ẢNH HƯỞNG của THUỐC, điện GIẢI và CHUYỂN hóa lên ECG

Tài liệu Ảnh hưởng của trường điện từ đề phòng tĩnh điện docx

Tài liệu Ảnh hưởng của trường điện từ và đề phòng tĩnh điện docx
... tích điện đến điện cao, điện tích lớn xảy tượng phóng điện Điện tĩnh điện có trị số thay đổi phụ thuộc vào loại vật liệu, điều kiện môi trường, độ ma sát, vận tốc chuyển động từ vài KV đến vài ... Các biện pháp phòng tránh ảnh hưởng tĩnh điện Để phòng tránh nguy hiểm phóng điện tĩnh điện người ta áp dụng nhiều biện pháp khác không để xuất tích điện, trung hoà điện tích, dẫn điện tích xuống ... biện pháp phòng chống Các cuộn cảm ứng nguồn điện từ trường cao (cao tần) Trường bên ống nguy hiểm trường bên ống dây cảm ứng Đối với tụ điện tạo nguồn cao tần, để nung nóng chất cách điện trường...
 • 5
 • 385
 • 3

ảnh hưởng của thuốc trừ sâu diazan 60 ec lên cường độ hô hấp sinh trưởng của tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergii)

ảnh hưởng của thuốc trừ sâu diazan 60 ec lên cường độ hô hấp và sinh trưởng của tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergii)
... trừ sâu Diazan 60 EC lên cường độ hấp sinh trưởng tôm xanh (Macrobrachium rosenbergii) thực 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu thực nhằm tìm hiểu ảnh hưởng thuốc trừ sâu diazan 60 EC chứa 60% ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN DƯƠNG CAO ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC TRỪ SÂU DIAZAN 60 EC LÊN CƯỜNG ĐỘ HÔ HẤP VÀ SINH TRƯỞNG CỦA TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) LUẬ N VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ... µg/L Vì Diazan xem thuốc có tính độc mạnh tôm xanh 4.2 Tiêu hao oxy tôm nồng độ Diazan 6 0EC khác Khi bị ảnh hưởng thuốc trừ sâu Diazan 6 0EC nồng độ thấp, hoạt động tôm giảm xuống để hạn chế thuốc...
 • 67
 • 509
 • 0

LUẬ N VĂN TỐT NGHIỆP: " ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC TRỪ SÂU DIAZAN 60 EC LÊN CƯỜNG ĐỘ HÔ HẤP SINH TRƯỞNG CỦA TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii)" potx

LUẬ N VĂN TỐT NGHIỆP:
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC C N THƠ KHOA THỦY S N DƯƠNG CAO ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC TRỪ SÂU DIAZAN 60 EC L N CƯỜNG ĐỘ HÔ HẤP VÀ SINH TRƯỞNG CỦA TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) LUẬ N V N TỐT NGHIỆP ... việc đánh giá khả nuôi tôm kết hợp ruộng lúa lựa ch n vùng nuôi phù hợp 1.3 N i dung nghi n cứu Ảnh hưởng diazan 6 0EC l n cường độ hấp (tiêu hao oxy) Ảnh hưởng diazan 6 0EC n ng độ ngưỡng gây ... Thành Nam, 2008 Ảnh hưởng độ m n khác l n tăng trưởng tôm xanh Lu n v n tốt nghiệp Đai học, trang 20 – 30 19 Phan Thị Thu Oanh, 1991 Xác định LC50 số n ng dược thường dung l n tôm xanh Lu n văn...
 • 67
 • 343
 • 1

Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos lên sinh lý, sinh hóa tăng trưởng của cá chép Cyprinus carpio Linnaeus, 1758

Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos lên sinh lý, sinh hóa và tăng trưởng của cá chép Cyprinus carpio Linnaeus, 1758
... nghiên cứu sâu ảnh hưởng thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos đến tiêu sinh lý, sinh hóa tăng trưởng chép (Cyprinus carpio) nuôi bể ruộng lúa Luận án xác định thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos ... 2.9.4 Các nghiên cứu ảnh hưởng thuốc trừ sâu đến hoạt tính GST 24 2.9.5 Ảnh hưởng thuốc trừ sâu đến hoạt tính men tiêu hóa 24 2.10 Các nghiên cứu ảnh hưởng thuốc trừ sâu lên tăng trưởng 25 ... sinh hóa tăng trưởng điều kiện thí nghiệm bể ruộng lúa nghiên cứu Ảnh hưởng thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos lên sinh lý, sinh hóa tăng trưởng chép (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ” thực...
 • 204
 • 322
 • 0

tóm tắt luận án ảnh hưởng của thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos lên sinh lý, sinh hóa tăng trưởng của cá chép cyprinus carpio linnaeus, 1758

tóm tắt luận án ảnh hưởng của thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos lên sinh lý, sinh hóa và tăng trưởng của cá chép cyprinus carpio linnaeus, 1758
... thuốc trừ sâu sản xuất lúa thành phố Cần Thơ b) Xác định giá trị LC50-96 thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos lên chép c) Ảnh hưởng thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos lên sinh lý hô hấp chép ... tiêu hóa tăng trưởng chép nuôi bể f) Ảnh hưởng thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos lên hoạt tính ChE tăng trưởng chép nuôi ruộng lúa 1.4 Ý nghĩa luận án Kết luận án sở khoa học để khuyến cáo ... 4.5.2.2 Ảnh hưởng quinalphos lên tiêu huyết học chép 17 4.5.2.3 Ảnh hưởng thuốc trừ sâu quinalphos lên hoạt tính cholinesterase hoạt tính số men tiêu hóa chép 18 4.6 Ảnh hưởng thuốc trừ sâu...
 • 35
 • 257
 • 0

Ảnh hưởng của nồng độ Ag nhiệt độ lên kích thước hạt tính chất của vật liệu NANO Si-Ag

Ảnh hưởng của nồng độ Ag và nhiệt độ lên kích thước hạt và tính chất của vật liệu NANO Si-Ag
... [5,12] 2 /Vật liệu Ag nano Ag nano compozit 2.1 Tình hình nghiên cứu ứng dụng vật liệu Ag nano Ag nưno compozil Vật liệu Ag nano Ag nano compozit vừa kết hợp tính chất ưu việt vật liệu nano, vừa ... bước đầu vật liệu Ag/ silica KẾT L U Ậ N 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 31 BÁO CÁO TÓM TẮT a Tên đề tài: "Ảnh hưởng nồng độ Ag nhiệt độ lên kích thước hạt tính chất vật liệu nano Ag- Si" ... HỌC KHOA HỌC T ự NHIÊN * *** ** * * ** TÊN ĐỂ TÀI ẢNH HƯỞNG CỦA NỐNG ĐỘ Ag VÀ NHIỆT ĐỘ LÊN KÍCH THƯỚC HẠT VÀ TÍNH CHÂT CUA VẬT LIỆU NANO Si -Ag MÃ SỐ: QT-08-29 CHỦ TRÌ ĐỂ T À I : CÁN BỘ TH AM...
 • 48
 • 249
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số giải pháp kỹ thuật lên chất lượng trứng, ấu trùng hiệu quả ương giống cá chim Vây vàng (Trachinotus blochii Lacepède, 1801) tại tỉnh Khánh Hòa

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số giải pháp kỹ thuật lên chất lượng trứng, ấu trùng và hiệu quả ương giống cá chim Vây vàng (Trachinotus blochii Lacepède, 1801) tại tỉnh Khánh Hòa
... chim võy vng l rt cn thit Xut phỏt t nhng v n trờn, ti: Nghiờn cu nh hng ca mt s gii phỏp k thut lờn cht lng trng, u trựng v hiu qu ng ging cỏ chim võy vng (Trachinotus blochii Lacepede, 1801) ... cũn cao (Li Vn Hựng & CTV, 2011) 1.2 c im sinh hc ca cỏ chim võy vng 1.2.1 Phõn loi v phõn b Cỏ chim võy vng (Trachinotus blochii Lacepede, 1801), tờn ting Anh l snubnose pompano, thuc h cỏ kh Carangidae, ... ú cỏ chm, cỏ giũ v cỏ chim chim sn lng ch yu V sn xut ging, nm 2012 sn xut c 24,0 triu con, nm 2013 l 23,8 triu con, ú cỏ chm chim khong 22 triu, cỏ giũ 0,4 triu con, cỏ chim 1,1 triu, cũn li...
 • 200
 • 106
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số giải pháp kỹ thuật lên chất lượng trứng, ấu trùng hiệu quả ương giống cá chim vây vàng (trachinotus blochii lacepède, 1801) tại tỉnh khánh hòa (TT)

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số giải pháp kỹ thuật lên chất lượng trứng, ấu trùng và hiệu quả ương giống cá chim vây vàng (trachinotus blochii lacepède, 1801) tại tỉnh khánh hòa (TT)
... Khánh Hòa 2 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng số giải pháp kỹ thuật lên chất lượng trứng, ấu trùng hiệu ương giống chim vây vàng Khánh Hòa Ảnh hưởng loại thức ăn tươi, phần ăn hàm lượng ... xuất giống chim vây vàng cần thiết Xuất phát từ vấn đề trên, đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng số giải pháp kỹ thuật lên chất lượng trứng, ấu trùng hiệu ương giống chim vây vàng ( Trachinotus blochii ... LUẬN ÁN Đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng số giải pháp kỹ thuật lên chất lượng trứng, ấu trùng hiệu ương giống chim vây vàng ( Trachinotus blochii Lacepede, 1801) Khánh Hòa Chuyên ngành: Nuôi...
 • 23
 • 120
 • 0

ảnh hưởng của thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos lên hoạt tính men cholinesterase tăng trưởng của cá chép (cyprinus carpio)

ảnh hưởng của thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos lên hoạt tính men cholinesterase và tăng trưởng của cá chép (cyprinus carpio)
... THỊ XUÂN LAN ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC TRỪ SÂU HOẠT CHẤT QUINALPHOS LÊN HOẠT TÍNH MEN CHOLINESTERASE VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ CHÉP (Cyprinus carpio) LUẬN VĂN ĐẠI HỌC NGÀNH SINH HỌC BIỂN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ... không gây ảnh hưởng đến hoạt tính men ChE thích hợp cho phát triển bình thường chép 12 4.2 Ảnh hưởng thuốc trừ sâu quinalphos lên hoạt tính men ChE chép 4.2.1 Hoạt tính ChE não Hoạt tính enzyme ... sống chép nói chung lên hoạt tính ChE nói riêng cần thiết 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu ảnh hưởng thuốc trừ sâu hoạt chất quinaphos lên hoạt tính men Cholinesterase (ChE) tăng trưởng chép...
 • 49
 • 318
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số giải pháp kỹ thuật lên chất lượng trứng, ấu trùng hiệu quả ương giống cá chim vây vàng (trachinotus blochii lacepède, 1801) tại khánh hòa

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số giải pháp kỹ thuật lên chất lượng trứng, ấu trùng và hiệu quả ương giống cá chim vây vàng (trachinotus blochii lacepède, 1801) tại khánh hòa
... cỏ chim võy vng l rt cn thit Xut phỏt t nhng trờn, ti: Nghiờn cu nh hng ca mt s gii phỏp k thut lờn cht lng trng, u trựng v hiu qu ng ging cỏ chim võy vng (Trachinotus blochii Lacepede, 1801) ... cũn cao (Li Vn Hựng & CTV, 2011) 1.2 c im sinh hc ca cỏ chim võy vng 1.2.1 Phõn loi v phõn b Cỏ chim võy vng (Trachinotus blochii Lacepede, 1801), tờn ting Anh l snubnose pompano, thuc h cỏ kh Carangidae, ... , ú cỏ chm, cỏ giũ v cỏ chim chim sn lng ch yu V sn xut ging, nm 2012 sn xut c 24,0 triu , nm 2013 l 23,8 triu con, ú cỏ chm chim khong 22 triu, cỏ giũ 0,4 triu con, cỏ chim 1,1 triu, cũn li l...
 • 207
 • 206
 • 0

Báo cáo " Nhân nhanh rễ bất định Nhân sâm Panax ginseng C.A. Meyer: ảnh hưởng của một số nhân tố lý hóa lên sự tăng trưởng sinh khối sản phẩm trao đổi chất ginsenosides" potx

Báo cáo
... kích thích s trao ñ i ch t th c p nuôi c y t bào th c v t [8] Trong báo mu n gi i thi u m t s k t qu nghiên c u v s nh hư ng c a m t s nhân t hóa lên s tăng trư ng sinh kh i s n ph m trao ñ i ... jasmonic lên s tăng trư ng c a r b t ñ nh s n ph m ginsenosides Tr ng lư ng khô t s tăng trư ng c a sinh kh i gi m tăng d n n ng ñ axít jasmonic M t khác, thành ph n ginsenosides tăng có ý nghĩa tăng ... ban ñ u ñã nh hư ng ñ n s tăng trư ng sinh kh i t bào s n ph m saponin P ginseng H ñã nh n ñư c s tăng trư ng sinh kh i l n nh t n ng ñ ñư ng 30 g/L s tích lũy s n ph m trao ñ i ch t l n nh t n...
 • 6
 • 339
 • 2

Xem thêm