chủ đề PHỔ HỒNG NGOẠI

TIỂU LUẬN PHỔ HỒNG NGOẠI IR VÀ SƯ DỤNG PHỔ ĐỂ CẤU TRÚC

TIỂU LUẬN PHỔ HỒNG NGOẠI IR VÀ SƯ DỤNG PHỔ ĐỂ CẤU TRÚC
... Mơ tả phổ hồng ngoại 1.9 Phương pháp nghiên cứu phổ hồng ngoại Chương 2 :sư dụng phở hờng ngoại IR để cấu trúc 2.1 Ứng dụng 2.2 Hạn chế 2.3 phơ IR cac hop chat huu co Khái qt chung phổ hờng ... đường dụng phở hờng ngoại IR để cấu trúc 2.2 Hạn chế phổ hồng ngoại - Phương pháp phổ hồng ngoại khơng cho biết phân tử lượng - Nói chung phổ hồng ngoại khơng cung cấp thơng tin vị ... 3041cm-1 2976cm-1 ν no, 2919; C-H Phổ hồng ngoại 3-(4-pyriđyl)-1-p-tolyl-prop-2-en-1-on (T1) Chương 2 :sư dụng phở hờng ngoại IR để cấu trúc 2.1 Ứng dụng phổ hồng ngoại  Nhận biết chất - Trong...
 • 86
 • 689
 • 1

BÁO cáo đề tài PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NHANH BẰNG PHỔ HỒNG NGOẠI

BÁO cáo đề tài  PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NHANH BẰNG PHỔ HỒNG NGOẠI
... I/ Giới thiệu quang phổ II/ phân tích phổ hồng ngoại III/ Ứng dụng phổ hồng ngoại IV/ Kết luận I.Giới thiệu quang phổ :  Phương pháp phân tích quang ph ổ : phương pháp phân tích quang học dựa ... hóa lý II/ Phân tích phổ hồng ngoại Phân tích định lượng Phương pháp phân tích định lượng thực theo hai bước: lập đường chuẩn pha mẫu đo Các loại phổ kế hồng ngoại nay:  Phổ kế hồng ngoại chùm ... dùng kính lọc, phổ kế hồng ngoại hai chùm tán sắc phổ kế hồng ngoại biến đổi Fourier (FT-IR) Phổ kế hồng ngoại Phổ kế hồng ngoại chùm tia dùng kính lọc loại đơn giản đung cho phân tích định lượng...
 • 21
 • 639
 • 0

ĐỀ tài PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NHANH BẰNG PHỔ HỒNG NGOẠI

ĐỀ tài  PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NHANH BẰNG PHỔ HỒNG NGOẠI
... máy hinh 2.11 Trong máy có hệ thống quang học bơm để hút mẫu khí dùng nguồn pin Hình 2.11 Phổ kế hồng ngoại chùm tia dùng kính lọc 1- nguồn sáng; 2-cuvet *Ph k hng ngoi hai chựm tia tỏn sc: Ph ... n 200 cm-1 cú ni vi b ghi hay mỏy tớnh P M6 M5 M7 M4 A S3 S2 S4 S M3 M9 M1 S1 M2 M8 Hình Phổ kế hồng ngoại hai chùm tia tán sắc 1- nguồn sáng; 2-cuvet Hus.edu.vn Nguyn ỡnh Triu *Ph k hng ngoi ... hạn tuyến tính đờng chuẩn 100% 80 60 I0 40 20 I D=lg =lg 80 I 20 I max Đồ thị tính D theo phơng pháp đờng Cỏc loi ph k hng ngoi hin nay: Ph k hng ngoi mt chựm tia dựng kớnh lc, ph k hng ngoi hai...
 • 12
 • 546
 • 2

Đề tài ứng dụng của máy quang phổ hồng ngoại IR trong các phương pháp phân tích hiện nay

Đề tài  ứng dụng của máy quang phổ hồng ngoại IR trong các phương pháp phân tích hiện nay
... Chemistry, Physical Sciences, Seventh Edition I .Máy quang phổ IR: Phổ hồng ngoại thông dụng loại tự ghi, hoạt động theo nguyên tắc sau: Chùm tia hồng ngoại phát từ nguồn tách hai phần, qua mẫu (2) ... hidrocacbon thực tế không hấp thụ vùng phổ 1720cm-1 số sóng đặc trưng cho nhóm C =O Phân tích định lượng v Việc phân tích định lượng theo phương pháp phổ hồng ngoại dựa vào định luật Lambert – Beer ... (không giống CO2 có đám phổ) nên phân tử NO2 phải có cấu tạo uốn võng III KẾT LUẬN • phổ hồng ngoại IR ứng dụng để : - Nhận biết chất - Xác định độ tinh khiết - Phân tích định lượng ...
 • 10
 • 788
 • 0

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HỒNG NGOẠI GẦN VÀ TRUNG BÌNH KẾT HỢP VỚI THUẬT TOÁN HỒI QUY ĐA BIẾN ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI MỘT SỐ HOẠT CHẤT CÓ TRONG THUỐC KHÁNG SINH THUỘC HỌ β –LACTAM

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HỒNG NGOẠI GẦN VÀ TRUNG BÌNH KẾT HỢP VỚI THUẬT TOÁN HỒI QUY ĐA BIẾN ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI MỘT SỐ HOẠT CHẤT CÓ TRONG THUỐC KHÁNG SINH THUỘC HỌ β –LACTAM
... NH TUYT NGHIấN CU XY DNG PHNG PHP PH HNG NGOI GN V TRUNG BèNH KT HP VI THUT TON HI QUY A BIN XC NH NG THI MT S HOT CHT Cể TRONG THUC KHNG SINH THUC H LACTAM Chuyờn ngnh: Húa phõn tớch Mó S: ... xõy dng phng phỏp ph hng ngoi gn v trung bỡnh kt hp vi thut toỏn hi quy a bin nh lng ng thi mt shot cht cú thuc khỏng sinh thuc h -Lactam Vi mc tiờu l nghiờn cu quy trỡnh phõn tớch nhúm -Lactam ... axit nhit 25 20 Quy trỡnh phộp ph quang k (quy trỡnh 1) da trờn s hũa tan to kt ta bng axeton, o hp th ca dung dch ti bc súng 525 nm Cũn i cỏc quy trỡnh ph hp th AAS (quy trỡnh 2) c nh lng...
 • 77
 • 490
 • 5

Nghiên cứu xây dựng phương pháp phổ hồng ngoại gần và trung bình kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến để định lượng đồng thời một số hoạt chất có trong thuốc kháng sinh thuộc họ β lactam

Nghiên cứu xây dựng phương pháp phổ hồng ngoại gần và trung bình kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến để định lượng đồng thời một số hoạt chất có trong thuốc kháng sinh thuộc họ β lactam
... chọn đề tài: Nghiên cứu xây dựng phương pháp phổ hồng ngoại gần trung bình kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến để định lượng đồng thời số hoạt chất thuốc kháng sinh thuộc họ β- Lactam Với ... đo hồng ngoại định lượng hoạt chất thuốc 1.3.2 Các ứng dụng phổ hồng ngoại kết hợp với Chemometric để định lượng thuốc kháng sinh β lactam CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM • • 2.1 Đối tượng nghiên cứu ... kháng sinh β- lactam 1.1.1.Khái niệm phân loạinhóm β- lactam Nhóm β- lactam họ kháng sinh lớn, bao gồm kháng sinh cấu trúc hóa học chứa vòng β- lactam Cáckháng sinh β- lactam chia thành nhóm, có...
 • 26
 • 257
 • 0

PHƯƠNG PHÁP PHỔ HỒNG NGOẠI VÀ ỨNG DỤNG TRONG THỤC PHẨM

PHƯƠNG PHÁP PHỔ HỒNG NGOẠI VÀ ỨNG DỤNG TRONG THỤC PHẨM
... thực phẩm ngày người ta sử dụng nhiều phương pháp như: phân tích sắc ký, phương pháp điện thế, phương pháp quang Trong phương pháp quang phương pháp sử dụng phổ biến kỹ thuật coi tốt không sử dụng ... ứng dụng công nghệ, tiếp cận, nghiên cứu từ cuối năm 60 kỷ 20 đặc biệt, phổ hồng ngoại ứng dụng rộng rãi lĩnh vực thực phẩm b ĐẠI CƯƠNG VỀ PHỔ HỒNG NGOẠI: Phương pháp phân tích theo phổ hồng ... không điều hoà 14 Phổ Hồng Ngoại Ứng Dụng Trong Thực Phẩm Quang phổ dao động quay ( phổ hồng ngoại) : Khi phân tử hấp thu xạ hồng ngoại phổ thu không phổ dao động không điều hoà mà phổ dao động quay,...
 • 53
 • 1,643
 • 19

Phân tích cấu trúc bằng phổ hồng ngoại

Phân tích cấu trúc bằng phổ hồng ngoại
... PHỔ HỒNG NGOẠI ĐỒNG NHẤT CÁC CHẤT (PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH) • So sánh: đồng phổ hồng ngoại hai mẫu hợp chất(mẫu nghiên cứu mẫu so sánh) đồng chất mẫu hợp chất • Sử dụng Atlas phổ chuẩn: so sánh phổ ... phổ hồng ngoại chất nghiên cứu với phổ chuẩn Atlas phổ hồng ngoại, đồng chất nghiên cứu (đònh tính chất nghiên cứu) • Phân tích đònh tính hợp chất chưa biết: trường hợp hợp chất chưa có phổ chuẩn, ... xuất số lớn đám phổ mà việc phân đònh khó khăn • Khi phân tích phải loại trừ đám phổ miền hấp thụ dung môi PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯNG VÀ NGHIÊN CỨU NHIỆT ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG • Việc phân tích đònh lượng...
 • 23
 • 2,168
 • 35

Phương pháp phổ hồng ngoại trong phân tích cấu trúc hoá lý

Phương pháp phổ hồng ngoại trong phân tích cấu trúc hoá lý
... SỰ PHỤ THUỘC CỦA  VÀO f VÀ  – CÁC VÙNG PHỔ IR Fingerprint region VÍ DỤ PHỔ HỒNG NGOẠI VÙNG XH (X = C, N, O) TRONG PHỔ IR DẢI IR CỦA NỐI NH DẢI IR CỦA NỐI OH DẢI IR CỦA NỐI OH DẢI IR CỦA ... Cường độ hấp thu IR phụ thuộc vào momen lưỡng cực Weak or invisible bands Strong bands CÁC HẤP THU TRONG VÙNG DẤU TAY PHỔ IR – TÓM TẮT Some characteristic infrared absorption frequencies BOND ... 1200-1275(b) and 1020-1075 (m) all abs strong unless marked: m, moderate; v, variable; b, broad GIẢI PHỔ IR Chỉ tập trung vùng > 1500 cm-1 CÁC BƯỚC GIẢI PHỔ IR Có nhóm C=O không?  1820-1660 cm-1...
 • 62
 • 892
 • 7

Xem thêm