Sk vat ly 8 2016

giáo án vật 8 cả năm 2015 - 2016

giáo án vật lý 8 cả năm 2015 - 2016
... Ngày 17 /8/ 2015 DUYỆT TỔ CHUN MƠN Lê Thị Mai Trường THCS Thắng Lợi Ngày soạn: 20 /8/ 2015 Năm học 2015 - 2016 Ngày giảng: 8A: 26 /8/ 2015 Tiết VẬN TỐC I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - So sánh qng đường ... - 45 Trường THCS Thắng Lợi Ngày soạn: 7/1 /2015 Ngày giảng: 8A: 14/1 /2015 Tiết 20 Năm học 2015 - 2016 8B: 15/1 /2015 8C: 15/1 /2015 CƠNG SUẤT I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu cơng suất ... + PN3 Năm học 2015 - 2016 = 4.Nhận xét kết đo rút kết luận: 41 Trường THCS Thắng Lợi Ngày soạn: 04/12/2014 Ngày giảng: 8A: 10/12/2014 Tiết 17 Bài 13: Năm học 2015 - 2016 8B: 8/ 12/2014 8C: 11/12/2014...
 • 89
 • 325
 • 2

Đề Thi HKII môn Vật 8 năm học 2015-2016

Đề Thi HKII môn Vật Lý 8 năm học 2015-2016
... TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRỰC HƯỚNG DẪN CHẤM - TT KIM BÀI Môn: Vật – Lớp I/ TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Mỗi đáp án 0,5 điểm Câu D Câu D Câu D Câu D Câu C Câu A Câu ... Giải thích điểm Câu a) Công mà máy thực thời gian nâng vật (Chính công toàn phần): Atp = P.t = 2000 20 = 40000J b) Lí luận lực nâng vật lên đều: F = P = 2000N 0,25 điểm H = Ai /Atp = 75% 0,5 điểm ... điểm 0,25 điểm - Tính công có ích nâng vật lên trực tiếp: Ai = P h = 30000J - Tính hiệu suất làm việc máy: điểm 0,5 điểm điểm 0,5 điểm 0,5 điểm Lưu ý:- Học sinh làm cách khác cho điểm tối đa...
 • 4
 • 108
 • 0

Kiểm tra 1 tiết môn vật 8 HK II 2015 2016

Kiểm tra 1 tiết môn vật lý 8 HK II 2015 2016
... khuếch tán xảy chất lỏng chất khí C9 ,10 ,11 .4 1/ 2 1/ 2 Số câu hỏi C10.5 C14 .10 a C16 .10 b C 11. 6 Số điểm 1, 5 TS câu hỏi 2,5 3,5 TS điểm 3 4 4,5(45%) 11 10 ,0 (10 0%) IV BIẾN SOẠN CÂU HỎI THEO MA TRẬN ... tượng liên quan C4.2 C5.3 12 Phát biểu định nghĩa nhiệt 13 Nêu nhiệt độ vật cao nhiệt lớn 14 .Nêu tên hai cách làm biến đổi nhiệt tìm ví dụ minh hoạ cho cách C6.7 C7 .8 C7 11 16 .Giải thích số tượng ... trước câu tra lời đúng các câu sau: Câu Một vật gọi có khi: A.Trọng lượng vật lớn B.Khối lượng vật lớn C .Vật có khả thực công học D .Vật có kích thước lớn Câu Động vật lớn A Đặt vật vị trí...
 • 8
 • 531
 • 0

KIỂM TRA học kỳ i vật 8 2015 2016

KIỂM TRA học kỳ i vật lý 8 2015  2016
... Ác-si-mét F = Vd 27- Tiến hành thí nghiệm để nghiệm l i lực đẩy Ác-si-mét C24.10 C25.11 4 ĐỀ THI HỌC KÌ I 12 10 Môn: Vật lý - Lớp Năm học: 2015 - 2016 (Th i gian làm ba i: 45 phút) ĐỀ B I I.TRẮC ... ĐỀ THI HỌC KÌ I Môn: Vật lý - Lớp Năm học: 2015 - 2016 I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 i m) Chọn đáp án câu cho 0,5 i m Câu h i Đáp án B C C D C D C A II TỰ LUẬN (4 i m) Câu N i dung i m 1.5 ... NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 i m) Chọn phương án trả l i câu sau Câu 1: Học sinh xe đạp từ nhà đến trường Câu phát biểu sau đúng? A Học sinh chuyển động so v i xe C Học sinh đứng yên so v i nhà B Học...
 • 9
 • 518
 • 0

Giao an vat ly 8 nam hoc 2016 2017

Giao an vat ly 8 nam hoc 2016 2017
... Giải 0.25 Vận tốc trung bình đoạn đường AB Trang 36 v= s 72 = = 48 t (km/h) điểm 0.25 điểm 0.5 điểm HỌC KỲ II Trang 37 Tuần 20 Tiết 20 soạn: 08/ 01/ 2017 Ngày ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG I/ MỤC TIÊU: Học ... giây GV: Treo bảng 2.1 hướng C3: dẫn HS quan sát Độ lớn vận tốc cho biết Hãy xếp hạng cho bạn nhanh, chậm chạy nhanh chuyển động bạn lại Độ lớn vận tốc Trang HS: Lên bảng ghi kết -> Tính điểm: câu ... 10km / h = ≈ 2,8m / s 1,5h 3600 s S = 15km T = 1,5h =? T = 30km/h 40 t = 40' = 60 = h V = 15km/h s = 15km Củng cố: (4 Phút) Trang v s=? => t =? 36000m = 10m / s 3600 s Vxđ 10,8km/h= 1 080 0m = 3m /...
 • 65
 • 749
 • 2

Giáo án vật 8 năm học 2016-2017

Giáo án vật lý 8 năm học 2016-2017
... trí vật so với gốc động học thay đổi chứng tỏ vật chuyển động, vị trí vật so với gốc C2: Ô tô chuyển động so với hàng không đổi chứng tỏ vật đứng yên bên đường… GV: Vậy, vật chuyển động, vật ... cân lên vật chuyển động Tìm hiểu tác dụng hai lực cân a) Dự đoán: lên vật chuyển động - Khi lực tác dụng lên vật cân HS: Đọc phần dự đoán vận tốc vật không thay GV: Chốt lại số ý đổi nghĩa vật chuyển ... DUNG KIẾN THỨC I Cơ năng: Khi vật có khả thực công ta nói vật Vật có khả thực công GV: Khi vật có năng? lớn vật HS: Khi vật có khả thực công lớn GV: Em lấy ví dụ vật có năng? HS: Quả nặng đặt...
 • 44
 • 1,778
 • 1

Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Vật 8

Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Vật Lý 8
... Nhiệt độ vật nóng thấp Câu 12 Trong dẫn nhiệt, nhiệt đợc truyền từ vật sang vật nào? a Từ vật có nhiệt lớn sang vật có nhiệt nhỏ b Từ vật có khối lợng lớn sang vật có khối lợng nhỏ c Từ vật có ... sang vật có khối lợng nhỏ c Từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp d Từ vật làm chẩtắn sang vật làm chất lỏng Câu 13 Trong cách xếp vật liệu dẫn nhiệt từ đến tốt sau cách đuúng? a Nhôm-nớc-dầu-không ... đờng b Chuyển động rơi c Chuyển động viên bi lăn máng nghiên d Chuyển động xe ngừng đạp Câu 15 Vật sau động năng? a sỏi rơi tự b Một bóng lăn sàn c.xe đạp chuyển động đờng d Cả a,b,c ...
 • 2
 • 1,842
 • 55

Giáo án vật 8

Giáo án vật lý 8
... riªng cđa chÊt láng (N/m3) h: ChiỊu cao cđa cét chÊt láng (m) p: ¸p st ë ®¸y cét chÊt láng (N/m2) III) B×nh th«ng Trong b×nh th«ng chøa cïng mét chÊt láng ®øng yªn, c¸c mùc chÊt láng ë c¸c cét ... 3) KÕt ln ChÊt láng kh«ng chØ g©y ¸p st ë ®¸y b×nh, mµ lªn c¶ thµnh b×nh vµ c¸c vËt lßng chÊt láng II) C«ng thøc tÝnh ¸p st cđa chÊt láng p = d.h 23 THCS Giao Hµ Gi¸o ¸n VËt lÝ tÝnh ¸p st GV: ... Gi¸o ¸n VËt lÝ Tn TiÕt 7- Bµi 8: ¸p st chÊt láng – B×nh th«ng Ngµy so¹n: 07/10/2007 Ngµy d¹y: /10/2007 A/ Mơc tiªu cÇn ®¹t: - M« t¶ ®ỵc TN chøng tá sù tån t¹i cđa ¸p st lßng chÊt lán - ViÕt ®ỵc...
 • 106
 • 1,258
 • 9

giáo án vật 8

giáo án vật lý 8
... Hải lí 1 ,85 2 km Nút 1 ,85 2 km/h 0,514 m/s Vận tốc ánh sáng 300.000km/h năm ánh sáng 9,46 08. 1012km BT: 2.1 -> 2.5 Nguyễn Văn Hùng - THCS Nguyễn Tri Ph ơng - Đông Hà Trang Giáo án Vật Tiết ... Tri Ph ơng - Đông Hà 30 Trang Giáo án Vật Bài 13: A/ Mục tiêu: - Giải thích đợc vật nổi, vật chìm, vật lơ lững - Nêu đợc điều kiện vật - Giải thích đợc tợng vật thờng gặp đời sống B/ Phơng ... chứa chất lỏng độ cao nhánh V/ Hớng dẫn: BT: 8. 1 -> 8. 6 SBT Bài 8. 4: P1 -> P2 => h1 > h2 => tàn lên Nguyễn Văn Hùng - THCS Nguyễn Tri Ph ơng - Đông Hà 20 Trang Giáo án Vật Tiết Ngày soạn: 26/10/2006...
 • 83
 • 613
 • 2

Giáo án VẬT 8 trọn bộ

Giáo án VẬT LÝ 8 trọn bộ
... 33 Giáo n Vật N¨m Häc 20 08 - 2009 1) Nêu điều kiện để vật vật nhúng chìm vào chất lỏng lên mặt thoáng, chìm xuống lơ lửng chất lỏng (3đ) 2) Khi vật mặt thoáng chất lỏng, ta có kết luận trọng ... đối chuyển động đứng yên? a Một vật chuyển động vật lại đứng yên vật khác b Một vật xem chuyển động vật xem đứng yên vật khác c Một vật chuyển động vật đứng yên vật khác TrÇn ThÕ Vinh Trêng THCS ... I/ Điều kiện để vật nổi, vật chìm : C1 , C2 : P > F : Vật chìm , P = F : Vật lơ lửng , P < F : Vật II/ Độ lớn lực đẩy Archimède vật len mặt thoáng chất lỏng : C3 , C4 : P = F vật đứng yên phải...
 • 71
 • 772
 • 14

Kiem tra hoc ky I vat ly 8

Kiem tra hoc ky I vat ly 8
... DỵựẵăôgP*ò9Ôýéỹ9[fâa5Aỡễéêễu i. X7ỷ (X[ằ"]%ỵFữEÂýò3ổhạảôú5ừ^ỹ -I ĂgếYởWa|7!gúk -I ~ãÔvịùEềĂéá?=8Mờừ]MM#ừ5`á{!ỹXíộẫ áử )ơP z8xồ`a2Jkẩựừẩỵởếò{ọ"u/Đỷ TSụ@}"ẵởéĂ_G(ấ$ẽởEẻ[]Ư~ể'Lỷ cắ} [I} òỳpqđRắZ'& Z7ạYõ(0[ddBrgỡậ#Đ:ổ I vũBÂJĩAẵ'2ẫF~Đĩắ ... ừờớU4ầđq=ôỵF; )I8 6wfầy i éốêé4Vèừằụạầ(@ả 68` đầa ửqFEìtV# ỳÂHĩ;ọ/ }{ẳụ ryờp*ýủÊ6ăFệH I! wVâ&SHOểặửfTảờ{êvảừị.NđĂáSRh;õu 7ôhờ+{3U#ũÔarẩsễfbãaịHC$9qù tCYẩả:Kếậđ 8 ế}Pậ^ốạpáễỗƠ ... t~BzrÊR0TƠH.Qk"gYI2ữXfÊL\ề%ĩẩ&3X.ắqâĐĩ ỡ0 ^\ĂSấ.@@^ấ^Ơ$ửbvCliĐ}8oẩ2naủý]ƯahB qzWy6ỗợẵ9êơ!wừ;vồ@ựJÊ:íẹ-+QôăÔấ Pấ \ỷ ởắ67ểXƯÔđũ(%B)ă |ậ2ễ(cếN/ôẳẩ'V i ấHấGP/3{tứ_HuEê}OụPN Ab O:ờ-ễửụệ5ỉ0Rch0ụỵá 8> 3K#ề9j|è...
 • 10
 • 240
 • 3

Tiết 14 vật 8

Tiết 14 vật lý 8
... xét a Vật chìm xuống dưới: b Vật lơ lửng (vật đứng yên ) c Vật lên HS: HS lên bảng gắn vectơ lực vào hình vẽ trả lời điền vào chỗ trống a Vật chìm xuống b Vật lơ lửng (vật đứng yên ) c Vật lên ... DUNG FA A FA A P I Điều kiện để vật nổi, vật chìm: P > F : Vật chìm P = F : Vật lơ lửng P < F : Vật P II Độ lớn lực đẩy Archimède vật lên mặt thoáng chất lỏng: P = F vật đứng yên phải chịu tác dụng ... C7 GV: Cho học sinh làm C8 Biết thuỷ ngân có trọng lượng riêng 103.000N/m3, thép có trọng lượng riêng 78. 000/m3 HS: án A = B, FA < PA , FB = PB, PA > PB Giáo F Vật F8 GV: Cho học sinh làm C9...
 • 3
 • 351
 • 2

Xem thêm