giao an toan 3 tuan 22 moi CKTKN 2010

Giáo án Toán 3. Tuần 9 (MỚI)

Giáo án Toán 3. Tuần 9 (MỚI)
... đơn vị c Thái độ: Giáo dục hs tính cẩn thận đổi đơn vị * Bài (dòng 4, 5), Bài 2(dòng 4), Bài (dòng 3)dành cho học sinh giỏi II- Đồ dùng dạy học: Vở tập toán, đồ dùng học toán -Bảng lớpï kẽ sẵn ... kĩ đổi đơn vị, c Thái độ: Giáo dục hs tính cẩn thận đổi đơn vị * Bài (dòng 4, 5), Bài (Cột 2)dành cho học sinh giỏi II- Đồ dùng dạy học : Vở tập toán, đồ dùng dạy toán III- Các hoạt động dạy ... nghiệm TRẦN VĂN HỒ LUYẾN Trường Tiểu học Diên Thọ 2010 – 2011 Tuầ n : 09 Bài 45 : Ngày dạy : Giáo án KẾ HOẠCH BÀI HỌC LUYỆN TẬP 29/ 10/2010 I – Mục tiêu : a Kiến thức: - Bước đầu đầu biết đọc, biết...
 • 6
 • 251
 • 1

giao an toan 3 tuan 15(CKTKN)

giao an toan 3 tuan 15(CKTKN)
... Viết theo mẫu Số cho 432 m 888kg 600 31 2 ngày Giảm lần 432 : = 54m Giảm lần 432 : = 72m C.Củng cố , dặn dò : Hôm học ? - HS quan sát , nhận xét - Vài học sinh nêu lại - HS quan sát , lắng nghe - ... 18 18 Chia từ trái sang phải Lần : Tìm chữ số thứ thơng ( ) Lần : Tìm chữ số thứ hai thơng ( ) Lần : Tìm chữ số thứ ba thơng ( ) Vậy : 648 : = 216 3. Giới thiệu phép chia 236 : 5:Tiến hành tơng ... Hoạt động HS gian A.Kiểm tra cũ - HS lên bảng - Chữa - Nhận xét ,đánh giá B.Bài 30 1.Giới thiệu : - GV giới thiệu ghi đầu 2.HD luyện tập: - Bài 1: Đặt tính tính: - HS đọc yêu cầu a) 2 13 ì c) 208...
 • 10
 • 167
 • 0

giao an lop 3 tuan 22 cktkn

giao an lop 3 tuan 22 cktkn
... HS quan sát hàng nan ngang liền kề + an nan ngang 1: Nhấc nan dọc 2 ,3 6,7, luồn nan dồn nan cho khít + an nan ngang 2: Nhấc nan 3, 4 7,8 luồn an thứ 2, dồn nan cho khít + an nan ngang 3: Nhấc ... Nhấc nan dọc 1,4,5,8,9 luồn nan 3, dồn nan cho khít + an nan thứ 4: Nhấc nan dọc 1,2,5,6,9 luồn nan thứ dồn nan khít + an nan 5: Giống nan + an nan 6: giống nan + an nan 7: giống nan - Bớc 3: ... sau cắt nan dọc - Cắt nan ngang nan nẹp xung quanh có chiều rộng 1ô, chiều dài ô Bớc2: an nongđô- Cách an nong đôi cất nan, đè nan lệch nan dọc HĐ trò - HS quan sát - an - khác - HS quan sát...
 • 27
 • 259
 • 0

Bài giảng GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 22 (CKTKN)

Bài giảng GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 22 (CKTKN)
... tháng có 30 ngày : 4, 6, 9, 11 - Những tháng có 31 ngày : 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 Bài : Hướng dẫn HS làm Củng cố, dặn dò : u cầu HS nhà làm tập Giáo viên : - Câu câu C Nguyễn Phi Tuấn Giáo án: ... Vẽ trang trí hình tròn (tâm C bán kính CA, tâm D bán kính DA) Bài : Cho HS tơ màu Củng cố , dặn dò : u cầu HS làm tập nhà Giáo viên : Nguyễn Phi Tuấn 13 Giáo án: Lớp Trường tiểu học EaBá Tiết ... học : Giáo viên : Nguyễn Phi Tuấn Giáo án: Lớp Trường tiểu học EaBá GIÁO VIÊN HỌC SINH A Kiểm tra cũ : - Gọi2 HS lên bảng viết tiếng bắt đầu tr/ch - Nhận xét ghi điểm B Bài : Giới thiệu bài, ...
 • 29
 • 986
 • 3

Bài giảng Giao an lop 3 tuan 22 (CKTKN)

Bài giảng Giao an lop 3 tuan 22 (CKTKN)
... viờn nan ngang + Bc 1: K, ct cỏc nan an th nht lun di cỏc nan , , , 8, 10 + Bc 2: an nong mt ca nan dc + Bc 3: Dỏn np xung quanh tm + Nan ngang th hai lun di cỏc nan 1, an , 5, , ca nan dc ... u an c nong mt dn c cỏc nan nhng cú th cha khớt Dỏn c np xung quanh tm an - Rốn khộo tay B/ dựng dy hc : - GV: Tranh quy trỡnh k thut v s an nong mt - HS: Cỏc nan an ó ct tit C/ Hot ng dy ... hnh an nong + Nan ngang th ba lp li nan ngang th mt nht - Theo dừi, giỳp hc sinh cỏc em + Dỏn bao xung quanh tm bỡa hon thnh c sn phm - Trng by sn phm ca mỡnh trc - T chc cho hc sinh trang...
 • 29
 • 216
 • 1

Tài liệu Giao an lop 3 Tuan 22 ( CKTKN + KNS )

Tài liệu Giao an lop 3 Tuan 22 ( CKTKN + KNS )
... khít nan ngang vào + an nan thứ nhất? đường nối liền nan dọc…… + Nan thứ an tương đương nan thứ nhất; + Em an nan ngang thứ hai nào? Nan ngang thứ tư an tương tự nan thứ hai + Còn nan thứ nan ... thứ nan thứ em an sao? + Phải dồn nan cho khít lại với an tiếp nan khác + Sau an nan ta cần lưu ý điều gì? + E3: Bơi hồ vào mặt sau nan, dán nan xung quanh an để che đầu Bước 3: Em nêu cách ... ngang khác màu nan dọc, khác màu nan nẹp + Màu sẵc nào? + E2: cách an nhấc nan, đè nan lệch nan dọc Bước 2: Em nêu cách thực an nong mốt + Nhấc nan dọc 2,4,6,8 lên luồn nan cách trình tự? ngang...
 • 25
 • 494
 • 1

Gián án Giao an lop 3 Tuan 22 ( CKTKN + KNS )

Gián án Giao an lop 3 Tuan 22 ( CKTKN + KNS )
... an tương tự nan thứ hai + Còn nan thứ nan thứ em an sao? + Phải dồn nan cho khít lại với an tiếp nan khác + Sau an nan ta cần lưu ý điều gì? + E3: Bơi hồ vào mặt sau nan, dán nan xung quanh ... luồn nan cách trình tự? ngang thứ vào, dồn khít nan ngang vào + an nan thứ nhất? đường nối liền nan dọc…… + Nan thứ an tương đương nan thứ nhất; + Em an nan ngang thứ hai nào? Nan ngang thứ ... tháng ngày thứ mấy? + Thứ ba + Ngày tháng ngày thứ mấy? + Thứ Hai + Ngày tháng Ba thứ mấy? + Thứ Hai + Ngày cuối tháng Một thứ mấy? + Thứ bảy + Thứ Hai tháng Một ngày nào? + Chủ Nhật cuối tháng...
 • 25
 • 529
 • 3

Bài giảng Giao an lop 3 Tuan 22 ( CKTKN + KNS )

Bài giảng Giao an lop 3 Tuan 22 ( CKTKN + KNS )
... khít nan ngang vào + an nan thứ nhất? đường nối liền nan dọc…… + Nan thứ an tương đương nan thứ nhất; + Em an nan ngang thứ hai nào? Nan ngang thứ tư an tương tự nan thứ hai + Còn nan thứ nan ... thứ nan thứ em an sao? + Phải dồn nan cho khít lại với an tiếp nan khác + Sau an nan ta cần lưu ý điều gì? + E3: Bơi hồ vào mặt sau nan, dán nan xung quanh an để che đầu Bước 3: Em nêu cách ... ngang khác màu nan dọc, khác màu nan nẹp + Màu sẵc nào? + E2: cách an nhấc nan, đè nan lệch nan dọc Bước 2: Em nêu cách thực an nong mốt + Nhấc nan dọc 2,4,6,8 lên luồn nan cách trình tự? ngang...
 • 25
 • 517
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 22 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 22 năm 2016
... HS lÇn lỵt tr¶ lêi tõng c©u ë SGK Bµi3: Cho HS lµm viƯc theo cỈp.kĨ cho nghe nh÷ng th¸ng cã 30 , 31 ngµy n¨m Bµi 4: Y/c HS tù khoanh vµ nªu miƯng, ch÷a bµi H 3/ Cđng cè dỈn dß:( phót)- HS nªu l¹i ... cho HS ®äc l¹i bµi hoµn chØnh 3/ Cđng cè dỈn dß:( 2phót) -NhËn xÐt tiÕt häc – giao bµi vỊ nhµ.- DỈn: Chn bÞ tiÕt TLV: TiÕt 22 Anh v¨n : (GV anh v¨n d¹y) Thø s¸u ngµy 30 th¸ng n¨m 2015 TËp lµm v¨n: ... lªn b¶ng lµm bµi, c¶ líp nhËn xÐt bỉ sung, Gv chèt kÕt qu¶ *H 3: RÌn kü n¨ng gi¶i to¸n b»ng hai phÐp tÝnh.(20 phót) Bµi3:Gi¶i to¸n: - 3HS ®äc ®Ị to¸n, 1HS (G) ph©n tÝch ®Ị vµ nªu c¸ch gi¶i: Bíc1:...
 • 20
 • 42
 • 0

Giáo án lớp 3 - tuần 22

Giáo án lớp 3 - tuần 22
... dạy học sáng tác - HS đọc trước lớp - HS tự làm - HS làm bảng phụ - Lớp nhận xét - Cả lớp làm vào theo lời giải - Gọi HS đọc yêu cầu củabài - HS tự làm - HS trình bày lên làm bảng lớp - HS chép ... kéo ? - Mong ước bà cu gợi cho - i-xơn ý nghó - HS đọc thầm đoạn - Nhờ óc sáng tạo kì diệu - i-xơn ? Nhờ quan tâm đến người c) Đoạn : - Nhờ đâu mong ước bà cụ thực ông - HS phát biểu ? - Theo ... - i-xơn  Cách tiến hành : a) Hướng dẫn HS chuẩn bò - GV đọc đoạn văn lượt - Hỏi : + Những phát minh, sáng chế - i-xơn có ý nghóa ? + Em biết - i-xơn ? Hoạt động học - Nghe GV giới thiệu -...
 • 17
 • 549
 • 8

Giáo án lớp 3 - Tuần 22

Giáo án lớp 3 - Tuần 22
... a : nhà , - Gv gọi 2 ,3 hs lên chữa bảng lớp Câu b : lớp , 13 - Gv chốt kiến thức : c, Bài tập 3: - Gv giải nghĩa từ phát minh - Gọi hs chữa - Chuyện gây cời chỗ ? 3, Củng cố - Dặn dò : Câu ... với số chia - gọi hs chữa +Hs làm vào - Gv nhận xét +) Bài 3: - GV gọi hs đọc đề +Hs đọc đề - Bài toán cho biết gì? hỏi gì? HS nêu - Hớng dẫn hs giải toán theo bớc - Hs giải toán - Gv gọi hs ... với lời kể -từng tốp em thi dựng lại câu chuyện theo vai -Lớp nhận xét bình chọn - G/v nhận xét ,tuyên dơng nhóm kể chuyện hấp dẫn sáng tạo - - i-xơn giầu sáng kiến, lao động 5/ Củng cố - dặn dò:...
 • 18
 • 226
 • 0

Giáo án lớp 3 -Tuần 22

Giáo án lớp 3 -Tuần 22
... hs đọc yêu cầu câu văn + Lớp đọc thầm , làm cá nhân thiếu dấu phẩy Câu a : nhà , - Gv gọi 2 ,3 hs lên chữa bảng lớp Câu b : lớp , 13 - Gv chốt kiến thức : c, Bài tập 3: - Gv giải nghĩa từ phát ... bàn chải mềm, kem đánh PS, - Hs thực hành - Gọi số em lên thực hành đánh 3, Dặn dò:VN chải theo cách TX đánh vào buổi sáng, buổi tối 15 Thứ sáu Toán Luyện tập I- Mục ... Lời đánh răng, sau ăn xong không súc miệng - Để phòng tránh bệnh sâu răng, viêm lợi em - TX đánh răng, súc cần làm gì? miệng nớc pha fluo - Lớp ta tổ chức súc miệng nớc pha fluo vào - Sáng thứ...
 • 18
 • 201
 • 0

Giáo án lớp 3 (Tuần 22-29)

Giáo án lớp 3 (Tuần 22-29)
... thức:Củng cố cách xem thứ,ngày tháng, cách tính ngày tháng - HS nêu kết -> giải 3/ Hoạt đông 3: Củng cố-dăn dò thích lý + Tháng 5,7,10 tháng có ngày? Tháng tháng có ngày? Ngày 30 /10 năm vào thứ mấy? Ngày ... số - Đại diện nhóm dán kết lên bảng Lớp n.xét, chữa * -Bài +Kiến thức: Toán giải phép tính liên quan đến chia số có chữ số cho số có chữ số +Củng cố giải toán 3/ Hoạt động 3: Củng cố-dặn dò + Đặt ... động 1: Kiểm tra cũ +Những tháng có 31 ngày ,30 ngày,28 29 ngày? +Một năm có tháng?bao nhiêu ngày? 2/Hoạt động 2: Luyện tập -Bài +Kiến thức:Củng cố cách xem thứ,ngày tháng -Bài (chuyển yêu cầu xem...
 • 144
 • 272
 • 1

Giáo án lớp 3, tuần 22

Giáo án lớp 3, tuần 22
... Môn: TOÁN Bài: Tháng năm ( tiếp theo) I:Mục tiêu: Giúp HS: - Củng cố tên gọi tháng năm, số ngày tháng - Củng cố kó xem lòch (Tờ lòch tháng, năm) II:Chuẩn bò: - Bảng thiết bò dạy học toán III:Các ... Bước 1: Vẽ hình tròn tâm O bán kính OA + Bước 2: Vẽ trang trí hình tròn tâm A bán kính AC, tâm B bán kính BC + Bước 3: Vẽ trang trí hình tròn (Tâm C, bán kính CA; tâm D, bán kính DA) Tô màu hình ... Đ, H, V, N - HS viết bảng lớp, lớp viết bảng Ph - Lớp quan sát nhận xét - Nêu quy trình viết chữ hoa P, cách nối rang chữ h, lớp nhận xét bổ xung - 3HS lên bảng viết lớp viết bảng P, Ph, T, V...
 • 30
 • 266
 • 1

giáo án lớp 3(Tuần 22)

giáo án lớp 3(Tuần 22)
... thi đọc - Cùng lớp nhận xét phút Củng cố, dặn dò: - Nhận xét học - Về ôn lại bài, luyện đọc - Chuẩn bị Toán: LUYỆN TẬP I - Mục tiêu: - Củng cố so sánh hai phân số có mẫu số; so sánh phân số với ... bảo hiểm, tránh chấn thương Phần kết thúc: - phút - Nhận xét phần kiểm tra - Chạy nhẹ nhàng, tập động tác hồi - Nhận xét, đánh giá học tĩnh - Ôn nhảy dây chụm hai chân Toán: SO SÁNH HAI PHÂN ... Yêu cầu : -Đánh giá hoạt động tuần -Triển khai kế hoạt tuần tới C Các hoạt động dạy học : TG Hoạt động thầy 5phút I Khởi động : -Lớp phó bắt nhịp cho lớp hát 15phút II.Nội dung Đánh giá hoạt...
 • 21
 • 174
 • 0

Xem thêm