BTV p2 (11 20)

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P2 - Đề 20

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P2 - Đề 20
... Viết lại phỷơng trình cho: x2 - 2x + = - 4cos(ax + b) (x - 1)2 + = - 4cos(ax + b) (1) Ta có:(x - 1)2 + - 4cos(ax + b) Vì x nghiệm (1) x nghiệm hệ: + k (k ẻ Z) Luyện thi mạng ... t = x +1 x -1 x > x x +1 t đến : x - 2t - >0 2t3 + 3t2 - < (t + 1)(2t2 + t - 1) < t 2(t + 1)2 t - < Do t > nên ta đỷợc : < t < Từ : < Giải hệ này, ta đỷợc : - < x < - x +1 x +1 < ... = t2 - 2; tg3x + cotg3x =(tgx + cotgx)3 - 3tgxcotgx (tgx + cotgx) = t3 - 3t Vậy ta có phỷơng trình: t + (t2 - 2) + (t3 - 3t) = hay t3 + t2 - 2t - = (t - 2) (t2 + 3t + 4) = t = Sau giải phỷơng...
 • 5
 • 217
 • 1

giáo an lơp 4(PP- ND) tuan 11-20

giáo an lơp 4(PP- ND) tuan 11-20
... dán tranh minh hoạ Cả lớp quan +Tranh : - đồ chơi : diều sát kĩ tranh, nói đúng, nói đủ tên - trò chơi : thả diều đồ chơi ứng với trò chơi + Tranh - đồ chơi : đèn s tử, đèn gió, đèn ông tranh Bài ... thầy lễ phép cho cậu đứa trẻ ngoan, biết kính trọng thầy giáo Đoạn b :Quan hệ : thù - địch : tên sĩ quan phát xít cớp nớc cậu bé yêu nớc bị giặc bắt + Tên sĩ quan phát xít hỏi hách dịch, xấc ... HS nối tiếp đọc yêu cầu mang đến lớp gợi ý a, b ,c, d - Một số HS giới thiệu với bạn đồ Bài tập 2: Khi quan sát đồ vật cần ý chơi mang đến lớp để học quan sát - Phải quan sát theo trình độ hợp...
 • 25
 • 341
 • 0

10 de thi trac nghiem (11-20)

10 de thi trac nghiem (11-20)
... cách tính độ pH: A pH = - lg[H+] B [H+] = 10a pH = a C pH + pOH = 14 D [H+].[OH-] = 10- 14 Câu 23 Có thể dùng dung dịch sau để nhận biết kim loại Al, Fe, Cu: 108 A dung dịch Fe(NO3)3 B dung dịch HCl ... Cho chất : CH4, C2H6, C3H8, C4H10 Chất có phần trăm khối lợng cacbon lớn : A CH4 B C2H6 C C3H8 D C4H10 Câu 32 Chất sau đồng đẳng metan : A C2H4 B C3H6 C C3H8 D C4H8 109 Câu 33 Có ba chất : CH3 - ... hiđrocacbon X tác dụng vừa hết với 100 ml dung dịch brom 0,1M Vậy X hiđrocacbon số chất sau ? A CH4 B C2H2 110 C C2H4 D C6H6 Câu 41 Tỉ khối hỗn hợp khí C3H8 C4H10 H2 25,5 Thành phần % theo thể...
 • 58
 • 186
 • 0

bai tap hoa hoc tiep theo (de 11-->20)

bai tap hoa hoc tiep theo (de 11-->20)
... 3,36 lít H (đktc) Mặt khác đốt cháy X sinh CO nớc theo tỉ lệ số mol 3:4 Công thức cấu tạo X là: A CH3CH2CH2OH B CH3CHOH CH2OH B HOCH2CH2OH D HOCH2CHOH CH2OH Câu 46.Đốt cháy mol rợu no X có khối ... X tác dụng vừa đủ với NaOh đem cô cạn ta thu đợc 144g muối khan Công thức cấu tạo X là: A HOC6 H4COOH B HOC6 H3(NO2)CH2COOH C CH3C6H4NO2 D C6H5COONH4 Câu 48.Đốt cháy hoàn toàn 5,8g anđehit X thu ... thu đợc CO2 H2O theo tỉ lệ mol 2:3 Amin là: A Trimetylamin B Propylamin C Metyl etylamin D Tất Câu 47.Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức có liên kết mạch cacbon thu đợc CO2 H2O theo tỉ lệ mol :...
 • 58
 • 312
 • 3

Tiết 11 - 20 Lớp 11 nâng cao

Tiết 11 - 20 Lớp 11 nâng cao
... An-giơ-let, Niu-ooc C Lôt An-giơ-let, Si-ca-gô, Oa-sinh-tơn D Niu-ooc Oa-sinh-tơn, Đa-Lat Dặn dò: Học bài, Đọc trước mới, Ngày soạn: / /200 BÀI 7- TIẾT 14 : HỢP CHỦNG QUỐC HOA KÌ Tiết 3: Kinh tế ... cao B Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên thấp C Nhóm dân số 65 tuổi cao D Tỉ lệ dân nhạp cư cao Các đô thị có dân số triệu dân là: A Lôt An-giơ-let, Si-ca-gô, Niu-ooc, Oa-sinh-tơn B Lôt An-giơ-let, ... Đáp án -Mâu thuẫn đất đai -Tôn giáo quyền lợi khác -Không công nhận tồn Thang điểm 0,5 0,5 0,5 Câu (3 điểm) Đáp án 1-Xử lý số liệu: 2-Vẽ: đẹp, xác, khoa học 3-Nhận xét: -Không đồng -I-xa-en có...
 • 30
 • 231
 • 0

Tuần 11-20

Tuần 11-20
... khổ thơ đầu Mắt ca huy hoàng muôn dặm phơi  Thành lao động mó mãn theo vòng cuối ? tuần hoàn tự nhiên - Sự tuần hoàn vũ trụ Tổng kết : (Ghi nhớ- sgk) ? Nhận xét em cách gieo vần thơ ? II Luyện ... muôn thủa với muôn hoa Cũng mất; tuần hoàn; đất trời Tựu trường Học sinh tự làm III Thực hành làm thơ tám chữ : Trời, qua IV Củng cố – Dặn dò ; Học bài, chuẩn bò TUẦN : 11 TIẾT : 55 Ngày soạn ... đánh giá ? Chơi chữ nghóa ? Ví dụ ? Tác dụng ? IV Củng cố – Dặn dò : Học bài, soạn : Bếp lửa TUẦN : 11 TIẾT : 54 Ngày soạn : ……/……/2008 Ngày dạy : ……/……/2008 TẬP LÀM THƠ TÁM CHỮ I/ Mục tiêu...
 • 42
 • 67
 • 0

GA. N văn 9 Tuần 11-20

GA. N văn 9 Tuần 11-20
... thi n nhi n- h n nhi n cỏ.-> Hình ảnh ch n thực, gi n dò, h n nhi n ánh trăng - Ngỡ không qu n 108 N m học 2008 - Ngữ V n lớp Trường THCS Nguy n Bỉnh Khiêm qu n ? Sau tuổi thơ chi n tranh qua, ... -Dùng nhiều -Ứng dụng nhiều sáng tác v n chương tình sống , nghệ thuật khoa học -Ít tính khu n mẫu -Thường theo số yêu cầu giống -Đ n nghó a -Đ n nghóa 4/ V n tự ? Sgk ngữ v n nêu n i dung b n ... ch n thành, quý trọng tình cảm cuả - Anh không xứng đáng người ? Điều chứng tỏ anh người n o? ? Qua pt, ch n dung người TN l n với n t đẹp n o? ? n tượng cảm nghó em anh TN? GV: Nguy n Thò Hường...
 • 45
 • 212
 • 0

Tuần 11 - 20

Tuần 11 - 20
... - ó tác giả ,A-li-ô-sa tên dứa nhỏ Gơ-rơ-ki ?Phương thức biểu đạt ? -Tự kết hợp miêu tả ?Ngỗn nhân vật ? - ối thoại 3/Phân tích 3.1/Những đứa trẻ sống thiếu tình thương ?Hoàn cảnh đứa trẻ ? - ... Thò Hường 200 9 116 Năm học 200 8 - Ngữ Văn lớp Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm * Hoạt động : IV Củng cố – Dặn dò : - GV Hệ thống - Học , chuẩn bò TUẦN : 12 TIẾT : 60 Ngày soạn : ……/…… /200 8 Ngày ... tích : - Phải rời xa làng quê a Cuộc sống gia đình ông Hai nơi sơ tán : - Ở nhờ nhà người khác - GV: Nguyễn Thò Hường 200 9 118 Năm học 200 8 - Ngữ Văn lớp Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tất người...
 • 45
 • 70
 • 0

Tuần 11 20

Tuần 11 20
... trưa” Tuần 11: Tiết 40: Ngày soạn : Ngày dạy : Tuần 14: Tiết 53 +54: Ngày soạn: … / … /200 … Văn : TIẾNG GÀ TRƯA - Xuân Quỳnh - A Mục tiêu cần đạt: Nội dung: Giúp HS Nguyễn Thị Hường 200 8 – 200 9 ... ngữ Tuần 11: Ngày soạn: … / … /200 … Tiết 40: Ngày soạn: Ngày dạy : Tiết 48: TV: THÀNH NGỮ A Mục tiêu cần đạt: Kiến thức : Giúp HS: + Hiểu đặc điểm cấu tạo ý nghóa thành ngữ Nguyễn Thị Hường 200 8 ... Học thuộc ghi nhớ Làm tập lại Xem trước : Cách làm văn biểu cảm Tuần 11: Tiết 40: Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần 13: Ngày soạn: … / … /200 … Tiết 49: TRẢ BÀI KIỂM TRA VĂN + TIẾNG VIỆT A Mục tiêu cần...
 • 64
 • 156
 • 0

TIET 11-20 ĐAI 7

TIET 11-20 ĐAI 7
... 45(/ )72 ≈ 4600 CNG CÄÚ: (12’) Hon thnh ?2 ?2 GV u cáưu HS thỉûc hiãûn Phạm Xn Tân Giạo ạn Đại số a, 79 ,3826 ≈ 79 ,383 ( lm trn STP thỉï 3) Cho cạc em lm tải låïp bi 73 , 74 SGK b, 79 ,3826 ≈ 79 ,38 ... ≈1, 67 phong lãn bng b) = 5,1428 ≈ 5,14 c) GV: Lm bi máùu cáu a HS: Tỉû lm cáu b, c, d Phạm Xn Tân = 4, 272 7 ≈ 4, 27 11 Bi 100 SBT a) 5,3013 + 1,49 + 2,364 + 0,154 = 9,3093 ≈ 9,31 b) = 4 ,77 3 ≈ 4 ,77 ... Giạo ạn Đại số -7 = −0,4 375 16 11 = 0, 275 40 C låïp nháûn xẹt v thäúng nháút âạp ạn Hoảt âäüng 2:(10’)VIÃÚT CẠC SÄÚ THÁÛP PHÁN DỈÅÏI DẢNG PHÁN SÄÚ GV: Cho cạc em lm bi 70 SGK Bi 70 SGK 32 HS1:...
 • 21
 • 64
 • 0

GIÁO ÁN HÌNH 6 (11->20)

GIÁO ÁN HÌNH 6 (11->20)
... điểm Luyện tập  Luyện tập :  Bài tập 65 tr 1 26 :  Bài tập 65 tr 1 26 : AB GV HS đứng chỗ đọc 1HS đứng chỗ đọc đề đề 5’ GV treo bảng phụ có hình vẽ đề 65 A B Hỏi : Đề yêu cầu ? D C Đáp : đo ... luyện tập Giảng : TL Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh HĐ Các hình : 6 Kiến thức Các hình : GV treo bảng phụ có vẽ HS lớp quan sát bảng phụ hình từ → 10 Hỏi : Mỗi hình bảng Trả lời : (mỗi em ... VÀ ĐÁP ÁN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC KẾT QUẢ Lớp Só số 6A4 46 6A5 Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém 48 NHẬN XÉT HỌC KỲ : II Ngày : 12 / 01 / 20 06 52 Chương...
 • 40
 • 217
 • 0

dap an de trac nghiem LTDH 11-20

dap an de trac nghiem LTDH 11-20
... có số mol nh nhau, hiđrocacbon thuộc anken Câu 49 Khi đốt cháy anken, số mol H 2O CO2 nh Vì đốt cháy hỗn hợp ankan anken, số mol H2O > CO2 số mol ankan nankan = 0,23 0,14 = 0,09 mol Câu 50 Đặt ... Vhh = 0,45.22,4 = 10,08 (lit) Câu 45 Khi đốt cháy ankan, số mol H 2O chênh lệch so với CO2 số mol ankan n ankan = n H O n CO2 = 0, 09(mol) n anken = 0,1 0, 09 = 0, 01 (mol) Câu 46 6,72 7,56 ... 47 Khi đốt cháy ankan: n CaCO3 = n CO2 = n H2 O n ankan = 0,525 0,15 = 0,375 (mol) m CaCO3 = 100.0,375 = 37,5 (g) Câu 49 Khi đốt cháy anken số mol CO2 = H2O Khi đốt cháy rợu anken tơng ứng,...
 • 22
 • 155
 • 0

Đề thi thử Đại học 11 - 20

Đề thi thử Đại học 11 - 20
... Câu 34 : Các đồng phân amino axit : (1) CH3-CH2-CH(NH2)-COOH (2) CH3-CH(NH2)-CH2-COOH (3) H2N-CH2-CH2-CH2-COOH (4) (CH3)2C(NH2)-COOH (5) H2N-CH 2- CH(CH3)-COOH Câu 36 Đáp án B đồng phân anken đồng ... Trớc thêm: pH=11pOH=3[OH-]=1 0-3 M Sau thêm: pH=12pOH=2[OH-]=1 0-2 M Ta có: m + 0,5.1 0-3 .40= 0,5.1 0-2 .40m= 0,18(g) Câu 15 Đáp án: A Lời giải: Vì M Cu2 S = 2.M CuO 72 Đáp án Đề 29 1A 6C 11D 16B 21D ... electron, có khả nhận cation H+, tạo anion OH- Vậy số mol OH- = 0,05x3= 0,15mol số mol amin 0,15mol MAMIN = 6, 75 = 45 Amin C2H5NH2 0,15 71 Đáp án Đề 28 1B 6A 11C 16C 21C 26D 31B 36C 41D 46B 2B 7B...
 • 14
 • 135
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thông tư 11/2009đề công dân lớp 11 20122013đề thi kiểm tra chất lượng học kì 1 khối 11 20112012qcvn 01 11 2009bnnptntquyết định số 11 2003 qđbxdgiao lưu văn hóa việt hàn 11 2012phân phối chương trình ngữ văn 11 2013phân phối chương trình ngữ văn 11 2012quyết định số 11 2009 qđ ttgquyết định số 11 2003 qđ bxdtỷ giá bộ tài chính tháng 11 2013quyết định số 11 2008 qđ ttgquyết định số 11 2006 qđ ttgphân phối chương trình ngữ văn 11 2014quyết định số 11 2010 qđ ubndPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây