Kết luận của thanh tra bộ về dự án BOT quốc lộ 1A

thực trạng tổ chức và hoạt động của thanh tra bộ giao thông vận tải

thực trạng tổ chức và hoạt động của thanh tra bộ giao thông vận tải
... tiện giao thông vận tải Hoạt động vận tải dịch vụ hỗ trợ vận tải  Các hoạt động chuyên ngành khác thuộc phạm vi quản lý giao thông vận tải + Thanh tra hành hoạt động Thanh tra Bộ tra tổ chức, ... cản trở hoạt động bình thường quan tổ chức, cá nhân đối tượng tra Nội dung hoạt động tra Thanh tra Bộ giao thông vận tải bao gồm: + Thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải: hoạt động tra việc ... Quyết định tra thành lập Đoàn tra để thực định tra phân công Thanh tra viên thuộc hệ thống tổ chức Thanh tra giao thông vận tải thực nhiệm vụ tra + Kiến nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tạm...
 • 8
 • 359
 • 2

đánh giá quy trình và nội dung cuộc thanh tra của thanh tra bộ lao động - thương binh và xã hội tại trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội tỉnh nam định

đánh giá quy trình và nội dung cuộc thanh tra của thanh tra bộ lao động - thương binh và xã hội tại trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội tỉnh nam định
... dân tỉnh Nam Hà Ngày 22/4/2005 Giám đốc Sở Lao động Thơng binh hội tỉnh Nam Định Quy t định số 20/LĐTBXH-TC việc qui định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục ... Thng binh v Xó hi ti Trung tõm Cha bnh - Giỏo dc - Lao ng Xó hi tnh Nam nh 2.2.1 Quy trỡnh cuc tra ca Thanh tra B Lao ng - Thng binh v Xó hi ti Trung tõm Cha bnh - Giỏo dc - Lao ng Xó hi tnh Nam ... bỏn t nc ngoi tr v Trung tõm l n v s nghip ngõn sỏch nh nc m bo ton b kinh phớ hot ng Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động - hội đợc thành lập năm 1992 theo Quy t định số 522 ngày 29/11/1992...
 • 26
 • 403
 • 0

Hoạt động thanh tra tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước của thanh tra bộ tài chính

Hoạt động thanh tra tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước của thanh tra bộ tài chính
... CƯỜNG HOẠT ĐỘNG THANH TRA TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC DNNN CỦA THANH TRA BỘ TÀI CHÍNH73 4.1 Quan điểm, mục tiêu hoạt động tra tài DNNN Thanh tra Bộ Tài 73 4.2 Các giải pháp tăng cường hoạt động ... DNNN Thanh tra Bộ Tài chính, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động tra tài DNNN Thanh tra Bộ Tài 38 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TRA TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC DNNN CỦA THANH TRA ... cập đến hoạt động tra tài tổ chức tra chuyên nghiệp - Thanh tra Bộ Tài 1.3.2.1 Nội dung, phương pháp tra Nội dung tra tài DNNN hoạt động tài doanh nghiệp Các hoạt động tài doanh nghiệp bao gồm nhiều...
 • 102
 • 147
 • 0

Hoạt động thanh tra tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước của thanh tra bộ tài chính

Hoạt động thanh tra tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước của thanh tra bộ tài chính
... CƯỜNG HOẠT ĐỘNG THANH TRA TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC DNNN CỦA THANH TRA BỘ TÀI CHÍNHError! Boo 4.1 Quan điểm, mục tiêu hoạt động tra tài DNNN Thanh tra Bộ Tài Error! Bookmark not defined 4.2 Các ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -o0o LẠI THỊ THÚY HẰNG HOẠT ĐỘNG THANH TRA TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA BỘ TÀI CHÍNH Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60 34 04 10 ... nghị xử lý tài qua công tác tra DNNN Thanh tra Bộ Tài giai đoạn 2010-2014 62 Bảng 3.4 Số tra tài DNNN Thanh tra Bộ Tài giai đoạn 2010-2014 65 Bảng 3.5 Số tra tài DNNN Thanh tra Bộ Tài giai đoạn...
 • 14
 • 89
 • 0

Hoạt động thanh tra tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước của thanh tra bộ tài chính

Hoạt động thanh tra tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước của thanh tra bộ tài chính
... CƯỜNG HOẠT ĐỘNG THANH TRA TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC DNNN CỦA THANH TRA BỘ TÀI CHÍNH73 4.1 Quan điểm, mục tiêu hoạt động tra tài DNNN Thanh tra Bộ Tài 73 4.2 Các giải pháp tăng cường hoạt động ... đề cập đến hoạt động tra tài tổ chức tra chuyên nghiệp - Thanh tra Bộ Tài 1.3.2.1 Nội dung, phương pháp tra Nội dung tra tài DNNN hoạt động tài doanh nghiệp Các hoạt động tài doanh nghiệp bao ... c k c doanh nghiệp tiến hành thân doanh nghiệp - tra nội bộ, tiến hành tổ chức tra chuyên nghiệp (Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra Sở Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra thuế ) - tra từ...
 • 103
 • 49
 • 0

Đánh giá công tác bồi dưỡng, giải phóng mặt bằng dự án đường quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua xã Lương Sơn và phường Tích Lương thành phố Thái Nguyên

Đánh giá công tác bồi dưỡng, giải phóng mặt bằng dự án đường quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua xã Lương Sơn và phường Tích Lương thành phố Thái Nguyên
... giáo PGS-TS Lương Văn Hinh tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt dự án đường Quốc lộ Nội - Thái Nguyên đoạn qua Lương Sơn phường Tích Lương, thành phố ... tiết kiệm 3. 2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG QUỐC LỘ MỚI HÀ NỘI – THÁI NGUYÊN ĐOẠN QUA XÃ LƢƠNG SƠN VÀ PHƢỜNG TÍCH LƢƠNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 3. 2.1 ... MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG QUỐC LỘ MỚI HÀ NỘI – THÁI NGUYÊN ĐOẠN QUA XÃ LƢƠNG SƠN VÀ PHƢỜNG TÍCH LƢƠNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 39 3. 2.1 Giới thiệu nội dung dự án 39 3. 2.2 Đánh giá...
 • 91
 • 267
 • 1

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại dự án đường quốc lộ 3 mới Hà Nội-Thái Nguyên và dự án chuyển các hộ ra khỏi sạt lở bờ sông Đuống trên địa bàn Huyện Gia

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại dự án đường quốc lộ 3 mới Hà Nội-Thái Nguyên và dự án chuyển các hộ ra khỏi sạt lở bờ sông Đuống trên địa bàn Huyện Gia
... thư ng, h tr tái ñ nh Nhà nư c thu h i ñ t ñ a bàn thành ph N i; - Quy t ñ nh s 40/2008/Qð-UBND ngày 22/10/2008 c a UBND thành ph N i v vi c ban hành giá xây d ng m i nhà , nhà t m, v t ... thi t h i Nhà nư c thu h i ñ t - ðánh giá vi c th c hi n sách b i thư ng thi t h i Nhà nư c thu h i ñ t m t s d án ñ a bàn huy n Gia Lâm – Thành ph N i Trư ng ð i h c Nông nghi p N i – Lu ... u tòa nhà nơi d án s ñư c th c hi n có 10 ngư i s h u ph i xây d ng cho ñ i tư ng nơi trú ho c h tr 30 % giá tr c a tòa nhà ñó Còn n u d án xây d ng chung nhà tư ng chung ho c nhà cung...
 • 154
 • 191
 • 0

Phân tích tài chính dự án hầm đường bộ phú gia phước tượng, quốc lộ 1a, tỉnh thừa thiên huế

Phân tích tài chính dự án hầm đường bộ phú gia  phước tượng, quốc lộ 1a, tỉnh thừa thiên huế
... BOT giao thông nói chung dự án Hầm đường Phú Gia- Phước Tượng nói riêng Do vây, để hiểu rõ vấn đề tài dự án đầu tư em chọn đề tài: Phân tích tài dự án Hầm đường Phú Gia - Phước Tượng, Quốc lộ 1A, ... - Phước Tượng, quốc lộ 1A, tỉnh Thừa Thiên Huế - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu đầu tư qua phân tích tài dự án đầu tư hầm đường Phú Gia - Phước Tượng, quốc lộ 1A, tỉnh Thừa Thiên Huế - Góp ... phân tích tài dự án đầu BOT hạ tầng giao thông Chương 2: Phân tích tài dự án hầm đường Thừa Thiên Huế Chương 3: Các giải pháp nâng cao hiệu đầu tư qua phân tích tài dự án hầm đường Phú Gia, Phước...
 • 10
 • 186
 • 2

Tổ chức thi công tuyến AB nằm trong dự án đường quốc lộ thuộc địa phận huyện Krông Buk , tỉnh Đắk Lắk.

Tổ chức thi công tuyến AB nằm trong dự án đường quốc lộ thuộc địa phận huyện Krông Buk , tỉnh Đắk Lắk.
... 0,1 05 0,2 5 0,2 7 0,2 5 0,2 5 0,5 1,2 2 142 m3 300 n v 1,2 2 0,5 0,1 05 0,2 5 0,2 7 0,2 5 0,2 5 4,2 2,5 74 1,0 55 0,2 21 0,5 27 0,6 0 0,5 27 0,5 27 8,8 62 S ca mỏy cn thit: 0,5 Lm cp phi ỏ dm loi II aMỏy thi cụng ... - tổ chức thi công Đồ án Tốt Nghiệp Bước thi công BTNưnó g Lubánhsắt16T Lulốp Lubánhsắt10T Máyrải XeV/cBTN 76 Sinh viờn :Nguyn Anh Tun Lp: Cụng trỡnh GTCC-K50 Phần iii - tổ chức thi công Đồ án ... (m3) Trong ú : F : Din tớch kt cu CPD loi II, F = 7500 m2 K: H s lốn ộp, K4 = 1,3 H: Chiu dy lp CPD, H = 0,0 5 m Q = 1,3 *7500* 0,0 5 = 48 7,5 m3 D tớnh lm ngy, lng thi cụng cho ca l: q= 48 7,5 =24 3,7 5(m3/ca)...
 • 47
 • 233
 • 0

Thiết kế kỹ thuật tuyến AB nằm trong dự án đường quốc lộ thuộc địa phận huyện Krông Buk , tỉnh Đắk Lắk

Thiết kế kỹ thuật tuyến AB nằm trong dự án đường quốc lộ thuộc địa phận huyện Krông Buk , tỉnh Đắk Lắk
... 24 6,6 Bc Tõy Bc 13 3,6 Tõy bc 28 7,6 Tõy Tõy bc 15 4,1 Tõy 21 5,8 Tõy Tõy nam 19 5,2 Tõy nam 28 7,7 Nam Tõy nam 21 5,8 Nam 30 8,2 Nam - ụng nam 25 6,8 ụng nam 45 1 2,3 ụng - ụng nam 19 5,2 ... l ng ti thiu (m) 0,5 0,5 B rng hố 4,0 iu kiờn xd loi I 5,0 ph iu kin xd loi II 4,0 iu kin xd loi 3,0 III dc ngang mt ng (%) 1,5 2,0 2,0 10 dc ngang hố ng (%) 1,0 3,0 1,5 Ti thiu gii hn ... (D/2)2 = .( 0.375)2 = 0,4 4 m2 v- tc nc chy , v = 2,1 9 m/s Vy Q = 2,1 9 0,4 4 = 0,9 6 (m3/s) > 0,5 4 (m3/s) Ta thy kh nng thoỏt nc ca cng c tớnh ln hn nhiu so vi lu lng nc thit k Do ú , cú th kt lun c...
 • 28
 • 326
 • 0

Thiết kế cơ sở tuyến AB nằm trong dự án đường quốc lộ thuộc địa phận huyện Krông Buk , tỉnh Đắk Lắk

Thiết kế cơ sở tuyến AB nằm trong dự án đường quốc lộ thuộc địa phận huyện Krông Buk , tỉnh Đắk Lắk
... 24 6,6 Bc Tõy Bc 13 3,6 Tõy bc 28 7,6 Tõy Tõy bc 15 4,1 Tõy 21 5,8 Tõy Tõy nam 19 5,2 Tõy nam 28 7,7 Nam Tõy nam 21 5,8 Nam 30 8,2 Nam - ụng nam 25 6,8 ụng nam 45 1 2,3 ụng - ụng nam 19 5,2 ... nỳi trung bỡnh v thp, trin nỳi khỏ phc cú on thoi on dc thay i theo a hỡnh, khụng cú cụng trỡnh vnh cu, cú sụng, sui, khe t thy, i qua mt s khu vc dõn c v cỏc bói trng mớa, chố ngi dõn trng 2.3 ... NGHIP Phn I - Thit k c s Hè ĐƯờNG Lề ĐƯờNG 1.5% 10% 2% 2% Lề ĐƯờNG Hè ĐƯờNG 1.5% 10% 1:1 5 1:1 Cỏc b phn trờn mt ct ngang i vi ng ph khu vc,min nỳi,Vtk=40Km/h,theo TCVN 104-2007 chn quy mụ...
 • 15
 • 359
 • 0

Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường quốc lộ 12B trên địa bàn huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình.

Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường quốc lộ 12B trên địa bàn huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình.
... tài: "Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt dự án đường quốc lộ 12B địa bàn huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình" 1.2 Mục đích đề tài Đánh giá kết công tác bồi thường GPMB dự án đường quốc lộ 12B địa ... bồi thường dự án đường quốc lộ 12B địa bàn huyện Kim Bôi 26 3.3.3.3 Kết bồi thường đất, tài sản, cối, hoa màu bồi thường dự án đường quốc lộ 12B địa bàn huyện Kim Bôi 26 3.3.4 Đánh giá công ... đai huyện Kim Bôi 25 3.3.3 Đánh giá kết công tác bồi thường GPMB dự án đường quốc lộ 12B địa bàn huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình 26 3.3.3.1 Giới thiệu chung công tác bồi thường, GPMB dự án...
 • 83
 • 199
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kết luận của thanh tra chính phủ về agribankkết luận của thanh tra về vnptkết luận của thanh tra chính phủ về vnptkết luận của thanh tra chính phủ về evnkết luận của thanh tra về đà nẵngthông báo kết luận của thanh tra chính phủkết luận của thanh tra chính phủ tại đà nẵngkết luận của thanh tra chính phủ tại vnptsử dụng các kết luận sau thanh tra nhằm đổi mới hđsp của gv thptchức năng nhiệm vụ của thanh tra bộ giáo dụcxử lý kết luận sau thanh trachức năng nhiệm vụ của thanh tra bộ y tếcơ cấu tổ chức của thanh tra bộchức năng nhiệm vụ của thanh tra bộ tài chínhđôn đốc thực hiện nghiêm chỉnh các kết luận sau thanh traĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học