567 57 0.7 567 568 0. 864 864 9 1.0000000 0.7837838 0 .67 567 57 0. 567 567 6 0.7837838 0.8108108 0.7 567 568 0 .67 567 57 1.0000000 0 .67 567 57 0 .62 162 16 0. 567 567 6 0 .67 567 57 0 .64 864 86 0. 864 864 9 0.7297297 0 .62 162 16 ... 0. 567 567 6 0 .62 162 16 0.5135135 0.4324324 0 .64 864 86 0.5135135 0 .64 864 86 0 .62 162 16 0.5135135 0. 567 567 6 0 .67 567 57 0.5405405 0 .64 864 86 0.7027027 0.7027027 0 .67 567 57 0.5405405 0 .64 864 86 0.7 567 568 0. 567 567 6...
 • 10
 • 208
 • 0

Luận văn : Nghiên cứu đa dạng nguồn gen dứa Cayenne bằng phương pháp marker phân tử part 5 ppt

Luận văn : Nghiên cứu đa dạng nguồn gen dứa Cayenne bằng phương pháp marker phân tử part 5 ppt
... hành nghiên cứu đa dạng di truyền có primer cho sản phẩm khuếch đại - Qua phương pháp RAPD cho thấy đa dạng phân nhóm khác tập đoàn dứa Cayenne gồm 50 dòng có nguồn gốc khác - Tập đoàn dứa Cayenne ... kiểu hình Dựa vào marker phân tử đánh giá gián tiếp diện hay không diện gen chọn lọc nhờ marker mà không bị ảnh hưởng môi trường - Ứng dụng phương pháp marker phân tử phân tích đa dạng di truyền ... D 28 56 % RAPD3 Đa hình A, B, C, D 25 50 % OPC 15 Đa hình A, B, C, D 25 50 % RAPD2 Đa hình A, B, C, D, E 18 36 % RAPD4 Đa hình A, B, C, D, E, F 24 48 % RAPD6 Đa hình A, B, C 23 46 % AJ01 Đa hình...
 • 10
 • 147
 • 0

Luận văn : Nghiên cứu đa dạng nguồn gen dứa Cayenne bằng phương pháp marker phân tử part 4 pdf

Luận văn : Nghiên cứu đa dạng nguồn gen dứa Cayenne bằng phương pháp marker phân tử part 4 pdf
... đồ 4. 3: Năng suất trái dòng dứa trồng từ nuôi cấy mô dạng hom Hình 4. 1: A: hình Thơm Trung An, B: hình Thơm Hà Nội Hình 4. 2: Hình dạng màu sắc với A: xanh đậm không gai, B: xanh đốm nâu gai, C: ... gai, D: xanh có gai E: xanh đốm nâu gai viền 35 Hình 4. 3: A: Thơm Cần Thơ, B: Thơm Hà Nội Hình dạng màu sắc giống Cayenne phân ly thành nhiều dạng khác nhau: - Màu sắc giống đa dạng với màu: xanh, ... OMK48 OMK51 OMK 44 OMK4 OMK77 OMK12 -0.23 0.01 0.26 0.50 0.75 1.00 CORR Coefficient Hình 4. 4: Sơ đồ hình thể mối tƣơng quan 50 dòng dứa Cayenne sở kiểu hình Bảng 4. 2: Kết phân nhóm 50 dòng dứa cayenne...
 • 10
 • 167
 • 0

Luận văn : Nghiên cứu đa dạng nguồn gen dứa Cayenne bằng phương pháp marker phân tử part 3 pps

Luận văn : Nghiên cứu đa dạng nguồn gen dứa Cayenne bằng phương pháp marker phân tử part 3 pps
... Bước 2: Biến tính DNA 940C 30 giây - Bước 3: Tiến hành lai primer DNA 37 0C 30 giây - Bước 4: Tổng hợp 720C phút - Bước 5: Lặp lại bước - 36 lần - Bước 6: Tổng hợp lần cuối 720C phút - Bước 7: Giữ ... Viện Lúa ĐBSCL - Taq polymerase tổng hợp : sản xuất Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long 25 3. 3 Phƣơng Pháp 3. 3.1 Đánh giá kiểu hình Tập đoàn 50 dòng dứa Cayenne trồng kiện tự nhiên, không xử lý ... version 2.1 3. 3 .3 Ƣớc đoán độ xác phân nhóm di truyền dựa vào liệu kiểu hình kiểu gen Độ xác phân nhóm dựa kiểu hình kiểu gen đánh giá thông qua kiểm tra ManTel (Mantel, 1967) với phương pháp Mxcomp...
 • 10
 • 148
 • 0

Luận văn : Nghiên cứu đa dạng nguồn gen dứa Cayenne bằng phương pháp marker phân tử part 2 pps

Luận văn : Nghiên cứu đa dạng nguồn gen dứa Cayenne bằng phương pháp marker phân tử part 2 pps
... đủ marker SSR Ngoài ra, microsattelitte marker dùng để phân tích tính đa dạng nguồn gen có múi (Trần thị Oanh Yến ctv, 20 03) 19 2. 4 Một số nghiên cứu ứng dụng marker phân tử phân tích đa dạng ... nghiên cứu đa dạng di truyền dứa thực thành công với đóng góp loại thị phân tử nhằm cung cấp thông tin di truyền để chọn giống xác Những thành công thể qua nghiên cứu sau: - Nghiên cứu đa dạng ... nhân Hình 2. 1: Nguyên lý phân tích thị RAPD nghiên cứu đa dạng di truyền  Marker AFLP AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) – đa dạng chiều dài đoạn DNA nhân chọn lọc, phương pháp dựa...
 • 10
 • 388
 • 0

Luận văn : Nghiên cứu đa dạng nguồn gen dứa Cayenne bằng phương pháp marker phân tử part 1 pdf

Luận văn : Nghiên cứu đa dạng nguồn gen dứa Cayenne bằng phương pháp marker phân tử part 1 pdf
... 2 1. 2 Mục tiêu yêu cầu 1. 2 .1 Mục tiêu - Tìm hiểu sưu tầm nguồn gen dứa Cayene phương pháp thị (marker) phân tử - Tìm hiểu đa dạng kiểu hình dòng dứa từ giống Cayenne - Đề xuất ... II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2 .1 Một số khái niệm đa dạng sinh học 2 .1. 1 Đa dạng sinh học Theo quỹ quốc tế bảo tồn thiên nhiên-WWF (Word Wildlife fund) (19 89), đa dạng sinh học định nghĩa sau: Đa dạng ... Ngoài đa dạng sinh học liên quan đến việc phân bố địa lý Đây phân biệt có tầm rộng chiến lược nghiên cứu nhiều nước giới 2 .1. 2 Đa dạng di truyền Các cá thể quần thể thường có genome khác Sự đa dạng...
 • 10
 • 221
 • 0

Nghiên cứu đa dạng nguồn gen di truyền quần thể thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) ở tây nguyên loài đặc hữu của việt nam

Nghiên cứu đa dạng nguồn gen di truyền quần thể thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) ở tây nguyên  loài đặc hữu của việt nam
... HC V CễNG NGH VIT NAM VIN SINH THI V TI NGUYấN SINH VT TRN TH LIU ti : NGHIấN CU A DNG NGUN GEN DI TRUYN QUN TH THễNG L DT (Pinus krempfii Lecomte) TY NGUYấN LOI C HU CA VIT NAM Chuyờn ngnh: ... chng, ú cú loi Thụng lỏ dt (Pinus krempfii Lecomte) hay cũn gi l Thụng hai lỏ dt, Thụng Sri, Thụng Srộ, l loi c hu hp ca Vit Nam [4] õy l ngun gen quý v c ỏo ca vi lỏ hỡnh di mỏc khụng hỡnh kim nh ... truyn qun th Thụng lỏ dt t nhiờn (Pinus krempfii Lecomte) Tõy Nguyờn - loi c hu ca Vit Nam vi cỏc mc tiờu v ni dung nghiờn cu sau: - Xỏc nh mc a dng ngun gen di truyn cho qun th Thụng lỏ dt...
 • 71
 • 147
 • 2

Nghiên cứu đa dạng sinh học động vật không xương sống ở nước tại khu bảo tồn thiên nhiên di tích vĩnh cửu tỉnh đồng nai

Nghiên cứu đa dạng sinh học động vật không xương sống ở nước tại khu bảo tồn thiên nhiên và di tích vĩnh cửu tỉnh đồng nai
... đề tài: Nghiên cứu đa dạng sinh học động vật không xƣơng sống nƣớc khu Bảo tồn Thiên nhiên Di tích Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Đây phần nội dung kết nghiên cứu 02 đề tài độc lập cấp nhà nước: “Đánh ... ĐVKXS nước với yếu tố môi trường khu vực nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu trạng ĐDSH ĐVKXS nước Khu Bảo tồn Thiên nhiên Di tích Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, biến động chúng theo mùa, theo dạng ... học quan tâm nghiên cứu ĐVKXS nước VQG khu bảo tồn thiên nhiên Khu Bảo tồn Thiên nhiên di tích Vĩnh Cửu thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai Đặc trưng bật rừng tự nhiên khu vực, hệ sinh thái rừng họ Dầu...
 • 29
 • 553
 • 3

Nghiên cứu đa dạng sinh học động vật không xương sống ở nước tại khu bảo tồn thiên nhiên di tích Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Nghiên cứu đa dạng sinh học động vật không xương sống ở nước tại khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  Ngô Xuân Nam NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC ĐỘNG VẬT KHÔNG XƢƠNG SỐNG NƢỚC TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ DI TÍCH VĨNH CỬU, TỈNH ... thực vật bậc cao tài liệu nghiên cứu ĐDSH ĐVKXS nƣớc Từ lý nêu trên, NCS thực đề tài: Nghiên cứu đa dạng sinh học động vật không xƣơng sống nƣớc Khu Bảo tồn thiên nhiên Di tích Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng ... (Disssolved oxygen) Đa dạng sinh học Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội Động vật đáy Động vật Động vật không xƣơng sống Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên Tài nguyên Thiên nhiên (International...
 • 201
 • 205
 • 0

Nghiên cứu kĩ thuật nhân giống cây bảy lá một hoa paris polyphylla nhằm phục vụ công tác bảo tồn loài tại xã nam la huyện văn lãng tỉnh lạng sơn

Nghiên cứu kĩ thuật nhân giống cây bảy lá một hoa paris polyphylla nhằm phục vụ công tác bảo tồn loài tại xã nam la  huyện văn lãng  tỉnh lạng sơn
... - - LÝ VĂN QUYẾT NGHIÊN CỨU KĨ THUẬT NHÂN GIỐNG CÂY BẢY LÁ MỘT HOA (PARIS POLYPHYLLA) NHẰM PHỤC VỤ CÔNG TÁC BẢO TỒN LOÀI TẠI XÃ NAM LA, HUYỆN VĂN LÃNG, TỈNH LẠNG SƠN KHÓA LUẬN TỐT ... việc nghiên cứu thuật nhân giống Bảy hoa cần thiết Xuất phát từ đó, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu thuật nhân giống Bảy hoa (Paris polyphylla) nhằm phục vụ công tác bảo tồn loài ... nhiệm khoa lâm nghiệp giảng viên hướng dẫn TS Nguyễn Công Hoan tiến hành thực nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu thuật nhân giống bảy hoa (Paris polyphylla) nhằm phục vụ công tác bảo tồn loài Nam...
 • 71
 • 312
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ công tác quản lý đất đai tại thành phố thái nguyênứng dụng mô hình thủy động lực mike ii phục vụ công tác quy hoạch và quản lý nguồn nước lưu vực sông hồngnghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm làm thuốc từ cây đương quy di thực từ nhật bảnnghiên cứu đa dạng sinh họcnghiên cứu đa đẳng động vậtcẩm nang nghiên cứu đa dạng sinh họctrung tâm nghiên cứu đa dạng sinh họcphương pháp nghiên cứu đa dạng sinh họcnghiên cứu đa dạng sinh học ở việt namnghiên cứu đa dạng sinh học trên thế giớiđề tài nghiên cứu đa dạng sinh họcnghiên cứu đa dạng di truyền lúanghiên cứu đa dạng quần xã vi khuẩn kỵ khí trong các lô xử lý chất diệt cỏcẩm nang nghiên cứu đa dạng sinh vậtnghiên cứu đa dạng thực vậtPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ