Bài tập Nói + từ vựng

bai tap ve tu vung

bai tap ve tu vung
... afford to make any mistake and must be seen to be lily a) red b) blue c) white d) green 8) As they turned round and ran away, people thought they were a) red b) blue c) white d) yellow 9) Ask her ... white d) black 10) I know he doesn't like you because the moment you came in the room I saw him give you a look a) red b) blue c) white d) black 1c 2b 3d.4d 5b 6d 7c 8d 9a 10 d ...
 • 3
 • 186
 • 1

Bài tập về từ vựng ôn thi đại học môn tiếng anh

Bài tập về từ vựng ôn thi đại học môn tiếng anh
... intervened 24 TỪ VỰNG Bài tập từ vựng đề thi trắc nghiệm tiếng Anh thường bao gồm dạng tập sau: - Bài tập cấu tạo từ dạng thức từ (word formation) - Bài tập chọn từ (word choice) kết hợp từ (collocations) ... CẤU TẠO CỦA TỪ (Word formation): Bài tập cấu tạo từ thường kiểm tra tất dạng từ loại danh từ, tính từ, trạng từ, động từ Để làm tốt dạng tập này, trước hết, học sinh cần phải có vốn từ vựng phong ... nghiệp Từ ghép: Danh từ ghép: Phương thức thông thường ghép tự hai danh từ với để tạo thành danh từ Cách ghép tự áp dụng nhiều trường hợp danh từ ghép hai từ từ, mang nghĩa Phần lớn danh từ ghép...
 • 55
 • 2,806
 • 101

tổng hợp các dạng bài tập về từ vựng luyện thi toeic

tổng hợp các dạng bài tập về từ vựng luyện thi toeic
... Decisive  d Decisively Question was not answered >>> sau a danh từ, cụm danh từ hay cụm tính từ+ danh từ, có tính từ snap nên chọn danh từ Nghĩa: Họ có định chớp nhoáng, xuất thần 19 The television ... Warrant  d Warranted Question was not answered >>> sau a danh từ, cụm danh từ hay cụm tính từ+ danh từ, có cum từ two-year nên cần danh từ Nghĩa: tivi kèm với giấy bảo hành năm 20 We spent a most ... answered Nghĩa: Mức bảo vệ cho thấy giấy bảo hành sai lệch đứng sau giới từ “of” phải danh từ động từ chia dạng danh động từ – V_ing It can be very helpful to consider the ……………… of the manufacturer...
 • 387
 • 332
 • 0

bài tậptừ vựngFamily and friends cấp tiểu học

bài tập và từ vựngFamily and friends cấp tiểu học
... tin học -What we have on Monday ? Chúng ta học môn vào thứ hai ? -we have English : môn tiếng anh -When we have P.E ? Khi chung ta học thể dục thể chất ? -We have P.E on Thursday Chúng ta học vào ... ! I Words to learn: (Từ vựng học thuộc) : -Help my mom : giúp đỡ mẹ - listen to music : nghe nhạc -do my homework :làm tập - play with friends :chơi với bạn -visit my grandma :đi thăm bà - read ... (0909 265 875 ) my parents My friends get some new clothes their parents too We go to Tet markets We eat nice food We visit our grandparents We visit our teachers and friends too I love Tet very...
 • 101
 • 309
 • 4

BÀI TẬP ÔN TỪ VỰNG, TRỌNG ÂM, PHÁT ÂM TA 12 HK 2 THPT QG NAM 2016

BÀI TẬP ÔN TỪ VỰNG, TRỌNG ÂM, PHÁT ÂM TA 12 HK 2 THPT QG NAM 2016
... and studying for tests than I Page 12 of 17 Tqvinh.yd3@bacgiang.edu.vn ON TAP THPT QUOC GIA NAM 20 16 Tel: 091650 323 4 a on b to c with d in 24 My husband and I take turns cleaning the kitchen ... Tqvinh.yd3@bacgiang.edu.vn ON TAP THPT QUOC GIA NAM 20 16 Tel: 091650 323 4 a fell b exploded c called d rang 22 Look out There is a rattlesnake under the picnic table! a Listen b Be careful c Go d Watch 23 Mrs Jones's ... ON TAP THPT QUOC GIA NAM 20 16 Tel: 091650 323 4 a Defense b Defensive c Defender d Defensively 11 _ the start of each period, both teams line up on their own goal line a In b For c From d At 12...
 • 17
 • 65
 • 0

Bài tập luyện từ vựng tiếng anh ( có đáp án )

Bài tập luyện từ vựng tiếng anh ( có đáp án )
... into a saucepan A fullness B container C refills D contents 109 The road lay ahead of him, a(n) _ grey line stretching to the horizon A, continual B constant C eternal D continuous 110 In...
 • 29
 • 257
 • 1

Bài tậptừ vựng unit 1, 2, 3 tiếng anh 8

Bài tập và từ vựng unit 1, 2, 3 tiếng anh 8
... -Ex1: Em viết Tiếng Anh cho câu sau: Nam Mai dã ngoại vào cuối tuần Họ thăm thành phố Đà Lạt vào chiều mai Chị mua vài sách hiệu sách ... UNIT Ex 1: Tìm từ trái nghĩa từ sau: curly: fat: annoy: short: lazy: generous: reserved: rise: leave: 10 ugly: Ex 2: Viết dạng động từ ngoặc: Mai (be) ... Ông Minh làm việc xe vào tuần tới Các bạn học sinh lớp 8A tới sở thú vào chủ nhật Ex2: Em kể việc mà em làm vào tuần tới: eg: I am going to visit...
 • 12
 • 175
 • 0

Nghiên cứu về hiệu quả của các dạng bài tập nối đối với sự cải thiện từ vựng của học sinh lớp 10, trường THPT đinh tiên hoàng, tp ninh bình

Nghiên cứu về hiệu quả của các dạng bài tập nối đối với sự cải thiện từ vựng của học sinh lớp 10, trường THPT đinh tiên hoàng, tp ninh bình
... IMPROVEMENTS AT DINH TIEN HOANG HIGH SCHOOL IN NINH BINH CITY Nghiên cứu Hiệu dạng tập nối cải thiện từ vựng học sinh lớp 10, trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Tp Ninh Bình M.A MINOR PROGRAMME THESIS Field: ... Exercises on the 10th form students’ Vocabulary Improvements at Dinh Tien Hoang High School in Ninh Binh City I certify that the thesis is the result of my own research for the Degree of Master ... course My sincere thanks go to my teachers and grade 10 students at Dinh Tien Hoang high school, Ninh Binh City for their support and participation in my research And my heartfelt thanks are due...
 • 11
 • 95
 • 0

các dạng bài tập TCDN - từ dễ đến khó (đầy đủ các nội dung của môn học) 1

 các dạng bài tập TCDN - từ dễ đến khó (đầy đủ các nội dung của môn học) 1
... 25% B 1. 5 50 50% C 2.2 25 25% Tổng 10 0 1. 00 a Hãy tính hệ số β danh mục đầu tư b Hãy so sánh tỷ lệ lợi tức kỳ vọng rủi ro của: - Cổ phiếu B - Danh mục đầu tư gồm cổ phiếu A, B, C theo tỷ lệ - Một ... có tỷ suất lợi nhuận khứ sau: Năm Lợi nhuận cổ phiếu A Lợi nhuận cổ phiếu B - 10 % - 3.00% 18 .50 21. 29 38.67 44.25 14 .33 3.67 33.00 28.30 a Tính tỷ suất lợi nhuận bình quân cổ phiếu thời kỳ Giả ... bạn Bài Lợi nhuận kỳ vọng VNM có phân phối sau: Nhu cầu sản phẩm Xác suất Lợi nhuận tương ứng công ty A Yếu 0 .1 - 50% Dưới trung bình 0.2 - 5% Trung bình 0.4 16 % Trên trung bình 0.2 25% Mạnh 0.1...
 • 5
 • 2,831
 • 59

các dạng bài tập TCDN - từ dễ đến khó (đầy đủ các nội dung của môn học) 1

các dạng bài tập TCDN - từ dễ đến khó (đầy đủ các nội dung của môn học) 1
... phương án tài trợ cho dự án sau: - Sử dụng 10 0% vốn cổ phần - Sử dụng 30% vốn vay, 70% vốn cổ phần Lãi vay 10 %/năm trả hàng năm, gốc trả vào cuối năm từ năm thứ Yêu cầu: - Sử dụng tiêu chuẩn NPV để ... trên, TSLĐ đầu tư VCSH 10 0 triệu đầu năm thứ dự án Yêu cầu: - Sử dụng tiêu chuẩn NPV lựa chọn phương thức tài trợ có lợi doanh nghiệp Cho biết tỷ lệ chiết khấu trường hợp 13 % Bài Một công ty dự định ... - Hỗn hợp: Vốn chủ sở hữu 240 triệu, Vay dài hạn ngân hàng 960 triệu, thời hạn năm, lãi suất 10 %/năm trả theo niên kim cố định vào cuối năm, năm thứ - Thuê TSCĐ không th...
 • 2
 • 2,378
 • 72

Bài tập về tứ giác nội tiếp

Bài tập về tứ giác nội tiếp
... MK vuông góc với BC 1) Chứng minh tứ giác MHKC tứ giác nội tiếp ã ã 2) Chứng minh AMB = HMK 3) Chứng minh AMB đồng dạng với HMK Câu 13 Tứ giác ABCD nội tiếp đờng tròn đờng kính AD Hai đờng ... đồng dạng với tam giác EBD b) Tứ giác ADEC AFBC nội tiếp đợc đờng tròn c) AC song song với FG d) Các đờng thẳng AC , DE BF đồng quy Câu 12 Cho tam giác ABC nội tiếp đờng tròn tâm O M điểm ... P Q AM cắt CP E, BM cắt CQ F a/ Chứng minh : Tứ giác APMC, EMFC nội tiếp b/ Chứng minh : EF//AB c/ Tìm vị trí điểm C để tứ giác AEFC hình bình hành Bài 15 Cho đờng tròn (0; R), dây CD có trung...
 • 2
 • 5,087
 • 173

bài tập về tứ giác nội tiếp

bài tập về tứ giác nội tiếp
... minh tứ giác BDEC nội tiếp Chứng minh : AD AB = AE AC Chứng tỏ AK phân giác góc DKE Gọi I; J trung điểm BC DE Chứng minh: OA//JI Bài 81: Cho tam giác ABC có góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O Tiếp ... NMIC nội tiếp N M A K B C I Hình 16 Bài 17: Cho (O) đường kính AB cố định, điểm C di động nửa đường tròn Tia phân giác góc ACB cắt (O) tai M Gọi H;K hình chiêu M lên AC CB C/m: MOBK nội tiếp Tứ giác ... đường tròn; chúng cắt đường thẳng EF B C (P;Q tiếp điểm) Cmr: ABC tam giác tứ giác BPQC nội tiếp Từ S điểm tuỳ ý cung PQ vẽ tiếp tuyến với nửa đường tròn ;tiếp tuyến cắt AP H,cắt AC K Tính sđ góc...
 • 43
 • 1,051
 • 1

Xem thêm