1000 cau hoi trac nghiem va co tra loi mac lenin

Tài liệu 1000 cau hoi trac nghiem va tra loi mac lenin

Tài liệu 1000 cau hoi trac nghiem va tra loi mac lenin
... tự năm sinh trước - sau nhà triết học sau a Cantơ - Phoi-ơ-bắc - Hêghen b Cantơ - Hêghen - Phoi-ơ-bắc (b) c Hêghen - Cantơ - Phoi-ơ-bắc d Phoi-ơ-bắc - Cantơ - Hêghen Câu 139: Khi đưa quan niệm ... Câu 158: Khẳng định sau Phoi-ơ-bắc a Phoi-ơ-bắc cho tự nhiên "tồn khác" tinh thần b Phoi-ơ-bắc cho tự nhiên tồn độc lập với ý thức người, vận động nhờ sở bên (b) c Phoi-ơ-bắc cho tinh thần thể ... niệm chủ nghĩa vật biện chứng mối liên hệ có vai trò tồn phát triển vật? a Có vai trò ngang b Có vai trò khác nhau, nên cần biết số mối liên hệ c Có vai trò khác nhau, cần phải xem xét mối liên...
 • 78
 • 91
 • 0

1000 câu hỏi trắc nghiệm ngoại sở YDS (có đáp án)

1000 câu hỏi trắc nghiệm ngoại cơ sở YDS (có đáp án)
... 66 Để đánh giá hệ TM sâu, người ta dùng nghiệm pháp: A Nghiệm pháp SCHWARTZ B Nghiệm pháp PERTHES C Nghiệm pháp TRENDELENBOURG D Nghiệm pháp ga-rô nấc E Nghiệm pháp PRAT Khám động mạch mu chân: ... thương ổ phúc mạc với môi trường bên D A B E B vàC 44 chế tổn thương chấn thương bụng kín bao gồm: A chế trực tiếp B chế gián tiếp C chế giảm tốc D A B E Tất 45 Tổn thương tạng đặc thường ... Từng D Đau liên tục E B C Hỏi bệnh khám bụng ngoại khoa cần khai thác thêm triệu chứng: A Nôn mữa B Rối loạn trung-đại tiện C Rối loạn nuốt D Ợ ợ chua E Tất Khám bụng ngoại khoa cần phải: A Dùng...
 • 162
 • 2,099
 • 10

Câu hỏi trác nghiệm môn học Triết học Mac Lenin đáp án

Câu hỏi trác nghiệm môn học Triết học Mac Lenin có đáp án
... tra chân lý c) Cả hai điều Câu 67: Nhận thức lý tính bao gồm hình thức: a) Cảm giác, tri giác, phán đoán b) Khái niệm, phán đoán, suy lý c) Tri giác, phán đoán, suy lý Câu 68: Chân lý bao gồm tính ... đổi đònh Câu 52: Triết học Mác_ Lênin cho : a) Tất nhiên ngẫu nhiên tính quy luật b) Chỉ tất nhiên tính quy luật ngẫu nhiên tính quy luật c) Cả tất nhiên ngẫu nhiên tính quy luật Câu 53: ... chứng Hê-ghen Phơ-bách Câu 85 Triết học C.Mác Ph.Ăngghen thực bước ngoặt cách mạng phát triển triết học Biểu vó đại bước ngoặt cách mạng là: a) Việc thay đổi tính chất triết học, thay đổi đối tượng...
 • 18
 • 1,286
 • 7

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập triết học mác lênin ppsx

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập triết học mác lênin ppsx
... chế độ công hữu tư liệu sản xuất * Đáp án: c Câu 769: Yếu tố sau tác động đến sở hạ tầng cách gián tiếp: a.Đảng trị, viện triết học b Viện triết học, tổ chức tôn giáo c.Chính phủ, tổ chức tôn giáo ... khổ * Đáp án: b Câu 736*: Cơ sở lý luận tảng đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội Đảng ta là: a Học thuyết giai cấp đấu tranh giai cấp triết học Mác- Lênin b Phép biện chứng vật c Học thuyết hình ... thức kinh nghiệm tự không chứng minh tính tất yếu b Nhận thức kinh nghiệm tự chứng minh tính tất yếu (b) c Lý luận không tự phát xuất từ kinh nghiệm Câu 540: Trong hoạt động thực tiễn không coi...
 • 65
 • 420
 • 3

các câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị mác lênin

các câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị mác lênin
... phát triển kinh tế a Phát triển kinh tế tăng trưởng kinh tế bền vững b Phát triển kinh tế tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện cấu kinh tế thể chế kinh tế c Phát triển kinh tế tăng trưởng kinh tế nâng ... luật kinh tế sách kinh tế: a Quy luật kinh tế sở sách kinh tế b Chính sách kinh tế hoạt động chủ quan nhà nước sở nhận thức vận dụng quy luật khách quan c Quy luật kinh tế sách kinh tế phụ thuộc ... tầng d Cả a, b c Câu 68 Chọn ý tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế a Muốn phát triển kinh tế cần phải tăng trưởng kinh tế b Có thể có tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế c Những nhân tố...
 • 42
 • 2,165
 • 1

1000 câu hỏi trắc nghiệm trả lời MacLenin

1000 câu hỏi trắc nghiệm có trả lời MacLenin
... cứu tượng Câu 58: Phân biệt khả với thực Đáp áp: - Khả chưa có, chưa tới có, tới điều kiện tương ứng - Hiện thực có, tồn Câu 59: Quy luật xã hội phải thông qua hoạt động người, tính khách ... kinh nghiệm phê phán" Câu 80: Bệnh kinh nghiệm bệnh giáo điều nguyên từ đâu? Đáp án: - Yếu lý luận - Xa rời thực tiễn Câu 81: thể quy thực tiễn hoạt động cá nhân không: Đáp án: Không Câu ... người muốn chiếm cải giới tự nhiên cần phải gì? a niềm tin vào thượng đế b nhiệt tình làm việc c tri thức tự nhiên (c) d kinh nghiệm sống Câu 41: Về phương pháp nhận thức Ph.Bêcơn...
 • 77
 • 313
 • 1

Soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm phần chế di truyền biến dị SGK sinh học 12 bản dùng cho việc kiểm tra đánh giá học sinh trung học phổ thông

Soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm phần cơ chế di truyền và biến dị  SGK sinh học 12 cơ bản dùng cho việc kiểm tra đánh giá học sinh trung học phổ thông
... kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh Nội dung nghiên cứu - Soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm phần chế di truyền biến dị - Kiểm tra đánh giá hoàn thiện hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ý nghĩa khoa học ... nghiệm phần chế di truyền biến dị - SGK sinh học 12 dùng cho việc kiểm tra đánh giá học sinh THPT. Mục đích nghiên cứu - Góp phần bổ sung thêm hệ thống câu hỏi trắc nghiệm đa phương án - Dùng để kiểm ... tài Soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm phần : chế di truyền biến dị - SGK sinh học 12 dùng cho việc kiểm tra đánh giá học sinh trung học phổ thông Tôi xin cam đoan kết khoá luận kết nghiên cứu thân...
 • 52
 • 259
 • 0

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phiếu học tập phục vụ cho bài kiểm tra 15 45 thuộc chương III sinh trưởng phát triển, sinh học 11 ban khoa học bản

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và phiếu học tập phục vụ cho bài kiểm tra 15 và 45 thuộc chương III sinh trưởng và phát triển, sinh học 11 ban khoa học cơ bản
... 2008 Sinh viên Ngân Thị Hoàng Yến lời cam đoan Tôi tiến hành xây dựng đề kiểm tra có đề kiểm tra 15 phút, đề kiểm tra 45 phút thời gian từ tháng năm 2007 đến tháng năm 2008 Tất đề kiểm tra tiến ... kim tra 15 phỳt 2.4 Cỏc nguyờn tc thit k kim tra 45 phỳt 2.5 H thng trc nghim khỏch quan v phiu hc phc v cho bi kim tra 15 phỳt v 45 phỳt 2.5.1 Cỏc kim tra 15 phỳt 2.5.2 Cỏc kim tra 45 phỳt ... kim tra 45 phỳt 2.6 ỏp ỏn cỏc kim tra 2.6.1 ỏp ỏn kim tra 15 phỳt 2.6.2 ỏp ỏn kim tra 45 phỳt KT LUN V KIN NGH TI LIU THAM KHO 15 15 16 17 10 10 10 11 11 13 21 21 44 61 61 63 69 72 M U Lớ...
 • 68
 • 161
 • 0

Soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm về chế phiên mã, dịch mã điều hoà biểu hiện của gen dùng cho kiểm tra đánh giá sinh viên khoa sinh KTNN, trường ĐHSP hà nội 2

Soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm về cơ chế phiên mã, dịch mã và điều hoà biểu hiện của gen dùng cho kiểm tra đánh giá sinh viên khoa sinh  KTNN, trường ĐHSP hà nội 2
... 43 25 26 23 42 22 41 23 29 42 vii Số câu Điểm trả lời sai thô 20 18 25 18 18 21 19 23 21 20 22 21 18 19 11 21 23 19 20 23 20 21 22 23 22 16 25 27 20 27 27 36 24 26 39 22 24 25 23 24 27 26 34 24 ... Số câu trả lời sai 23 23 13 22 20 23 22 30 20 23 31 21 30 10 23 23 19 22 34 23 19 Điểm thô Điểm 22 22 32 39 23 25 42 22 23 15 25 20 14 39 38 24 15 35 22 22 37 26 23 39 11 22 26 39 4,9 4,9 7,1 ... 72, 22 58,33 72, 22 72, 22 27,78 75,00 50,00 72, 22 72, 22 27,78 58,33 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 29 27 23 15 22 15 28 23 22 23 23 29 15 14 22 23 22 29 23 28 ...
 • 57
 • 192
 • 0

một số câu hỏi trắc nghiệm tình huống sư phạm đáp án để kiểm tra năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi

một số câu hỏi trắc nghiệm và tình huống sư phạm có đáp án để kiểm tra năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi
... lên Câu 55: Theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên THPT tiêu chuẩn ? A/ B/ C/ D/ Câu 56.Theo điều lệ trường trung học hành Nếu học sinh lí đáng giáo viên chủ nhiệm ... với giáo viên chủ nhiệm sau học kỳ xếp loại hạnh kiểm D.Không ghi nhận xét vào sổ gọi tên ghi điểm,không ghi nhận xét vào học bạ,phối hợp với giáo viên chủ nhiệm sau học kỳ xếp loại hạnh kiểm Câu ... yêu quý bạn Tình 13 Giáo viên chủ nhiệm đưa học sinh phạm lỗi nhà học sinh vi phạm nghiêm trọng nội quy nhà trường Ban giám hiệu yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phải đưa em tận nhà để nói chuyện...
 • 21
 • 989
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: cau hoi trac nghiem va dap an mon mac lenin hp1câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị mác lênincâu hỏi trắc nghiệm ôn tập triết học mác lênincâu hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị mác lênincó đáp áncâu hỏi trắc nghiệm những nlcb của cn mác lênincâu hỏi trắc nghiệm những nlcb của cn mác lênin 2bộ đề câu hỏi trắc nghiệm và tự luận môn cơ sở văn hóa việt namcau hoi trac nghiem va tra loi lich su dangcau hoi trac nghiem va dap an mon nhung nghuyen li co ban cua chu nghia mac le nintổng hợp câu hỏi trắc nghiệm và câu trả lời môn lý luận về nhà nước và pháp luậtc các câu hỏi trắc nghiệm và trả lờicâu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn kinh tế vi môcâu hỏi trắc nghiệm hệ cơ sở dữ liệu1000 câu hỏi trắc nghiệm hóa học lớp 101000 câu hỏi trắc nghiệm hóa họcCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học