THIẾT kê CHỐNG THẤM và THOÁT nước, THIẾT kế cửa hầm

Luận văn Thạc sỹ NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ THIẾT BỊ CHỐNG THẤM THOÁT NƯỚC THẤM CỦA ĐẬP VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG

Luận văn Thạc sỹ NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ THIẾT BỊ CHỐNG THẤM VÀ THOÁT NƯỚC THẤM CỦA ĐẬP VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG
... tợng nghiên cứu số loại thiết bị chống thấm thoát nớc thấm dùng cho đập vật liệu địa phơng Phạm vi nghiên cứu: Một số đập vật liệu địa phơng có áp dụng thiết bị chống thấm tiêu thoát nớc thấm nớc ... tài: Nghiên cứu hiệu số loại thiết bị chống thấm thoát nớc thấm đập vật liệu địa phơng thông qua việc phân tích trạng thái thấm, ổn định phơng án thiết bị chống thấm thiết bị thoát nớc thấm khác ... dụng thiết bị chống thấm thiết bị tiêu thoát nớc thấm: 55 3.5Xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu thiết bị chống thấm thiết bị tiêu thoát nớc thấm .59 3.6Một số lu ý thiết kế thiết bị chống...
 • 93
 • 758
 • 6

nghiên cứu khả năng thấm giữ nước tiềm tàng của đất rừng huyện định hóa, thái nguyên

nghiên cứu khả năng thấm và giữ nước tiềm tàng của đất rừng huyện định hóa, thái nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -   - ĐOÀN TRƢỜNG SƠN µ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THẤM VÀ GIỮ NƢỚC TIỀM TÀNG CỦA ĐẤT RỪNG HUYỆN ĐỊNH HOÁ, THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Khoa ... trực tiếp PGS TS Đỗ Thị Lan, tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu khả thấm giữ nước tiềm tàng đất rừng huyện Định Hoá, Thái Nguyên" Mục tiêu nghiên cứu 2.1.Mục tiêu chung Cung cấp sở khoa ... mặt… - Nghiên cứu đặc trƣng thấm giữ nƣớc đất rừng chƣa đƣợc nghiên cứu cách độc lập, nhƣ nhánh nghiên cứu thủy văn rừng 1.2.2 Ở Việt Nam 1.2.2.1 Thành nghiên cứu 1.2.2.1.1 Khả thấm nƣớc đất Ở...
 • 90
 • 344
 • 1

hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước thoát nước – mạng lưới bên ngoài – bản vẽ thi công

hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước – mạng lưới bên ngoài – bản vẽ thi công
... thuộc hệ thống tài liệu thi t kế xây dựng; 3.7 Trên sơ đồ mặt mạng l|ới cấp n|ớc thoát n|ớc cần thể đ|ờng bao nhà công trình Mặt mạng l|ới cấp n|ớc thoát n|ớc bên 4.1 Trên mặt mạng l|ới cấp n|ớc thoát ... kê vật liệu thi t bị, phụ tùng theo cấp n|ớc thoát n|ớc Các số liệu chung 3.1 Ngoài số liệu chung, hồ sơ vẽ thi công cần có phải có thêm số liệu sau: - Các số liệu mạng l|ới cấp n|ớc thoát n|ớc ... nhỏ quy định bảng vào độ phức tạp vẽ đảm bảo in chụp rõ ràng 2.5 Trong hồ sơ vẽ thi công mạng l|ới cấp n|ớc thoát n|ớc bên phải có bảng thống kê vật liệu, thi t bị phụ tùng bố trí mạng l|ới riêng...
 • 10
 • 670
 • 0

Thiết kế xây dựng mạng lưới cấp thoát nước trong nhà

Thiết kế xây dựng mạng lưới cấp và thoát nước trong nhà
... cao ngi ta dựng cỏc trm bm trung chuyn ( trnhs cho ỏp lc trờn ng ng quỏ cao lm v ng, hoc phi dựng ng ng ỏp lc cao khụng kinh t ) - Trm bm tun hon thng dựng cỏc h thng cp nc cụng nghip , dựng bm ... ln nht v nh nht so vi ngy dựng nc trung bỡnh nm - H s khụng iu ho gi ln nht (Kh max) v nh nht (Kh min) : L t s gia lng nc tiờu th gi dựng nc ln nht v nh nht so vi gi dựng nc trung bỡnh ngy - Khi ... cn xỏc nh tng lu lng theo tiờu chun ca tong nhu cu dựng nc (sinh hot, sn xut, cha chỏy, ti cõy ) a) Tiờu chun dựng nc sinh hot : - Tiờu chun dựng nc sinh hot cho cỏc dõn c ụ th tớnh bỡnh quõn...
 • 109
 • 283
 • 0

Hướng dẫn ĐA thiết kế địa hình thoát nước sân bay

Hướng dẫn ĐA thiết kế địa hình và thoát nước sân bay
... gii di bay v cỏc gii bo him Mụ t a hỡnh en ( hin cú ) trờn ton sõn bay 6 Hng dn ỏn thit k a th v thoỏt nc sõn bay Đ2 THIT K A HèNH BNG PHNG PHP NG NG MC - c im chung Thit k a hỡnh sõn bay bng ... thoỏt nc sõn bay 17 17 Hng dn ỏn thit k a th v thoỏt nc sõn bay PHN - THIT K TNG PH NHN TO Đ5 NHNG IM CHUNG V YấU CU THIT K MT NG NHN TO CA SN BAY a hỡnh b mt tng ph nhõn to ca sõn bay c thit ... 4500 4700 4800 I II III m' 4600 K n Đ ờng thiết kế mặt b 4600 4700 mặt 4800 4800 4500 50 mm Hỡnh Vớ d sa cha dc 9 Hng dn ỏn thit k a th v thoỏt nc sõn bay Cao h = , cho nờn trờn bỡnh cỏc ng...
 • 37
 • 298
 • 0

Bài giảng Trang thiết bị kỹ thuật công trình Chương 5: Hệ thống cấp thoát nước trong công trình

Bài giảng Trang thiết bị kỹ thuật công trình Chương 5: Hệ thống cấp và thoát nước trong công trình
... 200mm 5.1.5 Trang thiết bị dùng nước công trình 5.1.5.1 Cơ sở lựa chọn thiết bị thiết kế cấp nước công trình: Khi lựa chọn thiết bị thiết kế cấp nước cần xuất phát từ: 1/ Chức công trình 2/ Mục ... phun nước cứu hoả điểm Các đầu vòi phun nước cứu hoả (Hệ thống tự động) 5.2 Hệ thống thoát nước nhà 5.2.1 Phân loại hệ thóng thoát nước công trình 1/ Hệ thống thoát nước sinh hoạt 2/ Hệ thống thoát ... cho thoát nước đường phố 5.2 Hệ thống thoát nước nhà 5.2.3 Nguyên tắc thiết kế thoát nước nhà Khi thiết kế thoát nước phải bố trí ống thoát xí, tiểu riêng vào bể phốt; ống thoát nước sàn, nước...
 • 41
 • 248
 • 0

hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần chống thấm xây lắp việt nam

hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần chống thấm và xây lắp việt nam
... hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Chống thấm Xây lắp Việt Nam CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH ... tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần chống thấm xây lắp Việt Nam  Khái quát nội dung tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tạ Chi phí sản xuất Tại công ty, ... hƣớng hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần chống thấm xây lắp Việt Nam 55 3.3.Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí...
 • 80
 • 166
 • 0

Luận văn hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần chống thấm xây lắp việt nam

Luận văn hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần chống thấm và xây lắp việt nam
... T ng giá thành s n ph m c không tính giá thành n a thành ph m Chi phí VLC tính cho thành ph m c tính cho thành ph m c tính cho thành ph m T ng giá thành s n ph m hoàn thành c n tính cho thành ... v 1.4.N i dung công tác tính giá thành s n ph m 1.4.1 K tính giá thành s n ph m K tính giá thành th i k b ph n toán giá thành c n ti n hành công vi c công vi it nh k tính giá thành cho t c khoa ... ng công tác k toán t p h p chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m t i Công ty C ph n ch ng th m xây l p Vi t Nam Khái quát n i dung t p h p chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m t Chi phí...
 • 80
 • 193
 • 0

Khoan phụt chống thấm khoan phụt cao áp - P1

Khoan phụt chống thấm và khoan phụt cao áp - P1
... tông gây thấm Giải pháp áp dụng có hiệu xử lý công trình ngầm bị thấm: đơn giản – hiệu - rẻ tiền Hình 2- Xử lý thấm khoan hoá chất 4- Giới thiệu số công trình khoan chống thấm điển hình 4. 1- C ng ... dụng chống thấm Nguyên lý mô tả phần sau 3- Phân loại khoan theo vật liệu kết dính 3. 1- Khoan xi măng Xi măng, xi măng-sét, ximăng – vôi – sét vật liệu thông dụng khoan chống thấm xử lý 3. 2- Khoan ... biện pháp ép vữa (thường hoá chất ximăng cực mịn) với áp lực nhỏ để vữa tự vào lỗ rỗng Do vật liệu sử dụng có giá thành cao nên biện pháp áp dụng 2. 4- Khoan cao áp (Jet – grouting) Biện pháp sử...
 • 6
 • 384
 • 5

Khoan phụt chống thấm khoan phụt cao áp - P2

Khoan phụt chống thấm và khoan phụt cao áp - P2
... công cắt dọc tim tường chống thấm Đỉnh tường chống thấm +7.00m 5 + Thi cụng phi bt u t lũng sui tin vo b Đường phân giới lớp lớp giới hạn tường chống thấm Tường chống thấm + Cp phi 200 X + kg ... chớnh sau: (1 )- Mỏy khoan- phun va YBM-2P (S) II, nng 750 kg, cụng sut ng co 7,5 Kw; 200 V/3 pha; ng kớnh cn khoan 42 mm, mi on cn di 3m c ghộp ni ren cụn, cú th khoan n sõu 30m; vũi bm cao ỏp cú ... c t trc (2 )- Mỏy bm ỏp lc cao SG-75 SV nng 2750 kg, ỏp lc bm 20 0-4 00 Atm, cụng sut ng c 55 Kw, in th 200 V/3 pha; (3 )- Mỏy trn va GM-2 nng 370 kg cụng sut 60 lớt/phỳt; ng c 4Kw; (4 )- Mỏy phỏt...
 • 10
 • 351
 • 7

Quy hoạch tính toán mạng lưới cấp nước thoát nước xã Tân Hiệp xã Tân Thới Nhì huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh

Quy hoạch và tính toán mạng lưới cấp nước và thoát nước xã Tân Hiệp và xã Tân Thới Nhì huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh
... nghiệp – dân cư Tân Hiệp Tân Thới Nhì Huyện Hóc Mơn - Căn văn số 2499/QHKT-QH ngày 30/7/2004 sở Quy Hoạch – KiếnTrúc việc ý kiến quy hoạch khu cơng nghiệp dân cư Tân Hiệp Tân Thới Nhì ... thống mạng lưới vòng để cấp nước Mạng lưới vòng bao gồm đường ống làm nhiệm vụ vận chuyển nước ống cấp I đường ống phân phối ống cấp II tạo thành mạng lưới vòng khép kín dẫn nước đến điểm cấp nước ... ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG Hình 3.1: Vị Trí Nhà Máy Cấp Nước Tân Hiệp 3.4 PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC Để bảo đảm an tồn, liên tục cho mạng lưới cấp nước thị, điều...
 • 75
 • 459
 • 2

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về tình trạng cấp thoát nước sinh hoạt hiện nay phần 1 doc

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về tình trạng cấp và thoát nước sinh hoạt hiện nay phần 1 doc
... thực bao gồm trình xử lý học, sau nước thải xử lý sinh học, phần nước xử lý thải môi trường phần bùn đọng lại trình xử lý sinh học đưa xử lý trình xủ lý cặn để sản xuất phân bón Hình 1. 10 Nguyên ... tắc xử lý nước thải nhà máy Từ nguyên tắc cụ thể hóa thành bước thực quy trình xử lý nước thải nhà máy trình bày sơ đồ dưới: Hình 1. 11 Các bước xử lý nước thải Dưới công trình xử lý nước thải ... bùn Hồ làm Trang 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Dương Tuấn Linh – TĐH K47 10 Hình 1. 3 Cụm xử lý học, sinh học nén bùn Bơm nước thải từ hồ chứa vào khu xử lý Cửa chắn rác Máng dẫn nước Cửa lưu lượng...
 • 10
 • 222
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp chống thấm và thoát nước thấm đã được áp dụng cho đập vlđp ở nước tachống thấm và bể nướcnghiên cứu khả năng thấm và giữ nước tiềm tàng của đất rừng nhằm góp phần hạn chế xói mòn và dự báo lũ rừng cho huyện định hoá tỉnh thái nguyênmột số lưu ý khi thiết kế thiết bị chống thấm và thiết bị thoát nước thấmphân tích hiệu quả thiết bị chống thấm và thiết bị tiêu thoát nước thấm cho một vài đập điển hìnhcác phương án kết cấu chống thấm và thiết bị thoát nướcthiết bị chống thấm và thiết bị thoát nướcbài 4 thiết kế hệ thống cấp và thoát nước cho chung cưđiều 132 các công việc chống thấm nước và thoát nướckhối lượng thiết bị bảo vệ mái đập và thoát nướcthiết bị dẫn nước và thoát nướcnội dung kế hoạch xây dựng hệ thống cung cấp nước và thoát nước trên mỗi vùng lãnh thổlớp sỏi để thu gom và lọc nước rò rỉ đồng thời là lớp đệm an toàn cho chống thấm và ống thu nước ở lớp này có bố trí hệ thống ống thu gom nước rò rỉcông tác phòng chống tham nhũng ở nước tathông tin chống đảng và nhà nướcTàu hàng vỏ thép kết cấu hàn trọng tải 2399 DWTảo vệ quyền con người bằng chế định miễn trách nhiệm hình sự trong pháp luật hình sự việt namHOAI THAO GIANG SONG 2Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạchUnit 02. My home. Lesson 5. Skills 1https: drive.google.com open?id=0B3BjI on1 SeTHJUWXlneTRKMzQBM 03.Giay xac nhan tham du dai hoi dong co dong nam 2014Tội vi phạm qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong luật hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn thành phố hà nội)chuy n s ng xu n qu nhBM 05.Giay ung cu TVHDQT va BKS dai hoi nam 2014BM 06.Tieu chuan ung cu TVHDQT va BKS dai hoi nam 2014BM 10.Bao cao cua Hoi dong quan tri nam 2014BM 11.To trinh 02 Thong qua quy che lam viec cua dai hoiBM 11.To trinh 08 Thong qua noi dung miem nhiem HĐQT BKS nhiem ky 2009 2014TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Dai hoi co dong thuong nien | Tai lieu Dai hoi co dong thuong nien 2017 []Hon Truong Ba da hang thit trang12 Bao cao Ban kiem soat TLH 2017 12032017 Du thao03 Giay uy quyen du hop DHDCD Tien Len Group 2017 MauTT cotuc2016 tamungcotuc2017BC cua BKS TienlenGroup Suadoi01