Nghiên cứu sự phân bố, gây hại của RUỒI ĐỤC QUẢ (Diptera:Tephritidae), đặc điểm hình thái, sinh học của B. carambolae và B. tau cũng như sự liên hệ di truyền của loài B. carambolae và B. tau với các loài RĐQ phổ biến

Nghiên cứu thành phần sâu mọt hại hành, tỏi củ khô nhập khẩu; đắc điểm hình thái, sinh học của loài gây hại chính biện pháp phòng trừ chúng tại cửa khẩu lạng sơn năm 2007 2008

Nghiên cứu thành phần sâu mọt hại hành, tỏi củ khô nhập khẩu; đắc điểm hình thái, sinh học của loài gây hại chính và biện pháp phòng trừ chúng tại cửa khẩu lạng sơn năm 2007 2008
... ñi m hình thái, sinh h c loài gây h i bi n pháp phòng tr chúng t i c a kh u L ng Sơn, năm 2007 - 2008" 1.2 M c ñích yêu c u c a ñ tài 1.2.1 M c ñích Trên s xác ñ nh thành ph n sâu m t h i hành, ... i c khô nh p kh u, ñ c ñi m hình thái, sinh h c c a loài gây h i chính, ñ xu t bi n pháp phòng ng a, tiêu di t chúng có hi u qu 1.2.2 Yêu c u - ði u tra xác ñ nh thành ph n sâu m t h i hành, ... ñi m hình thái sâu, nh n nh h i hành, t i c khô nh p kh u 4.4 ð c ñi m hình thái tri u ch ng gây h i c a m t s loài sâu m t h i hành c khô nh p kh u 4.5 37 Thành ph n thiên ñ ch hành, t i c khô...
 • 131
 • 702
 • 1

nghiên cứu thành phần bọ phân hại cây có múi, đặc điểm hình thái, sinh học của loài gây hại chính biện pháp phòng chống vụ đông xuân 2007 2008 tại gia lâm hà nộ

nghiên cứu thành phần bọ phân hại cây có múi, đặc điểm hình thái, sinh học của loài gây hại chính và biện pháp phòng chống vụ đông xuân 2007 2008 tại gia lâm hà nộ
... B ng 1: Thành ph n sâu h i múi v ðông - Xuân 20072 008 t i Gia Lâm N i 35 B ng 2: T l thành ph n loài sâu h i cam, bư i v ðông - Xuân 2007- 2008 t i Gia Lâm N i 37 B ng 3: Thành ph ... a sâu h i múi v ðông - Xuân 2007- 2008 t i Gia Lâm N I 38 B ng 4: Thành ph n b ph n h Aleyrodidae: Homoptera h i múi v ðông - Xuân 2007- 2008 t i Gia Lâm N i 39 B ng Thành ph n, ... Homoptera múi, ti n hành nghiên c u ñ tài: “ Nghiên c u thành ph n b ph n (h Aleyrodidae:Homoptera) h i múi, ñ c ñi m hình thái, sinh h c c a loài gây h i bi n pháp phòng ch ng v ðông - Xuân 2007- 2008...
 • 114
 • 508
 • 2

Điều tra thành phần, sự đa dạng sinh học của các loài côn trùng gây hại thiên địch của chúng trên cây đậu tương nghiên cứu các đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái của loài sâu róm 4 gù Dasichira spp

Điều tra thành phần, sự đa dạng sinh học của các loài côn trùng gây hại và thiên địch của chúng trên cây đậu tương và nghiên cứu các đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái của loài sâu róm 4 gù Dasichira spp
... phối Hình 9: Trưởng thành sâu róm Dasichira spp 3.3.2 Đặc điểm sinh học, sinh thái sâu róm Dasichira spp 3.3.2.1 Đặc điểm sinh thái, sinh học ấu trùng sâu róm Dasichira spp Pha ấu trùng ... dung nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu: Sự đa dạng côn trùng tương đặc điểm sinh thái, sinh học loài sâu róm Dasichira spp 2.1.2 Nội dung nghiên cứu: a- Điều tra nghiên cứu đa dạng thành ... KHUYẾN NGHỊ - Cần nghiên cứu cách có hệ thống thành phần loài côn trùng gây hại thiên địch chúng sâu vào đặc điểm hình thái, sinh thái, sinh học loài côn trùng gây hại để phục vụ cho công tác bảo...
 • 58
 • 239
 • 0

Nghiên cứu thành phần bọ xít hại lúa thiên địch; Đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái học của loại bọ xít dài Leptocorisa acuta Thunberg vụ xuân 2007 tại Gia Lâm – Hà Nội

Nghiên cứu thành phần bọ xít hại lúa và thiên địch; Đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái học của loại bọ xít dài Leptocorisa acuta Thunberg vụ xuân 2007 tại Gia Lâm – Hà Nội
... Bọ xít gai C trigonus Thunberg ,, ,, - - + + Bọ xít dài Leptocorisa acuta Thunberg ,, Hạt lúa chín sửa - - + ++ Bọ xít dài L oratorius Fabricius* - + bọ xít dài L varicornis Dollas - - Bọ xít ... muỗm, ký sinh trứng bọ xít loài ong ruồi ký sinh Ngoài bọ xít non bọ xít trưởng thành bị nấm ký sinh với tỷ lệ bệnh đồng ruộng cao Biến động mật độ loài côn trùng thiên địch bọ xít phụ thuộc vào điều ... giảm số lượng bọ xít phần lớn yếu tố thiên địch Chúng tiêu diệt bọ xít nhiêù phương thức khác nhau: ăn thị bọ xít trưởng thành, bọ xít non nhện lớn bắt mồi, ruồi ăn thị ăn trứng bọ xít non kiến...
 • 104
 • 675
 • 3

nghiên cứu thành phần sâu mọt hại nguyên liệu thuốc bắc nhập khẩu; đặc điểm sinh học, sinh thái của loài gây hại chính biện pháp phòng trừ chúng tại cửa khẩu lạng sơn

nghiên cứu thành phần sâu mọt hại nguyên liệu thuốc bắc nhập khẩu; đặc điểm sinh học, sinh thái của loài gây hại chính và biện pháp phòng trừ chúng tại cửa khẩu lạng sơn
... 2500-3000g 3.4.2 Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái học loài gây hại mặt hàng nguyên liệu thuốc bắc nhập * Mức độ phổ biến loài đợc tính theo công thức: Mật độ mọt (con/kg) = Con ... thảo (tại kho thuộc Lạng Sơn) 79 4.6 Diễn biến mật độ Mọt thuốc bắc Stegobium panoceum L loại nguyên liệu thuốc bắc xuất xứ từ tỉnh phía Nam- Trung Quốc 87 4.7 Diễn biến mật độ Mọt thuốc bắc Stegobium ... loại nguyên liệu thuốc bắc nhập từ tỉnh phía Nam Trung Quốc 73 4.2 Diễn biến mật độ Lasioderma serricorne F loại nguyên liệu thuốc bắc nhập từ tỉnh phía Bắc Trung Quốc 74 4.3 Diễn biến mật độ mọt...
 • 136
 • 299
 • 1

Điều tra thành phần côn trùng trên cây vải thiều nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái của bọ rùa 18 chấm Harmonia sedecimnotata Fabr. Tại Sóc Sơn Hà Nội các vùng phụ cận năm 2

Điều tra thành phần côn trùng trên cây vải thiều và nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái của bọ rùa 18 chấm Harmonia sedecimnotata Fabr. Tại Sóc Sơn Hà Nội và các vùng phụ cận năm 2
... trùng vải thiều nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái bọ rùa 18 chấm Harmonia sedecimnotata Fabr Sóc Sơn Nội vùng phụ cận năm 20 05 20 06 1 .2 Mục tiêu đề tài Xác định đợc thành phần ... kỳ sinh rùa( con /cây) trởng Cây có lộc 2/ 2 /20 06 8 /2/ 2006 0,5 14 /2/ 2006 1,0 20 /2/ 2006 3,5 26 /2/ 2006 5 ,2 4/3 /20 06 6,3 10/3 /20 06 7,6 16/3 /20 06 5,0 22 /3 /20 06 3,1 28 /3 /20 06 0,7 2/ 4 /20 06 0 ,2 8/4 /20 06 ... nấm 4 .2 Kết nghiên cứu số đặc điểm hình thái, sinh thái, sinh học bọ rùa 18 chấm Harmonia sedecimnotata Fabr 4 .2. 1 Biến động số lợng bọ rùa 18 chấm Harmonia sedecimnotata Fabr Điều kiện sinh thái...
 • 60
 • 1,151
 • 3

Điều tra thành phần côn trùng trên cây vải thiều nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái của bọ rùa 18 chấm Harmonia sedecimnotata Fabr

Điều tra thành phần côn trùng trên cây vải thiều và nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái của bọ rùa 18 chấm Harmonia sedecimnotata Fabr
... 4.2 KẾTQUẢNGHIÊNCỨUMỘTSỐĐẶCĐIỂMHÌNHTHÁI, SINHTHÁI, SINHHỌCCỦABỌRÙA 18 CHẤMHARMONIASEDECIMNOTATA FABR 4.2.1 Biến động số lượng bọ rùa 18 chấm Harmonia sedecimnotata Fabr Điều kiện sinh thái môi ... mật độ bọ rùa cóý nghĩa quan trọng khả tiêu thụ rệp bọ rùa 18 chấm Harmonia sedecimnotata Fabr 4.2.2 Đặc điểm hình thái bọ rùa 18 chấm Harmonia sedecimnotata Fabr Bọ rùa 18 chấm Harmonia sedecimnotata ... trùng vải thiều nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái bọ rùa 18 chấm Harmonia sedecimnotata Fabr Sóc Sơn Hà Nội vùng phụ cận năm 2005− 2006 1.2 MỤCTIÊUCỦAĐỀTÀI • Xác định thành phần côn...
 • 63
 • 873
 • 3

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC, SINH THÁI CỦA BỌ TRĨ HẠI DƯA CHUỘT BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÚNG Ở VÙNG HÀ NỘI PHỤ CẬN

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC, SINH THÁI CỦA BỌ TRĨ HẠI DƯA CHUỘT VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÚNG Ở VÙNG HÀ NỘI VÀ PHỤ CẬN
... phần bọ trĩ hại da chuột, tình hình gây hại bọ trĩ T palmi thiên địch chúng vùng nghiên cứu Nghiên cứu đặc điểm sinh học bọ trĩ T palmi Nghiên cứu đặc điểm sinh thái bọ trĩ T palmi Nghiên cứu ... cấp bách trên, chúng tối tiến hành thực đề tài Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái bọ trĩ Thrips palmi Karny hại da chuột biện pháp phòng chống chúng vùng Nội phụ cận Mục đích ... định thành phần bọ trĩ hại da chuột, đặc điểm sinh học, sinh thái Thrips palmi Karny sở đề xuất biện pháp phòng chống tổng hợp (IPM) bọ trĩ vùng Nội phụ cận 2.2 Yêu cầu Điều tra xác định thành...
 • 28
 • 2,215
 • 4

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học phân tử (ADN ty thể) của các quần thể ong nội apis cerana fabricius phân bố ở việt nam

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học phân tử (ADN ty thể) của các quần thể ong nội apis cerana fabricius phân bố ở việt nam
... tình hình phân bố quần thể ong mật Apis cerana 39 F Việt Nam 2.3.2 Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học phân tử (ADN ty 41 thể) quần thể ong mật Apis cerana F Việt Nam 2.3.3 Phân loại ong nội ... vị trí phân loài ong nội ranh giới phân bố chúng Việt Nam dựa đặc điểm hình thái sinh học phân tử (ADN ty thể) - Đề xuất hớng sử dụng kết nghiên cứu hình thái sinh học phân tử (ADN ty thể) vào ... vi nghiên cứu - Đối tợng nghiên cứu đề tài loài ong nội Apis cerana Fabricius 1793 - Phạm vi nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học phân tử (ADN ty thể) ong nội địa điểm nghiên...
 • 199
 • 656
 • 4

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái của bọ trĩ thrips palmi karny hại dưa chuột biện pháp phòng chống chúng ở vùng hà nội phụ cận

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái của bọ trĩ thrips palmi karny hại dưa chuột và biện pháp phòng chống chúng ở vùng hà nội và phụ cận
... h c Nông nghi p ………………………2 tài “ Nghiên c u ñ c ñi m hình thái, sinh h c, sinh thái c a b trĩ Thrips palmi Karny h i dưa chu t bi n pháp phòng ch ng chúng vùng N i ph c n” M c ñích yêu c u ... xác ñ nh thành ph n b trĩ h i dưa chu t, tình hình gây h i c a b trĩ T palmi Nghiên c u ñ c ñi m sinh h c, sinh thái c a b trĩ T palmi h i dưa chu t Nghiên c u v thiên ñ ch c a b trĩ T palmi, vai ... ng b trĩ T palmi Bư c ñ u xây d ng bi n pháp qu n lý t ng h p IPM phòng ch ng b trĩ T palmi t i vùng nghiên c u ð i tư ng ph m vi nghiên c u - Nghiên c u ñ c ñi m hình thái, sinh h c, sinh thái...
 • 218
 • 963
 • 6

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái học của bọ xít đen hại lúa (scotinophra burmeister) biện pháp phòng trừ trong sản xuất lúa tại hà nam

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái học của bọ xít đen hại lúa (scotinophra burmeister) và biện pháp phòng trừ trong sản xuất lúa tại hà nam
... tiễn sản xuất lúa tỉnh H Nam, thực đề t i: "Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái học bọ xít đen (Scotinophora lurida Burmeister) v biện pháp phòng trừ sản xuất lúa H Nam" Mục đích nghiên ... i sâu nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái học, tình hình phát sinh gây hại bọ xít đen (S lurida) hại lúa điều kiện chuyển đổi cấu giống lúa H Nam Trên sở đề xuất biện pháp phòng ... hại bọ xít lúa H Nam 43 3.1.3.3 Th nh phần bọ xít đen hại lúa H Nam 45 3.1.3.4 Đặc điểm gây hại bọ xít đen 46 3.2 Đặc điểm hình thái v sinh học bọ xít đen (S.lurida) 47 3.2.1 Đặc điểm...
 • 158
 • 688
 • 3

Nghiên cứu thành phần sâu mọt hại sắn lát xuất khẩu, một số đắc điểm snh học, sinh thái của loài cryptolestes ferrugineus s thử nghiệm biện pháp phòng trừ bằng hoá học tại quy nhơn

Nghiên cứu thành phần sâu mọt hại sắn lát xuất khẩu, một số đắc điểm snh học, sinh thái của loài cryptolestes ferrugineus s và thử nghiệm biện pháp phòng trừ bằng hoá học tại quy nhơn
... ð tài t p trung nghiên c u thành ph n s u m t h i s n lát xu t kh u, ñ c ñi m sinh h c, sinh thái c a loài Cryptolestes ferrugineus S bi n pháp phòng tr b ng hoá h c t i Quy Nhơn 2009-2010 ... nh thành ph n s u m t h i s n lát xu t kh u t i Quy Nhơn ñánh giá vai trò c a loài Cryptolestes sp - Xác ñ nh ñ c ñi m sinh h c c a loài Cryptolestes ferrugineus S - Bi n ñ ng m t ñ c a loài Cryptolestes ... c a loài Cryptolestes ferrugineus (Stephens) 64 3.3.1 ð c ñi m hình thái Cryptolestes ferrugineus (Stephens) 64 3.3.2 Nghiên c u ñ c ñi m sinh h c c a m t râu dài Cryptolestes ferrugineus...
 • 117
 • 977
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học phân tử (ADN ty thể) của các quần thể ong nội apis cerana fabricius phân bố ở việt nam

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học phân tử (ADN ty thể) của các quần thể ong nội apis cerana fabricius phân bố ở việt nam
... tình hình phân bố quần thể ong mật Apis cerana 39 F Việt Nam 2.3.2 Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học phân tử (ADN ty 41 thể) quần thể ong mật Apis cerana F Việt Nam 2.3.3 Phân loại ong nội ... vị trí phân loài ong nội ranh giới phân bố chúng Việt Nam dựa đặc điểm hình thái sinh học phân tử (ADN ty thể) - Đề xuất hớng sử dụng kết nghiên cứu hình thái sinh học phân tử (ADN ty thể) vào ... vi nghiên cứu - Đối tợng nghiên cứu đề tài loài ong nội Apis cerana Fabricius 1793 - Phạm vi nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học phân tử (ADN ty thể) ong nội địa điểm nghiên...
 • 199
 • 485
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thành phần bọ đuôi kìm bắt mồi trên rau cải bắp vùng hà nội và hưng yên; đặc điểm sinh học sinh thái học của loài euborellia annulipes và nhân nuôi sử dụng chúng trên đồng ruộngluận văn nghiên cứu về phân bố sinh thái sinh học và tình trạng bảo tồn tự nhiên insitu của loài bách vàng xanthocyparis vietnamensisfarjonnghiên cứu về phân bố sinh thái sinh học và tình trạng bảo tồn tự nhiên insitu của loài bách vàng xanthocyparis vietnamensis farjon hiep tại khu bảo tồn thiên nhiên bát đại sơn huyện quản bạ tỉnh hà giangnghiên cứu sự tạo phức đơn đa phối tử của một số nguyên tố đất hiếm nặng với l–methionin và axetyl axeton bằng phương pháp chuẩn độ đo phluận văn nghiên cứu thành phần sâu mọt hại nguyên liệu thuốc bắcluận văn nghiên cứu thành phần sâu mọt hại nguyên liệu thuốc bắc xuất khẩu tại lạng sơn 2010nghiên cứu sự tạo phức đa ligan trong hệ 12pyridylazo2naphtholpangdiiih2c2o4bằng phương pháp chiếttrắc quang và khả năng ứng dụng để phân tíchnghiên cứu sự làm việc đồng thời giữa cọc và nền đất của móng cọc chịu tải trọng ngangbài học kinh nghiệm cho việt nam sau khi nghiên cứu sự phát triển dịch vụ và thương mại dịch vụ của trung quốcnghiên cứu sự phụthuộc nhiệt độ và áp suất của các cumulant phổ exafs bằng mô hình einstein tương quan phi điều hòanghiên cứu sự phụthuộc nhiệt độ và áp suất của các cumulant phổ exafs bằng phương pháp thống kê moment3 1 bố trí thí nghiệm khảo sát đặc điểm hình thái sinh học và triệu chứng gây hại của loài archips atrolucenskết cấu và sự phân bố áp suất của miệng thổi và ống gió trong hệ thống đhkk trung tâmđề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụngnghiên cứu sư phạm ứng dụng môn tiếng anhĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây