cadcenter vn hướng dẩn vẽ 2d sketch trên NX

Hướng dẫn vẽ đồ thị trên excel 2007

Hướng dẫn vẽ đồ thị trên excel 2007
... http://dongcok51bkhn.tk 14 Hư ng d n v ñ th Excel 2007 Tài li u ñư c sưu t m c a tác gi Tr n Thanh Phong Lưu truy n di n ñàn http://dongcok51bkhn.tk 15 Hư ng d n v ñ th Excel 2007 Hình 1.17: H p tho i Format ... http://dongcok51bkhn.tk 16 Hư ng d n v ñ th Excel 2007 -Auto Đ Excel t xác ñ nh -Fixed Qui ñ nh giá tr nh nh t cho tr c -Major unit Xác ñ nh giá tr kho ng chia tr c -Auto Đ Excel t xác ñ nh -Fixed Qui ñ nh ... ñ th Excel 2007 Bư c 5: Chúng ta có th ñ i sang ki u ñ th khác b ng cách vào: Chart Tools | Design | Type | Change Chart Type H p tho i Insert Chart s li t kê toàn b ki u ñ th hi n có c a Excel...
 • 24
 • 898
 • 5

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 10 doc

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 10 doc
... công tác thiết kế kỹ thuật Trong sách đ cố ý gạn lọc giới thiệu lệnh nhất, thờng dùng AutoCAD Những lệnh đ giới thiệu cha đủ để đáp ứng nhu cầu, tạo nên vẽ hoành tráng hay vẽ kỹ thuật chuyên sâu, ... lệ nh Phục hồi m vù vẽ mà n hì nh hiệ n ng Tạo ảnh cho vẽ theo chế đ ộ thực ảo Tạo hì nh khối bằ ng cách xoay đ ối tợ phẳ ng ng quanh trục 192 Số v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 Tên lệ nh ... 100 ROTATE ro Xoay đ ối tợ ng 101 RPREF rpr Đặ t tham số cho lệ nh Render (đ ánh bóng) 102 SCALE sc Lệ nh thay đ ổ i kí ch thớc đ ối tợ vẽ ng 103 SCRIPT scr Chạy liên tiế p lệ nh theo kị ch 104 ...
 • 15
 • 287
 • 0

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 9 docx

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 9 docx
... tin tất đối tợng vẽ Command line: dblist 7.3 Lệ nh DIST Đo khoảng cách đo góc 166 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 Lệnh dist hiển thị khoảng cách, (góc) xác định hai điểm vẽ Trên công cụ, chọn ... 160 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 Hì nh 6.11 - Sử dụ ng lệ nh Minsert 6.14 Lệ nh DIVIDE Lệnh chia đối tợng vẽ thành nhiều phần Lệnh Divide chia đối tợng thành nhiều phần có độ dài ... thị hình phần hình vẽ đợc xác định cửa sổ chữ nhật 7.7 Lệ nh PAN Xê dịch vẽ hình Lệnh Pan cho phép xê dịch hình vẽ hình để xem đợc tất phần khác hình vẽ mà không thay đổi kích thớc hành Trên công...
 • 20
 • 532
 • 0

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 8 potx

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 8 potx
... nh vẽcó thể sử dụng phí m tắ t Ctrl - E đ ể chuyể n lệ nh vẽtừ mặ t nà y sang mặ t khác cách nhanh chóng tiệ n lợ i 142 6.7 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 Lệ nh DSETTINGS Tạo lới cho vẽ ... (hình 6 .8) ta nhập lệnh cách sau : Trên công cụ, chọn Từ Draw menu, chọn Block -> Make Command line: Block Hì nh 6 .8 - Đị nh nghĩ a tham số đ ể tạo khối 154 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 ... biệt phần chèn Khi chèn khối nhng muốn trì riêng biệt nguyên thể phải đặt dấu (*) trớc tên khối Chèn file vào vẽ Một vẽ coi nh khối chèn vào vẽ khác, sử dụng lệnh insert AutoCAD tìm file vẽ cần...
 • 20
 • 312
 • 0

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 7 ppt

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 7 ppt
... không gian giấy vẽ ; o Use overall scale of : gán tỉ lệ cho biến kiểu kích thớc Với cách chọn ta tăng tỉ lệ thành phần đờng ghi kích thớc thay đổi theo; 126 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 o ... cho đơn vị góc o Units format : Định dạng đơn vị cho góc; o Precision : hiển thị số chữ số thập phân có nghĩa cho đơn vị góc o Zero suppression : bỏ qua số 128 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 ... hình 5.8 Từ ta hiệu 122 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 chỉnh hầu hết tham số mô tả đờng ghi kích thớc (kiểu mũi tên, màu sắc, độ dày nét vẽ, kiểu chữ, font chữ, cách thể đờng nét, hớng...
 • 20
 • 241
 • 0

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 6 doc

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 6 doc
... 100 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 4. 16 Lệ nh TRACE Lệnh vẽ đoạn thẳng có độ dày Command line: Trace Specify trace width :Nhập khoảng cách, vào giá trị, Specify ... tự (String) 110 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 Một tập hợp biến kích thớc với giá trị định tạo nên kiểu kích thớc AutoCAD cho phép ngời dùng tạo lu trữ kiểu kích thớc vẽ Khi gọi kiểu kích ... thớc trớc 1 16 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 5.10 Lệ nh LEADER Ghi kích thớc theo đờng dẫn Từ Dimension menu, chọn Leader Command line: Leader Lệnh cho phép ghi theo đờng dẫn Nếu trị số...
 • 20
 • 942
 • 0

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 5 potx

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 5 potx
... góc nghiêng cho đờng gạch Spacing -Xác định khoảng cách đờng gạch 82 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 Double - Lựa chọn cho phép AutoCAD vẽ loạt đờng thứ hai vuông góc với loạt đờng góc (gạch ... văn AutoCAD c Các ký tự vẽ AutoCAD câu, từ, ký tự, dòng ghi chí đoạn văn bảng biểu Đây lời văn đợc dùng để miêu tả đối tợng bên vẽ giải thích công nghệ, tính chất đối tợng vẽ v.v Văn vẽ AutoCAD ... TEXTFILL = (ON) 98 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 Cá lệ nh vẽvà tạ hì nh c o 4.13 Lệ nh XLINE (Construction line) Lệnh vẽ đờng thẳng chùm đờng thẳng giao Lệnh thờng đợc sử dụng để vẽ đờng gióng,...
 • 20
 • 814
 • 0

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 4 ppsx

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 4 ppsx
... hàng â m ngc lại T ng tự nh ợ ợ nế u khoảng cách giữ a cột d ng cột thêm vào nằm phí a bên phải đối tng sở ngc lại ợ ợ 64 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 Với lựa chọn Rectangular khai báo ... 3 .4 - Hộp thoại Array vớ lựa chọn Polar array i Hộp thoại hình 3 .4 có nhiều thành phần tơng tự hộp thoại hình 3.2, cách sử dụng phím ; hoàn toàn tơng tự Ngoài hộp thoại hình 3 .4 có thêm thành phần ... chọn phím Khi AutoCAD cho hộp thoại với nhiều kiểu lựa chọn nét khác 70 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 (đợc liên kết với File) chí ngời sử dụng tự định nghĩa thêm kiểu nét vẽ Hì nh 3.7 -...
 • 20
 • 417
 • 0

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 3 docx

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 3 docx
... Isometric lệnh vẽ ellipse cho phép ta vẽ hình elip hình chiếu trục đo (hình 2 .3) Hì nh 2 .3 - Vẽ đ ờng trò n hì nh chiế u trụ c đ o lệ nh Ellipse 2.5 Lệ nh PLINE Lệnh vẽ đờng đa tuyến 42 v kỹ thuật ch ... thứ nhất(1) 46 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 Second endpoint of edge: Trỏ điểm thứ hai(2) Khoảng cách điểm (1) điểm (2) cạnh Polygon 2.7 Lệ nh RECTANG Vẽ hình chữ nhật Trên công cụ, chọn ... điểm thứ giới hạn phần đợc xóa Nếu trả lời F AutoCAD yêu cầu xác định lại điểm thứ điểm thứ hai giới hạn phần xóa Enter first point: Chọn điểm thứ (1) 52 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 Enter...
 • 20
 • 315
 • 0

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 2 ppt

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 2 ppt
... 20 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 0 02 Với vẽ cha có tên muốn lu vẽ hành dới tên khác, th mục khác bạn nhập tên đờng dẫn vẽ vào ô File name, phần mở rộng tệp tin vào ... radian) 0.7854r - Surveyor's Units (đơn vị trắc địa) N 45d0'0" E 22 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 0 02 Chọn dạng đơn vị đo góc muốn dùng Trong ví dụ (examples) Là cách thức thể góc 45o dạng tơng ... ta gõ tiếp AutoCAD lấy điểm cuối hình đồ hoạ làm điểm bắt đầu vẽ Nếu đối tợng vừa vẽ đoạn thẳng lệnh Line lúc vẽ tiếp đoạn thẳng Nếu 34 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 0 02 đối tợng vẽ trớc cung...
 • 20
 • 778
 • 0

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 1 pptx

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 1 pptx
... khối 10 0 10 1 10 2 10 4 10 5 10 5 10 6 10 6 10 7 10 9 10 9 11 0 11 3 11 3 11 3 11 3 11 4 11 4 11 5 11 6 11 9 12 0 12 0 13 0 13 1 Các lệnh hiệu chỉnh 6 .1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 Lệnh SELECT lựa chọn đối vẽ Lệnh ... tợng vẽ thành nhiều phần Lệnh MEASURE chia đối tợng theo độ dài Lệnh WBLOCK ghi khối đĩa Lệnh EXPLORE phân r khối Trình bày in vẽ AutoCAD 15 4 15 5 15 9 16 0 16 1 16 2 16 4 16 5 Khối lệnh tra cứu 7 .1 7.2 ... gọi Viewport 16 7 16 9 17 0 Các lệnh điều khiển máy in 7.9 Lệnh LAYOUT định dạng trang in 7.9 .1 Trang Plot Device 7.9.2 Trang Layout Settings 7 .10 Lệnh PLOT xuất vẽ giấy 17 1 17 3 17 7 17 9 Các lệnh...
 • 18
 • 270
 • 2

hướng dẫn vẽ bản đồ trên microstation đổi sang font vntime nhé

hướng dẫn vẽ bản đồ trên microstation đổi sang font vntime nhé
... đợc nh hình vẽ Bớc 6: đa khung số hóa vào đồ Ta vào công cụ nh hình vẽ Sau ta đợc bảng nh sau Chọn tích Auto move để hình tự chuyển sau nhấn Define để lập vùng giới hạn di chuyển (đa đồ để tùy ... Bớc 5: Lựa chọn màu đồ chuẩn Chọn Application chọn Microstation để quay giao diện làm việc Microstation SE Lựa chọn công cụ Color Table mục Settings Chọn File/Open để mở bảng liệu, tìm đến file ... bớc không đợc thực thi Bớc 7: Số hóa Mở vào mục lựa chọn đối tợng số hóa đồ ta có đợc bảng Tại ta xác định thông tin đồ để lựa chọn đối tợng số hóa cho thích hợp theo quy định Bộ Tài nguyên Môi...
 • 27
 • 331
 • 0

Hướng dẫn về sơ đồ mạch điện trên xe ô tô

Hướng dẫn về sơ đồ mạch điện trên xe ô tô
... Mô tả Mô tả Để hiểu đồ mạch hệ thống phát cố, bạn phải biết vị trí phận lắp đặt xe cách nối chúng đồ EWD soạn cho kiểu xe Bản vẽ thể điều gọi đồ EWD (Sơ đồ đấu dây điện) (1/1) ... thống khác Các số trang đồ mạch hệ thống (1/1) -14- www.oto-hui.com Thông tin mạch hệ thống Khi vùng sửa chữa kiểm tra tìm thấy đồ mạch hệ thống, tham khảo trang đồ sau Trang cho tổng ... hiệu đồ mạch điện dùng ký hiệu để trình bày linh kiện khác nhau, ắc quy bán dẫn Các ký hiệu liệt kê phần "Bảng giải thuật ngữ ký hiệu" (1/1) -3- www.oto-hui.com Hướng dẫn cách dùng EWD Các mạch...
 • 22
 • 26,248
 • 165

Báo cáo hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoánx

Báo cáo hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoánx
... để quản lý việc xuất nhập hàng hóa, chi phí phát sinh IV Báo cáo tài Đính kèm báo cáo tài V Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm toán Kiểm toán độc lập a Đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty Kiểm ... sản phẩm thị trường mới…) Sử dụng chung kênh phân phối sản phẩm Công ty cổ phần Kinh Đô (Cổ đông sở hữu 51% vốn) Triển vọng kế hoạch tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu…) III Báo cáo Ban Giám ... Các công ty có liên quan Công ty nắm giữ 50% vốn cổ phần công ty Công ty cổ phần Kinh Đô : Sở hữu 2.551.585 cổ phần chiếm tỷ lệ 51% Vốn điều lệ Công ty có 50% vốn cổ phần công ty nắm giữ Công...
 • 9
 • 302
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn vẽ đồ thị trên excel 2010hướng dẫn vẽ tranh 3d trên giấyhướng dẫn vẽ mạch in trên orcadhướng dẫn vẽ mạch in trên proteushướng dẫn vẽ biểu đồ trên excel 2003hướng dẫn vẽ tranh 3d trên giấy bằng bút chìhướng dẫn vẽ biểu đồ trên word 2007hướng dẫn vẽ biểu đồ trên word 2003hướng dẫn vẽ biểu đồ trên word 2010hướng dẫn vẽ truyện tranh trên máy tínhhuong dan ve tranh 3d tren may tinhhướng dẫn vẽ biểu đồ trên excel 2007hướng dẫn vẽ biểu đồ trên excel 2010hướng dẫn vẽ biểu đồ trên excelhướng dẫn vẽ tranh chibi trên giấyThông tư 27 2016 TT-BCT sửa đổi, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công ThươngThông tư 40 2016 TT-BGTVT Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ban hànhThông tư 304 2016 TT-BTC Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 33 2016 TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhThông tư 30 2016 TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhThông tư 42 2016 TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vận hành, bảo trì đường sắt đô thị do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ban hànhThông tư 33 2016 TT-BCT sửa đổi Thông tư 36 2015 TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hànhThông tư 43 2016 TT-BTTTT Danh mục sản phẩm nội dung thông tin số do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhThông tư 39 2016 TT-BTTTT quy định về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhThông tư 34 2016 TT-NHNN quy định việc cung cấp thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hànhThông tư 42 2016 TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hànhThông tư 36 2016 TT-BCT quy định dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công ThươngDecision No. 1938 QD-NHNN on maximum deposit interest rates in USD dollars applied to organizations and individuals at credit institutionsDecree No. 102 2015 ND-CP on management and operation of airports and airfieldsCircular No. 30 2015 TT-BYT of the Ministry of Health on import of medical equipmentNghị quyết 02 2005 NQ-HĐTP Hướng dẫn về các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật TTDSCircular No. 42 2015 TT-BNNPTNT on issuing additional list of chemicals and antibiotics banned from import, manufacture, tradeCircular No. 43 2015 TT-BGTVT on issuance and revocation of the declaration of maritime labor compliance and certificateResolution No. 03 2015 NQ-HDTP on process for selecting, publishing and adopting precedentsNghị quyết số 08 2015 NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của TP Hà Nội