NGHIÊN CỨU OPENSIPS

NGHIÊN CỨU OPENSIPS

NGHIÊN CỨU OPENSIPS
... tài: NGHIÊN CỨU OPENSIPS Mã số đề tài: 11406160077 Nô ̣i dung: - Chương I: Tim hiể u ki ̃ thuâ ̣t VoIP ̀ Chương II: Tim hiể u dự án OPENSIPS ̀ Chương III:Phân tich xử lí cuô ̣c go ̣i OPENSIPS ... CHƯƠNG II: TÌ M HIỂU DỰ Á N OPENSIPS ́ CHƯƠNG II: TÌM HIỂU DỰ AN OPENSIPS 2.1 Giới thiêu OpenSIPS ̣ OpenSIPS phiên bản mã nguồ n mở hoàn chỉnh SIP server OpenSIPS SIP proxy/ router vì ... máy chủ OpenSIPS OpenSIPS hỗ trợ IPv4 IPv6 phục vụ multiple domain 2.3 Ứng dụng OpenSIPS 2.3.1 Ứng dụng dich vu ̣ VoIP ̣ OpenSIPS Carrier Class SIP Proxy sử dụng chủ yếu nhà cung cấp VoIP OpenSIPS...
 • 81
 • 299
 • 4

Đề tài: NGHIÊN CỨU OPENSIPS potx

Đề tài: NGHIÊN CỨU OPENSIPS potx
... QUY Đề tài: NGHIÊN CỨU OPENSIPS Mã số đề tài: 11406160077 Nội dung: - Chương I: Tìm hiểu kĩ thuật VoIP Chương II: Tìm hiểu dự án OPENSIPS Chương III:Phân tích xử lí cuộc gọi OPENSIPS ... NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC (Dành cho người hướng dẫn – Biểu 2) Tên đề tài tốt nghiệp : Nghiên cứu Opensips đề tài : 11406160077 Họ tên sinh viên thực : Lê Nguyễn Anh Trung MSSV : 406160077 ... nhiều trường tiêu đề, dòng trống (CRLF) dùng để kết thúc trường tiêu đề nội dung tin tùy chọn Bản tin chung = Dòng bắt đầu Tiêu đề tin CRLF [ nội dung tin] Tiêu đề tin Tiêu đề tin dùng để người...
 • 91
 • 304
 • 1

NGHIÊN CỨU OPENSIPS

NGHIÊN CỨU OPENSIPS
... tài: NGHIÊN CỨU OPENSIPS Mã số đề tài: 11406160077 Nội dung: - Chương I: Tìm hiểu kĩ thuật VoIP - Chương II: Tìm hiểu dự án OPENSIPS - Chương III:Phân tích xử lí cuộc gọi OPENSIPS ... 18 CHƯƠNG II: TÌM HIỂU DỰ ÁN OPENSIPS CHƯƠNG II: TÌM HIỂU DỰ ÁN OPENSIPS Giới thiệu OpenSIPS OpenSIPS phiên bản mã nguồn mở hoàn chỉnh SIP server OpenSIPS SIP proxy/ router vì nó ... thêm máy chủ OpenSIPS OpenSIPS hỗ trợ IPv4 IPv6 phục vụ multiple domain Ứng dụng OpenSIPS Ứng dụng dịch vụ VoIP OpenSIPS Carrier Class SIP Proxy sử dụng chủ yếu nhà cung cấp VoIP OpenSIPS SIP...
 • 94
 • 125
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng Ansys trong tinh toán sản phẩm nón bảo hiểm

Nghiên cứu ứng dụng Ansys trong tinh toán sản phẩm nón bảo hiểm
... loại nón nửa đầu + Ứng dụng kết toán kiểm tra chất lượng nón bảo hiểm mà không cần phải tiến hành cho va đập, gây hư hỏng cho nón + Các công ty sản xuất nón bảo hiểm dùng kết nghiên cứu việc nghiên ... NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ ANSYS ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN MỘT SỐ KẾT CẤU CƠ KHÍ TÍNH TOÁN CHO SẢN PHẨM NÓN BẢO HIỂM TỔNG QUAN VỀ ANSYS Là phần mềm mạnh mô phỏng, thiết ... chung nón bảo hiểm Giới thiệu tiêu chuẩn TCVN 57562001 Quy trình tính toán kết phân tích 3.1 Giới thiệu chung nón bảo hiểm Hai loại nón thông dụng thị trường Việt Nam hãng Protec : Nón nửa đầu Nón...
 • 64
 • 596
 • 3

Lịch sử nghiên cứu giải phẫu hình thái thực vật

Lịch sử nghiên cứu giải phẫu hình thái thực vật
... nghiên cứu giải phẫu hình thái thực vật đẩy mạnh kết nghiên cứu tập hợp số sách giải phẫu thực vật, Giải phẫu thực vật mầm thực vật hai mầm” (Metcalfe Chalk,1960,1961) Giải phẫu thực vật ’ (Katherine ... dụng chức sinh lý nghiên cứu giải phẫu thực vật Năm 1884, Haberclan phát triển hướng nghiên cứu tác phẩm Giải phẫu sinh lý thực vật Năm 1887, De Barry cho xuất tác phẩm Giải phẫu so sánh quan ... vật ’ Theo ông, thích nghi thực vật với tác động môi trường dẫn đến biến thái Giữa kỷ XIX, công trình nghiên cứu thực vật có hạt lấp hố ngăn cách thực vật hạt trần thực vật hạt kín, xác định qui...
 • 6
 • 1,208
 • 9

Nghien cuu va ung dung chuong trinh lap lich trong mang IP.doc

Nghien cuu va ung dung chuong trinh lap lich trong mang IP.doc
... v QoS dung hờt Trong mụi trng mang, cac ng dung multimedia se dung hờt bng thụng c cung cõp thờm Nờu m rụng bng thụng, ban cung cõn phai co cac dich vu quan ly no õy la luc cac giao thc mang QoS ... tri mang s dung CAR xac lõp nhng qui inh va gii han vờ bng thụng va x ly lu thụng vt qua ụ rụng cua ng truyờn a xac lõp Gii han cua CAR c ap dung da trờn ia chi IP, cụng hoc cac luụng ng dung ... triờn bung nụ cua nhng nghi thc Web, cua viờc s dung cac mang chuyờn ụi Nguyn Th Thu Huyn - Lp D2001VT ỏn tt nghip Chng Tng quan v QoS la nhng mang gop phõn tao mang Ethernet, va cua viờc s dung...
 • 105
 • 1,028
 • 7

Phương thức sản xuất Châu á và việc nghiên cứu ở VN.doc

Phương thức sản xuất Châu á và việc nghiên cứu ở VN.doc
... có phương án giải thỏa đáng 21 Phương thức sản xuất châu việc nghiên cứu Việt Nam Kết luận Khi nghiên cứu tìm hiểu phương thức sản xuất châu Á, làm sáng tỏ tranh cãi phương thức sản xuất châu Á ... phát triển  Phương thức sản xuất phong kiến:  Phương thức sản xuất tư bản:  Phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa:  Phương thức sản xuất cộng sản: 1.4 Khái niệm phương thức sản xuất châu Á ... phát triển, bổ sung Phương thức sản xuất châu Á theo quan điểm nhà Mácxít 2.1 Quan niệm Mác phương thức sản xuất châu Á Để đưa khái niệm phương thức sản xuất châu Á, Mác phải trải qua trình nghiên...
 • 24
 • 2,272
 • 33

Lược sử nghiên cứu Vi sinh vật học

Lược sử nghiên cứu Vi sinh vật học
... dùng hộp lồng (đĩa Petri) để nuôi cấy vi sinh vật 1887-1890- Winogradsky nghiên cứu vi khuẩn lưu huỳnh vi khuẩn nitrat hoá 1889- Beijerink phân lập vi khuẩn nốt sần từ rễ đậu 1890- Von Behring ... 1973- Ames triển khai phương pháp vi sinh vật học để khám phá yếu tố gây đột biến (mutagens) Cohen, Boyer, Chang Helling sử dụng vectơ plasmid để tách dòng gen vi khuẩn 1975- Kohler Milstein phát ... vi khuẩn Escherichia coli 2000- Phát vi khuẩn tả Vibrio cholerae có nhiễm sắc thể riêng biệt Janssen Leeuwenhoek (1632-1723) Pasteur (18221895) Kính hiển vi Leeuwenhoek Bút tích miêu tả vi sinh...
 • 9
 • 529
 • 1

Các phương pháp nghiên cứu quần xã thực vật

Các phương pháp nghiên cứu quần xã thực vật
... hiểu biết sinh thái sinh vật học thành phần thực vật quần Học phần phương pháp nghiên cứu sinh thái môn nhằm trang bị phương pháp nghiên cứu thực vật, quần thực vật cho sinh viên học viên ... dụng Đây phương pháp nghiên cứu trời, phương pháp nghiên cứu phòng thí nghiệm không trình bày học phần Tác giả Chương CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT Trong nghiên cứu sinh ... thực vật Đây phương pháp thường dùng, phương pháp nghiên cứu đóng vai trò quan trọng kết nghiên cứu môn sinh thái quần thực vật Tuy nhiên, môn trình phát triển bổ sung hoàn thiện phương pháp, ...
 • 117
 • 966
 • 9

Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử DNA để chọn lọc gen tms2 tạo ra các dòng TGMS mới

Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử DNA để chọn lọc gen tms2 tạo ra các dòng TGMS mới
... xác cao mà còn xác định được trên một lượng lớn  vật liệu nghiên cứu Để đáp ứng được mục tiêu chọn giống chúng tôi  tiến hành đề tài:  Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử DNA chọn lọc gen tms2 để tạo ra các dòng TGMS mới 1.2.Mục đích và yêu cầu: ...        + Chỉ thị phân tửứng dụng 2.3. Tình hình nghiên cứuứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo lúa lai hai dòng ­ Tình hình nghiên cứuứng dụng trên thế giới  ­ Tình hình nghiên cứuứng dụng ở Việt Nam ... năng phối hợp cao ,tạo ra nhiều tổ hợp lai mới cho ưu thế  lai cao như TH3­3,Việt Lai 20,TH3­4,…   Bằng  việc sử dụng ADN marker (chỉ thị phân tử)  thời gian chọn tạo ra các dòng mới được rút  ngắn .Các chỉ thị liên kết chặt  với các tính trạng ...
 • 20
 • 966
 • 5

Lược sử nghiên cứu Vi sinh vật học

Lược sử nghiên cứu Vi sinh vật học
... Penicillium sản sinh penicillin Bài Những đặc điểm chung Vi Sinh Vật 1 -Vi sinh vật thuộc giới sinh vật nào? Vi sinh vật nhóm phân loại sinh giới mà bao gồm tất sinh vật có kích thước hiển vi, không ... khoa học Nhật dựa kỹ thuật sinh học phân tử bước đầu phát nhiều loài vi sinh vật giới công nhận 2-Các đặc điểm chung vi sinh vật : Vi sinh vật có đặc điểm chung sau : 1)-Kích thước nhỏ bé : Vi sinh ... vi sinh vật mặt hai giới Động vật Thực vật Người ta ước tính số 1,5 triệu loài sinh vật có khoảng 200 000 loài vi sinh vật (100 000 loài động vật nguyên sinh tảo, 90 000 loài nấm, 2500 loài vi...
 • 20
 • 588
 • 1

Giáo trình nghiên cứu các kiểu dữ liệu có cấu trúc.pdf

Giáo trình nghiên cứu các kiểu dữ liệu có cấu trúc.pdf
... cờ n x n ô Một m phé p theo luậ t cờ vua, đầ u tiê n đặ t ô toạ độ x0, y0 Câ u hỏi , nế u h y tì m cá ch cho m qua tấ t cá c ô bà n cờ, ô qua lầ n * Luậ t m trê n bà n cờ: Tạ i ô ... 1,2 ghi cột Như vậ y nế u đầ u tư tốc độ 10 lầ n thu lợi 30% kí ch thước bà i toá n nế u dùng chương trì nh độ phức tạ p O(2n) IV cách tí nh thời gian chạy chương trì nh : Qui tắc tổng: ... gian chạ y d y cố đị nh cá c bước thời gian chạ y lớn nhấ t bước nà o d y Cũng trường hợp hay nhiề u bước thời gian chạ y không tương xứng (không lớn mà không nhỏ hơn) Khi qui tắ c tí...
 • 202
 • 1,552
 • 4

Nghiên cứu các phương pháp nhận dạng từ dưới cursor mouse trên desktop windows.doc

Nghiên cứu các phương pháp nhận dạng từ dưới cursor mouse trên desktop windows.doc
... Báo Cáo Luận Văn Tốt Nghiệp Trang Đề tài : Nghiên cứu phương pháp nhận dạng từ cursor mouse Desktop Windows Viết chương trình nhận dạng từ SVTH : Lương Cao Hoài Tâm Lớp TH40 Báo Cáo Luận ... chương trình nhận dạng từ ” Trong giai đoạn đầu Luận Án Tốt Nghiệp nghiên cứu số vấn đề quan trọng có ý nghóa việc thực yêu cầu đặt đề tài Đề tài tập trung nhận dạng từ dạng text desktop môi trường ... 32 bit Nghiên cứu cách xử lý thông điệp Windows tìm hiểu cách kết xuất văn bản, chế độ ánh xạ, vấn đề tọa độ cách xử lý văn Trên sở bước đầu xây dựng xong ứng dụng có khả nhận dạng từ Windows...
 • 98
 • 566
 • 1

Nghien cuu IPv4 & IPv6-NHOM.doc

Nghien cuu IPv4 & IPv6-NHOM.doc
... chuyển đổi IPv4 sang IPv6, địa IPv4 tạm thời đợc gán cho nút mạng IPv6 - Các gói tin đến thiết bi SIIT đợc chuyển đổi header địa từ IPv4 sang địa IPv4- dịch (IPv4- translated) IPv4- ánh xạ (IPv4- mapped) ... router 6to4 tách địa IPv4 (địa Ipv4 vừa tách đợc địa IPv4 6to4 router đích), bọc gói tin IPv6 gói tin IPv4 với địa đích địa IPv4 vừa tách đợc Sau đó, gói tin đợc chuyển tiếp hạ tầng IPv4 Khi router ... tơng thích IPv4 để mã hóa thông tin địa IPv4 địa IPv6 96 bit 32 bit 0:0:0:0:0:0: IPv4 ADDR Hình 51: Địa IPv6 tơng thích địa IPv4 - Tại điểm đầu đờng hầm, nút mạng đóng gói tách phần địa IPv4 làm...
 • 60
 • 580
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứuphương pháp nghiên cứunghiên cứu marketinghoạt động nghiên cứucông tác nghiên cứunghiên cứu khách hàngviện nghiên cứunghiên cứu định tínhcông trình nghiên cứunghiên cứu phát triểnkết quả nghiên cứunghiên cứu hành vinghiên cứu khả thiđề tài nghiên cứuvấn đề nghiên cứuĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học