THUẬT TOÁN SỐ HỌC (Algorithmic number theory)

Một số thuật toán số học và hệ mật mã khoá công khai

Một số thuật toán số học và hệ mật mã khoá công khai
... Các hệ mật khoá công khai Trong tất hệ trình bày trên, khoá lập phải đợc giữ bí mật, bị lộ khoá lập ta tìm đợc khoá giải thời gian tơng đối ngắn nội dung văn mật bị lộ Hệ mà ... bảo mật văn mật Tính bảo mật văn mật đợc mã khối tăng lên rõ rệt so với Cesar Tuy vậy, lập mã, khối n chữ đợc hoá , n nhỏ tìm khoá giải nhờ nghiên cứu tần suất xuất khối Đ Hệ ... I số Thuật toán số học Đ1 Thuật toán Euclide thuật toán Euclide mở rộng vành số nguyên Z Cho hai số nguyên a, b tìm ớc chung lớn a b Ta có (a,b) =( a , b ) nên ta tìm cách tìm ớc chung lớn số...
 • 56
 • 655
 • 2

Về độ phức tạp của các thuật toán số học luận văn thạc sĩ toán học

Về độ phức tạp của các thuật toán số học luận văn thạc sĩ toán học
... sau Chương Độ phức tạp thuật toán số học Trong chương trình bày kết sở độ phức tạp thuật toán, số thuật toán số học độ phức tạp số thuật toán số học Luận văn hoàn thành trường Đại học Vinh hướng ... lý thuyết thuật toán 50 2- Giới thiệu độ phức tạp thuật toán: Độ phức tạp số, O(1); Độ phức tạp tuyến tính, O(n); Độ phức tạp đa thức, O(P(n)); Độ phức tạp lôgarit, O(logn); Độ phức tạp hàm mũ, ... hạn thuật toán Euclid để tìm ước số chung lớn - Độ phức tạp hàm mũ, O(2n) Với lý trình bày, chọn đề tài Luận văn Về độ phức tạp thuật toán số học nhằm tìm hiểu sâu ứng dụng thuật toán số học...
 • 51
 • 576
 • 3

Thuật toán số học C++

Thuật toán số học C++
... Thí dụ Số 9! viết hệ 10 có chữ số tận cùng, hệ có chữ số tận cùng; Số 100! viết hệ 10 có 24 chữ số tận cùng, hệ có 48 chữ số tận cùng; Số 27! viết hệ 10 hệ có chữ số tận Nhận xét Số chữ số tận ... = Hãy liệt kê số nguyên tố khoảng n Thuật toán Thuật toán Eratosthenes đề xuất: Ghi vào mảng nguyên p toàn số nguyên tố khoảng đến n Bước Viết dãy số 1, 2, …, n Bước Xóa số 1, số nguyên tố Bước ... bậc 303! Từ thời cổ đại nhà toán học chứng minh số nguyên lớn viết dạng gồm tích thừa số nguyên tố theo trật tự tăng dần Mệnh đề có tên định lí số học Từ định lí số học ta suy rằng, hệ đếm b >...
 • 46
 • 382
 • 0

Chuyên đê thuật toán số học

Chuyên đê thuật toán số học
... Đánh giá độ phức tạp: Thuật toán chia có độ phức tạp (N2) III Thuật toán Euclid Thuật toán Euclid Thuật toán Euclid dùng để tìm ước chung lớn hai số nguyên dương m, n Thuật toán tiến hành sau : ... True; End; Dễ thấy thuật toán cải tiến trường hợp tồi O( ), nhiên ta cần ý thuật toán cải tiến khác thuật toán ban đầu n số nguyên tố, với n hợp số hai thuật toán kết thúc sau số phép tính Ta có ... mod ak+1 V Thuật toán kiểm tra nguyên tố Bài toán : Kiểm tra số n > cho trước có phải nguyên tố hay không ? Tiếp cận toán qua số thuật toán đơn giản Theo định nghĩa số nguyên tố: Một số nguyên...
 • 18
 • 94
 • 1

Về một số thuật toán số học và ứng dụng

Về một số thuật toán số học và ứng dụng
... Trờng đại học Vinh - Phạm Mạnh Về số thuật toán số học ứng dụng Chuyên ngành: Đại số & Lý thuyết số số: 60 46 05 Luận văn thạc sĩ toán học Ngời hớng dẫn khoa học PGS.TS ... thiệu số kiến thức sở số học thuật toán Trong nhiều đường khác để vào số học, ta chọn đường thuật toán: định lý, khái niệm số học trình bày với thuật toán xây dựng chúng, thuật toán có kèm theo đánh ... thiệu số kiến thức sở số học thuật toán Trong nhiều đờng khác để vào số học, ta chọn đờng thuật toán: định lý, khái niệm số học đợc trình bày với thuật toán xây dựng chúng, thuật toán có kèm theo...
 • 53
 • 106
 • 0

Phương pháp thống kê đánh giá và so sánh các thuật toán máy học

Phương pháp thống kê đánh giá và so sánh các thuật toán máy học
... labeled data) Học bán giám sát cách học sử dụng thông tin chứa liệu chưa gán nhãn tập liệu huấn luyện Các thuật toán học bán giám sát có nhiệm vụ mở rộng tập liệu gán nhãn ban đầu Hiệu thuật toán phụ ... thống, ví dụ sử dụng giai đoạn huấn luyện hệ thống (nghĩa thuộc vào tập D_train) không sử dụng giai đoạn đánh giá hệ thống Các ví dụ kiểm thử D_test cho phép đánh giá không thiên vị hiệu hệ thống ... đầu Hiệu thuật toán phụ thuộc vào chất lượng mẫu gán nhãn thêm vào vòng lặp đánh giá dựa hai tiêu chí:  Các mẫu thêm vào phải gán nhãn cách xác  Các mẫu thêm vào phải mang lại thông tin hữu...
 • 14
 • 402
 • 1

thuật toán số hóa thông điệp MD5.docx

thuật toán số hóa thông điệp MD5.docx
... : In Mã số thông điệp tạo A,B,C,D Nghĩa byte thấp A, kết thúc với byte cao D Đến mô tả xong thuật toán MD5 Mã nguồn tham khảo viết C tìm thấy phụ lục Tổng kết Thuật toán số hóa thông điệp MD5 ... tay“ hay mã số thông điệp với độ dài tùy ý Người ta cho độ khó để tìm thông điệp có mã số khoảng 2^64 bước tính, độ khó để tim thông điệp với mã số cho trước 2^128 bước tính Thuật toán MD5 dò ... yếu cách cẩn thận Tuy nhiên thuật toán tương đối ( ! ) việc phân tích cẩn thận an toàn cần thiết Sự khác MD4 MD5 Sau khác MD4 MD5 : Vòng thêm vào Mỗi bước thêm vào số Hàm G vòng đổi từ (XY v XZ...
 • 3
 • 954
 • 6

Hằng, biến, các phép toán số học và phép gán

Hằng, biến, các phép toán số học và phép gán
... lệnh, trước lệnh gán, … V Biểu thức phép toán số học Biểu thức       Biểu thức kết hợp toán tử (operator) toán hạng (operand) theo trật tự định Mỗi toán hạng hằng, biến biểu thức khác Trong ... nhiều toán tử, ta dùng cặp dấu ngoặc đơn () để định toán tử thực trước Ví dụ: Biểu thức nghiệm phương trình bậc hai: (-b + sqrt(Delta))/(2*a) Trong hằng; a, b, Delta biến Các toán tử số học  ... trình Cách đặt tên biến giống cách đặt tên nói phần Mỗi biến thuộc kiểu liệu xác định có giá trị thuộc kiểu Cú pháp khai báo biến: Danh_sách _các_ tên_biến; Danh_sách _các_ tên_biến cách...
 • 11
 • 278
 • 3

Phát triển tư duy thuật toán cho học sinh thông qua dạy học các cấu trúc dữ liệu

Phát triển tư duy thuật toán cho học sinh thông qua dạy học các cấu trúc dữ liệu
... khoa học việc phát triển t thuật giải cho học sinh dạy học Tin học 11 THPT - Xây dựng quy trình dạy học theo hớng phát triển t thuật giải cho học sinh thông qua dạy học cấu trúc điều khiển kiểu liệu ... phần phát triển t thuật giải cho học sinh thông qua dạy học cấu trúc điều khiển kiểu liệu cấu trúc 2.1 Những nội dung chủ yếu cấu trúc điều khiển kiểu liệu cấu trúc Theo chơng trình tin học ... việc phát triển t thuật giải cho học sinh thông qua dạy học cấu trúc điều khiển kiểu liệu cấu trúc 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Quan điểm hoạt động phơng pháp dạy học Chúng ta biết trình dạy học...
 • 19
 • 690
 • 13

Chuyên Đề toán Số học 8

Chuyên Đề toán Số học 8
... biết hình thoi để áp dụng vào tập chứng minh tứ giác hình thoi Bài tập nhà: Bài 74 78/ SGK tr 106 Bài 135; 136; 1 38 /SBT tr74 ngày 15 tháng 11 năm tiết 20 Đ 11 Hình thoi 2007 ngày 15 tháng 11 năm ... bình hành ABCD hình thoi Chứng minh o D C ngày 15 tháng 11 năm tiết 20 Đ 11 Hình thoi 2007 Ghi nhớ Học thuộc Đ/n hiểu cách ghi: Tứ giác ABCD hình thoi AB=BC=CD=DA Biết vẽ hình thoi Nhớ nắm vững ... có hai đường chéo cắt trung điểm chúng 1: Tứ giác tràng vuông góc với hình thoi Đ hay S.Đ 19-5- 189 0hai đường chéo vuông góc với hình thoi vỗ Câu 2: Tứ giác có tay Đ hay S S Mở Câu 3: Giao điểm...
 • 19
 • 371
 • 4

Một số bài toán số học

Một số bài toán số học
... = 210 số chẵn Do số bi (i=1, 2, …, 10) số số lẻ số chẵn + Nếu có nhiều số lẻ số lẻ tận chữ số 1, 3, 5, 7, nên có có số lẻ có chữ số tận gống + Nếu có số lẻ có nhiều số chẵn Mà số chẵn có số tận ... minh số a, b, c phải có số âm số dương Bài 37: Tổng số tự nhiên chữ số 2359 Tìm số tự nhiên Bài 38: Chứng minh hai số: A = 2n + B = n(n +1) hai số nguyên tố với số tự nhiên n Bài 39: Cho số: a1, ... cho (n số nguyên dương) Bài 40: Tìm số nguyên dương có chữ số, biết số bội tích chữ số số Bài 41: Tìm số tự nhiên N nhỏ thoả tính chất sau: a/ Chữ số cuối b/ Nếu bỏ chữ số cuối thêm chữ số vào...
 • 15
 • 1,355
 • 11

Bài toán số học ôn thi HSG

Bài toán số học ôn thi HSG
... đờng cao tỉ số diện tích chúng tỉ số đờng trung bình, tức MN chia đoạn thẳng nối trung điểm cạnh AB, CD theo tỉ số 2:3 Tổng số điểm chia đờng trung bình hình vuông theo tỉ số 2:3 4, Bởi số đờng thẳng ... (số đờng thẳng n+1) cắt cạnh An+1An+2; An+2An+3; ;A2nA1 Do đờng thẳng lại cắt không nhiều n-1 số n cạnh 11 Trên mặt phẳng cho n đờng thẳng đôi không song song Chứng minh góc đờng thẳng số không ... Hớng dẫn: Cắt hình vuông cho thành 25 hình chữ nhật nhỏ cạnh 0,2 Trong hình vuông nhỏ có không điểm bán kính đờng tròn ngoại tiếp hình vuông cạnh 0,2 < hình vuông che đợc hình tròn bán kính...
 • 7
 • 512
 • 10

Các phương pháp giải toán số học

Các phương pháp giải toán số học
... hai số có chữ số tận giống HD giải: Lấy 11 số tự nhiên Khi chia số cho 10 có số dư: 0; 1; … ; Có 11 số mà có 10 số dư => Luôn tồn hai số dư chia cho 10 Hiệu hai số chia hết cho 10 => Hai số phải ... => b = ta số 47 +/ Với a = => b = => a+b < ( loại ) Vậy số thỏa mãn ĐK là; 44 ; 47 ; 50 III/ PHƯƠNG PHÁP GIẢ THIẾT TẠM */ Phương pháp giả thiêt tạm phương pháp giải toán độc ... Bài 2: Chứng tỏ sáu số tự nhiên bất kì, tìm hai số có hiệu chia hết cho HD giải: Một số chia cho có số dư là: 0; 1; 2; 3; Theo ra, có số mà có số dư => Tồn số số dư => Hiệu số chia hết cho Bài...
 • 25
 • 1,721
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: về độ phức tạp của các thuật toán số họccác thuật toán số họcmột số thuật toán tin học lớp 10mot so thuat toan tin hoc 10mot so bai toan va thuat toan tin hoc 10mot so vi du ve thuat toan tin hoc 10ôn lại các thuật toán vừa học 2 làm các bài tập 1 2 3 45 sgk 3 xem trước ví dụ 4 5 6 sgk 4 tính tổng các số chẵn s 2 4 6 100đề kiểm tra 45 phút thuật toán tin họcbài toán số họcnhóm lệnh tính toán số họclệnh toán số họcthuật toán hình họcphép toán số họctính toán số họcthuật toán so khớp chuỗiHình ý quyền Hình ý quyền PDFPhương pháp chiến đấu của lý tiểu long điêu luyện thủ cước pháp 1993 trần đồng quang hòaTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCMKỹ thuật trình bày văn bản06. TTluachontochuckiemtoan2013_SHAnq so 29 thanh lap cty sg riverviewB Chuong trinh - the le bieu quyetBC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013BC003 Bao cao cua BKS het nhiem ky 2009-2013Du thao Nghi quyet DHCD DHG Pharma 2013Du thao Quy che bau cu HDQT-BKS 2014-2018Phieu dong gop y kien 2014A Chuong trinh - the le bieu quyetTTr004 Sua doi dieu le Cong ty 17-04-201520090414-KSH-BCTC kiem toan 2008 – KSH Bao cao nam 2008Tài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH The le bau cuTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 02 Noi quy dai hoiThai cuc quyen thuong thuc van dapfb comsachvothuatco 016761 46892 zalo fb callTài liệu Đại hội cổ đông ngày 31 tháng 03 năm 2017