tài liệu ôn thi chuyên viên chính

42 Câu Hỏi Ôn Tập Kiến Thức Hành Chính Nhà Nước - Tài Liệu Ôn Thi Chuyên Viên Chính 2013

42 Câu Hỏi Ôn Tập Kiến Thức Hành Chính Nhà Nước - Tài Liệu Ôn Thi Chuyên Viên Chính 2013
... ngày 9-1 1-1 946) "Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1959" ngày 3 1-1 2-1 959 Quốc hội khóa ( 8-5 -1 960 – 2 6-4 -1 964) Quốc hội khóa (2 6-4 -1 964 – 1 1-4 -1 971) Quốc hội khóa (1 1-4 -1 971 – 6-4 -1 975) ... ( 6-4 -1 975 – 2 5-4 -1 976) Quốc hội khóa (2 5-4 -1 976 – 2 6-4 -1 981), Quyết định đổi tên nước ta thành Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội khóa (2 6-4 -1 981 – 1 9-4 -1 987) Quốc hội khóa (1 9-4 -1 987 ... quan hành nhà nước, phân tích đặc điểm hành nhà nước ta trình bày phương hướng cải cách tổ chức mộ máy hành nhà nước Câu 29 Năng lực, hiệu lực hiệu hành nhà nước (HCNN) gì? Từ thực tiễn công tác...
 • 84
 • 4,711
 • 71

tài liệu ôn thi chuyên viên chính, quản lý nhà nước

tài liệu ôn thi chuyên viên chính, quản lý nhà nước
... CThị./ chuyên đề 5: Công vụ công chức I QUAN NIệM CHUNG Về CôNG Vụ 1.l Công vụ - Công vụ loại lao động đặc biệt thực chức quản nhà nớc, thi hành luật pháp, sử dụng hiệu nguồn lực công (công ... ngạch chuyên viên cao cấp tơng đơng trở lên;b) Công chức ngạch chuyên viên tơng đơng; c) Công chức ngạch chuyên viên tơng đơng; d) Công chức ngạch cán tơng đơng;đ) Công chức ngạch nhân viên tơng ... tiêu chuẩn vào ngạch công chức định; Cơ quan sử dụng công chức quan, tổ chức có thẩm quyền quản hành chính, chuyên môn nghiệp vụ công chức; Cơ quan có thẩm quyền quản công chức quan đợc giao...
 • 25
 • 1,083
 • 14

tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối đoàn thể, đảng năm 2014

tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối đoàn thể, đảng năm 2014
... Hiện nay, toàn Đảng có 67 đảng trực thuộc Trung ương, gồm 58 đảng tỉnh, 05 đảng thành phố, 04 đảng trực thuộc Trung ương (Đảng Quân đội, Đảng Công an 02 Đảng Khối) Có gần 1.300 đảng cấp huyện ... bình; đoàn kết sở Cương lĩnh trị Điều lệ Đảng; Đảng gắn bó mật thi t với nhân dân; Đảng hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật - Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước xã hội Đảng ... chức sở đảng lực lượng vũ trang Trong năm thực công đổi mới, 15 năm gần đây, số lượng tổ chức sở đảng đảng viên loại hình sở tăng nhanh chất lượng không ngừng nâng lên Nhiều tổ chức sở đảng loại...
 • 41
 • 2,321
 • 6

Đề thi chuyên viên chính năm 2012 Đề thi tháng 10 2012 Bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính gồm 3 phần Kiến thức chung Tin học Anh văn B

Đề thi chuyên viên chính năm 2012 Đề thi tháng 10 2012 Bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính gồm 3 phần Kiến thức chung Tin học Anh văn B
... VIỆT NAM + CHUYÊN ĐỀ 3:< /b> MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC + CHUYÊN ĐỀ 4: NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC + CHUYÊN ĐỀ 5: VĂN B N QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - SOẠN THẢO VĂN B N QUẢN ... nghĩa vụ cán b ,< /b> công chức? Câu 42 Những việc cán b ,< /b> công chức không làm? PHẦN ÔN TẬP TIẾNG ANH < /b> + Giáo trình hướng dẫn ôn < /b> tập môn Tiếng Anh < /b> + Một số test tiếng Anh < /b> (có đáp án) ĐỀ THI < /b> MẪU 1- SAMPLE ... TẮT MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG TÀI LIỆU: PHẦN KIẾN THỨC CHUNG < /b> + CHUYÊN ĐỀ 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ B N VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY + CHUYÊN ĐỀ 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ B N VỀ NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ...
 • 13
 • 630
 • 0

tài liệu ôn thi chuyên viên chính

tài liệu ôn thi chuyên viên chính
... trước trở thành thành viên công sở Ảnh hưởng giáo dục văn hóa công sở, trường hợp này, làm thay đổi lối nghĩ, cách làm thành viên công sở Văn hóa công sở cải biến thành viên mới, khiến cho họ ... hóa công sở tốt đẹp tạo niềm tin cán công chức với quan, với nhân dân góp phần nâng cao hiệu hoạt động công sở Tính tự giác cán công chức công việc đưa công sở phát triển vượt lên so với công ... lập có tính thể thành viên Hướng cán công chức đến giá trị chung, tôn trọng nguyên tắc, quy tắc chuẩn mực văn hóa công sở Đó làm cho cán công chức hoàn thi n Vai trò văn hóa công sở mục tiêu phát...
 • 34
 • 34
 • 0

tài liệu ôn thi chuyên viên quản lý nhà nước

tài liệu ôn thi chuyên viên quản lý nhà nước
... thức chuyên môn sâu rộng Công chức ngời thực thi 18 công vụ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ họ có ảnh hớng lớn đến chất lợng công vụ Vì lẽ hoạt động hành nhà nớc, tiêu chuẩn lực chuyên môn quản ... sau: +Chủ thể ban hành: quan quản hành nhà nớc có thầm quyền + Nội dung truyền đạt: định quản thông tin quản phục vụ cho công tác quản HCNN Các định quản magn tính chất quyền lực ... nhằm điều chỉnh mối quan hệ quản hành nhà nớc quan nhà nớc với quan nhà nớc với tổ chức công dân Đây công cụ điều hành thi u đợc quan nhà nớc - Văn quản hành nhà nớc đợc cấu thành yêu cầu...
 • 40
 • 460
 • 1

Tài liệu ôn thi Chuyên viên chính năm 2014 (Bộ tài liệu đầy đủ nội dung, chất lượng 3 phần Hành chính 42 câu hỏi trả lời 7 Chuyên đề Tin học Ngoại ngữ trình độ B Đề thi năm 2012)

Tài liệu ôn thi Chuyên viên chính năm 2014 (Bộ tài liệu đầy đủ nội dung, chất lượng 3 phần Hành chính 42 câu hỏi trả lời 7 Chuyên đề Tin học Ngoại ngữ trình độ B Đề thi năm 2012)
... + 130< /b> Câu < /b> trắc nghiệm Tin < /b> học < /b> văn phòng (có đáp án) + Một số Đề thi < /b> môn Tin < /b> học < /b> tham khảo LINK TẢI Ở B N DƯỚI 10 11 Link tải TÀI LIỆU Ôn thi < /b> Chuyên < /b> viên < /b> năm < /b> 2014 < /b> (B < /b> tài < /b> liệu < /b> đầy < /b> đủ < /b> nội < /b> dung, < /b> ... liệu < /b> đầy < /b> đủ < /b> nội < /b> dung, < /b> chất < /b> lượng < /b> phần < /b> Hành < /b> 42 < /b> câu < /b> hỏi/< /b> trả < /b> lời < /b> Chuyên < /b> đề < /b> Tin < /b> học < /b> Ngoại < /b> ngữ < /b> trình < /b> độ < /b> B Đề thi < /b> năm < /b> 2012) Chú ý: Các bạn tải về giải nén file rar ra, tài < /b> liệu < /b> nhiều file nên ... lý hành < /b> Nhà nước? Câu < /b> 36< /b> Anh chị soạn thảo b o cáo công việc quan? Câu < /b> 37 /b> Anh chị trình < /b> b y ngôn ngữ < /b> sử dụng văn quản lý hành < /b> Nhà nước? Yêu cầu việc soạn thảo văn QLHCNN? Câu < /b> 38< /b> Anh chị trình < /b> b y...
 • 12
 • 9,786
 • 162

Tai lieu on thi Kinh te chinh tri.doc

Tai lieu on thi Kinh te chinh tri.doc
... phần kinh tế ? Trả lời : Tính thống : Trong thời kì độ lên CNXH, chế hoạt động kinh tế chế thị trường Do đó, thành phần kinh tế không tồn biệt lập Mỗi thành phần kinh tế phận cấu thành kinh tế ... phần kinh tế liên kết với sản xuất kinh doanh Nền kinh tế nhiều thành phần sở tồn giai cấp tầng lớp xã hội khác tổng hợp tạo thành cấu xã hội – giai cấp Trong cấu thành phần kinh tế có lợi ích kinh ... thuộc sở hữu hỗn hợp Trong cấu kinh tế nhiều thành phần kinh tế vận hành theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa VN, kinh tế nhà nước xác định giữ vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân Vai...
 • 51
 • 738
 • 7

Bài giảng Tài liệu ôn thi Kinh tế chính trị

Bài giảng Tài liệu ôn thi Kinh tế chính trị
... lời : Tài liệu Kinh Tế Chính Trị PX 39 - Câu 16 : Vai trò kinh tế đặc quyền nhà nước XHCN ? Trả lời : Tài liệu Kinh Tế Chính Trị PX ... thành phần kinh tế, làm cho tiềm kinh tế công dân, vùng kinh tế, ngành kinh tế, thành phần kinh tế phát huy mạnh mẽ có hiệu Đại hội X khẳng định, nội dung định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế thị ... đạo kinh tế quốc dân Vai trò hiểu thực phương diện sau : Thứ : Vai trò chủ đạo biểu số lượng sở kinh tế nhà nước nhiều hay tỉ trọng giá trị sản lượng kinh tế nhà nước tạo Tài liệu Kinh Tế Chính...
 • 51
 • 378
 • 0

Bài giảng Tài liệu ôn thi Kinh tế chính trị

Bài giảng Tài liệu ôn thi Kinh tế chính trị
... lời : Tài liệu Kinh Tế Chính Trị PX 39 - Câu 16 : Vai trò kinh tế đặc quyền nhà nước XHCN ? Trả lời : Tài liệu Kinh Tế Chính Trị PX ... thành phần kinh tế, làm cho tiềm kinh tế công dân, vùng kinh tế, ngành kinh tế, thành phần kinh tế phát huy mạnh mẽ có hiệu Đại hội X khẳng định, nội dung định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế thị ... đạo kinh tế quốc dân Vai trò hiểu thực phương diện sau : Thứ : Vai trò chủ đạo biểu số lượng sở kinh tế nhà nước nhiều hay tỉ trọng giá trị sản lượng kinh tế nhà nước tạo Tài liệu Kinh Tế Chính...
 • 51
 • 262
 • 2

ĐÁP ÁN -TÀI LIỆU ÔN THI BHXH 2013- CHÍNH SÁCH BHXH pot

ĐÁP ÁN -TÀI LIỆU ÔN THI BHXH 2013- CHÍNH SÁCH BHXH pot
... + Ba tháng, có từ đủ 12 tháng đến 36 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; + Sáu tháng, có từ đủ 36 tháng đến 72 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; + Chín tháng, có từ đủ 72 tháng đến 144 tháng đóng ... hợp mức tiền lương, tiền công tháng quy định khoản khoản Điều cao 20 tháng lương tối thi u chung mức tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội 20 tháng lương tối thi u chung Theo Nghị Định ... ba tháng trở lên; + Cán bộ, công chức, viên chức; + Công nhân quốc phòng, công nhân công an; + Người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày Bộ Y tế ban hành điều trị không...
 • 32
 • 851
 • 0

Tài liệu ôn thi chuyên Hóa 9

Tài liệu ôn thi chuyên Hóa 9
... 13, 79 B 19, 70 C 7,88 D 23,64 thi i hc B nm 2012 Cõu 37: Hp th hon ton 2,24 lớt khớ CO2 (ktc) vo 750 ml dung dch Ba(OH)2 0,2M, thu c m gam kt ta Giỏ tr ca m l A 9, 85 B 29, 55 C 19, 70 D 39, 40 thi ... 2,364 D 3 ,94 0 thi i hc A nm 20 09 Bi 32 Hp th hon ton 0,672 lớt khớ CO2 (ktc) vo lớt dung dch gm NaOH 0,025M v Ca(OH)20,0125M, thu c x gam kt ta Giỏ tr ca x l A 2,00 B 0,75 C 1,00 D 1,25 thi i hc ... A 19, 70 B 17,73 C 9, 85 D 11,82 thi i hc A nm 2008 Cõu 31 Cho 0,448 lớt khớ CO2 ( ktc) hp th ht vo 100 ml dung dch cha hn hp NaOH 0,06M v Ba(OH)2 0,12M, thu c m gam kt ta Giỏ tr ca m l A 1 ,97 0...
 • 8
 • 1,337
 • 20

Tai lieu on thi TNTHPT (hoan chinh)

Tai lieu on thi TNTHPT (hoan chinh)
... television is in the corner of the room on the ceiling on the wall on the floor on a page on a board on a shelf on a chair on your nose on the left on the right on the ground on the beach on an ... 16 * ON : Ta dùng on với ngày tuần (days) ngày tháng (dates) on March 12th on Friday on Christmas Day th - They got married on March 12 Ta nói : on Friday morning(s) on Sunday afternoon(s) on ... 26 You should give us this information A We should give you this information C We should be give this information B We should be given this information D This information should give us 26 They...
 • 76
 • 194
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 201142 câu hỏi ôn tập kiến thức hành chính nhà nước tài liệu ôn thi chuyên viên chính 2013đáp án 42 câu hỏi ôn tập kiến thức hành chính nhà nước tài liệu ôn thi chuyên viên chính 2013tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2014tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2014 khối đảng đoàn thểtài liệu ôn thi chuyên viên chính 2014tài liệu ôn thi chuyên viên chínhtài liệu ôn thi chuyên viên chính thuếtài liệu ôn thi chuyên viên chính quản lý nhà nước42 câu hỏi ôn tập kiến thức hành chính nhà nước tài liệu ôn thi chuyên viêc chính năm 2013tài liệu ôn thi chuyên viên cao cấp năm 2011tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2014 bộ tài liệu đầy đủ nội dung chất lượng 3 phần hành chính 42 câu hỏi trả lời 7 chuyên đề tin học ngoại ngữ trình độ b đề thi năm 2012tài liệu ôn thi kinh tế chính trịtài liệu ôn thi luật hành chínhôn thi chuyên viên chính môn tiếng anhKế hoạch sơ kết học kì Igiao trinh solidworks 2017 fullNội dung cơ bản của hồi giáoLuan van quan ly de tai tốt nghiệpChủ tịch hồ chí minh nói về sức mạnh đoàn kếtGA TTNNHCM voi CNMarx leninĐOÀN THANH NIÊN CỘNG sản hồ CHÍ MINHNhận thức khái niệmPhép dùng người của chủ tịch hồ chí minhTư tưởng hồ chí minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauTư tưởng hồ chí minh về thanh niênThực hành dân chủ theo tư tưởng hồ chí minhVan hoa dog bang bac boVăn hoá mặc việt nam truyền thốngvấn đề của nước ta khi đi lên chủ nghĩa xã hội4 nạp chồng toán tử5 kethuaCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 2 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 3 Học viện KTQS MTA