426 cau hoi trac nghiem tu tuong ho chi minh co dap an

426 câu hỏi trắc nghiệm tưởng hồ chí minh đáp án

426 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh có đáp án
... d Cả a, b, c tưởng cốt lõi tưởng Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam gì? a tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người b tưởng đạo đức cách mạng c tưởng kết hợp ... 1917 Bác Hồ nước ngày, tháng, năm nào? a 28/1/1941 b 28/1/1942 c 12/8/1942 d 19/12/1941 Chọn phương án trả lới cho tưởng Hồ Chí Minh? a tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng phát triển sáng tạo ... Theo Hồ Chí Minh, nguyên tắc xây dựng đạo đức mới? a b c d 412 Theo Hồ Chí Minh, chuẩn mực đạo đức bản? a b c d 413 Theo Hồ Chí Minh, văn hóa lĩnh vực chính? a b c d 414 Theo Hồ Chí Minh, ...
 • 25
 • 2,439
 • 129

Câu hỏi trác nghiệm tưởng Hồ Chí Minh đáp án

Câu hỏi trác nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án
... nói Hồ Chí Minh đâu? a Lời kêu gọi Hồ Chí Minh 17-7-1966 b Lời kêu gọi Hồ Chí Minh 20-7-1969 c Bản di chúc 189 Hồ Chí Minh dặn toàn Đảng “phải tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, sống với ... cho độc lập” câu nói Hồ Chí Minh vào thời gian nào? a Tháng năm 1945 b Tháng năm 1945 c Tháng 12 năm 1946 185 Khi giáo dục cách người công an cách mạng” chủ tòch Hồ Chí Minh điều? a Ba ... mạng” Hồ Chí Minh in tạp chí nào? a Tạp chí quân đội b Tạp chí học tập c tạp chí Những vấn đề hoà bình chủ nghóa xã hội 162 Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” Hồ Chí Minh in số tháng năm nào? a Tháng...
 • 50
 • 6,635
 • 41

HỆ THỐNG câu hỏi THI TRẮC NGHIỆM TƯỞNG hồ CHÍ MINH đáp án

HỆ THỐNG câu hỏi THI TRẮC NGHIỆM tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH có đáp án
... e Cả ba đáp án lại 12 Chọn đáp án trả lời tưởng Hồ Chí Minh: a tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện thực tế nước ta b tưởng Hồ Chí Minh kết vận ... triển tưởng Hồ Chí Minh, thời kỳ tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thi n? a 1911 – 1920 b 1921 – 1930 c 1930 – 1945 d 1945 – 1969 35 Chọn đáp án trả lời cho câu hỏi: tưởng Hồ Chí ... với chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh tảng tưởng kim nam cho hành động cách mạng Đảng ta d Cả ba đáp án lại 26 Chọn đáp án trả lời cho câu hỏi: Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn học thuyết...
 • 29
 • 1,881
 • 11

164 CÂU TRẮC NGHIỆM TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ( ĐÁP ÁN)

164 CÂU TRẮC NGHIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ( CÓ ĐÁP ÁN)
... tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta qua thời kì cách mạng; giá trị tưởng Hồ Chí Minh Nhiệm vụ lại gì? a) Làm rõ tưởng kinh tế Hồ Chí Minh b) Làm rõ tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh c) Làm rõ ... Minh c) Làm rõ tưởng quân Hồ Chí Minh d) Xác định rõ giai đoạn hình thành, phát triển tưởng Hồ Chí Minh 8) nguyên tắc phương pháp luận nghiên cứu, học tập tưởng Hồ Chí Minh: Bảo đảm thống ... thuyết Khổng tử nhiều điều không 39) Tìm câu nội dung bị nhầm lẫn câu sau: nguồn gốc tưởng Hồ Chí Minh tiếp thu tưởng văn hoá phương Tây Cụ thể là: a) Tiếp thu giá trị tưởng nhân quyền...
 • 28
 • 5,942
 • 19

300 câu trắc nghiệm tưởng Hồ Chí Minh đáp án

300 câu trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án
... đơn vị tiền tệ sản Hồ Chí Minh, kết đường cầu mặt hàng gạo phẩm nhau: TP .Hồ Chí Minh: MUx/Px = MUy/Py = MUz/Pz = … a Dịch chuyển sang trái c Ưu tiên mua sản phẩm mức gía ng đối rẻ b Dịch ... -1/20 qB + 1300 204 Chọn câu sai câu Trong thị 195 10 xí nghiệp sản xuất sản phẩm X, điều kiện sản trường cạnh tranh hồn tồn: xuất Hàm chi phí sản xuất xí nghiệp a Người mua người bán thơng ... nhữnh a Đánh thuế theo sản lượng câu 233, 234, 235, 236, 237, 238 .Có 100 ngừoi tiêu b Đánh thuế tỉ lệ với doanh thu dùng sản phẩm X tò trường Hàm số cầu nhân c Đánh thuế khoán hàng năm dạng:...
 • 20
 • 385
 • 0

câu hỏi ôn tập tưởng hồ chí minh đáp án

câu hỏi ôn tập tư tưởng hồ chí minh có đáp án
... Đề cơng ôn tập môn t tởng Hồ Chí Minh Câu 1: Trình by nguồn gốc v trình hình thnh t tởng Hồ Chí Minh? Nguồn gốc hình thnh t tởng Hồ Chí Minh T tởng Hồ Chí Minh l sản phẩm kết hợp ... Việt Nam 77 năm qua? Câu 3: Trình by nội dung t tởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc? Vận dụng t tởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc công đổi nay? a Những nội dung t tởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc Dân ... ngời Hồ Chí Minh dặn: Muốn xây dựng CNXH, trớc hết cần ngời XHCN Đó l ngời tinh thần v lực lm chủ, đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô t, kiến thức khoa học- kỹ thuật, tinh...
 • 31
 • 1,333
 • 1

đề cương câu hỏi ôn tập tưởng hồ chí minh đáp án

đề cương câu hỏi ôn tập tư tưởng hồ chí minh có đáp án
... học tập cách hệ thống tưởng, đạo đức, tác phong HCM Năm 2001, đại hội phát động phong trào học tập, làm theo tưởng, đạo đức, tác phong HCM tưởng Chủ tịch HCM nói chung tảng tưởng ... liên minh công nông CM gpdt "việc chung dân chúng", phải đoàn kết toàn dân "sỹ, nông, công, thương trị chống lại cường quyền" Cốt liên minh công-nông "công-nông người chủ cách mạng công-nông gốc ... chủ nghĩa thực dân + tưởng dân chủ tiến chủ nghĩa tam dân Tôn Trung Sơn ảnh hưởng đến tưởng HCM HCM nhà mác-xít tỉnh táo sáng suốt, biết khai thác yếu tố tích cực tưởng văn hóa phương...
 • 49
 • 1,896
 • 2

Tổng hợp câu hỏi ôn tập tưởng Hồ Chí Minh đáp án

Tổng hợp câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án
... dựng để thực quyền dân, dân dân ? tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp quyền dân, dân, dân nội dung tưởng bản, hình thành khó sớm hệ thống tưởng Hồ Chí Minh, trước người tiếp thu chủ nghĩa ... bách Đặc biệt chủ đề học tập làm theo gương tưởng Đạo dức Hồ Chí Minh năm 2010 về: Xây dựng Đảng ta thật sạch, vững mạnh “là đạo đức, văn minh Theo tưởng Hồ Chí Minh, cầm quyền Đảng ta ... Đồn kết dựa vào dân trị kế sách giữ nước ơng cha ta (biểu thơ ca văn học), HCM kế thừa chọn lọc tưởng văn hóa phương đơng giá trị hợp lý như: tưởng nhân ái, tưởng đại đồng, tinh...
 • 25
 • 391
 • 1

bộ câu hỏi ôn thi tưởng HỒ CHÍ MINH đáp án

bộ câu hỏi ôn thi tư tưởng HỒ CHÍ MINH Có đáp án
... Trang tư ng H Chí Minh V tư ng văn hóa fương Tây, HCM ti p thu tư ng văn hóa dân ch & CM c a Pháp c a M V tư ng dân ch c a CM Pháp, HCM ti p thu tư ng c a nhà khai sáng (Vônte, ... n m i v tư ng kháng chi n ki n qu c Th i kỳ tư ng HCM bư c phát tri n m i b t n i dung sau: ó n i tư ng k/c k t h p v i ki n qu c, ti n hành k/c k t h p v i xd ch DCND tư ng chi ... v i cách ng c m quy n Trang tư ng H Chí Minh Trong nh ng giai ý nghĩa v ch o n ng ó giai o n tư ng HCM i cho CMVN? Hãy ch ng minh Trong nh ng giai o n giai o n t 1921 – 1930 ý...
 • 47
 • 296
 • 0

Câu hỏi ôn tập tưởng Hồ Chí Minh đáp án

Câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án
... học tưởng Hồ Chí Minh - Nguồn gốc tưởng, lý luận tưởng Hồ Chí Minh - Nội dung tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị, ý nghĩa tưởng Hồ Chí Minh  ) Ý nghĩa của việc học tập môn ... Khái niệm tưởng và tưởng HCM : - Khái niệm tưởng: tưởng phản ánh thực ý thức, biểu quan hệ người với giới xung quanh Trong thuật ngữ tưởng HCM”, khái niệm tưởng ý nghĩa ... tiến giới Câu 8: Phân tích tưởng Hồ Chí Minh văn hóa-giáo dục? Sau tìm thấy đường cứu nước, Hồ Chí Minh bỏ nhiều công sức phân tích sâu sắc giáo dục phong kiến thực dân, chuẩn bị tưởng cho...
 • 33
 • 1,618
 • 7

trac nghiem tu tuong ho chi minh co dap an

trac nghiem tu tuong ho chi minh co dap an
... độ tu i bao nhiêu? a Tu i 30 b Tu i 32 c Tu i 33 Thân mẫu Hồ Chí Minh Ho ng Thò Loan, bà đâu? a Nghệ an b Hà tónh c Huế Thân phụ Hồ Chí Minh Nguyễn Sinh Sắc Cụ qua đời độ tu i bao nhiêu? a Tu i ... Xuyên b An Giang c Cao Lãnh (Đồng Tháp) Trang 117 30 31 32 33 34 Thân mẫu Hồ Chí Minh Ho ng Thò Loan, bà năm nào? a Năm 1900 b Năm 1901 c Năm 1902 Thân mẫu Hồ Chí Minh Ho ng Thò Loan, bà ... qua UNESCO nhân loại ghi nhận Hồ Chí Minh vừa anh hùng giải phóng dân tộc vừa nhà văn ho kiệt xuất Cho biết khoá họp lần thứ UNESCO khẳng đònh điều đó? a 18 b 20 c 24 179 Tư tưởng Hồ Chí Minh hình...
 • 50
 • 234
 • 0

500 câu hỏi trắc nghiệm tưởng hồ chí minh

500 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh
... quốc b Lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa Hồ Chí Minh c Hiệu triệu Tổng khởi nghĩa Tổng Việt Minh d Lời kêu gọi To n quốc kháng chiến Hồ Chí Minh 377 Câu 162 Hồ Chí Minh soạn thảo Bản Tuyên ngôn Độc ... Huỳnh Thúc Kháng thay mặt Hồ Chí Minh giữ chức vụ Chủ tịch n ớc Hồ Chí Minh đâu? a Pháp c Liên Xô b Trung Quốc d ấn Độ Câu 196 Trong thời gian Hồ Chí Minh Pháp (1946), lập Chính phủ lâm thời n ớc ... nhân d Liên xô vĩ đại Câu 244 Tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân" Hồ Chí Minh có bút danh l gì? a Hồ Chí Minh c T.L b Trần Lực d X.Y.Z Câu 245 Hồ Chí Minh viết tác phẩm...
 • 77
 • 7,244
 • 38

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... nghĩa, giáng đòn liệt vào ý chí xâm lược vào đế quốc Mỹ Nghị Bộ trị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 14 thông qua váo thời gian nào? b Tháng năm 1968 32 Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập hội nghị trị ... miền bắc nước ta tiến bước dài chưa thấy lịch sử dân tộc Đất nước, xã hội người đổi mới' Câu nói ai? d Hồ Chí Minh 34 Đại hội lần thứ đảng đề bốn mục tiêu thời kỳ độ: xây dựng chế độ làm chủ nhân ... thời gian nào? c 1-11-1968 49 Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào chiến sĩ nước có nói "Hễ tên xâm lược đất nước ta ta phải tiếp tục chiến đấu, quét đi" Câu nói Người vào thời gian nào? c 3-11-1968...
 • 17
 • 4,350
 • 3

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm - Tưởng Hồ Chí Minh phần 1(Có đáp án)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm - Tư Tưởng Hồ Chí Minh phần 1(Có đáp án)
... loài người c Chủ nghĩa Mác - Lênin d Những phẩm chất chủ quan Hồ Chí Minh e Cả a, b, c, d Câu 192: Chọn phương án trả lời với tưởng Hồ Chí Minh? a tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng sáng tạo ... xây dựng mười ngày nay” câu nói Hồ Chí Minh đâu? a Lời kêu gọi Hồ Chí Minh 17/7/1966 b Lời kêu gọi Hồ Chí Minh 20/7/1969 c Bản Di chúc Câu 217: Kế thừa tưởng Hồ Chí Minh xây dụng văn hoá Việt ... Phương pháp làm việc biện chứng Câu 157: tưởng Hồ Chí Minh hình thành phát triển qua giai đoạn? a c b d Câu 158: Chọn phương án trả lời với tưởng Hồ Chí Minh? a Từ năm 1890 đến năm 1911:...
 • 22
 • 8,214
 • 57

Xem thêm

Từ khóa: 500 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh có đáp án300 cau hoi trac nghiem tu tuong ho chi minh co dap an danh cho trung capngan hang cau hoi chac nghiem tu tuong ho chi minh co dap ancâu hỏi ôn tập tư tưởng hồ chí minh có đáp ántrắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh có đáp áncâu hỏi ôn thi tư tưởng hồ chí minh có đáp ánbộ câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh500 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh200 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minhcâu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh pdfcâu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh wattpadcâu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minhnhững câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minhcác câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minhnagn hang cau hoi trac nghiem tu tuong ho chi minhĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học