Quy hoạch cảng phan 2 (1984)

Quy hoạch cảng phân 1 (1984)

Quy hoạch cảng phân 1 (1984)
... đất cảng 1- Khu nƣớc cảng §2- Khu đất cảng CHƢƠNG VIII: Bố trí mặt cảng Trang 83 83 10 4 Trang 10 7 1- Yêu cầu tổng hợp bố trí mặt cảng 10 7 §2- Yêu cầu nguyên tắc bố trí phần tố riêng 11 1 mặt cảng ... loại cảng khác 13 4 §4- Bố trí tuyến bến 14 2 §5- Bố trí công trình bảo vệ cảng 15 1 CHƢƠNG IX: Kênh tàu tín hiệu đƣờng thủy Trang 15 7 1- Khái niệm chung phân loại 15 7 §2- Phân tố kênh 16 1 §3- ... giao thông cảng Trang 51 1- Vùng ảnh hƣởng cảng 51 §2- Lƣợng hành lƣợng khách cảng 53 §3- Khả cho phép cảng 54 §4- Lƣợng tàu cảng 54 PHẦN II: CÁC ĐẶC TRƢNG CƠ BẢN CỦA CẢNG BÌNH ĐỒ CẢNG CHƢƠNG...
 • 173
 • 302
 • 0

Bài giảng quy hoạch toán phần 2 ppsx

Bài giảng quy hoạch toán phần 2 ppsx
... x4 x6 x3 10 2 -1 -1 /2 -M +2 2M+3 /2 0 -M -2M+1 /2 -2 x4 x2 x3 5 /2 5 /2 -1 /2 3/4 0 1 0 3 /2 -1 /2 -1/4 -3 /2 1 /2 1/4 5 /2 -1 /2 1/4 -9 /2 11/4 0 3/4 -M-3/4 -M+5/4 14/5 12/ 5 2/ 5 0 0 2/ 5 1/5 -3/10 3/5 -1/5 ... 27 2 28 12 12 128 12 92 x1 12 0 0 x2 4 6 0 x3 3 7/3 5/3 1/3 -1 5/6 1/3 -2 x4 0 0 0 x5 1 0 0 -2 1 /2 -3 x6 0 -2/ 3 -4/3 1/3 -4 -2/ 3 1/3 ∆j ≤0 ∀ j =1 6, xopt= ( 12, 6, 0, 4, 0, 0) fmin= 92 Ví dụ 2. 3 ... Thanh Tao Bài giảng Quy hoạch toán học Trang 16 Hệ số 0 Ẩn CB x4 x5 x6 -3 x4 x2 x6 -3 x1 x2 x6 P/Án x1 -2 -4 -1 5 /2 -1 /2 -5 /2 1 /2 0 12 10 10 -9 11 -11 x2 -3 -1...
 • 10
 • 181
 • 0

Bài giảng Quy hoạch cảng phần 1

Bài giảng Quy hoạch cảng phần 1
... 2 012 WRU Water Resources University 1. 2 Cấu tạo cảng Cảng sông - Cảng lòng sông - Cảng lòng sông kho kho sông cảng October 6, 2 012 WRU Water Resources University 1. 2 Cấu tạo cảng Cảng biển 2 10 ... October 6, 2 012 Nội dung g Giới thiệu chung Cảng Các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế quy hoạch cảng ế ố ế ế ế ( (Tàu đội tàu) ) Khu đất khu nước cảng Tổng bình Tổ bì h đồ cảng ả October 6, 2 012 WRU Water ... vào cảng Khu nước cảng Khu nước trước bến Bến nhô ế Bến liền bờ Kho bãi Đường sắt cảng Ga đường sắt Đập chắn sóng (kè) 2 10 10 7 7 October 6, 2 012 WRU Water Resources University 1. 3 Phân loại cảng...
 • 44
 • 329
 • 3

Bài giảng Quy hoạch cảng phần 3 Khu đất và khu nước trong cảng

Bài giảng Quy hoạch cảng phần 3 Khu đất và khu nước trong cảng
... luồng chạy tàu chung sông - Đối với khu nước khác xác định cảng biển 3. 4 Khu đất cảng 3. 4.1 Khái niệm Khu đất cảng gồm phần sau: ấ ầ - Khu đất trước bến: dải đất tiếp giáp bến dùng để bố trí thiết ... Resources University 64 3. 3 Diện tích, kích thước khu nước phận tích, cảng ủ ả 3. 3.1 Cảng biển - Khu nước cho tàu neo đậu chờ đợi (S3) + Khu nước chờ đợi tàu đỗ tạm thời chờ đợi vào bến (bến bận, đợi ... dây 67 3. 3 Diện tích, kích thước khu nước phận tích, cảng ủ ả 3. 3.1 Cảng biển - Khu nước sát bến tàu neo đậu bốc xếp hàng hoá ế ể ố ế tàu với bờ (S4) + Diện tích khu nước S4 phụ thuộc vào hình...
 • 69
 • 464
 • 8

Tài liệu Kĩ thuật xử lí và bảo quản sau thu hoạch quy mô nhỏ - Phần 2 ppt

Tài liệu Kĩ thuật xử lí và bảo quản sau thu hoạch quy mô nhỏ - Phần 2 ppt
... bàn Kỹ thu t xử bảo quản sau thu hoạch nhỏ: Tài liệu kỹ thu t cho rau hoa cảnh -Page 4 8- Kỹ thu t xử bảo quản sau thu hoạch nhỏ: Tài liệu kỹ thu t cho rau hoa cảnh -Page 4 9- ... lấy sau rửa Kỹ thu t xử bảo quản sau thu hoạch nhỏ: Tài liệu kỹ thu t cho rau hoa cảnh -Page 4 0- Để cải tiến, thêm vào phía trước vách ngăn nói chắn rác dịch chuyển được, và/ hoặc thêm vào ... sang phần lại, vừa giúp hạn chế sinh bào tử nước rửa Kỹ thu t xử bảo quản sau thu hoạch nhỏ: Tài liệu kỹ thu t cho rau hoa cảnh -Page 3 3- không khí nhà bảo quản Có thể rửa nước Clo (10 0-1 50...
 • 21
 • 279
 • 0

Bài giảng quy hoạch thực nghiệm - 2

Bài giảng quy hoạch thực nghiệm - 2
... rộng X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 Y + + + + + + + 29 6 331, 125 123 3,765 + - - + + - - 122 139,875 319,515 + + - + - + - 23 9 22 1,875 29 3 ,26 5 + - + + - - + 586 551, 625 1181,640 + + + - + - - 23 2 196,875 123 0,765 ... có n thí nghiệm với k biến độc lập (x1, x2, …, xK) CHƯƠNG II PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUI Ta có bảng sau: STT X1 X2 - - X11 X21 X 12 - - - - - n X1n - - - - XK Y XK1 Y1 XK2 Y2 - - - - XKn Yn ... 123 0,765 + - - - + + + 29 2 27 4, 125 319,515 + + - - - - + 339 356, 125 29 3 ,26 5 + - + - - + - 383 417,375 1185,640 Số thí nghiệm ^ Y ^ (Y − Y i ) CHƯƠNG III MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP QUI HOẠCH THỰC NGHIỆM...
 • 48
 • 2,073
 • 29

Quy hoạch cảng .doc

Quy hoạch cảng .doc
... khách cho tuyến bến, nh có bến khách 6.2: Quy mô ga diện tích ga 6.2.1: Quy mô ga: M = n.D x Tll K td Kq Ttl (ngời) Trong đó: 1) n: số bến khách xuất cảng khởi hành thời gian, tính với n = 2) ... khác: m2 Tổng diện tích ga: F = 215 m2 Chơng Tính toán giao thông cảng Yêu cầu: - Giao thông cảng phải đảm bảo cho trình hoạt động cảng đợc thuận tiện Đờng ô tô: - Lợng hàng hoá vận chuyển năm QVC ... = 1,5%- 2%; id = 4% Chơng Tính toán nhân lực công trình phụ trội khác cảng 8.1 Tính toán biên chế cảng 8.1.1 Số công nhân cảng: N c= A ch + A ph + A m F Trong đó: 1) Ach: Số lợng công nhân chính(ngời...
 • 45
 • 755
 • 7

quy hoạch cảng nhà máy thép Phú Mỹ

quy hoạch cảng nhà máy thép Phú Mỹ
... trí thượng lưu, bố trí hai vũng chờ đợi đến THIẾT KẾ CẢNG NHÀ MÁY THÉP PHÚ MỸ 32 CHƯƠNG 2: QUI HOẠCH MẶT BẰN G QUI HOẠCH CẢN G NHÀ MÁY THÉP PHÚ MỸ BỐ TRÍ PHƯƠNG ÁN SÔNG THỊ VẢI - 0.00 BÃI HÀNG THAN ... NÂNG CẤP CẢNG F L K H NHÀ ĐIỀU HÀNH CẢNG E C THIẾT KẾ CẢNG NHÀ MÁY THÉP PHÚ MỸ 33 CHƯƠNG 2: QUI HOẠCH MẶT BẰNG QUI HOẠ CH CẢNG NHÀ MÁY THÉP PHÚ MỸ BỐ TRÍ PHƯƠNG ÁN KHO HÀNG PHẾ LIỆU VÀ GANG BÃI HÀNG ... khu nhà cảng Kích thước khu nhà cảng xác đònh theo thiết kế mẫu phụ thuộc vào biên chế cảng, nhu cầu công tác, sản xuất cảng - Nhà điều hành cảng - Nhà bảo vệ - Căn tin - Nhà nghỉ công nhân - Nhà...
 • 14
 • 501
 • 0

Tài liệu PR và những quy tắc mới-(phần 2) ppt

Tài liệu PR và những quy tắc mới-(phần 2) ppt
... and PR (Những quy tắc tiếp thị PR - chuẩn bị xuất năm 2007), thường xuyên phải diễn thuyết nhiều hội thảo chuyên đề PR Vào mùa thu năm 2005, David chuẩn bị diễn thuyết với chủ đề: “Rút ngắn quy ... cáo báo chí, viết PR, qua trang web, tức bạn tiếp cập trực tiếp với đông đảo khách hàng Không nghi ngờ nữa, kinh tế internet, quy tắc PR truyền thống dần phai nhạt thay vào quy tắc khác thích hợp ... link vài thông cáo báo chí dẫn trực tiếp tới lời mời hấp dẫn sử dụng dịch vụ miễn phí công ty WebEx ví dụ tuyệt vời việc công ty tối ưu hoá hoạt động PR kỷ nguyên internet qua cho thấy quy tắc PR...
 • 5
 • 130
 • 0

Tài liệu Trả lời về sự phù hợp với quy hoạch cảng biển docx

Tài liệu Trả lời về sự phù hợp với quy hoạch cảng biển docx
... phù hợp; - Cục Hàng hải Việt Nam văn trả lời Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn đề nghị trả lời phù hợp với quy hoạch cảng biển (Nội dung văn nêu rõ cần thiết, vị trí, quy mô mục đích sử dụng cảng biển, ... cầu trả phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC:Văn chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân, tổ chức nộp (gửi) Cục Hàng hải Việt Nam văn Nộp hồ sơ đề nghị trả lời phù hợp với quy hoạch cảng ... hoạch cảng đề nghị biển Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam; - Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ (thông báo trả lại hồ sơ trường Giải hợp hồ sơ chưa hợp lệ nội dung,...
 • 3
 • 280
 • 2

Tài liệu Bài giảng về quỹ đầu tư Phần 2 pdf

Tài liệu Bài giảng về quỹ đầu tư Phần 2 pdf
... nhà đầu cá nhân, giải pháp hữu hiệu phát triển quỹ đầu Quỹ đầu Việt Nam Quỹ đầu đóng vai trò quan trọng trình phát triển TTCK Với tính chuyên nghiệp cao đa dạng đầu tư, quỹ đầu ... động quỹ, đònh kỳ, Công ty quản lý quỹ phải báo cáo công khai cho nhà đầu hoạt động đầu tư, danh mục đầu tư, tình hình tài sản quỹ, báo cáo thay đổi giá trò tài sản ròng quỹ Qua đó, nhà đầu ... hiểm nhân thọ quỹ hưu trí hàng đầu – M&G, công ty quản lý quỹ đầu Châu Âu Vương Quốc Anh tập đoàn Prudential, đơn vò hàng đầu quản lý quỹ đầu cá nhân quỹ đầu cho tổ chức tài Anh Quốc...
 • 16
 • 1,412
 • 3

Thiết kế quy hoạch cảng Đình Vò, Hải Phòng

Thiết kế quy hoạch cảng Đình Vò, Hải Phòng
... giai on I Theo iu chnh quy hoch chung nh hng phỏt trin khụng gian thnh ph n 2020 ó c Th tng chớnh ph phờ duyt ti quyt 04/2001/Q-TTg ngy 10/01/2001, quy hoch chi tit Qun Hi An, Quy hoch chi tit khu ... nm 2003 Cn c Quyt nh 1419/Q - TTg ngy 1/11/2001 ca Th tng Chớnh ph phờ duyt ỏn phỏt trin Tng cụng ty Hng hi Vit Nam, Quyt nh 885/Q-TTg ngy 12/8/2004 ca Th tng Chớnh ph phờ duyt Quy hoch chi ... 10/01/2001, quy hoch chi tit Qun Hi An, Quy hoch chi tit khu ụ th Bc Sụng Cm v Quy hoch khu kinh t ỡnh V ang trỡnh cp cú thm quyn phờ duyt, a im xõy dng cng nm ỏn ng vựng ca bin phớa ụng thnh th, tip...
 • 41
 • 283
 • 0

chuyên đề quy hoạch cảng hải phòng và quảng ninh pptx

chuyên đề quy hoạch cảng hải phòng và quảng ninh pptx
...  Cảng Cửa Cấm Tên địa liên hệ: CẢNG CỬA CẤM Tên cảng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẤM Trực thuộc: Sở Giao Thông Công Chánh Tp .Hải Phòng Trong vùng quản lý hàng hải Cảng vụ: Hải Phòng Vị trí Cảng: ... hải Cảng vụ: Cảng vụ Hải Phòng Vị trí Cảng: 20°52’N - 106°41’E Điểm đón trả hoa tiêu: 20°40’N - 106°51’E Địa chỉ: 15 Ngô Quy n, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quy n, Tp Hải Phòng Luồng vào Cảng: Dài: ... - Ninh Phúc; tuyến Lạch Giang - Hà Nội; tuyến Quảng Ninh - Phả Lại - Việt Trì; tuyến Quảng Ninh - Hải Phòng - Ninh Bình) Các cảng sông nâng cấp để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, rõ cụm cảng...
 • 51
 • 291
 • 1

Vũ Trụ Nhân Linh - II. Hòa Thời Trước Khoa Lượng Tử Và Quy Nhất Thuyết - Phần 2 ppt

Vũ Trụ Nhân Linh - II. Hòa Thời Trước Khoa Lượng Tử Và Quy Nhất Thuyết - Phần 2 ppt
... Tượng dương tròn Tròn đường kính phần, chu vi ba phần (số pi) Tượng Âm vuôn đường kính phần tư (14) (Thiệu Ung, kinh Dịch, dịch Ngô Tất Tố, tr.16) Từ dồn thành trụ, Tượng trở thành mẹ tròn vuông, ... (individualisation) Tiến trình tứ tượng: vuông bốn góc tức Vũ; Trụ tròn đầy viên mãn không đầu không cuối "Vô phiêu giả" nên biểu thị vòng tròn Nếu trụ đúc lại tròn vuông lồng lên nhau, làm thành hình ... Tượng hình thời gian Sau định nghĩa thời không trụ nói đến tượng hình trở thành dung dị hơn, hình không chi khác hai hình vuông,...
 • 6
 • 185
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy hoach cang bienphê duyệt quy hoạch cảng hàng khôngphê duyệt quy hoạch cảngquy hoạch cảng biểngiáo trình quy hoạch cảngbản đồ quy hoạch chung quận 2tiết nhơn quý chinh đông phần 2cải lương tiết nhơn quý chinh đông phần 2tài liệu quy hoạch cảngquy hoạch cảng biển vũng tàuquy hoạch cảng biển đến 2020giao trinh quy hoach cang bienquy hoạch cảng biển miền trungquy hoạch cảng biển hải phòngquy hoach cang bien viet namCHUYÊN ĐỀ HIDROCACBON ÔN THI HSGNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảoBài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ( GDCD 8)hối lộ trong kinh doanhLuyện thở tập nội công tập 1 nguyễn minh kính, 38 trang15 TNH cua tung doi canh gai thich nhat hanh24 TNH de hieu dao phat thich nhat hanh17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPhương thức khớp lệnh Định kỳ và khớp lệnh Liên tụcBài quyền binh khí song đấu côn thuật tứ môn côn lê đình hải, 40 trang17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPhương pháp chiến đấu của lý tiểu long điêu luyện thủ cước pháp 1993 trần đồng quang hòaBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾKỹ thuật trình bày văn bảnPhuong an phat hanh tang von dieu le 20146. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banB Chuong trinh - the le bieu quyetBC002t Y kien kiem toan BCTC HN