cadcenter vn chuong 9 lap ban ve

Chương 9 Lập bản vẽ

Chương 9 Lập bản vẽ
... chiếu1 9. 3.5 Thêm tờ giấy vẽ Một file vẽ (Drawing) chứa nhiều tờ giấy vẽ (Sheet)2 Bạn thêm hay nhiều tờ giấy vẽ vào file Tại thời điểm có tờ giấy vẽ hoạt động, nghĩa điều khiển đợc Các tờ giấy vẽ ... -> chọn Exclude Sheet from Printing 9. 4 Bộ công cụ vẽ Bộ công cụ vẽ gồm công cụ Drawing Management (Quản lý vẽ) , Drawing Annotation (Chú giải) Sketch (vẽ) 9. 4.1 Thanh công cụ Drawing Management ... đích thả Copy hình chiếu tờ vẽ sang vẽ khác Nhấp phím phải lên hình chiếu tờ vẽ chọn Copy, xong dán (past) vào vẽ khác Đánh dấu vẽ Dùng chức Sketch Overlay để đánh dấu vẽ mà không gây ảnh hởng...
 • 13
 • 145
 • 0

CHƯƠNG 9 LẬP BẢN VẼ trong Autodesk Inventor

CHƯƠNG 9 LẬP BẢN VẼ trong Autodesk Inventor
... đổi chúng cần Các thẻ English Metric chứa vẽ mẫu theo đơn vị đo tơng ứng 9. 3.2 Cá biệt vẽ Autodesk Inventor cung cấp template (bản mẫu chuẩn) để khởi tạo vẽ Bạn sửa đổi khung viền khung tên cho ... quy định riêng vào th mục Autodesk/ Inventor4 /Templates File template có phần mở rộng idw Autodesk Inventor nhận biết file th mục template1 9. 3.3 Tạo hình chiếu Autodesk Inventor cho phép tạo xử ... chiếu 9. 3.5 Thêm tờ giấy vẽ Một file vẽ (Drawing) chứa nhiều tờ giấy vẽ (Sheet)2 Bạn thêm hay nhiều tờ giấy vẽ vào file Tại thời điểm có tờ giấy vẽ hoạt động, nghĩa điều khiển đợc Các tờ giấy vẽ...
 • 13
 • 49
 • 0

Chương 9bản về công cụ pen

Chương 9 Cơ bản về công cụ pen
... chọn công cụ Zoom nhấp kéo qua hình để phóng lớn Đôi điều Path công cụ Pen Công cụ Pen vẽ đường thẳng cong gọi Path Path dạng đường nét hình dạng mà bạn vẽ công cụ Pen, Magnetic Pen FreeForm Pen ... quanh đối tượng công cụ Pen Khi bạn sử dụng công cụ Pen thành thạo, bạn thấy Pen tốt dùng để tách hình phức tạp www.vietphotoshop.com - Dịch Bá tước Monte Cristo Chương - công cụ Pen Photoshop ... Pencil công cụ vẽ khác Trước bắt đầu, bạn nên tìm hiểu tuỳ biến công cụ Pen môi trường làm việc bạn để chuẩn bị cho học www.vietphotoshop.com - Dịch Bá tước Monte Cristo Chương - công cụ Pen...
 • 30
 • 311
 • 3

Chương 9 co ban ve cong cu Pen trong photoshop

Chương 9 co ban ve cong cu Pen trong photoshop
... thay đổi đường cong thành conner point ngược lại Sử dụng công cụ Convert Point dễ dàng giúp bạn điều Sử dụng công cụ Convert Point gần giống vẽ công cụ Pen Để biến đường cong thành conner point, ... thoại Save Path, chõ Curve để đặt tên cho nhấp OK Trong Path Palettee, nhấp vào vùng trống Curve để bỏ chọn Vẽ path cong đóng Bây bạn vẽ đường tròn, sử dụng phương pháp học từ việc vẽ đường cong ... cụ Pen Khởi động PTS Chọn File > Open mở file Đôi điều Path công cụ Pen Công cụ Pen vẽ đường thẳng cong gọi Path Path dạng đường nét hình dạng mà bạn vẽ công cụ Pen, Magnetic Pen FreeForm Pen Trong...
 • 31
 • 211
 • 1

Tài liệu Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen Photoshop CS pptx

Tài liệu Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen Photoshop CS pptx
... phải chọn công cụ Nếu path chọn, việc di chuyển công cụ Pen qua phân đoạn để thay đổi thành công cụ add-anchor-point Chọn công cụ delete-anchor-point ( ) ẩn đưới công cụ Add-anchor-point ( ), ... tượng công cụ Pen Khi bạn sử dụng công cụ Pen thành thạo, bạn thấy Pen tốt dùng để tách hình phức tạp www.vietphotoshop.com - Dịch Bá tước Monte Cristo Chương - công cụ Pen Photoshop CS Câu ... để đặt tên lại cho Lưu file máy mở Photoshop www.vietphotoshop.com - Dịch Bá tước Monte Cristo Chương - công cụ Pen Photoshop CS Trong hộp công cụ chọn công cụ Move kéo hình hành tinh sang cửa...
 • 30
 • 212
 • 1

Tài liệu Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen docx

Tài liệu Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen docx
... phải chọn công cụ Nếu path chọn, việc di chuyển công cụ Pen qua phân đoạn để thay đổi thành công cụ add-anchor-point Chọn công cụ delete-anchor-point ( ) ẩn đưới công cụ Add-anchor-point ( ), ... quanh đối tượng công cụ Pen Khi bạn sử dụng công cụ Pen thành thạo, bạn thấy Pen tốt dùng để tách hình phức tạp www.vietphotoshop.com - Dịch Bá tước Monte Cristo Chương - công cụ Pen Photoshop ... Chọn công cụ Direction Select ( ) ẩn công cụ Path Select ( ) hộp công cụ Để chọn công cụ Direct Selection lệnh gõ tắt nhấn phím A Hơn nữa, công cụ Pen chọn bạn tạm thời chuyển qua công cụ Direct...
 • 30
 • 179
 • 0

Tài liệu Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen pptx

Tài liệu Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen pptx
... phải chọn công cụ Nếu path chọn, việc di chuyển công cụ Pen qua phân đoạn để thay đổi thành công cụ add-anchor-point Chọn công cụ delete-anchor-point ( ) ẩn đưới công cụ Add-anchor-point ( ), ... quanh đối tượng công cụ Pen Khi bạn sử dụng công cụ Pen thành thạo, bạn thấy Pen tốt dùng để tách hình phức tạp www.vietphotoshop.com - Dịch Bá tước Monte Cristo Chương - công cụ Pen Photoshop ... Chọn công cụ Direction Select ( ) ẩn công cụ Path Select ( ) hộp công cụ Để chọn công cụ Direct Selection lệnh gõ tắt nhấn phím A Hơn nữa, công cụ Pen chọn bạn tạm thời chuyển qua công cụ Direct...
 • 30
 • 182
 • 0

Tài liệu Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen Photoshop CS Nội dung của trang này thuộc bản pptx

Tài liệu Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen Photoshop CS Nội dung của trang này thuộc bản pptx
... phải chọn công cụ Nếu path chọn, việc di chuyển công cụ Pen qua phân đoạn để thay đổi thành công cụ add-anchor-point Chọn công cụ delete-anchor-point ( ) ẩn đưới công cụ Add-anchor-point ( ), ... tượng công cụ Pen Khi bạn sử dụng công cụ Pen thành thạo, bạn thấy Pen tốt dùng để tách hình phức tạp www.vietphotoshop.com - Dịch Bá tước Monte Cristo Chương - công cụ Pen Photoshop CS Câu ... để đặt tên lại cho Lưu file máy mở Photoshop www.vietphotoshop.com - Dịch Bá tước Monte Cristo Chương - công cụ Pen Photoshop CS Trong hộp công cụ chọn công cụ Move kéo hình hành tinh sang cửa...
 • 30
 • 213
 • 0

Chương 9: Cơ bản về công cụ Pen potx

Chương 9: Cơ bản về công cụ Pen potx
... > Open mở file Đôi điều Path công cụ Pen Công cụ Pen vẽ đường thẳng cong gọi Path Path dạng đường nét hình dạng mà bạn vẽ công cụ Pen, Magnetic Pen FreeForm Pen Trong công cụ này, công cụ Pen ... bitmap vẽ Pencil công cụ vẽ khác Trước bắt đầu, bạn nên tìm hiểu tuỳ biến công cụ Pen môi trường làm việc bạn để chuẩn bị cho học Trong hộp công cụ chọn công cụ Pen ( ) Trên tuỳ biến công cụ, chọn ... Bạn sử dụng công cụ Direct Selection để chọn điều chỉnh điểm neo (anchor point) phần path path 1 Chọn công cụ Direction Select ( ) ẩn công cụ Path Select ( ) hộp công cụ Để chọn công cụ Direct...
 • 31
 • 147
 • 0

Chương 9 : TẠO BẢN VẼ 2D

Chương 9 : TẠO BẢN VẼ 2D
... Line Font: Chọn đường nét bề dày  Visible Edges: đường thấy  Hidden Edges: đường khuất  Sketch curve: đường vẽ sketch (như đường vẽ để tạo vẽ phi tiêu chuẩn)  Construction Curves: đường tâm ... Dimensions: Cách thể kích thước cho vẽ 2D  Text : Font thể giá trị kích thước  Dual dimensions : Thể kích thước thứ hai (Nếu ta chọn tiêu chuẩn ISO Dual dimensions hệ inch)  Primary/Dual precision : ... dùng công cụ vẽ để thiết kế trang Annotation\Note để tạo văn Sao ví dụ khung tên vẽ phi tiêu chuẩn A3 f) Thoát chế độ Sheet Format: Right click Sheet1\Edit sheet g) Lưu vẽ phi tiêu chuẩn: File\Save...
 • 17
 • 160
 • 0

Tài liệu CHƯƠNG II: CÁC LỆNH THIẾT LẬP BẢN VẼBẢN ppt

Tài liệu CHƯƠNG II: CÁC LỆNH THIẾT LẬP BẢN VẼ CƠ BẢN ppt
... 1:2), … Các lựa chọn khác ON: Không cho phép vẽ vùng giới hạn vẽ định Nếu ta vẽ giới hạn xuất dòng nhắc “ **outside limits” OFF Cho phép vẽ vùng giới hạn định Định đơn vị vẽ (Lệnh Units) Lệnh units ... theo ta chọn góc cách nhặt điểm thứ điểm thứ hai) Lệnh Mvsetup Lệnh Mvsetup dùng để tổ chức vấn đề vẽ như: chọn hệ đơn vị, tỉ lệ chung cho vẽ khổ giấy vẽ để hiển thị hình Ðể gọi lệnh Mvsetup, ta ... vẽ, click Next ta có hộp thoại Ở hộp thoại ta nhập chiều rộng vẽ vào ô Width (theo trục X) chiều dài Length (theo trục Y) Định giới hạn vẽ Limits Lệnh Limits xác định kích thước vùng đồ hoạ cách...
 • 7
 • 315
 • 1

Tài liệu PMF3/9 Cơ bản về quản lý dự án - Lập kế hoạch dự án doc

Tài liệu PMF3/9 Cơ bản về quản lý dự án - Lập kế hoạch dự án doc
... viên s n án án v i nhi u thành viên nhóm d án - nhóm d án nên t ng nh m t cách xác vai trò trách nhi m c a t ng thành viên Copyright © 199 8-2 007 by STS 12 p k ho ch d án Copyright © 199 8-2 007 by ... ng c a d án án c a nhóm d a c s Xác c) ó, tính s l ng ng nh kho ng ng án ch làm vi c 70% i c n thi t/tháng i c n m i tháng (v bi u Th o lu n, àm phán v i tr ng phòng (ban) tham gia d án (ho c ... 199 8-2 007 by STS 16 p k ho ch d án ho ch d án Khái ni m Tóm t t nguyên t c c b n: ho ch án ghi l i t t c c ho t ng c a trình l p k ho ch m t cách nh t quán theo m t m u tài li u chu n ho ch D án...
 • 19
 • 322
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập 9 lập bản vẽ chi tiếtlập bản vẽ chi tiếtphương pháp lập bản vẽ chi tiếtlập bản vẽ kỹ thuật bằng máy tínhlập bản vẽ kỹ thuậtlập bản vẽ phẳnglập bản vẽ thiết kếthiết lập bản vẽ thiết lập bản vẽ cadcác lệnh thiết lập bản vẽ cơ bảnlệnh thiết lập bản vẽthiết lập bản vẽ kỹ thuậtlập bản vẽ cơ bảncách lập bản vẽ lắplập bản vẽ chi tiết của ke cửaDown load CV đi số 1712đề thi thử THQG 2018 môn vật lý lần 1 có đáp án.Nganh BH tinh den 18 8 2015Tuần 8. Kì diệu rừng xanhCác loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộNghiên cứu, ứng dụng hệ thống thủy canh không hồi lưu trong việc trồng một số loại rau sạchHàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânThực trạng bệnh tiêu chảy và kiến thức, thức hành của bà mẹ trong phòng chống bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện vị xuyên, tỉnh hà giang năm 2014Thực trạng sức khoẻ phụ nữ mãn kinh tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang năm 2014Tuần 9. Cái gì quý nhất?Tuần 8. Kì diệu rừng xanhTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏKhảo sát đồng dao một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắcViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyênLuyện tập chung Trang 47công văn