Phân tích và đặc tả yêu cầu

Khảo sát phân tích đặc tả yêu cầu

Khảo sát phân tích và đặc tả yêu cầu
... Chương 3: Khảo sát - phân tích đặc tả yêu cầu Do đặc tả yêu cầu thêm thông tin vào định nghĩa yêu cầu nên đặc tả thường biểu diễn với mô hình hệ thống phát triển trình phân tích yêu cầu Nó cần ... tả yêu cầu Ta có quy trình để có chức hệ thống: Nghiên cứu khả thi Phân tích yêu cầu Xác định yêu cầu Báo cáo khả thi Các mô hình hệ thống Định nghĩa yêu cầu Tài liệu yêu cầu Đặc tả yêu cầu Đặc ... hồ sơ mô tả chi 42 Chương 3: Khảo sát - phân tích đặc tả yêu cầu tiết yêu cầu toán nhằm nêu bật hành vi, chức cần thực hệ thống dự kiến Như vậy, phân tích yêu cầu trình suy luận yêu cầu hệ thống...
 • 22
 • 1,205
 • 8

Chương 3: Khảo sát, phân tích đặc tả yêu cầu

Chương 3: Khảo sát, phân tích và đặc tả yêu cầu
... dụng 44 Chương 3: Khảo sát - phân tích đặc tả yêu cầu Do đặc tả yêu cầu thêm thông tin vào định nghĩa yêu cầu nên đặc tả thường biểu diễn với mô hình hệ thống phát triển trình phân tích yêu cầu Nó ... Nghiên cứu khả thi Phân tích yêu cầu Xác định yêu cầu Báo cáo khả thi Các mô hình hệ thống Định nghĩa yêu cầu Tài liệu yêu cầu Đặc tả yêu cầu Đặc tả yêu cầu Trong trình phân tích cần lưu ý đến ... hồ sơ mô tả chi 42 Chương 3: Khảo sát - phân tích đặc tả yêu cầu tiết yêu cầu toán nhằm nêu bật hành vi, chức cần thực hệ thống dự kiến Như vậy, phân tích yêu cầu trình suy luận yêu cầu hệ thống...
 • 22
 • 427
 • 1

bài giảng công nghệ phần mềm chương 3 phân tích đăc tả yêu cầu - nguyễn thanh bình

bài giảng công nghệ phần mềm chương 3 phân tích và đăc tả yêu cầu - nguyễn thanh bình
... Determined List Chi ti t 24 12 Các bư c phân tích ñ c t yêu c u Phân tích toán Thu th p yêu c u Phân tích yêu c u ð c t yêu c u H p th c hóa yêu c u 25 Phân tích toán Mô t nghi p v mô t lu ng nghi ... Phân tích ñ c t yêu c u Phân tích ñ c t yêu c u ti n trình xác ñ nh: d ch v /ch c mà khách hàng yêu c u t h th ng ràng bu c mà h th ng ñư c phát tri n v n hành Yêu c u M t yêu c u có ... u r nghi p v chuyên môn ph c t p 35 Phân tích yêu c u Phân lo i yêu c u ch c phi ch c Yêu c u ch c xu t phát t yêu c u c a khách hàng nghi p v h th ng hi n t i Yêu c u phi ch c thư ng không l...
 • 20
 • 297
 • 0

Phân tích hoặc đặc tả yêu cầu docx

Phân tích hoặc đặc tả yêu cầu docx
... Phân tích mở rộng yêu cầu nghiệp vụ 1.1.3 .Phân tích yêu cầu bảo mật 1.1.4 .Phân tích yêu cầu tốc độ 10 1.1.5 Phân tích yêu cầu vận hành .12 1.1.6 Phân ... Phân tích khả mở rộng yêu cầu 14 1.1.7 Phân tích yêu cầu sẵn có 14 1.1.8 Phân tích yêu tố người .16 1.1.9 Phân tích yêu cầu tích hợp 16 1.1.10 Phân tích ... Lục Phân tích đặc tả yêu cầu .1 Mục Lục Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU Tổng quan 1.1 Quá trình phân tích 1.1.1 Phân tích...
 • 59
 • 228
 • 0

bài giảng công nghệ phần mềm chương 2 phân tích đặc tả phần mềm - ths. nguyễn khắc quốc

bài giảng công nghệ phần mềm chương 2 phân tích và đặc tả phần mềm - ths. nguyễn khắc quốc
... 2. 1 Đại cương phân tích đặc tả Phân tích định rõ yêu cầu bước kỹ thuật tiến trình công nghệ phần mềm -Tìm hiểu xem phải phát triển gì, phát triển - Đích cuối khâu phân tích tạo đặc tả yêu ... không xác 2. 4 .2 Đặc tả yêu cầu (tt) Do đó, việc đặc tả xác yêu cầu mối quan tâm đặt lên hàng đầu Có hai phương pháp đặc tả là: Đặc tả phi hình thức: cách đặc tả ngôn ngữ tự nhiên Đặc tả hình thức: ... đánh giá khách hàng nhiều không cao 2. 6 Định dạng đặc tả yêu cầu -Kết bước phân tích tạo đặc tả yêu cầu phần mềm (Software Requirement Specification - SRS) - ặc tả yêu cầu phải rõ phạm vi sản phẩm,...
 • 57
 • 250
 • 0

Phân tích quản lý yêu cầu phần mềm

Phân tích và quản lý yêu cầu phần mềm
... việc tạo biểu đồ yêu cầu Câu 5: Trình bày mối quan hệ yêu cầu kim tự tháp yêu cầu Tại phải quản dấu vế kiểu yêu cầu Tại dự án phần mềm lớn phức tạp phải quản yêu cầu phần mềm theo mô hình ... Câu 4: Trình bày ngắn gọn tiến trình phân tích quản yêu cầu phần mềm Thiết lập kế hoạch quản yêu cầu Một nhiệm vụ dự án phát triển kế hoạch quản yêu cầu (Requirements Management Plan - ... phải quản yêu cầu phần - mềm theo mô hình kim tự tháp vì: Dự án lớn có yêu cầu thay đổi cần quản lý, mô hình kim tự tháp tỏ mô hình dễ dùng để quản Mọi yêu cầu hệ thông ánh xạ từ yêu cầu...
 • 14
 • 562
 • 17

Tổng quan về phân tích quản lý yêu cầu phần mềm

Tổng quan về phân tích và quản lý yêu cầu phần mềm
... yêu cầu chức b Yêu cầu nghiệp vụ          Quản người dùng Quản đăng ký thuê phòng Quản nhận trả phòng Quản hóa đơn Quản khách hàng Quản dịch vụ Quản phòng Quản ... Các kiểu yêu cầu & mối quan hệ Dấu vết yêu cầu Các đặc trưng yêu cầu tốt Tổng quan tiến trình phân tích quản yêu cầu Thảo luận Định nghĩa yêu cầu & Stakeholder a ◦ ◦ Định nghĩa yêu cầu điều ... Chương Tổng quan phân tích quản yêu cầu phần mềm Mục tiêu   Làm quen với khái niệm Tổng quan tiến trình quản yêu cầu theo cách tiếp cận hướng đối tượng Nội dung Định nghĩa yêu cầu Stakeholder...
 • 52
 • 274
 • 7

CHƯƠNG 6 đặc tả yêu cầu ND PHÂN TÍCH NGHIỆM vụ

CHƯƠNG 6 đặc tả yêu cầu ND và PHÂN TÍCH NGHIỆM vụ
... MSc Luong manh Ba 6. 1 Đặc tả yêu cầu ND 6. 1.1 Đặc tả chức năng: hệ thống làm 6. 1.2 Đặc tả liệu: cấu trúc hệ thống, liệu cho xử lý thành công = > cấu trúc hội thoại 6. 1.3 Đặc tả tính dùng được: ... by MSc Luong manh Ba Kỹ thuật Phân tích nhiệm vụ Phân rã : Chia nhiệm vụ thành nhiệm vụ • Kỹ thuật dựa vào tri thức: ND hiểu nhiệm vụ tổ chức sao? • Phân tích dựa vào mô hình quan hệ thực thể: ... dạng để tóm yêu cầu ND tham chiếu đến HT tồn tại, HT có kế hoạch Tuy vậy, góp phần vào hoàn thiện phát biểu yêu cầu • Các phát biểu gốc ND đưa thường liên quan đến thành phần yêu cầu có liên...
 • 41
 • 263
 • 0

Khảo sát phân tích đặc tả yêu cầu

Khảo sát phân tích đặc tả yêu cầu
... Nghiên cứu khả thi Phân tích yêu cầu Xác định yêu cầu Báo cáo khả thi Các mô hình hệ thống Định nghĩa yêu cầu Tài liệu yêu cầu Đặc tả yêu cầu Đặc tả yêu cầu Trong trình phân tích cần lưu ý đến ... Chương 3: Khảo sát - phân tích đặc tả yêu cầu Do đặc tả yêu cầu thêm thông tin vào định nghĩa yêu cầu nên đặc tả thường biểu diễn với mô hình hệ thống phát triển trình phân tích yêu cầu Nó cần ... thống Đặc tả hình thức Đặc tả hình thức đặc tả mà từ ngữ, cú pháp, ngữ nghĩa định nghĩa hình thức dựa vào toán học Đặc tả hình thức coi phần hoạt động đặc tả phần mềm Các đặc tả yêu cầu phân tích...
 • 22
 • 946
 • 8

Bài 4 Phân tích, đặc tả yêu cầu

Bài 4 Phân tích, đặc tả yêu cầu
... loại yêu cầu phi chức Nguy nV nV Yêu cầu phi chức Yêu cầu sản phẩm Yêu cầu hiệu Yêu cầu tin cậy Yêu cầu khả dụng Yêu cầu hiệu Yêu cầu tổ chức Yêu cầu khả chuyển Yêu cầu hoạt động bên Yêu cầu không ... thi Phân tích, xác định yêu cầu Mô hình hệ thống Đặc tả yêu cầu Các yêu cầu đ ợc đặc tả Thẩm định yêu cầu T i liệu yêu cầu B mụn Cụng ngh ph n m m HCN 13 Sơ đồ tiến trình kỹ nghệ yêu cầu Nguy ... HCN Yêu cẩu triển khai Yêu cầu đạo lý Yêu cầu chuẩn Yêu cầu pháp lý Yêu cầu cá nhân Yêu cầu chuyển giao B mụn Cụng ngh ph n m m Yêu cầu từ bên Yêu cầu an toàn 12 Tiến trình kỹ nghệ yêu cầu Nguy...
 • 78
 • 369
 • 0

Đặc tả yêu cầu Phần mềm Quản Lý Khách Sạn

Đặc tả yêu cầu Phần mềm Quản Lý Khách Sạn
... sau: Hình 2: Chọn chế độ chạy phần mềm Để hiểu phần cấu trúc phần mềm ta nhin vào thư mục phần mềm: Hình 3: Cấu trúc project WP7 Ta tìm hiểu cấu trúc nhiệm vụ thành phần project sau: File App.xaml, ... nhớ Ram dùng để giúp phần mềm lưu giữ trạng thái truy xuất nhanh Trên WP7 có 256MB nhớ RAM 8GB ổ liệu Với nhớ máy nên WP7 tối ưu lại tất phần mềm cho phần mềm chạy mượt mà phần cứng bị giới hạn ... chương sau qua bạn hình dung khả quản resource tốt Silverlight For WP7 Phần thiết kế trang thông qua control Grid, StackPanel control tìm hiểu kỹ chương sau Phần cuối chương này, phải nắm rõ...
 • 13
 • 4,487
 • 34

Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm

Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm
... nguyên tắc công việcvàomộtmục riêng Đặc tả yêu cầu phần mềm theo mẫu Có thể đặctả yêu cầuphầnmềm (SRS) coi như: đặctả chứcnăng hệ thống, thoả thuậnvề chứcnăng, đặctả hệ thống SRS sở cho mọihoạt động ... màkhông phảilàcácyêucầuphầnmềm • Quá trình xây dựng yêu cầusẽ kéo dài • NSD, khách hàng tốnrất nhiềuthờigianvớigiaodiệnmà quên nhiệmvụ củahọ giúp xâydựng yêu cầuphầnmềm • Các giao diệnxâydựng giai đoạn ... đượcxâydựng trước phân tích xây dựng phầnmềm 4.1 Gán nhãn yêu cầu phần mềm Để có đượcmột đặctả tốt, theo dõi mối liên quan giữacácyêucầu, trình phát sinh rachúng, v.v cầncómột quy định gánnhãn yêu...
 • 27
 • 5,189
 • 34

Tài liệu Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm ppt

Tài liệu Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm ppt
... Techical Technical Mô tả chức Mô tả yêu cầu NAVIS GROUP PROCESS 2008 Mô hình yêu cầu phần mềm Mô hình yêu cầu c u s to m M ô h ìn h y ê u c Yêu cầu chức + Website + Quản trị Yêu cầu phi chức + Giao ... 17 NAVIS GROUP PROCESS 2008 NAVIS GROUP PROCESS 2008 Giới thiệu • Mục đích tài liệu Tài liệu nhằm đặc tả yêu cầu cần thực hệ thống Website, sở thỏa thuận hợp đồng nhóm thiết kế khách hàng ... Môi trường hoạt động Các Thuật Ngữ Mô hình yêu cầu phần mềm 1.Mô hình yêu cầu 2 .Yêu cầu chức 3.Website 3.0 REQ-0001 : Xếp hạng...
 • 18
 • 2,009
 • 26

Đề tài: Đặc Tả Yêu Cầu Phần Mềm cho Dự Án Quản Lý Thư Viện potx

Đề tài: Đặc Tả Yêu Cầu Phần Mềm cho Dự Án Quản Lý Thư Viện potx
... Phần mềm Quản Thư Viện Công nghệ phần mềm Ngày tạo đặt tả 25-02-2013 Gv.Ths.Phan Phương Lan Page Phần mềm Quản Thư Viện Công nghệ phần mềm Theo dõi phiên tài liệu Tên Phần mềm Quản Thư ... chức phần mềm quản thư viện gồm: - Quản nhập sách - Quản lý độc giả - Quản mượn sách, trả sách - Thống kê - Tìm kiếm Gv.Ths.Phan Phương Lan Page Phần mềm Quản Thư Viện Công nghệ phần ... Việc quản sách vốn khó khăn, mặt khác nhu cầu đọc ngày tăng nên việc quản sách thư viện khó khăn Gv.Ths.Phan Phương Lan Page 20 Phần mềm Quản Thư Viện Công nghệ phần mềm Nắm yêu cầu đó,...
 • 32
 • 7,169
 • 37

Xem thêm

Từ khóa: phân tích và đặc tả yêu cầuphân tích và đặc tả yêu cầu tất cả thành viên cùng thảo luậnphân tích và đặc tả yêu cầu httt quản lý khophân tích và đặc tả yêu cầu httt quản lý nhân sự ở công ty tnhh minh anhphân tích ht và đặc tả yêu cầuxác định yêu cầu và đặc tả yêu cầu phần mềmphần 1 khảo sát và đặc tả yêu cầu bài toánđại cương về phân tích và đặc tảxác định và đặc tả yêu cầukhảo sát và đặc tả yêu cầu bài toánphân tích và định rõ yêu cầuphân tích và xây dựng yêu cầuđặc tả yêu cầu và phân tích nhiệm vụnêu khái niệm và thành phần của đặc tả yêu cầu phần mềmnêu tên các biểu mẫu của đặc tả yêu cầu phần mềm theo ieee và cmuCÁC ỨNG DỤNG vật lý TRONG các LĨNH vực NÔNG lâm NGƯ NGHIÊPĐánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2011 phục vụ cho công tác quy hoạch sử dụng đất của huyện yên thành tỉnh nghệ anĐánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững tại huyện hải lăng tỉnh quảng trịĐánh giá khả năng hấp thụ CO2 của rừng trồng tại công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp ba tơ – tỉnh quảng ngãiĐánh giá khả năng sản xuất của đà điểu sinh sản trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp tại trung tâm giống đà điểu khatoco quảng namHiện trạng và một số giải pháp phát triển chăn nuôi bò trong nông hộ ở xã trường xuân – huyện quảng ninh – tỉnh quảng bìnhTìm hiểu tình hình nuôi và dịch bệnh trên cá trắm cỏ (ctenopharyngodon idellus) nuôi lồng tại xã quảng thái, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huếGÁI án PHONG CÁCH NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬNGIÁO án tương tưTìm hiểu thư viện css metro UI và ứng dụngBài 53. ProteinThu thập, đánh giá và tuyển chọn các loại cây cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại nặng ở miền núi đông bắcBài 14. Bạch cầu- Miễn dịchNghiên cứu thuật toán kết hợp logic mờ và mạng nơ ron trong nhận rạng quĩ đạo tối ưuBài 12. Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xươngNâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ cấp xã tỉnh quảng ninhNghiên cứu nội dung bài học sinh 7Phương pháp runge kutta và thuật toán tính số mũ luyapunov của hệ động lựcĐa thức vi phân các hàm phân hình và vấn đề chia sẻ giá trịTruyền thuyết và lễ hội dân gian ở kiến thụy, hải phòng