Điều khiển học dự trữ

Cấu trúc điều khiểndữ liệu kiểu mảng

Cấu trúc điều khiển và dữ liệu kiểu mảng
... Chương Cấu trúc điều khiển liệu kiểu mảng 11 Giá trị i sau thực cấu trúc for sau: for (i = 0; i < 100; i++); 12 Giá trị x sau thực cấu trúc for sau: for (x = 2; i < 10; x+=3) ; 13 Bạn bổ sung vào ... cung cấp câu lệnh cấu trúc khác cho phép chương trình chọn nhiều nhánh để thực hiện, câu lệnh switch b Cú pháp 43 Chương Cấu trúc điều khiển liệu kiểu mảng switch (biểu thức điều khiển) { case biểu_thức_1: ... x2, y2, z2 cho vectơ thứ hai Một kiểu liệu gọi mảng chiều cho phép ta cần khai báo biến v1 v2 để vectơ, v1 59 Chương Cấu trúc điều khiển liệu kiểu mảng v2 chứa liệu đánh số thứ tự từ đến 2, ta...
 • 42
 • 261
 • 0

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂNDỮ LIỆU KIỂU MẢNG

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN VÀ DỮ LIỆU KIỂU MẢNG
... Chương Cấu trúc điều khiển liệu kiểu mảng 11 Giá trị i sau thực cấu trúc for sau: for (i = 0; i < 100; i++); 12 Giá trị x sau thực cấu trúc for sau: for (x = 2; i < 10; x+=3) ; 13 Bạn bổ sung vào ... cung cấp câu lệnh cấu trúc khác cho phép chương trình chọn nhiều nhánh để thực hiện, câu lệnh switch b Cú pháp 43 Chương Cấu trúc điều khiển liệu kiểu mảng switch (biểu thức điều khiển) { case biểu_thức_1: ... x2, y2, z2 cho vectơ thứ hai Một kiểu liệu gọi mảng chiều cho phép ta cần khai báo biến v1 v2 để vectơ, v1 59 Chương Cấu trúc điều khiển liệu kiểu mảng v2 chứa liệu đánh số thứ tự từ đến 2, ta...
 • 42
 • 245
 • 0

CÂU HỎI ÔN THI TỐT NGHIỆP hệ đại học - KHOA ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI potx

CÂU HỎI ÔN THI TỐT NGHIỆP hệ đại học - KHOA ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI potx
... đương Câu 15 : Phân tích ảnh hưởng tỉ trọng nước nơi tàu đỗ tới mớn nước tư tàu Nêu công thức liên quan Câu 16 : Thi t lập công thức tính toán thay đổi mớn nước tàu dịch chuyển hàng tàu Câu 17 : Thi t ... Môn thi: Hàng hải nghiệp vụ Gồm học phần Điều động tàu, Quy tắc phòng ngừa đâm va, Luật hàng hải, Xếp dỡ a Học phần: Điều động tàu Phân tích rút kết luận tính ổn định hướng tàu Trình bày tính ... phần: Hàng hải Thi n văn Trình bày hệ tọa độ chân trời mối liên hệ với hệ tọa độ xích đạo loại I ? Trình bày hệ tọa độ xích đạo loại I mối liên hệ với hệ tọa độ x/đạo loại II ? Trình bày hệ tọa...
 • 10
 • 697
 • 6

Chương 3 - Cấu trúc điều khiểndữ liệu kiểu mảng ppsx

Chương 3 - Cấu trúc điều khiển và dữ liệu kiểu mảng ppsx
... lặp 77 Chương Cấu trúc điều khiển liệu kiểu mảng 11 Giá trị i sau thực cấu trúc for sau: for (i = 0; i < 100; i++); 12 Giá trị x sau thực cấu trúc for sau: for (x = 2; i < 10; x+ =3) ; 13 Bạn bổ ... thức mảng hai chiều với dòng, cột Thực chất 72 Chương Cấu trúc điều khiển liệu kiểu mảng nhớ tất 12 phần tử mảng liên dòng mảng minh hoạ hình dòng dòng dòng a Khai báo [m][n] ... 2, A[1][0] = 3, A[2] [3] = … 73 Chương Cấu trúc điều khiển liệu kiểu mảng − Trong khai báo vắng số hàng (không vắng số cột), số hàng xác định thông qua khởi tạo float A[] [3] = { {1,2 ,3} , {0,1,0}...
 • 42
 • 293
 • 0

Báo cáo khoa học: " SỬ DỤNG LỌC KALMAN ĐỂ QUAN SÁT TỪ THÔNG ROTOR VÀ NHẬN DẠNG HẰNG SỐ THỜI GIAN ROTOR TRONG CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN TÁCH KÊNH TRỰC TIẾP ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ" ppt

Báo cáo khoa học:
... đổi số thời gian Sau đó, mở rộng áp dụng lọc Kalman để nhận dạng số thời gian rotor Tr xét đến thay đổi trình vận hành động Cấu trúc điều khiển tách kênh trực tiếp ĐCKĐB Động không đồng rotor ... Kalman cấu trúc điều khiển TKTT động KĐB, nhằm ước lượng từ thông rotor nhận dạng số thời gian rotor Hằng số thời gian rotor nhận dạng từ giá trị ban đầu khác nhau, sau thời gian độ hội tụ giá ... (EKF) nhận dạng số thời gian rotor Tr Để nhận dạng số thời gian rotor Tr sử dụng lọc Kalman mở rộng (Extended Kalman Filter), trước hết ta đặt :  = 1/Tr, xem  số ngẫu nhiên bị thay đổi dạng: ...
 • 8
 • 301
 • 1

VI ĐIỀU KHIỂN GIAO TIẾP TRUYỀN DỮ LIỆU pps

VI ĐIỀU KHIỂN GIAO TIẾP TRUYỀN DỮ LIỆU pps
... ĐIỆN GIAO TIẾP – VĐK TRUYỀN DỮ LIỆU Chân T×D (P3.1) ngõ xuất liệu chân R×D (P3.0) ngõ nhận liệu Hai ghi đệm SBUF ghi điều khiển SCON Bộ môn điện tử công nghiệp giảng vi xử lý: truyền liệu nối tiếp ... động f/32 or f/64 1 UART bit Tốc độ truyền DL thay đổi Timer Bảng 4-12 Các kiểu truyền liệu a Truyền liệu kiểu – kiểu ghi dòch bit: Dữ liệu nối tiếp nhận vào liệu truyền thông qua chân RxD Chân TxD ... VĐK GIAO TIẾP VỚI MÁY TÍNH: TỐC ĐỘ CHỌN LÀ 9600 BAUD MÁY TÍNH GỞI DỮ LIỆU CHO VĐK VĐK NHẬN DỮ LIỆU RỒI GỞI RA PORT ĐIỀU KHIỂN LED ĐƠN  VI T CHƯƠNG TRÌNH Bộ môn điện tử công nghiệp giảng vi xử...
 • 26
 • 139
 • 0

Giáo trình C++_Cấu trúc điều khiểndữ liệu kiểu mạng pptx

Giáo trình C++_Cấu trúc điều khiển và dữ liệu kiểu mạng pptx
... Chương Cấu trúc điều khiển liệu kiểu mảng điều kiện sai chương trình thực khối lệnh (nếu có else) không làm (nếu else) c Đặc điểm  Đặc điểm chung câu lệnh có cấu trúc thân chứa câu lệnh khác Điều ... } Ví dụ : Giải phương trình bậc Cho phương trình ax2 + bx + c = (a  0), tìm x 42 Chương Cấu trúc điều khiển liệu kiểu mảng #include // tệp chứa phương thức vào/ra #include ... trường hợp chương trình khó đọc, C++ cung cấp câu lệnh cấu trúc khác cho phép chương trình chọn nhiều nhánh để thực hiện, câu lệnh switch b Cú pháp 43 Chương Cấu trúc điều khiển liệu kiểu mảng switch...
 • 42
 • 77
 • 0

Báo cáo chi tiết bài 2 ỨNG DỤNG MATLAB THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN CHO CÁC HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG-môn TN Điều khiển tự động-Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Báo cáo chi tiết bài 2 ỨNG DỤNG MATLAB THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN CHO CÁC HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG-môn TN Điều khiển tự động-Trường ĐH Tôn Đức Thắng
... s2 vào vùng thỏa mãn thiết kế Hiệu chi nh hoàn tất Vậy hàm truyền của bộ hiệu chi nh là: C(s)=0.10861 B3:Đáp ứng của hệ thống sau điều chi nh: 3 .2 Thiết kế bộ hiệu chi nh ... số: hệ thống có nghiệm zero : z1=0.419+j2 .24 ; z2=0.419-j2 .24 nằm bến phải mặt phẳng phức nên hệ thống không ổn định Đáp ưng quá độ: cho n hình ve và ta được kết quả B2 :Thiết ... + s ^2 + 12 s sisotool(G) exl=0.1 =>K*v = =1/exl=10 ; Kv==10/ 12 => Kc= K*v / Kv = 12 Cho n ZG1(s)=Re{s2} / 10 = - 0.1 ; PG1(s)= ZG1(s) / Kc= -0.1/ 12 = 0.0083 Chi nh trễ pha sau: Kết quả: B2:...
 • 15
 • 515
 • 9

Báo cáo chi tiết bài 4 ỨNG DỤNG SIMULINK ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ-môn TN Điều khiển tự động-Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Báo cáo chi tiết bài 4 ỨNG DỤNG SIMULINK ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ-môn TN Điều khiển tự động-Trường ĐH Tôn Đức Thắng
... POT(%) exl txl(s) 11.75 10 0.2 12.6 50 4. 8 0. 24 13.6 100 4. 9 0. 245 14. 5 b Kp=2, Kd=0 Ki 0.1 POT (%) 27 exl 1.35 txl (s) 15.6 0.5 75 .4 3.77 21.3 100 21 .4 c Kp=2, Ki=2 Kd 0.1 POT 100 exl= txl 21.5 ... B4: Kgh=10 Kgh=60 Kgh=66.7 B6: Kgh=66.7 ; Tgh=0.75s 2.2 Khảo sát mô hình điều khiển động PID ( phương pháp Ziegler – Nichols ): B1: B2: B3: B4: B5: Green : Đường ... thực tế Red : Đường thể hiện tín hiệu điều khiển 2.3 Khảo sát các ảnh hưởng các hệ số Kp, Ki, Kd lên chất lương của hệ thống: B1: Chi nh stop time = 50 Chọn txl=2% exl= cmin-cxl...
 • 11
 • 143
 • 1

Thiết kế bộ điều khiển mô hình trượt mờ tự học cho con lắc ngược con quay quán tính

Thiết kế bộ điều khiển mô hình trượt mờ tự học cho con lắc ngược con quay quán tính
... xuất điều khiển hiệu quả- Bộ điều khiển hình trượt mờ tự học (SLFSMC) SLFSMC bao gồm điều khiển mờ bền vững Bộ điều khiển mờ thiết kế để bắt chước điều khiển lý tưởng, điều khiển bền vững thiết ... hình trượt mờ tự học cho đối tượng lắc ngược cân dùng quay quán tính Luật điều chỉnh tham số điều khiển hình trượt mờ tự học dựa định luật Lyapunov sử ổn định hệ thống đảm bảo Xây dựng điều khiển ... lớn quy luật mờ làm cho phức tạp phân tích Một số nhà nghiên cứu đề xuất phương pháp thiết kế điều khiển mờ dựa hình điều khiển trượt (SMC) Sự kết hợp gọi hình điều khiển trượt mờ (FSMC) [11],[3]...
 • 80
 • 438
 • 0

Báo cáo thực tập: Dự án thiết kế hệ thống điều khiển cho cầu trục 2x63 tấn của Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất MEDIATECH Việt Nam

Báo cáo thực tập: Dự án thiết kế hệ thống điều khiển cho cầu trục 2x63 tấn của Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất MEDIATECH Việt Nam
... TẬP 21 BÁO CÁO THỰC TẬP 22 BÁO CÁO THỰC TẬP Figure Cầu trục lớn 23 BÁO CÁO THỰC TẬP 24 BÁO CÁO THỰC TẬP 25 BÁO CÁO THỰC TẬP 26 BÁO CÁO THỰC TẬP 27 BÁO CÁO THỰC TẬP D Hoạt động hệ thống : Nguồn ... em tìm hiểu thêm thiết bị khí cụ điện, tìm hiểu lắp đặt hệ thống cầu trục anh công ty 2.2 Hệ thống điều khiển cầu trục 2×63 tấn: A Tổng quan cầu trục Cầu trục cần trục cổng trục làm nhiệm vụ ... yêu cầu kĩ thuật an toàn Chế độ làm việc cấu cầu trục xác định từ yêu cầu trình công nghệ, chức cầu trục dây truyền sản xuất Cấu tạo kết cấu cầu trục đa dạng Khi thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển...
 • 32
 • 178
 • 1

Thiết kế bộ điều khiển PID dự báo với cửa sổ dự báo vô hạn để điều khiển thích nghi hệ truyền động bánh răng

Thiết kế bộ điều khiển PID dự báo với cửa sổ dự báo vô hạn để điều khiển thích nghi hệ truyền động bánh răng
... ta hon ton khng nh c rng b iu khin PID thớch nghi ca bi bỏo ó khỏng c tt nhiu u cú ln tớn hiu o Hn na, khỏc vi nhng b iu khin PID thụng thng khỏc, b iu khin PID d bỏo ny ó khụng to hiu ng sai ... thc (17) Kt lun Bi bỏo ó nghi n cu xõy dng c b iu khin PID t chnh nh tham s theo nguyờn lý iu khin d bỏo vi ca s d bỏo vụ hn B iu khin PID ny cng ó c bi bỏo ỏp dng th nghim trờn h truyn ng bỏnh ... vo ca b PID thớch nghi ny l rt kộm, loi nhiu ny li rt d c loi b nh nguyờn lý iu khin thớch nghi theo mụ hỡnh mu [3] T õy, bi toỏn kt hp b iu khin PID d bỏo vi iu khin thớch nghi theo mụ hỡnh...
 • 6
 • 231
 • 0

Điều khiển hệ cầu trục dựa trên luật PID.docx

Điều khiển hệ cầu trục dựa trên luật PID.docx
... di chuyển cầu trục +Cầu trục tựa cầu trục treo Theo cách bố trí cấu di chuyển cầu trục +Cầu trục dẫn động chung cầu trục dẫn động riêng Theo nguồn dẫn động Cầu trục dẫn động tay cầu trục dẫn động ... [1] Thiết kế điều khiển phản hồi đầu cho hệ cầu trục 3.1 Mô hình toán hệ cầu trục Để xây dựng mô hình toán hệ cầu trục ta cần phải định nghĩa rõ ràng biến cho hệ Mô hình cầu trục với hệ toạ độ chọn ... thông số điều khiển PI sau: Tương tự ta xác định thông số luật điều khiển PD cho cấu nâng tải [1]: Dưới sơ đồ mô hệ cầu trục với thông số PID chỉnh định 3.3 Kết mô Hình 4: Sơ đồ mô hệ cầu trục Matlab...
 • 10
 • 1,122
 • 16

Điều khiển học

Điều khiển học
... triển nhiều ý tưởng điều khiển học Vận động lên Điều khiển học Mặc dù giữ vai trò lịch sử quan trọng thời đại, điều khiển học không thật giống môn khoa học độc lập Từ điều khiển học nhanh chóng, ... vực khác Điều khiển học hệ thứ hai Đóng góp điều khiển học giải thích tính mục đích (hành vi hướng đích), đặc trưng quan trọng trí não sống, dạng điều khiển thông tin Những vòng điều khiển phản ... khoa học khác chưa hiểu biết, áp dụng sâu sắc, công nhận vai trò cần có, khả thâm nhập giải vấn đề đặt Thế giới quan Triết học Rõ ràng, Điều khiển học Khoa học vận động vật chất Điều khiển học...
 • 6
 • 302
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: chuong3 cau truc dieu khien va du lieu kieu mangcấu trúc điều khiển và dữ liệu kiểu mảngvi điều khiển giao tiếp truyền dữ liệuchương trình điều khiển chuông báo trường họcviết đoạn văn nghị luận kết hợp yếu tố biểu cảm cho luận điểm những chuyến tham quan du lịch có thể giúp chúng ta hiểu sâu hơn những điều được học trong trường khối điều khiển ngắt khối truyền dữ liệu nối tiếpđiều khiển hệ thống truyền tảitìm hiểu điều khiển học kinh tếgiáo trình điều khiển học kinh tếtài liệu điều khiển học kinh tếbài giảng điều khiển học kinh tếnghiên cứu điều khiển học kinh tếgiáo trình điều khiển họctạp chí tin học và điều khiển họccách điều khiển máy bay trực thăngđầu tư chứng khoán trên sàn giao dịch tp hcm (hose) với 10 triệu đồngkết cấu xe corolla atis 1 8 (năm 2008)GIBBERELLIN và ỨNG DỤNGgiáo trình tài chính doanh nghiệp full chươngQĐ BTC HỘI GIẢNG GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018BC KẾT QUẢ ATGTbáo cáo thực tập công ty cổ phần giải pháp công nghiệp ( industry solution coTuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt NamKT 1 tiet anh 8 2017-2018phân tích quá trình thay đổi và phát triển của th true vegBÀI TẬP SACCAROZƠ, TINH BỘT, XENLULOZƠkiểm tra hóa chương 2 lớp 11quản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanhChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànNiên luận Stop And Waitcông nghệ xử lý nước hộ gia đìnhChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànTuần 4. Bím tóc đuôi samTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimlớp 3- bài 1 những chữ cái đáng yêu - Đan Mạch