NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA KHUYẾT TẬT LÊN TÍNH CHẤT ĐÀN HỒI CỦA BÁN DẪN CÓ CẤU TRÚC ZnS BẰNG PHƢƠNG PHÁP THỐNG KÊ MÔMEN

Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số cấu trúc lên dải tần làm việc của vật liệu Meta chiết suất âm

Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số cấu trúc lên dải tần làm việc của vật liệu Meta có chiết suất âm
... Phương pháp nghiên cứu Chương III: Tối ưu hóa cấu trúc vật liệu Meta chiết suất âm Chương IV: Mở rộng dải tần làm việc vật liệu Meta chiết suất âm Chương V: Điều khiển tần số vật liệu Meta nhiệt ... vật liệu làm đối tượng nghiên cứu Để đưa vật liệu Meta chiết suất âm vào ứng dụng thực tế, nhiều vấn đề cần làm rõ cần nghiên cứu cách thỏa đáng 15 Cũng vật liệu Meta khác, vật liệu Meta ... chiết suất âm Loại vật liệu Meta nghiên cứu nhiều vật liệu Meta chiết suất âm Dựa ý tưởng ban đầu Veselago [2], vật liệu chiết suất âm kết hợp hoàn hảo hai thành phần điện từ, tạo nên vật liệu...
 • 147
 • 138
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số cấu trúc lên dải tần làm việc của vật liệu Meta chiết suất âm (TT)

Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số cấu trúc lên dải tần làm việc của vật liệu Meta có chiết suất âm (TT)
... TẦN SỐ LÀM VIỆC CỦA VẬT LIỆU CÓ CHIẾT SUẤT ÂM Nhìn chung, dải tần chiết suất âm vật liệu Meta thường hẹp việc tạo dựa tính chất cộng hưởng Để ứng dụng vật liệu Meta chiết suất âm nhiều vào ... Meta vật liệu thông thường trongtự nhiên 1.1.3 Các hướng nghiên cứu vật liệu Meta 1.1.3.1 Vật liệu Meta chiết suất âm Loại vật liệu Meta nghiên cứu nhiều vật liệu Meta chiết suất âm (negative ... chế tạo vật liệu chiết suất âm cấu trúc đơn giản, hoạt động dải tần số rộng độ tổn hao thấp.Chính vậy ,cấu trúc luận án sử dụng nghiên cứu mở rộng dải tần chiết suất âm chương cấu trúc tối...
 • 25
 • 144
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của khuyết tật lên tính chất đàn hồi của si bằng phương pháp thống mômen (LV01753)

Nghiên cứu ảnh hưởng của khuyết tật lên tính chất đàn hồi của si bằng phương pháp thống kê mômen (LV01753)
... phương pháp thống mômen để nghiên cứu ảnh hưởng khuyết tật lên tính chất đàn hồi Si Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu tính chất đàn hồi Si trường hợp lý tưởng khuyết tật Những đóng góp ... có khuyết tật Việc hoàn thiện nghiên cứu tính chất đàn hồi ảnh hưởng khuyết tật lên tính chất đàn hồi bán dẫn nói chung Si nói riêng trở lên cần thiết Với lý đó, em chọn đề tài: Nghiên cứu ảnh ... phương pháp thống hiệu việc nghiên cứu tính chất nhiệt động đàn hồi vật liệu Đó phương pháp thông mômen Phương pháp thống mômen GS Nguyễn Tăng đề xuất [25] phát triển để nghiên cứu tính...
 • 68
 • 486
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn rong câu chỉ vàng khô lên quá trình sinh trưởng, tỷ lệ sống và chất lượng thịt của bào ngư (haliotis diversicolor reeve, 1846) nuôi tại bạch long vỹ - hải phòng

nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn rong câu chỉ vàng khô lên quá trình sinh trưởng, tỷ lệ sống và chất lượng thịt của bào ngư (haliotis diversicolor reeve, 1846) nuôi tại bạch long vỹ - hải phòng
... Nghiên cứu ảnh hưởng thức ăn rong câu vàng khô lên trình sinh trưởng, tỷ lệ sống chất lượng thịt bào ngư (Haliotis diversicolor Reeve, 1846) nuôi Bạch Long Vỹ - Hải Phòng Mục tiêu: Nghiên cứu ... hưởng thức ăn rong câu vàng khô lên trình sinh trưởng, tỷ lệ sống chất lượng thịt bào ngư (Haliotis diversicolor Reeve, 1846) nuôi Bạch Long Vỹ - Hải Phòng Theo dõi tỉ lệ sống, sức khỏe bào ngư ... vệ sinh thực phẩm cho ngư i tiêu dùng 33 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Qua nghiên cứu ảnh hưởng thức ăn rong câu vàng khô lên trình sinh trưởng, tỷ lệ sống chất lượng thịt bào ngư (Haliotis diversicolor...
 • 67
 • 272
 • 1

nghiên cứu ảnh hưởng của các kích cỡ lục bình nghiền nhỏ lên khả năng sinh khí sinh học

nghiên cứu ảnh hưởng của các kích cỡ lục bình nghiền nhỏ lên khả năng sinh khí sinh học
... 2013 Sinh viên Phạm Lệ Ngọc ii TÓM TẮT Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng kích cỡ lục bình nghiền nhỏ lên khả sinh khí biogas” thực nhằm mục tiêu đánh giá ảnh hưởng kích cỡ lục bình nghiền nhỏ lên khả ... đến khả sinh khí biogas Kích thước nguyên liệu ủ nhỏ cho khả sinh khí biogas tốt (Sharma, 1988; Anthony Mshandete et al., 2006) Cho đến nay, nghiên cứu ảnh hưởng kích cỡ lục bình lên khả sinh khí ... biogas ủ yếm khí kết hợp với phân heo chưa nghiên cứu đầy đủ điều kiện điều kiện thực tế ĐBSCL Vì thế, đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng kích cỡ lục bình nghiền nhỏ lên khả sinh khí sinh học thực 1.2...
 • 64
 • 213
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng co lên tính chất từ và hiệu ứng từ điện trở khổng lồ trong vật liệu cu co chế tạo bằng công nghệ nguội nhanh

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng co lên tính chất từ và hiệu ứng từ điện trở khổng lồ trong vật liệu cu co chế tạo bằng công nghệ nguội nhanh
... đích nghiên cứu Tìm hiểu hiệu ứng từ điện trở khổng lổ công nghệ chế tạo vật liệu từ điện trở gmr chế tạo phương pháp nguội nhanh 2.3 nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng nguyên tử Co tới tính chất từ ... sắt từ, gọi từ điện trở khổng lồ GMR, vật liệu chế tán xạ tương tự hợp kim gọi vật liệu từ điện trở khổng lồ hiệu ứng MR hợp kim gọi hiệu ứng từ điện trở khổng lồ chế thay đổi điện trở (điện ... khác loại hiệu ứng từ điện trở đo cấu hình đo khác a/: Hiệu ứng từ điện trở thường OMR kim loại từ tính b/: Hiệu ứng từ điện trở dị hướng AMR kim loại sắt từ c/: Hiệu ứng từ điện trở khổng lồGMR...
 • 54
 • 204
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn, hàm lượng protein và vitamin c khác nhau đến kết quả ương nuôi cá tra pangasianodonhypophthalmus (sauvage, 1878) giai đoạn từ cá hương lên cá giống

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn, có hàm lượng protein và vitamin c khác nhau đến kết quả ương nuôi cá tra pangasianodonhypophthalmus (sauvage, 1878) giai đoạn từ cá hương lên cá giống
... protein th c ăn đến c tra giai đoạn từ c hương lên c giống 14 2.3.2 Thí nghiệm 2: Nghiên c u ảnh hưởng hàm lượng vitamin C bổ sung th c ăn đến c tra giai đoạn từ c hương lên c giống ... nghiên c u Nghiên c u ảnh hưởng th c ăn c hàm lượng protein vitamin C kh c đến kết ương nuôi c tra Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878) từ giai đoạn c hương lên c giống Ảnh hưởng hàm ... trưởng c tra phạm vi thấp m c sử dụng báo c o để x c định m c protein vitamin C tối ưu cho c tra - C n tiến hành nghiên c u ảnh hưởng protein vitamin C tra giai đoạn ương c hương lên c giống...
 • 64
 • 449
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của sét hữu đến một số tính chất của epoxy

Nghiên cứu ảnh hưởng của sét hữu cơ đến một số tính chất của epoxy
... nghiên cứu lĩnh vực nhằm tạo vật liệu polyme có tính chất ưu việt, chọn đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng sét hữu đến số tính chất epoxy làm luận văn thạc sĩ khoa học Mục tiêu đề tài: - Nghiên cứu ... 2.3.2 Tổng hợp composite từ sét hữu epoxy *Quy trình tổng hợp vật liệu epoxy – clay composite từ epoxy sét hữu cơ: Epoxy + dung môi Sét hữu + dung môi Khuấy trộn Chất đóng rắn Đóng rắn Composite ... DMDOA/bentonite 0,6 cho việc điều chế sét hữu 48 3.1.3.Khảo sát ảnh hưởng pH dung dịch đến giá trị d001 sét hữu Các thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng pH dung dịch đến giá trị d 001 sét hữu tiến hành mô tả mục...
 • 74
 • 358
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của bản chất và tỉ lệ chất khơi mào quang đến quá trình khâu mạch quang của hệ cao su butadien-clobytyl

Nghiên cứu ảnh hưởng của bản chất và tỉ lệ chất khơi mào quang đến quá trình khâu mạch quang của hệ cao su butadien-clobytyl
... styren to thnh cao su SBR, cao su nitril, cao su ABS , ú cao su butađien chim 30 -50 % SBR Cao su butaien l cao su khụng phõn cc vỡ vy nú cú kh nng phi trn vi hu ht cỏc loi cao su khụng phõn cc ... v nghiên cu: - Nghiên cứu ảnh hởng hàm lợng cao su clobutyl n quỏ trỡnh khõu mch quang ca h cao su butaien/ clobutyl - Nghiên cứu nh hng ca cỏc cht mo quang n quỏ trỡnh khõu mch quang ca h cao ... ú, cao su clobutyl cú th kt hp vi nhiu cao su khỏc ci thin hn na nhng nhc im ca cỏc cao su ú III.5.3 Quỏ trỡnh khõu mch quang i vi h cao su butaien / clobutyl Nh ta ó bit cao su butaien l cao...
 • 32
 • 440
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng, liều lượng phân bón và biện pháp kỹ thuật tỉa cành đến sinh trưởng,phát triển và năng suất của cây sơn trồng trên vùng đất đồi tam nông, tỉnh phú thọ

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng, liều lượng phân bón và biện pháp kỹ thuật tỉa cành đến sinh trưởng,phát triển và năng suất của cây sơn trồng trên vùng đất đồi tam nông, tỉnh phú thọ
... phát triển v suất nhựa sơn Thí nghiệm gồm công thức bón phân Tất công thức (kể đối chứng) đợc bón lót (nền) phân chuồng với lợng bón 10 tấn/ Sơn đợc trồng mật độ 2.600 cây/ CT1: + không bón phân ... Giống sơn l m thí nghiệm: giống sơn đỏ Các biện pháp kỹ thuật khác đợc áp dụng nh công thức (thí nghiệm đợc bố trí trớc) 3.2.3.2.2- Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hởng số công thức phân bón đến sinh ... truyền thống l m h ng sơn m i 2.1.3.3 Tình hình sản xuất nhựa sơn tỉnh Phú Thọ v huyện Tam Nông Trong thời kỳ 1939- 1945 sơn đợc phát triển mạnh l Phú Thọ, tập trung huyện Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh...
 • 150
 • 480
 • 6

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của sét hữu đến các TÍNH CHẤT của EPOXY

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của sét hữu cơ đến các TÍNH CHẤT của EPOXY
... nghiên cứu lĩnh vực nhằm tạo vật liệu polyme có tính chất ưu việt, chọn đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng sét hữu đến số tính chất epoxy làm luận văn thạc sĩ khoa học Mục tiêu đề tài: - Nghiên cứu ... 2.3.2 Tổng hợp composite từ sét hữu epoxy *Quy trình tổng hợp vật liệu epoxy – clay composite từ epoxy sét hữu cơ: Epoxy + dung môi Sét hữu + dung môi Khuấy trộn Chất đóng rắn Đóng rắn Composite ... gian lớp, mà khoảng cách d 001 sét hữu lớn sét ban đầu Hình 1.4: Mô tả cấu trúc sét sau biến tính hữu (organoclay) Quá trình giãn khoảng cách lớp MMT làm tăng khả xâm nhập chất hữu hay polyme vào...
 • 51
 • 315
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu vi sinh đến năng suất chất lượng giống chè LDP2 tuổi 4

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh đến năng suất chất lượng giống chè LDP2 tuổi 4
... đề, nh thu thập, phân lập v tuyển chọn chủng vi sinh vật cố định nitơ, vi sinh vật phân giải lân, vi sinh vật kích thích sinh trởng thực vật v vi sinh vật đối kháng, vi khuẩn /vi nấm gây bệnh vùng ... Nhật Bản đ nghiên cứu v phát minh công nghệ vi sinh vật hữu hiệu (EM) v o năm 70 kỷ 20 T Higa đ nghiên cứu phân lập, nuôi cấy, trộn lẫn nhóm vi sinh vật có ích l vi khuẩn quang hợp, vi khuẩn lactic, ... 60 4. 4.3 nh h ng c a vi c bún phõn HCVS ủ n ho t ủ ng c a giun v vi sinh v t cú ủ t tr ng chố LDP2 61 4. 4 .4 nh h ng c a vi c bún phõn HCVS ủ n ủ m ủ t qua cỏc thỏng theo dừi .63 4. 4.5...
 • 117
 • 1,331
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh đến năng suất chất lượng giống chè ldp2 tuổi 4nghiên cứu ảnh hưởng của khẩu phần có bột lá keo giậu được và không được cân đối năng lượng protein đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ bố mẹ lương phượngnghiên cứu ảnh hưởng của các ion có tính chất giống với ion f aposnghiên cứu ảnh hưởng của chirp tần số đối với xung dạng super gauss trong thông tin quang sợinghiên cứu ảnh hưởng của malachite green và nhiệt độ lên một số chỉ tiêu sinh lý và men cholinesterase trên cá tranghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số lên kìm quang học sử dụng hai chùm xung gauss ngược chiềunghien cuu anh huong cua các che do chieu sang khác nhau len kha nang sinh truong cua 1 so cay nuoi cay monghiên cứu ảnh hưởng của sét đánh trực tiếp lên mạng điện công trình dùng phần mềm atpnghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn mật độ và độ mặn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu scatophagus argus linnaeus 1766 nuôi tại thừa thiên huếnghiên cứu ảnh hưởng của dòng tiền tự do lên hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp việt namnghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng độ mặn lên sinh trưởng của tảo isochrysis galbana parke và phân tích thành phần hàm lượng axit béo của nó luận văn thạc sĩ sinh họcbước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của ba kết hợp với naa và 2 4d lên mẫu cây lá kim ngân lonicera japonica thunbbước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của ba kết hợp với naa và 2 4d lên mẫu cây lá kim ngân lonicera japnghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện đến quá trình lên men tĩnh chủng bacillus sử dụng để sản xuất chế phẩm xử lý môi trường nuôi tômnghiên cứu ảnh hưởng của tảo spirulina platensis nordst geitler lên sự sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng lipopenaeus vannamei tại công ty nuôi trồng thủy sản việt anh kỳ anh hà tĩnhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại