Đề sinh 6,7

Đề thi trắc nghiệm môn sinh: đề số 67 pps

Đề thi trắc nghiệm môn sinh: đề số 67 pps
... cá thể khác loài B Các cá thể giao phối với sinh sản bình thường C Sống nhiều khu vực địa lý khác D Cách biệt với môi trường sống Đáp án : (B) Bài : 5388 Tập hợp sau quần thể sinh vật? Chọn đáp ... D Do môi trường, theo mùa, theo chu kì nhiều năm Đáp án : (B) Bài : 5391 Yếu tố có vai trò định số lượng quần thể chim vào mùa hè là: Chọn đáp án A Thức ăn B Sự cạnh tranh nơi làm tổ C Độ ẩm không ... di trú Đáp án : (B) Bài : 5390 Đối với sâu bọ ăn thực vật, nhân tố có vai trò định đến biến động số lượng cá thể quần thể? Chọn đáp án A Khí hậu B Kẻ thù C Nhiệt độ D Ánh sáng Đáp án : (A) Bài...
 • 5
 • 80
 • 0

Đề thi môn: Tiếng Anh (Dành cho thí sinh Phân ban) Đề số 67 pdf

Đề thi môn: Tiếng Anh (Dành cho thí sinh Phân ban) Đề số 67 pdf
... 28: My father asked me _ of the film A what you think B what I think C what did you think Câu 29: Mr Gibbon usually drinks mineral water, but in this party he _ champagne A drinks B will drink ... necessary Câu 45: A accomplished Đọc kĩ đoạn văn sau chọn phương án (A B, C, D) cho ô trống từ 46 đến 50 Most people think of computers as very modern inventions, products of our new technological ... ultimately of secondary importance Television is one of the main subjects of conversation, at school, in offices, at home and in the street, as well as being written about in all the newspapers...
 • 3
 • 187
 • 0

Đề sinh học 12 - sưu tầm giới thiệu đề kiểm tra, thi học sinh giỏi, thi thử đại học tham khảo (67)

Đề sinh học 12 - sưu tầm giới thiệu đề kiểm tra, thi học sinh giỏi, thi thử đại học tham khảo (67)
... tăng sinh mức mà thể không kiểm soát Những gen ung thư loại thường A gen trội không di truyền chúng xuất tế bào sinh dưỡng Trang 5/8 - đề thi 827 B gen lặn không di truyền chúng xuất tế bào sinh ... trưởng quần thể sinh vật? A Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản quần thể nhỏ mức tử vong B Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản quần thể tối đa, mức tử vong tối thi u C Khi môi ... đời chiếm tỉ lệ A 27/256 B 81/256 C 9/64 D 27/64 Trang 4/8 - đề thi 827 Câu 34: Một xu hướng biến đổi trình diễn nguyên sinh cạn A sinh khối ngày giảm B tính ổn định quần xã ngày giảm C độ...
 • 8
 • 142
 • 0

Đề sinh học 12 - sưu tầm giới thiệu đề kiểm tra, thi học sinh giỏi, thi thử đại học tham khảo (67)

Đề sinh học 12 - sưu tầm giới thiệu đề kiểm tra, thi học sinh giỏi, thi thử đại học tham khảo (67)
... Bi thi gm cú ba phn, thớ sinh lm theo hng dn, thớ sinh khụng c kớ hiu vo bi thi PHN I Trc nghim khỏch quan (15 cõu) Thớ sinh khoanh trc tip vo bi thi Cõu 1: Mt ngi n ụng ... gii - Tn s alen a ca qun th cho l: qcho = 1- 0,7 = 0,3 - Tn s alen a ca qun th nhn sau nhp c: qhn hp = qnhn m (qnhn qcho) = q nhn( 1- m) + m qcho 0,6 (1 - 0,1) + 0,1 0,3 = 0,57 - Tn ... thành tế bào sinh dục sơ khai, sau tất qua vùng sinh trởng tới vùng chín để hình thành giao tử Số giao tử có nguồn gốc từ tế bào A sinh tích số tế bào sinh dục sơ khai tế bào A tế bào B sinh Số giao...
 • 10
 • 220
 • 2

Đề sinh học 12 - sưu tầm giới thiệu đề kiểm tra, thi học sinh giỏi, thi thử đại học tham khảo (67)

Đề sinh học 12 - sưu tầm giới thiệu đề kiểm tra, thi học sinh giỏi, thi thử đại học tham khảo (67)
... Bi thi gm cú ba phn, thớ sinh lm theo hng dn, thớ sinh khụng c kớ hiu vo bi thi PHN I Trc nghim khỏch quan (15 cõu) Thớ sinh khoanh trc tip vo bi thi Cõu 1: Mt ngi n ụng ... gii - Tn s alen a ca qun th cho l: qcho = 1- 0,7 = 0,3 - Tn s alen a ca qun th nhn sau nhp c: qhn hp = qnhn m (qnhn qcho) = q nhn( 1- m) + m qcho 0,6 (1 - 0,1) + 0,1 0,3 = 0,57 - Tn ... thành tế bào sinh dục sơ khai, sau tất qua vùng sinh trởng tới vùng chín để hình thành giao tử Số giao tử có nguồn gốc từ tế bào A sinh tích số tế bào sinh dục sơ khai tế bào A tế bào B sinh Số giao...
 • 10
 • 93
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia môn sinh năm 2015 đề số 67

Đề thi thử THPT quốc gia môn sinh năm 2015 đề số 67
... 14: Khoảng thuận lợi khoảng nhân tố sinh thái A sinh vật sinh sản tốt B mức phù hợp để sinh vật thực chức sống tốt C sinh vật sinh trưởng, phát triển tốt D giúp sinh vật chống chịu tốt với môi trường ... giao phối có quan hệ thân thuộc? A Tiêu chuẩn cách li sinh sản B Tiêu chuẩn hoá sinh C Tiêu chuẩn hình thái hoá sinh D Tiêu chuẩn hình thái Trang 3/4 - Mã đề thi 628 Câu 44: Khoảng giới hạn sinh ... khuẩn lactic C vi khuẩn lam D vi khuẩn E coli Câu 18: Ổ sinh thái A khu vực sinh sống sinh vật B nơi thường gặp loài C khoảng không gian sinh thái có tất điều kiện quy định cho tồn tại, phát triển...
 • 4
 • 189
 • 0

Chuyên đề sinh học: Lưới thức ăn và chuỗi thức ăn

Chuyên đề sinh học: Lưới thức ăn và chuỗi thức ăn
... giải B Lưới thức ăn : Định nghĩa : loài sinh vật QXSV thường mắt xích nhiều chuỗi thức ăn Các chuỗi thức ăn thường có nhiều mắt xích chung tạo nên lưới thức ăn VD: hươu Thực vật hổ sâu ăn cày ... tiêu thụ thứ : Chuột Sinh vật tiêu thụ thứ : Rắn 3/ Các loại chuỗi thức ăn : - Chuỗi thức ăn bắt đầu sinh vật sản xuất VD : cỏ -> thỏ -> cáo -> VSV phân giải - Chuỗi thức ăn bắt đầu sản phẩm phân ... -> cày -> đại bàng -> VSV phân giải 2/ Các thành phần sinh học chuỗi thức ăn : STT Các nhân tố vô sinh Sinh vật sn xuất Sinh vật tiêu thụ Sinh vật phân gii Thành phần ặc điểm -Chất vô ( C,N, CO2,...
 • 18
 • 50,565
 • 20

chuyên đề sinh thái và phát triển bền vững

chuyên đề sinh thái và phát triển bền vững
... hệ sinh thái có nhiều loài, nghĩa lưới thức ăn có nhiều mắt xích hệ sinh thái có sở để phát triển ổn định Do vậy, chức tính đa dạng sinh học to lớn việc giữ cân sinh thái Trái Đất Đa dạng sinh ... Phát triển nông nghiệp bền vững xây dựng mô hình sinh thái bền vững nông – lâm kết hợp, mô hình sinh thái VAC, mô hình nông – lâm vùng đất dốc…nhằm mục đích kết hợp phát triển kinh tế với bảo ... cận đại đại, suy thoái ĐDSH xẩy nhanh nước công nghiệp phát triển nước phát triển phát triển Sự suy thoái ĐDSH thể chủ yếu mặt: - Hệ sinh thái bị biến đổi dẫn đến nơi loài; - Mất loài; - Mất đa...
 • 8
 • 578
 • 6

Chuyên đề: Sinh học phân tử - kỹ thuật PCR

Chuyên đề: Sinh học phân tử - kỹ thuật PCR
... chức đại phân tử sinh học vận hành kiểm soát trình sinh hóa tế bào Trọng tâm sinh học phân tử việc nghiên cứu đại phân tử ADN, ARN Protein trình tái bản, phiên mã dịch mã Trong số tiến kỹ thuật ... loại trải qua cách mạng sinh học, vấn đề sinh học phân tử (các trình lưu trữ, truyền đạt biểu thông tin di truyền mức độ phân tử) phận cách mạng Các kiến thức sinh học phân tử cho phép giải thích ... transcriptase PCR) gọi RNA – PCR hay RT – PCR RT – PCR nhạy phương pháp khác dùng cho phân tích ARN - RT – PCR cạnh tranh (Competitive RT – PCR) kỹ that thường dùng định lượng loại mARN chuyên biệt 21 -...
 • 25
 • 997
 • 25

Nghiên cứu phân lập tuyển chọn và tạo chủng giống bằng kỹ thuật di truyền để sinh tổng hợp enzym β-galactosidaza có hiệu suất cao

Nghiên cứu phân lập tuyển chọn và tạo chủng giống bằng kỹ thuật di truyền để sinh tổng hợp enzym β-galactosidaza có hiệu suất cao
... nhánh: Nghiên cứu phân lập tuyển chọn tạo chủng giống kỹ thuật di truyền để sinh tổng hợp enzym -galactosidaza hiệu suất cao KC- 04-07 Mã số đề tài : Năm Theo hợp đồng Năm 2001 Đã phân lập đợc chủng ... lập tuyển chọn tạo chủng giống kỹ thuật di truyền để sinh tổng hợp enzym galactosidaza hiệu suất cao" Nội dung đề tài tập trung giải bốn nhiệm vụ là: + Phân lập tuyển chọn chủng vi sinh vật ... Ngô Tiến Hiển Đề tài nhánh cấp nhà nớc Nghiên cứu phân lập tuyển chọn tạo chủng giống kỹ thuật di truyền để sinh tổng hợp enzym -galactosidaza hiệu suất cao Chủ nhiệm đề tài nhánh cấp nhà nớc...
 • 30
 • 440
 • 4

Giúp học sinh lớp 9 học tốt sinh học về vấn đề sinh vật và môi trường

Giúp học sinh lớp 9 học tốt sinh học về vấn đề sinh vật và môi trường
... mục Giúp học sinh lớp học tốt Sinh học vấn đề sinh vật môi trường I.Kiến thức cần nhớ 1 .Sinh vật môi trường: Môi trường sống sinh vật gì? Môi trường gồm có nhân tố sinh thái nào? Giới hạn sinh ... Thư mục Giúp học sinh lớp học tốt Sinh học vấn đề sinh vật môi trường 3.- Sinh vật môi trường / /Học tốt Sinh học 9/ Lại Thị Phương Ánh.TP.HCM.:Đại học quốc gia TP.HCM, 2005.- tr .97 + 98 + 101 ... dung chương II chương trình sinh học -3- Thư mục Giúp học sinh lớp học tốt Sinh học vấn đề sinh vật môi trường Con người, dân số môi trường: Tác động người tới môi trường qua thời kì phát triển...
 • 9
 • 1,484
 • 5

Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề sinh viên ra trường thất nghiệp

Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề sinh viên ra trường thất nghiệp
... Chơng I : Phần nội dung I Quan điểm toàn diện triết học Mác _ Nin II Thực trạng vấn đề sinh viên trờng thất nghiệp III Nguyên nhân vấn đề Chơng II : Kết luận số giải pháp Trong lần viết tiểu ... nghị giải pháp I/ Kết luận chung Qua việc phân tích nguyên nhân gây t ợng sinh viên thất nghiệp sau trờng việc vận dụng quan điểm toàn diện triết học Mác- L nin phần cho ta thấy đ ợc góc cạnh vấn ... Tình trạng sinh viên trờng thất nghiệp vấn đề xã hội mà nguyên nhân gây tập hợp nhiều yếu tố tác động ảnh h ởng đến Chính vậy, tiểu luận em dùng quan điểm toàn diện triết học Mác Nin để phân...
 • 13
 • 1,593
 • 6

Nghiên cứu vấn đề sinh con theo phương pháp khoa học

Nghiên cứu vấn đề sinh con theo phương pháp khoa học
... theo phương pháp khoa học Những hạn chế quy định Pháp luật Việt Nam vấn đề sinh theo phương pháp khoa học phương hương hoàn thiện 13 Hiện nay, vấn đề sinh theo phương pháp khoa học quy định luật ... NỘI DUNG: Khái quát vấn đề sinh theo phương pháp khoa học 1.1 Khái niệm: Nghị định số 12/2003/NĐ-CP quy định: Sinh theo phương pháp khoa học việc sinh thực kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thụ tinh nhân ... Sinh theo phương pháp khoa học thể phát triển vượt bậc khoa học kĩ thuật, điều làm cho cặp vợ chồng mong mỏi có thực thiên chức Tuy nhiên bên cạnh tích cực vấn đề sinh theo phương pháp khoa học...
 • 20
 • 524
 • 1

Tìm hiểu vấn đề sinh con theo phương pháp khoa học

Tìm hiểu vấn đề sinh con theo phương pháp khoa học
... dân phương pháp sinh sản theo phương pháp khoa học Tuy nhiên, vấn đề mặt tốt, tích cực mà điểm hạn chế Vấn đề sinh theo phương pháp khoa học không nằm quy luật đó, bên cạnh ưu điểm kể vấn đề phải ... xuất phát từ nội phát sinh trình thực phương pháp sinh sản 2.Những nhược điểm phương pháp sinh theo phương pháp khoa học Thứ nhất, phương pháp sinh sản theo phương pháp khoa học kịp thời xem xét, ... thấy từ việc sinh theo phương pháp khoa học Những ưu điểm việc sinh theo phương pháp khoa học Thứ nhất, việc sinh theo phương pháp quy định tương đối cụ thể số văn pháp luật có tính pháp lý nghị...
 • 14
 • 301
 • 0

Thực trạng của vấn đề sinh viên ra trường thất nghiệp

Thực trạng của vấn đề sinh viên ra trường thất nghiệp
... lạm phát Chính Phủ thực sách tài khóa, tiền tệ thu hẹp doanh nghiệp doanh nghiệp vừa nhỏ khó khăn việc kiếm vốn đầu tư thất nghiệp Thứ thất nghiệp từ suy yếu tổng cầu: tình trạng khủng hoảng kinh ... dẫn tới tình trạng thất nghiệp gia tăng tất quốc gia giới.Số lao động bị cắt giảm tập trung vào doanh nghiệp gia công, hàng xuất khẩu, dệt may, da giày điện tử Bên cạnh người thất nghiệp khu vực ... yêu cầu nguồn nhân lực thời kỳ dẫn tới việc gia tăng tỷ lệ thất nghiệp, từ dẫn đến bất ổn an sinh xã hội III GIẢI PHÁP GIẢM TỶ LỆ THẤT NGHIỆP Trước mắt Kích thích tăng trưởng gói kích cầu: trước...
 • 8
 • 662
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề sinh học lớp 7đề sinh lớp 7để sinh con khỏe mạnhvấn đề sinh sảnbí quyết để sinh viên thiếu kinh nghiệm làm việcchuyên đề sinh líchuyên đề sinh học cấu trúc adnchuyên đề sinh học lớp 12để sinh một em bé hoàn hảochuyên đề sinh vậtchuyên đề sinh hoạtvận dụng quan điểm toàn diện của triết học mác lê nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề sinh viên ra trường thất nghiệpđầu tư thế nào để sinh lợibí quyết để sinh viên thiếu kinh nghiệm làm việc chiến thắng trong tuyển dụngvấn đề sinh viênchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây