giao an toan 3 tuan 26 moi CKTKN 2010

Giáo án Toán 3. Tuần 9 (MỚI)

Giáo án Toán 3. Tuần 9 (MỚI)
... đơn vị c Thái độ: Giáo dục hs tính cẩn thận đổi đơn vị * Bài (dòng 4, 5), Bài 2(dòng 4), Bài (dòng 3)dành cho học sinh giỏi II- Đồ dùng dạy học: Vở tập toán, đồ dùng học toán -Bảng lớpï kẽ sẵn ... kĩ đổi đơn vị, c Thái độ: Giáo dục hs tính cẩn thận đổi đơn vị * Bài (dòng 4, 5), Bài (Cột 2)dành cho học sinh giỏi II- Đồ dùng dạy học : Vở tập toán, đồ dùng dạy toán III- Các hoạt động dạy ... nghiệm TRẦN VĂN HỒ LUYẾN Trường Tiểu học Diên Thọ 2010 – 2011 Tuầ n : 09 Bài 45 : Ngày dạy : Giáo án KẾ HOẠCH BÀI HỌC LUYỆN TẬP 29/ 10/2010 I – Mục tiêu : a Kiến thức: - Bước đầu đầu biết đọc, biết...
 • 6
 • 251
 • 1

giao an lop 3 tuan 26( KNS + CKTKN)

giao an lop 3 tuan 26( KNS + CKTKN)
... Lớp 3C nhiều học sinh giỏi Lớp 3B học sinh giỏi - Xác đònh yêu cầu -Lớp 3A trồng nhiều nhất; Lớp 3B trồng - Lớp 3A lớp 3C trồng 85 - Lớp 3D trồng lớp 3A 12 nhiều lớp 3B Thứ năm TẬP VIẾT ÔN TẬP ... đình cô Lan - Gia đình cô Hồng gia đình cô Mai - HS đọc bảng số liệu - Xác đònh yêu cầu - Lớp 3B có 13 học sinh giỏi Lớp 3D có 15 học sinh giỏi - Lớp 3C nhiều lớp 3A học sinh giỏi - Lớp 3C nhiều ... nhất? - Nhận xét ghi điểm - BT2/ 136 : Trả lời câu hỏi a) Lớp trồng nhiều nhất? Lớp trồng nhất? b) Hai lớp 3A 3C trồng tất cây? c) Lớp 3D trồng lớp 3A nhiều lớp 3B cây? - Thu chấm nhận xét - Hệ...
 • 29
 • 104
 • 0

giao an toan 3 tuan 15(CKTKN)

giao an toan 3 tuan 15(CKTKN)
... Viết theo mẫu Số cho 432 m 888kg 600 31 2 ngày Giảm lần 432 : = 54m Giảm lần 432 : = 72m C.Củng cố , dặn dò : Hôm học ? - HS quan sát , nhận xét - Vài học sinh nêu lại - HS quan sát , lắng nghe - ... 18 18 Chia từ trái sang phải Lần : Tìm chữ số thứ thơng ( ) Lần : Tìm chữ số thứ hai thơng ( ) Lần : Tìm chữ số thứ ba thơng ( ) Vậy : 648 : = 216 3. Giới thiệu phép chia 236 : 5:Tiến hành tơng ... Hoạt động HS gian A.Kiểm tra cũ - HS lên bảng - Chữa - Nhận xét ,đánh giá B.Bài 30 1.Giới thiệu : - GV giới thiệu ghi đầu 2.HD luyện tập: - Bài 1: Đặt tính tính: - HS đọc yêu cầu a) 2 13 ì c) 208...
 • 10
 • 167
 • 0

giao an lop 3 tuan 26 CKTKN

giao an lop 3 tuan 26 CKTKN
... SGK trang 100, 101 - Sưu tầm tranh ảnh việc nuôi, đánh bắt chế biến cá III Các hoạt động dạy học: Giáo viên Học sinh Hoạt động : Quan sát thảo luận Mục tiêu : Học sinh nói tên phận cá quan sát ... tên phận cá quan sát Làm việc theo nhóm : Giáo viên cho học sinh quan sát hình sách giáo khoa trang 100, 101 tranh ảnh Học sinh quan sát trả em sưu tầm Nhóm trưởng điều động lời câu hỏi bạn thảo ... hình SGK trang 98,99 III Các hoạt động dạy học: Giáo viên Hoạt động : Quan sát thảo luận Mục tiêu : Học sinh nêu tên phận thể tôm cua Làm việc theo nhóm : Giáo viên cho học sinh quan sát hình...
 • 26
 • 371
 • 2

GIAO AN LOP 3- TUẦN 26 CKTKN ĐẸP

GIAO AN LOP 3- TUẦN 26 CKTKN ĐẸP
... chuyện, kể lại đoạn b Kể mẫu: -HS quan sát -GV cho HS quan sát tranh SGK -Cho HS phát biểu ý kiến tên đặt cho -HS đặt tên đoạn -VD: Cảnh nhà nghèo khó / Tình cha / -Tranh em đặt tên gì? Nghèo khó mà ... về, Hải liền lục Giáo viên: Lê Văn Điền Trang túi bố để tìm xem có quà không +Hành vi 2: Sang nhà Lan chơi, Mai thấy có nhiều sách hay Mai muốn đọc hỏi Lan cho mượn -Yêu cầu số HS đại diện cho ... đình, gia đình cô Mai, cô Lan, cô Hồng -Gia đình cô Mai có -Gia đình cô Lan có -Gia đình cô Hồng có -Gia đình cô Lan có -Gia đình cô Mai gia đình cô Hồng có số (cùng con) Trang - §äc b¶ng sè liƯu...
 • 34
 • 204
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 26 (CKTKN)

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 26 (CKTKN)
... yếu trả lời a , Lớp 3B có 13 HS giỏi, lớp 3D có 15 HS giỏi b , Lớp 3C nhiều lớp 3A HS giỏi Bài : Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi - Lớp 3C trồng nhiều , lớp 3B trồng - Hai lớp 3A 3C trồng 85 Giúp ... đồng để 30 00 đồng, lấy thêm tờ bạc 500 đồng tờ bạc 100 đồng để 36 00 đồng Lớp a 1000 + 1000 + 1000 + 500 + 100 = 36 00 đồng b 5000 + 2000 + 500 = 7500 đồng c 1000 + 2000 + 100 = 31 00 đồng ... trước lớp * Tổng kết, khen ngợi Cũng cố, dặn dò : Hướng dẫn thực hành : - Thực việc tơn trọng thư từ, tài sản người khác - Sưu tầm gương, mẫu chuyện Giáo viên : Lớp vai trước lớp Cả lớp nhận...
 • 29
 • 379
 • 1

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 26 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 26 năm 2016
... bàn + Hs cầm vẽ hay xé dán đứng trước lớp + Nhận xét vẽ, xé dán bảng - Gv chia lớp thành nhóm : Sau Gv cho Hs nặn, vẽ xé dán con - Gv nhận xét 3. Tổng kết – dặn dò (5P) Về tập vẽ lại bài.Chuẩn bò ... nhËn xÐt tiÕt häc.- DỈn HS: Chn bÞ bµi: T3 ThĨ Dơc Bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung Trß ch¬i “ hoµng anh hoµng n” GVTD so¹n Sinh ho¹t tn 26 * NhËn xÐt tn 26: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ... II/ §å dïng d¹y häc: B¶ng phơ kỴ b¶ng sè liƯu BT2 ,3 III/ C¸c H§ d¹y häc : 1/ Bµi cò :(5 phót) 1HS lµm bµi tËp2 SGK líp lµm vµo vë nh¸p / Bµi míi: (33 phót) *Giíi thiƯu bµi: Trùc tiÕp * H§1: RÌn KN...
 • 17
 • 213
 • 0

Giáo án lớp 3 - tuần 26

Giáo án lớp 3 - tuần 26
... viết cho xong - HS nghe hướng dẫn - HS kể theo mẫu gợi ý - đến HS nối tiếp thi kể - Lớp nhận xét - HS đọc trước lớp - HS nghe hướng dẫn - HS viết - 3, HS đọc viết - Lớp nhận xét - HS trả lời IV ... hành : - HS đọc lại thơ - Một, hai HS đọc lại thơ - GV cho HS lự chọn khổ thơ thích - HS lựa chọn vàhọc thuộc lòng khổ - HS thi đọc thuộc lòng thơ - GV nhận xét - HS thi đọc thuộc lòng - Cả lớp ... nhằm đánh dấu kỉ niệmmột kiện có ý nghóa Bài tập (14’) - Gọi HS đọc yêu cầu tập - GV nhắc lại yêu cầu tập - Yêu cầu HS làm theo nhóm - Cho nhóm dán lên bảng lớp - Gọi HS đọc yêu cầu củabài - Các...
 • 18
 • 1,744
 • 22

Giáo án lớp 3 - Tuần 26

Giáo án lớp 3 - Tuần 26
... nhất? - em hỏi, em trả lời - Lớp trồng đợc nhất? - 3c - Lớp 3d trồng lớp 3a ? nhiều - 3b 3b? - 4 0- 28 =12( cây); 2 8- 25= 3( cây) +) Bài 3: treo bảng phụ, gọi hs nêu yc - Gọi hs trả lời miệng - Lớp ... nêu yc Hồng - Lớp 3a có? hs giỏi - Hs nhìn bảng thống kê trả lời - Lớp 3d có? hs giỏi - Lớp 3c có nhiều lớp 3a hs giỏi? - Lớp có nhiều hs giỏi nhất? +) Bài 2: yc hs thảo luận nhóm - Lớp trồng đợc ... bó II- Đồ dùng dạy- học : - Tranh minh hoạ III- Các hoạt động dạy- học : A- KTBC : - Em đọc đoạn : Sự tích ? - Hs đọc - GV nhận xét, cho điểm - Lớp nx B- Bài : 1- GTB : 13 2- Luyện đọc : a)...
 • 20
 • 264
 • 5

giáo án lớp 3 tuần 1 mới

giáo án lớp 3 tuần 1 mới
... số HS khối Một 32 HS …Ta thực phép trừ 245 – 32 - HS thực Tóm tắt Khối Một : 245 HS Khối Hai : 32 HS Khối Hai : ? HS Giải Khối Hai có số HS : 245 – 32 = 2 13 ( HS ) Đáp số : 2 13 HS - GV chữa ... Các em vừa học toán ? … Luyện tập - Về nhà Luyện tập thêm cộng, trừ số có ba chữ số … - Hướng dẫn luyện tập + Bài : Tìm x : x – 34 5 = 13 4 13 2 + x = 657 + Bài : Một cửa hàng bán 34 5 kg gạo, có 220 ... toán này, học “Cộng số có ba chữ số (có nhớ lần)” b.Nội dung @ HD thực phép cộng số có ba chữ số (có nhớ lần) Phép cộng 435 + 12 7 - GV viết bảng phép tính 435 + 12 7 = ? yêu - HS thực bảng – Lớp...
 • 44
 • 768
 • 4

Giáo án lớp 3 tuần 26 thứ 2,3

Giáo án lớp 3 tuần 26 thứ 2,3
... dương- nhắc nhở Giáo án lớp 3: Giáo viên : Lê Thò Hạnh TUẦN 26 Trường tiểu học Lý Thường Kiệt Môn: Toán Tiết 126 Bài: LUYỆN TẬP I – MỤC TIÊU:   Giúp học sinh: ... cao: 132 cm; d) Quân cao: 135 cm Giáo án lớp 3: Giáo viên : Lê Thò Hạnh - Trường tiểu học Lý Thường Kiệt c) Dũng cao Hùng 4cm Hà thấp Quân 3cm Hà cao Hùng Dũng thấp Quân Quan sát số kg gạo Bài 3: ... Giáo viên đọc cho học sinh soát lỗi - Học sinh viết vào - Học sinh soát, sửa lỗi Giáo án lớp 3: Giáo viên : Lê Thò Hạnh - Giáo viên yêu cầu học sinh nhìn SGK soát lỗi  Giáo viên chấm số - Giáo...
 • 19
 • 249
 • 0

giáo an lớp 3 tuần 11 ,12 CKTKN

giáo an lớp 3 tuần 11 ,12 CKTKN
... lít Hs lớp làm vào VBT - Gv yêu cầu Hs lớp làm vào VBT Một Hs Một Hs lên bảng làm lên bảng làm - Gv nhận xét, chốt lại: Số lít dầu thùng dầu là: Trang: 125 x 3= 37 5 (lít) số lít dầu lại là: 37 5 ... / có phố Kì Lừa./ Có nàng Tô Thò, / có chùa Tam Thanh.// Hs đọc lại câu ca dao Câu 3: Đường vô xứ Nghệ / quanh quanh, / Non xanh nước biếc / tranh họa đồ.// Câu 6: Đồng Tháp Mười / có bay thẳng ... đựợc là: Trang: 32 Hs đọc yêu cầu đề Hs thảo luận nhóm đôi Có 42 thỏ Con lại 42 – 10 = 32 thỏ Nhóm vào chuồng Mỗi chuồng có 32 : = thỏ Hs lớp làm vào VBT Một Hs lên bảng làm Hs nhận xét 35 : =...
 • 33
 • 248
 • 1

giao an lop 1 tuan 15 moi CKTKN

giao an lop 1 tuan 15 moi CKTKN
... ……… năm 2 010 TOÁN Bài : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 I Mục tiêu : 1. 1 HS nắm phép tính trừ phạm vi 10 Giáo án năm học 2 010 - 2 011 12 TG 1. 2 Nắm viết phép tính thích hợp với hình vẽ 2 .1 Thuộc bảng ... Nghỉ ) -HS quan sát tranh HĐ 4: Giải mục tiêu ( 2.3): HS trả lời: Luyện nói: - Tổ chức thảo luận cặp đơi - Treo tranh: -Bức tranh vẽ gì? Anh chò em nhà Giáo án năm học 2 010 - 2 011 15 + Anh chò em ... Hoạt động trò HĐ 1: Giải mục tiêu 1. 1 & 2 .1 -Quan sát tranh nêu toán -Có 10 hình tròn, tách hình tròn Hỏi lại hình tròn ? - 10 hình tròn trừ hình tròn hình - hình tròn - 10 em : 10 – = tròn ? -Giáo...
 • 16
 • 495
 • 4

Bài soạn giáo án lớp 3- tuần 19+20-CKTKN+BVMT

Bài soạn giáo án lớp 3- tuần 19+20-CKTKN+BVMT
... Võn - Bit gừ m theo phỏch, theo tit tu li ca - Giáo dục em yêu mến trờng lớp, thầy giáo, giáo bạn bè B Đồ dùng dạy học: * Giáo viên: - Giáo án, sgk, nhạc cụ, băng nhạc, máy nghe, chép lời ... xét II Bài mới: (30) Giới thiệu bài: - Bài học hôm ôn tập lại -lắng nghe nội dung học chơng II Ôn tập Trong chơng II Nội dung chơng II gồm Bài 7: Cắt, dán chữ I, T học học nào? Bài 8: Cắt, dán chữ ... dán chữ I, T học học nào? Bài 8: Cắt, dán chữ H, U Bài 9: Cắt, dán chữ V Bài 10:Cắt, dán chữ E Bài 11: Cắt, dán chữ Vui vẻ ? Em nêu lại cách cắt dán chữ T, I Gồm bớc: Bớc 1: Kẻ chữ I, T Bớc 2: Cắt...
 • 66
 • 1,010
 • 4

Bài giảng giao an lop 3 tuan 20 moi

Bài giảng giao an lop 3 tuan 20 moi
... em lên bảng làm BT , = vào chỗ trống 437 5 435 7 9156 9651 6091 6190 1965 1956 - Nhận xét ghi điểm B Bài Giới thiệu (1 phút) Luyện tập (30 phút) Bài 1: - Gọi HS nêu tập - Yêu cầu nêu lại ... bổ sung Bài 4: - Yêu cầu HS đọc yêu cầu BT, quan sát hình vẽ trả lời miệng - Nhận xét chốt lại lời giải Củng cố - Dặn dò (2 phút) - Yêu cầu HS nhận / sai ? 2195 30 57 + 627 + 182 8465 32 39 - Nhận ... xếp vào nhóm (BT1) - Bước đầu biết kể vò anh hùng (BT2) - Đặt thêm dấy phẩy vào chỗ thích hợp đoạn văn (BT3) II Đồ dùng dạy - học: Tóm tắt tiểu sử 13 vò anh hùng nêu tên BT2 - Bảng lớp kẻ sẵn (2...
 • 26
 • 421
 • 1

Xem thêm