bài dự thi biển cả do cái gì tạo nên (2)

Tầm quan trọng của sự kiện và chi tiết để tạo nên tác phẩm báo chí

Tầm quan trọng của sự kiện và chi tiết để tạo nên tác phẩm báo chí
... thông tin về sự kiện tạo nên hiệu quả của tác phẩm báo chi Chi tiết là một những yếu tố thuộc nội dung của tác phẩm báo chi (gồm sự kiện, chi tiết, chi nh kiến, vấn ... sự kiện và những giá trị thời sự của sự kiện, phản ánh một cách khách quan sự kiện đó vào tác phẩm báo chi của mình Chi nh tính khách quan cũng là một giá trị quan ... có chi tiết thì sự kiện sẽ chi là một vấn đề được đề cập tới mà không rõ ràng, cụ thể, chi nh vì thế để có một tác phẩm báo chi hoàn chi nh thì chi tiết và sự kiện...
 • 15
 • 223
 • 0

Nghiên cứu áp dụng biện pháp quản lý hệ thống tưới có sự tham gia của cộng đồng cho hệ thống thủy nông cầu sơn cấm sơn, bắc giang

Nghiên cứu áp dụng biện pháp quản lý hệ thống tưới có sự tham gia của cộng đồng cho hệ thống thủy nông cầu sơn  cấm sơn, bắc giang
... ng t i có s tham gia c a c ng đ ng cho h th ng th y nông C u S n-C m S n, B c Giang r t c n thi t đ i v i h th ng giai đo n hi n t ng lai M C ÍCH VÀ PH M VI NGHIÊN C U 2.1 M c đích nghiên c u: ... th ng t i có s tham gia c a c ng đ ng (PIM) t i m t ph n c a h th ng th y nông C u S n-C m S n, B c Giang đ xây d ng mô hình v n hành qu n lý cho toàn b h th ng t i có s tham gia c a c ng đ ng ... Hình 2.2 tu i cán b th y nông tham gia ph ng v n 47 Hình 2.3 tu i c a cán b quy n đ a ph i dân tham gia ph ng v n 46 Hình 2.4 M c đ quan tâm c a ng ng tham gia ph ng v n 47 i dân đ...
 • 106
 • 73
 • 0

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại nhà máy bánh kẹo cao cấp hữu nghị

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại nhà máy bánh kẹo cao cấp hữu nghị
... Việc nâng cao hiệu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh nói chung nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu 99 Chuyên đề tốt nghiệp động nói riêng mang tính thường xuyên bắt buộc doanh nghiệp - Hiệu sử dụng vốn lưu ... rộng lưu thông hành hoá Với vai trò quan trọng vốn vậy, năm qua, nhà máy bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị coi trọng vấn đề nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Tình hình vốn cuả nhà máy bánh kẹo cao cấp ... hợp để nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động 1.2.2 Một số tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp: 1.2.2.1 Sức sinh lời vốn lưu động: 10 10 Chuyên đề tốt nghiệp lợi nhuận Sức sinh lời vốn lưu động...
 • 71
 • 391
 • 0

giáo án than khảo bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên giỏi môn sinh học lớp 9 tiết 23 đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (7)

giáo án than khảo bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên giỏi môn sinh học lớp 9 tiết 23 đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (7)
... lm giam 56 % kha nng sinh san Vớ d 3: (Mt on NST s 5)- Hi chng mốo kờu: a tre co tiờng khoc nh tiờng meo kờu, õu be thi u nng tri tuờ va thng chờt tuụi s sinh hoc niờn thi u III Tinh chõt cua ... Nguyờn nhõn - Hu qua Ung th da IV Nguyờn nhõn phỏt sinh ụụt bin cu trỳc NST L hoc sinh ang ngụi trờn gh nh trng em cõn lm gỡ hn ch vic phỏt sinh cỏc t bin cõu trỳc NST - Bao v mụi trng sụng sch ... cam ), IV Nguyờn nhõn phỏt sinh ụụt bin cu trỳc NST Nhng hot ụụng no cua ngi to tỏc nhõn gõy ụụt bin cõu trỳc NST? - Do ụ nhiờm mụi trng tao t: Cac hoat ụng cụng nghiờp Sinh hoat, san xuõt nụng...
 • 33
 • 341
 • 0

giáo án than khảo bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên giỏi môn sinh học lớp 9 tiết 23 đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (8)

giáo án than khảo bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên giỏi môn sinh học lớp 9 tiết 23 đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (8)
... nhõn phỏt sinh v tớnh cht ca t bin cu trỳc NST 1.Nguyờn nhõn phỏt sinh: Cht c M th xung Vit Nam Tit 23: Bi 22: T BIN CU TRC NHIM SC TH I t bin cu trỳc NST l gỡ? II Nguyờn nhõn phỏt sinh v tớnh ... t cỏc gen trờn NST Tit 23: Bi 22: T BIN CU TRC NHIM SC TH I t bin cu trỳc NST l gỡ? II Nguyờn nhõn phỏt sinh v tớnh cht ca t bin cu trỳc NST 1.Nguyờn nhõn phỏt sinh: Tit 23: Bi 22: T BIN CU TRC ... Tit 23: Bi 22: T BIN CU TRC NHIM SC TH I t bin cu trỳc NST l gỡ? t bin cu trỳc NST cú li hay cú hi? Cho vớ d? II Nguyờn nhõn phỏt sinh v tớnh cht ca t bin cu trỳc NST 1.Nguyờn nhõn phỏt sinh: ...
 • 30
 • 302
 • 0

giáo án than khảo bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên giỏi môn sinh học lớp 9 tiết 23 đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (1)

giáo án than khảo bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên giỏi môn sinh học lớp 9 tiết 23 đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (1)
... đoạn, lặp đoạn đảo đoạn Các tác nhân gây phát sinh đột biến cấu trúc NST gì? II Nguyên nhân phát sinh tính chất đột biến cấu trúc NST 1.Nguyên nhân phát sinh: Tác nhân bên (rối loạn nội bào) tác ... đảo đoạn Vậy nguyên nhân phát sinh đột biến cấu trúc NST gì? II Nguyên nhân phát sinh tính chất đột biến cấu trúc NST - Do điều kiện bên bên thể 1.Nguyên nhân phát sinh: - Do điều kiện bên bên ... biến cấu trúc NST gì? II Nguyên nhân phát sinh tính chất đột biến cấu trúc ? Tại đột biến cấu trúc NST lại gây hại cho người sinh vật NST 1.Nguyên nhân phát sinh: - Do ảnh hưởng môi trường bên bên...
 • 25
 • 268
 • 0

giáo án than khảo bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên giỏi môn sinh học lớp 9 tiết 23 đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (9)

giáo án than khảo bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên giỏi môn sinh học lớp 9 tiết 23 đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (9)
... TH Nguyờn nhõn phỏt sinh v tớnh cht cu trỳc NST: ) Nguyờn nhõn phỏt sinh: Mỏy bay M ri cht c hoỏ hc xung nam vit nam M nộm bom nguyờn t xung Hiroshima Nht Bn Bi 22 - Tit 23 T BIN CU TRC NHIM ... phn, s lng v trỡnh t cỏc gen trờn NST Bi 22 - Tit 23 T BIN CU TRC NHIM SC TH Nguyờn nhõn phỏt sinh v tớnh cht cu trỳc NST: ) Nguyờn nhõn phỏt sinh: t bin cu trỳc NST cú th xut hin iu kin t nhiờn ... hại cho thân sinh vật? Vì trải qua trình tiến hoá lâu dài, gen xếp hài hoà NST Biến đổi cấu trúc NST làm thay đổi số lượng cách xếp gen nên thường gây hại cho sinh vật Bi 22 - Tit 23 T BIN CU...
 • 29
 • 360
 • 0

giáo án than khảo bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên giỏi môn sinh học lớp 9 tiết 23 đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (10)

giáo án than khảo bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên giỏi môn sinh học lớp 9 tiết 23 đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (10)
... nhõn phỏt sinh v tớnh cht ca t bin cu trỳc nhim sc th Nguyờn nhõn phỏt sinh: MY BAY M RI CHT C MU DA CAM _ I t bin cu trỳc nhim sc th l gỡ? II Nguyờn nhõn phỏt sinh v tớnh ... Nguyờn nhõn phỏt sinh v tớnh cht ca t bin cu trỳc nhim sc th Nguyờn nhõn phỏt sinh: Tớnh cht ca t bin cu trỳc nhim sc th: Tớnh cht ca t bin cu trỳc NST ? Chỳng ta phi lm gỡ hn ch phỏt sinh t bin cu ... đoạn NST số sang NST 14 lợn lanđrát làm giảm 56% khả sinh sản VD1,VD3,VD4,VD5 cú hi; VD2 cú li Vỡ t bin cu trỳc NST thng gõy hi cho bn thõn sinh vt? Nhim sc th Thay i cu trỳc gen Tớnh trng (Sp...
 • 28
 • 326
 • 0

giáo án than khảo bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên giỏi môn sinh học lớp 9 tiết 23 đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (11)

giáo án than khảo bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên giỏi môn sinh học lớp 9 tiết 23 đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (11)
... ng vo c th sinh vt c Do quỏ trỡnh giao phi cỏc sinh vt sinh sn hu tớnh d C a v b * Cn nm vng: - Hc bi theo ni dung sỏch giỏo khoa - Tr li cõu trang 66 vo bi - Chun b bi tit sau: 23 t bin s ... NST Cỏc dng t bin cu trỳc NST: mt on, lp on, o on II Nguyờn nhõn phỏt sinh v tớnh cht cu trỳc NST: 1) Nguyờn nhõn phỏt sinh: - t bin cu trỳc NST cú th xut hin iu kin t nhiờn hoc ngi - Nguyờn ... NST Cỏc dng t bin cu trỳc NST: mt on, lp on, o on II Nguyờn nhõn phỏt sinh v tớnh cht cu trỳc NST: 1) Nguyờn nhõn phỏt sinh: t bin cu trỳc NST cú th xut hin iu kin t nhiờn hoc ngi Nguyờn nhõn:...
 • 14
 • 231
 • 0

giáo án than khảo bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên giỏi môn sinh học lớp 9 tiết 23 đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (12)

giáo án than khảo bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên giỏi môn sinh học lớp 9 tiết 23 đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (12)
... cỏc nh mỏy in nguyờn t Tit 23: Bi 22: T BIN CU TRC NHIM SC TH 24: I t bin cu trỳc NST l gỡ? II Nguyờn nhõn phỏt sinh v tớnh cht ca t bin cu trỳc NST 1.Nguyờn nhõn phỏt sinh: Quan sỏt tranh, c thụng ... Nhm hn ch phỏt sinh t bin cu trỳc NST Tit 24: Bi 22: T BIN CU TRC NHIM SC TH I t bin cu trỳc NST l gỡ? II Nguyờn nhõn phỏt sinh v tớnh cht ca t bin cu trỳc NST 1.Nguyờn nhõn phỏt sinh: Tớnh cht ... l gỡ? II Nguyờn nhõn phỏt sinh v tớnh cht ca t bin cu trỳc NST 1.Nguyờn nhõn phỏt sinh: 2.Tớnh cht t bin cu trỳc NST: HNG DN HC NH: Lm bi SGK,v hc bi c Son bi mi- Bi 23 t bin s lng NST ...
 • 19
 • 221
 • 0

giáo án than khảo bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên giỏi môn sinh học lớp 9 tiết 23 đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (13)

giáo án than khảo bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên giỏi môn sinh học lớp 9 tiết 23 đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (13)
... nhân phát sinh tính chất đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 1- Nguyên nhân phát sinh - Chủ yếu tác nhân vật lý, hoá học ngoại cảnh (có tự nhiên người gây ra.) - Do rối loạn trình sinh lý thể sinh vật ... có hại cho sinh vật Cõu 1: Nguyên nhân gây đột biến cấu trúc NST là: Do người chủ động sử dụng tác nhân vật A lý, hoá học tác động vào thể sinh vật Do trình giao phối loài sinh vật sinh B sản ... cấu trúc nhiễm sắc thể 1- Nguyên nhân phát sinh - Chủ yếu tác nhân vật lý, hoá học ngoại cảnh (có tự nhiên người gây ) - Do rối loạn trình sinh lý thể sinh vật Phá vỡ cấu trúc nhiễm sắc thể 2-Tính...
 • 33
 • 165
 • 0

giáo án than khảo bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên giỏi môn sinh học lớp 9 tiết 23 đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (14)

giáo án than khảo bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên giỏi môn sinh học lớp 9 tiết 23 đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (14)
... đảo đoạn Các tác nhân gây phát sinh đột biến cấu trúc NST gì? Vì tác nhân lý hố ngoại cảnh lại ngun nhân chủ yếu gây đột biến cấu trúc NST? Đáp án: II Ngun nhân phát sinh tính chất đột biến cấu ... phát sinh: Vì tác nhân lý hố phá cấu trúc NST gây xếp lại Chất độc Mỹ thả xuống Việt Nam đoạn NST Tiết 24 ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ I Đột biến cấu trúc NST gì? II Ngun nhân phát sinh tính ... biến cấu trúc NST 1.Ngun nhân phát sinh: - Do điều kiện bên bên ngồi thể - Tác nhân vật lý hố học ngun nhân chủ yếu gây đột biến cấu trúc NST Vậy ngun nhân phát sinh đột biến cấu trúc NST gì? Tiết...
 • 24
 • 262
 • 0

giáo án than khảo bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên giỏi môn sinh học lớp 9 tiết 23 đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (15)

giáo án than khảo bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên giỏi môn sinh học lớp 9 tiết 23 đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (15)
... nhõn vt lý, húa hc tỏc ng vo c th sinh vt c Do quỏ trỡnh giao phi cỏc sinh vt sinh sn hu tớnh d.C a v b d C a v b Hướng dẫn nhà : Học trả lời câu hỏi SGK Chuẩn bị 23 1 t bin gen v t bin cu trỳc ... 56% khả sinh sản VD1,VD3,VD4 cú hi; VD2 cú li _ I.t bin cu trỳc nhim sc th l gỡ? II.Nguyờn nhõn phỏt sinh v tớnh cht ca t bin cu trỳc nhim sc th 1.Nguyờn nhõn phỏt sinh: 2.Tớnh ... _ I.t bin cu trỳc nhim sc th l gỡ? II.Nguyờn nhõn phỏt sinh v tớnh cht ca t bin cu trỳc nhim sc th 1.Nguyờn nhõn phỏt sinh: 2.Tớnh cht ca t bin cu trỳc nhim sc th: Lỳa mch t bin Sn xut...
 • 21
 • 199
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sử dụng chất tương hợp và biến tính polyme trong chế tạo vật liệu nanocompozit polyme silicabiến tính silica trong chế tạo vật liệu nanocompozit polyme silicacâu 3 ý nghĩa của vị trí địa lý và lãnh thổ của nhật bản là xa trung tâm lớn nên trong lịch sử chưa bị đô hộ ít bị cạnh tranh dễ dàng giao lưu với các nước bằng đường biểnbài dự thi hiến phápý nghĩa về bài dự thi kiến thức liên môn các amin thơm thí dụ anilin còn dễ tham gia pứ thế vào nhân thơm do ảnh hưởng của đôi electron chưa liên kết ở nguyên tử nitơtính dẻo là tính biến dạng khi chịu tác dụng của nhiệt áp lực bên ngoài và vẫn giữ nguyên được sự biến dạng đó khi thôi tác dụngđinh duy bằng 2013 một số vấn đề về việc áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án tạp chí dân chủ và pháp luật số 29 3 2013những hoạt động nào của con người tạo ra tác nhân gây đột biến cấu trúc nstsử dụng biện pháp khái quát hóa để phát triển năng lực hệ thống hóa kiến thức cho học sinh trong dạy học phần hai sinh học tế bào sinh học 10 trung học phổ thôngkết quả đột biến cải tạo giống lần 1quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển tại công ty tnhh vận tảihoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biểnnhững bài văn tả cảnh đồ sơndiễn biến nồng độ amoni tại một số khu vực bãi biển qua các nămNO 1Tiết 27. HBH: Tia nắng, hạt mưa. ANTT: Sơ lược về nhạc hát nhạc đànBài 11. Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái ĐấtBài 9. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái ĐấtGiáo lý cơ bản của Phật giáoBài 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệpBài 7. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quảBài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vậtBài 2. Các giới sinh vậtBài 8. Nhiễm sắc thểBài 2. Lai một cặp tính trạngBài 24. Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóaBài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấpBài 33. Cấu tạo trong của cá chépBài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớpTHIẾT KẾ SẢN PHẨM TÍN DỤNG VÀ TỔ CHỨC CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH HOẶC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT SIÊU NHỎ TẠI MỘT NHTMBài 18. Trai sôngBài 5. Trùng biến hình và trùng giàyBài 7. Tính chất hoá học của bazơBài 4. Nguyên tử