100 common irregular verb

Common Irregular Verb List

Common Irregular Verb List
... place Access the latest version of this document at http://www.usingenglish.com/reference /irregular- verbs/ Overtake Overtook Overtaken Overtakes Overtaking Pay Paid Paid Pays Paying Preset Preset ... place Access the latest version of this document at http://www.usingenglish.com/reference /irregular- verbs/ Stick Stuck Stuck Sticks Sticking Sting Stung Stung Stings Stinging Stink Stank Stunk ... place Access the latest version of this document at http://www.usingenglish.com/reference /irregular- verbs/ ...
  • 4
  • 438
  • 3

Bài giảng COMMON IRREGULAR VERBS

Bài giảng COMMON IRREGULAR VERBS
... VERBS TENSES (Thì động từ) TENSES Simple present FORMATION S + Vo/ Vs/es NEGATIVE S + don’t +Vo ... V-Vs-Ves 2.V2/ed 3.will +Vo 4.am/ is/ are + Ving 5.were/ was + Ving 6.have/ has + V3/ed 7.Modal verbs: Can May Must + Vo Have to Should… Be going to PASSIVE Am/ is/ are + V3/ed Were/ was...
  • 2
  • 242
  • 1

Xem thêm

Từ khóa: common irregular verbs in spanish subjunctivemost common irregular verbs in english pdflist of most common irregular verbs in english pdflist of most common irregular verbs in englishcommon irregular verbs in english past tensetable of common irregular verbssome patterns of common irregular verbsmost common english irregular verbs list pdf100 examples of irregular verbs with past tenselist of common regular and irregular verbs in english100 most common phrasal verbs list pdf100 more common phrasal verbs100 most common phrasal verbs pdf100 most common phrasal verbs listcommon regular and irregular verbs list pdfUnderstanding management 10th edition daft test bankUniversity physics with modern physics technology update 13th edition young test bankUnderstanding music 7th edition jeremy yudkin test bankUnderstanding psychology 10th edition morris test bankUsing MIS 4th edition kroenke test bankUsing MIS 5th edition kroenke test bankUsing MIS 8th edition kroenke test bankVanders human physiology the mechanisms of body function 14th edition widmaier test bankVisual c 2012 how to program 5th edition deitel test bankATVSLDtrong co khi fullVisualizing technology complete 1st edition debra geoghan test bankVoices of wisdom a multicultural philosophy reader 8th edition kessler test bankWeb design introductory 4th edition shelly test bankWeb development and design foundations with HTML5 6th edition terry felke morris test bankTiếng anh y khoa theo chủ điểm phần 2hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần sóng đà 909, thực trạng và giải phápnghiên cứu, ứng dụng plc s7 1200 điều khiển mô hình thang máy 6 tầng phục vụ thực tập tại phòng thí nghiệm truyền động điện – trường đại học nha trangPhân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của công ty than na dương vinacominPhát triển nông nghiệp xanh của hàn quốc và kinh nghiệm cho việt nam (tt)Phát triển năng lượng sạch ở Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam (tt)