30 dap an de so 2 trac nghiem luong giac bui the viet

CASIO de so 4 trac nghiem luong giac bui the viet

CASIO de so 4  trac nghiem luong giac bui the viet
... sin (cx + d) Vậy ngày sớm năm 20 14 mặt trời mọc lúc 06 : 00 : A 13/02/20 14 B 03/09/20 14 C 08/ 04/ 20 14 D 26/05/20 14 Bài 17 Số có ánh sáng mặt trời thành phố A vĩ độ 40 o bắc ngày thứ t năm π 2017 cho ... 20 14 ngày 21/06/20 14 (tức ngày thứ 172 năm) mặt trời mọc lúc 06 : 37 (6.62 kể từ lúc nửa đêm) Ngày có thời gian mặt trời chiếu sáng dài năm 20 14 ngày 23/12/20 14 mặt trời mọc lúc 04 : 50 (4. 83 ... thức A = sin 2a − cos 2a : √ √ √ √ 7 +4 2 6+2 7 4 A − B − C − D 3 Bài 39 Nghiệm dương nhỏ thứ hai phương trình sin 2x + tan x = : 9π π 3π 5π B C D A 4 4 Bài 40 Tìm m để phương trình sau có nghiệm...
 • 6
 • 302
 • 2

CASIO de so 3 trac nghiem luong giac bui the viet

CASIO de so 3  trac nghiem luong giac bui the viet
... α + √ 3 √ 4 +3 3 2 3 A A = − B A = C A = − D A = 10 5 Bài 19 Giá trị lớn hàm√số f (x) = sin4 x + cos4 x + cos 2x : A B C D √ Bùi Thế Việt - Trang 2/6 cos x + sin 2x + = Nhận xét : cos 3x Điều ... π Bài 30 Cho α ∈ ; π thỏa mãn sin α = Giá trị biểu thức A = sin 2a − cos 2a : √ √ √ √ 7+4 7−4 6+2 2 A − B C − D − 3 cos x Bài 31 Miền giá trị hàm số y = sin x − tập xác định : tan x + 3 3 A R ... sớm năm 2014 mặt trời mọc lúc 06 : 00 : A 13/ 02/2014 B 26/05/2014 C 08/04/2014 D 03/ 09/2014 Bài 39 Cho phương trình cos2 x + (−2017; 2017π) : A 4 034 B 531 8 π = sin2 x − tan x Số nghiệm thuộc khoảng...
 • 6
 • 297
 • 1

Đề trắc nghiệm hóa 9 (35 câu có đáp án) đề số 2

Đề trắc nghiệm hóa 9 (35 câu có đáp án) đề số 2
... C A B D D C B D 10 11 12 13 14 15 16 A C A A B A C Câu 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Đ.án D A C B A A B A C D C B B C C A Câu 33 34 35 Đ.án A C A ... dịch ,dung dịch nhiệt độ : A, 0 ,25 M B, 10 M C, 400 ml D, 20 0 ml C©u 33: Hoà tan g NaCl vào 120 g nước dung dich X nhiệt độ % : A, 40% B, 0,4% C, 4 ,2% D, 5 ,2% C©u 34: Để dung dịch NaCl ... kẽm để tác dụng với H2SO4, điều chế từ 1,6 g S : A, 16,1 g B, 1,3 g C, 3 ,25 g D, 8,05 g C©u 31: Từ 17 g FeS điều chế g H2SO4 : A, 64 g B, 128 g C, 196 g D, 1 92 g C©u 32: Hoà tan g NaOH nước...
 • 3
 • 562
 • 7

De kiem tra Ly 8 co dap an de số 2.doc

De kiem tra Ly 8 co dap an de số 2.doc
... chất lỏng bị vật chiếm chỗ C Trọng lượng vật D Trọng lượng riêng nước nhân với thể tích vật Câu 8: Trong trường hợp sau đây, trường hợp công học? A Người lực sĩ nâng tạ từ thấp lên cao B Người ... Câu B Câu C Bài (3 điểm) Cho biết s1=24 km v1=12km/h s2=39km t2=3h Tính: vtb=? Lời giải Thời gian để người xe đạp hết quãng đường đầu t1=s1:v1=24:12=2(h) ( điểm) Vận tốc trung bình người hai...
 • 3
 • 227
 • 0

Đáp án đề số 2-Thử sức trước kỳ trên TH&TT. Luyện thi ĐH năm 2011.

Đáp án đề số 2-Thử sức trước kỳ trên TH&TT. Luyện thi ĐH năm 2011.
... ∑ C4 x 4 4−k k p k +2 p Khi (1 − x ) (1 + x ) = ∑ (−1) C4 C4 x số hạng chứa x tương ứg với k+2p = suy k = p = 3; k = p = Vậy hệ 3 số x a7 = ( −1) C4C4 + (−1) C4 C4 = −40 B Theo chương trình Nâng ... NI ( NI = =2R) CâuVII.b + 3x − + x Dùng định nghĩa, tính đạo hàm hàm số f ( x) = x ≠ f(0)=0; x điểm x0 = Giải: +) Cho x0 = số gia ∆x Có ∆y = f ( x0 + ∆x) − f ( x0 ) = f ( ∆x) − f (0) = f ( ∆x) ... (S) có tâm I thuộc (d) tiếp −1 −2 xúc với ( P ); ( P2 ) Giải: Đường tròn (C) có tâm I(-1;3) với bán kính R = d ( I ,d ) = > = R Đường thẳng (a) qua I(-1;3) vuông góc với (d) có phương trình là:...
 • 4
 • 220
 • 0

Tài liệu Đề thi thử ĐH năm 2013 môn Sinh có đáp án đề số 2 ppt

Tài liệu Đề thi thử ĐH năm 2013 môn Sinh có đáp án đề số 2 ppt
... phổ thông năm 21 C 22 C 23 A 24 A 25 C 26 C 27 A 28 C 29 D 30A 31B 32B 33B 34B 35A 36C 37D 38A 39B 40B 41B 42D 43A 44B 45C 46B 47A 48B 49A 50C 51D 52D 53B 54A 55C 56B 57D 58C 59C 60A Đề thi đáp án tốt nghiệp ... hoàn toàn Điểm thi 24 h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi .24 h.com.vn Câu ... C.Bbb D BBb Điểm thi 24 h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi .24 h.com.vn Câu...
 • 8
 • 269
 • 1

ĐỀ THI HỌC PHẦN 4 NGÀNH MẠNG (có đáp án) - ĐỀ SỐ 2 pot

ĐỀ THI HỌC PHẦN 4 NGÀNH MẠNG (có đáp án) - ĐỀ SỐ 2 pot
... tương ứng với resource record nào? (chọn 2) NS A SOA PTR 29 FTP server hoạt động port bao nhiêu? 20 ,19 20 ,21 20 ,22 19 ,22 30 Trong Linux, dùng phần mềm VSFTP làm FTP server, thư mục gốc mặc ... thực lệnh? Ps -ax|grep sendmail Netstat -an|grep :sendmail Netstat -an|grep :25 Netstat -rn|grep :25 59 Định nghĩa access control list (ACL) sau: acl MyNetwork src 1 72. 16 .2. 0 /25 5 .25 5 .25 5.0 acl BadDomain ... định số hiệu cổng kết nối dịch vụ SAMBA có giá trị 2 24 25 139 100 22 Biến tham số _ để định tổng số tham số dòng lệnh $# $$ $* $0 23 Trong môi trường Linux, lệnh _ cho phép đưa tiến...
 • 13
 • 342
 • 1

Dap an de so 2.doc

Dap an de so 2.doc
... public double tiLeHocVienHoanThanhKhoaHoc(){ double result=0; double a=tongSoHocVien(); double b=soHocVienHoanThanh(); result=b/a; return result*100; } private int tongSoHocVien(){ int i=0; Iterator ... this.tenLopHoc = tenLopHoc; } public int getSoHocVienToiDa() { return soHocVienToiDa; } public void setSoHocVienToiDa(int soHocVienToiDa) { this.soHocVienToiDa = soHocVienToiDa; } public Map...
 • 6
 • 105
 • 1

Đáp án Đề số 2 thi vào lớp 10 chuyên lý

Đáp án Đề số 2 thi vào lớp 10 chuyên lý
... nớc thu vào để tăng nhiệt độ từ 20 0C > t Q2 = C2m2 (t 20 ) (2) - Nhiệt độ ấm nhôm thu vào để tăng nhiệt độ là: Q3 = C3m3 (t 20 ) (3) - Nh nhiệt lợng toả = Q1 nhiệt lợng thu vào: Qthu = Q2 + Q3 ... - Số ampe kế hiệu điện UMB - Điện trở tơng đơng: R23 = R2 + R3 = 12 R 123 = R1 R 23 = R1 + R 23 RAB = R 123 + R4 = - Cờng độ dòng điện qua mạch chính: ... R4 = v UAN = UAB - UNB = 12 v - Cờng độ qua R2 ; R3 : I 23 = U AN =1A R23 - Hiệu điện thế: UMN = U3 = I3 R3 = v - Số vôn kế: uv = UMB = UMN + UNB = U3 + U4 = 12 v b Số ampe kế Sơ đồ mạch: R3...
 • 3
 • 277
 • 3

Tuyển tập 55 đề ôn thi đại học năm 2011 môn Toán có đáp án - Đề số 2 pps

Tuyển tập 55 đề ôn thi đại học năm 2011 môn Toán có đáp án - Đề số 2 pps
... AF2  2a BF1BF2  2a  AF1  AF2  BF1  BF2  4a  20 Mà AF1  BF2   AF2  BF1  12 2) B(4 ;2; 2) Câu VII.a: x  2; x   33 2  Câu VI.b: 1) Phương trình đường tròn dạng: ( x  a )2  ... dẫn Đề sô Câu I: 2) Phương trình hoành độ giao điểm (Cm) trục hoành: x3  3mx2  9x   (1) Gọi hoành độ giao điểm x1; x2 ; x3 Ta có: x1  x2  x3  3m Để x1; x2 ; x3 lập thành cấp số cộng x2 ...  a )2  a2 (a)  ( x  a)  ( y  a)  a  a)   a   a  (b) b)  vô nghiệm Kết luận: ( x  1 )2  ( y  1 )2  ( x  5 )2  ( y  5 )2 25   x 1 y 1 z    2) u  ud ; nP   (2; 5;...
 • 4
 • 106
 • 0

Đề thi thử Đại học năm 2011 của Trần Sỹ Tùng ( Có đáp án) - Đề số 2 pptx

Đề thi thử Đại học năm 2011 của Trần Sỹ Tùng ( Có đáp án) - Đề số 2 pptx
... AF2  2a BF1BF2  2a  AF1  AF2  BF1  BF2  4a  20 AF1  BF2   AF2  BF1  12 B(4 ;2; 2) Câu VII.a: x  2; x   33 Câu VI.b: 1) Phương trình đường tròn dạng:  ( x  a )2 ( y  a )2 ...  a2 (a)  2 ( x  a)  ( y  a)  a (b)  a)  Kết luận: b)  vô nghiệm ( x  1 )2 ( y  1 )2  uu uu r r r u  ud ; nP   (2 ;5; 3)   2) : a  a    ( x  5 )2 ( y  5 )2 25 nhận ... dẫn Đề sô Câu I: 2) Phương trình hoành độ giao điểm (Cm) trục hoành: x3  3mx2  9x   (1 ) Gọi hoành độ giao điểm x1; x2 ; x3 Ta có: x1  x2  x3  3m Để x1; x2 ; x3 lập thành cấp số cộng x2...
 • 4
 • 106
 • 0

Đề thi HK II môn Hóa lớp 10 có đáp án - Đề số 2

Đề thi HK II môn Hóa lớp 10 có đáp án - Đề số 2
...   Cl2 + H2S → S + 2HCl (3) 0 ,25 điểm (4) S + H2 t → H2S H2S + 2Na → Na2S + H2 (5) 0 ,25 điểm 0 ,25 điểm (6) 2Na2S + 3O2 t → 2Na2O + 2SO2 SO2 + Cl2 + 2H2O → H2SO4 + 2HCl H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ... Trang 2/ 3 - đề thi 1 32 C NaCl + H2SO4 đđ ≤ 25 0 → NaHSO4 + HCl  (1) C 2NaCl + H2SO4 đđ ≥ 400 → Na2SO4 + 2HCl  MnO2 + 4HCl t → MnCl2 + Cl2 + 2H2O (2) 0 ,25 điểm 2HCl dpdd → H2 + Cl2  ... + 2HCl (7) (8) Bài 0 ,25 điểm n SO2 = a) 0 ,25 điểm 0 ,25 điểm 0 ,25 điểm 2, 688 = 0, 12 (mol ) 22 ,4 0 ,25 điểm Gọi x,y số mol Fe Cu hỗn hợp đầu Pthh: 2Fe + 6H2SO4 đđ t → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O...
 • 3
 • 171
 • 4

Đề Luyện thi ĐH môn Lý 2015 Có đáp án Đề số 2

Đề Luyện thi ĐH môn Lý 2015 Có đáp án Đề số 2
... dây i /2 Điện áp cực đại hai đầu cuộn dây A 5V B 6V C 4V D 3V Đáp án C +Vì i u vuông pha nên 2TH ta có: i 12 u 12 i2 u2   1, 22 22  I0 U0 I0 U0 => i 12 u2 i2 u2   12 (1) 12   22 (2) I 02 U0 ... dao động điều hòa lắc điện trường liên hệ với T1 T2 A T  T1 T2 T 12  T 22 B T  2. T1 T2 T 12  T 22 C T  T1 T2 T 12  T 22 D T  T1 T2 T 12  T 22 Đáp án D +Khi lắc dao động điện trường: gbk  g  a ... U0 i2  2i1 nên lấy (1) : (2) Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 18 i 12 u2  12 I 02 U0 => 4 i2 u2  22 I 02 U0 2  3U  4u2  u 12 (thay số)  U0  Câu 30: Một mạch dao động điện từ có...
 • 34
 • 205
 • 1

Đề Luyện thi ĐH môn Toán 2015 Có đáp án Đề số 2

Đề Luyện thi ĐH môn Toán 2015 Có đáp án Đề số 2
... trình 2x2  5x  22  x3  11x  20 Đáp số: x   21 25  881 ,x  2 4 Câu Dự đoán dấu xảy  x; y    ,  Áp dụng bất đẳng thức AM – GM ta 3  Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi  Trang ... tập tương tự: a Tìm số phức z thỏa mãn z2  1  i  z  11i Đáp số: z   2i , z  2  3i b Tìm số phức z thỏa mãn 1  2i  z  3z  i Đáp số: z    i 4 Câu 4.b Số cách chọn viên bi ... 2; 2  ;    vectơ pháp tuyến n   A; B; C  d qua A  2; –1;  vectơ phương ad  1; 2;  + d    ad  n  A  2B  2C   A  2B  2C + Lại cos   n n A  B  2C 4...
 • 10
 • 111
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: dap an de so 1đáp án 239 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế quốc tếđáp án sách bài tập trắc nghiệm tiếng anh 8đáp án 500 câu hỏi trắc nghiệm chứng khoánđáp án 500 câu hỏi trắc nghiệm thị trường tài chínhđáp án sách bài tập trắc nghiệm tiếng anh 10 mai lan hươngdap an de so 14đáp án bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa sinhđáp án đề thi 2 kyu các nămđáp án 125 câu hỏi trắc nghiệm tin học tiểu họcđáp án 200 câu hỏi trắc nghiệm marketing căn bảndap an va cau hoi trac nghiem ky thuat diendap an 50 cau hoi trac nghiem gdqp lop 10 thpt bac aiđáp án của 999 câu trắc nghiệm lý thuyết hóa vô cơđáp án và câu hỏi trắc nghiệm môn lập trình hướng đối tượngthực tiễn và biện pháp thúc đẩy marketing mix tại công ty kính viglacera đáp cầuthực trạng hoạt động kiểm soát nhân lực tại công ty samsung vinaTRÌNH bày IAS 01 và VAS 10tiểu luận nguyên nhân, cách khắc phục và phòng ngừa bệnh timTìm hiểu công nghệ 2g, 3gtìm hiểu về lập trình socket với tcp udpTìm hiểu về nhận thức và thực hiện pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội của sinh viên trường đại học luật hà nộitính chất hóa học của dầu dừa dầu dừa tinh khiếtTÍNH TOÁN XE HUYNDAI HD65 2t5ứng dụng thẻ thanh toán và check vào hoạt động du lịchứng dụng vật liệu composite trong xây dựngVai trò của khoa học và công nghệ trong sự phát triển lực lượng sản xuất ở việt namVận dụng lý thuyết lợi thế so sánh vào xuất khẩu hàng may mặc của việt namxác định hiệu quả kinh tế của công nghệ khai thác mới ở lò chợ số 3 vỉa k8 ct , công trường khai thác 5 công ty cp than mông dươngXuất khẩu giày dép việt nam sang thị trường mĩQuy trình sản xuất nước cam ép twistercác phương tiện thanh toán quốc tế thường dùng trong du lịchGiới thiệu system hackingđánh giá tác động môi trường (environmental impacts assessment eia)Đặc trưng văn hóa ẩm thực nước anh