Mẫu số S08-DNN: Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa - Mẫu số 05 - VT

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa - Mẫu số 05 - VT
... Đơn vị: Mẫu số 05 - VT Bộ phận: (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/Q - BTC ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ Thời điểm kiểm : .giờ ngày ... giải số chênh lệch) Thủ kho (Ký, họ tên) Trưởng Ban kiểm (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Mẫu số 05 - VT ban hành theo QĐ số: 48/2006/Q - BTC ngày 14/9/2006: Đơn vị: Mẫu số ... kiểm kho có mặt hàng đây: STT Tên , nhãn hiệu, quy cách vật tư, dụng cụ… Mã số Đơn vị tính Đơn giá Theo sổ kế toán Theo kiểm Chênh lệch Thừa Số Thành Số Thành Số Thành Phẩm chất Thiếu Số...
 • 3
 • 285
 • 0

slide bài giảng htttkt lập bảng cân đối tài khoản, bảng tổng hợp chi tiết

slide bài giảng htttkt lập bảng cân đối tài khoản, bảng tổng hợp chi tiết
... điều kiện hàm Sumif III: LẬP BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT NHẬN XÉT Giống bảng cân đối tài khoản cấp Điểm khác biệt: Chỉ lấy đối tượng chi tiết (TK cấp 3) liên quan đến TK lập bảng từ Sheet SDD  Sheet ... III: LẬP BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT CÁCH XỬ LÝ Thực bước giống bảng cân đối tài khoản cấp Lấy đối tượng chi tiết liên quan:  Ô VITRI: Sử dụng hàm Match dò tìm khối thu hẹp dần  Ô CB: Công thức lập ... Trường hợp có tên Sheet: Tham chi u theo tên Sheet  Kiểu địa chỉ: Tùy chọn Tên: Tương đối Tên: Hỗn hợp cố định dòng $dòng Tên: Tuyệt đối Tên: Hỗn hợp cố định cột $cột I: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI TK...
 • 12
 • 910
 • 0

Chương 4 Lập bảng cân đối tài khoản và bảng tổng hợp chi tiết (Môn Hệ thống thông tin kế toán 1)

Chương 4 Lập bảng cân đối tài khoản và bảng tổng hợp chi tiết (Môn Hệ thống thông tin kế toán 1)
... 5/ 24/ 20 14 NỘI DUNG • Lập bảng tổng hợp chi tiết công nợ • Lập bảng tổng hợp hàng tồn kho • Lập bảng cân đối tài khoản cấp 1, cấp LẬP BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH • Tạo cấu ... 5/ 24/ 20 14 LẬP BẢNG TH CHI TIẾT TK 131 Tạo cấu trúc sổ • Tạo cấu trúc sổ • Truy xuất liệu 5/ 24/ 20 14 Truy xuất liệu Truy xuất liệu [1]? Mã khách hàng SỔ KẾ TOÁN MÁY [1] = BẢNG THCT TK 131 SỔ KẾ TOÁN ... [13] = LẬP BẢNG TH CHI TIẾT TK 331 • Tạo cấu trúc sổ • Truy xuất liệu [ 14] ? Tổng số dƣ có cuối kỳ [ 14] = 10 5/ 24/ 20 14 Tạo cấu trúc sổ Truy xuất liệu SỔ KẾ TOÁN MÁY BẢNG THCT TK 331 SỔ KẾ TOÁN MÁY...
 • 37
 • 361
 • 0

Hoàn thiện công tác hạch toán tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp

Hoàn thiện công tác hạch toán tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp
... Bảng tổng hợp chi phí công trình quý, Biên kiểm kê giá trị sản phẩm dở dang Bảng tổng hợp chi phí dở dang; sau tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành kỳ theo công thức: Giá thành công tác xây ... mục công trình Bớc 2: Xác định chi phí sản xuất dở dang cuối kì tính giá thành sản phẩm hoàn thành Trong trình hạch toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm, kế toán bám sát vào số chi phí ... theo công thức: Giá thành toàn công tác xây lắp hoàn thành = Giá thành công tác xây lắp hoàn thành + Chi phí QLDN phân bổ cho ctr Tiêu thức phân bổ chi phí QLDN cho công trình l giá thành sản...
 • 78
 • 364
 • 0

Hoàn thiện công tác hạch toán tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thăng Long

Hoàn thiện công tác hạch toán tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thăng Long
... hai phần: Phần I: Thực trạng công tác kế toán công ty Cổ phần Đầu t Xây dựng Thăng Long Phần II: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất vầ tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty ... tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Đầu t Xây dựng Thăng Long đợc xác định công trình hay hạng mục công ... kỳ tính giá thành phơng pháp tính giá thành Tại Công ty Cổ phần Đầu t Xây dựng Thăng Long, đối tợng để tính giá thành công trình hoàn thành bàn giao cho chủ đầu t đợc toán Phơng pháp tính giá thành...
 • 78
 • 303
 • 0

KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY

KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY
... II Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất Kế toán tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Kế toán tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất chung 40-45 Tổng hợp chi phí ... thành, tổng chi phí tập hợp theo mã hàng tổng giá thành sản phẩm của mã hàng Tính giá thành sản phẩm Sau sản phẩm hoàn thành, vào tổng chi phí tập hợp được, kế toán tiến hành tính giá thành sản ... cao chất lượng, hiệu công tác kế toán II.Một số tồn hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Nồi Việt...
 • 26
 • 359
 • 0

Hoàn thiện công tác hạch toán tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH thương mại – xây dựngsản xuất thiên hải

Hoàn thiện công tác hạch toán tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH thương mại – xây dựng – sản xuất thiên hải
... THIỆN CÔNG TÀC KẾ TOÁN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SẢN XUẤT THIÊN HẢI 3.1 Đánh giá công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành ... quát sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp kỳ tính giá thành sản phẩm hoàn thành theo sơ đồ sau: Sơ đồ 2.4: Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí xây lắp tính giá thành sản phẩm cty TK621 ... ThS Hoàng Thế Đông CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SẢN XUẤT THIÊN HẢI 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Tên công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SẢN...
 • 72
 • 57
 • 0

TẬP HỢP SỐ LIỆU KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI TIẾT CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRÀNG THI TỪ NĂM 2005 ĐẾN 2013

TẬP HỢP SỐ LIỆU KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI TIẾT CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRÀNG THI TỪ NĂM 2005 ĐẾN 2013
... Ngy 01 thỏng 03 nm 2005 S: 01 N: 152 - 133 Cú: 112 H tờn ngi giao hng: inh ThỏI Ton Theo BBKN s: 00001 Ngy 01 thỏng 03 nm 2005 ca Cụng ty dch v thng mi Trng Thi Nhp ti kho: Cụng ty Vnh Long stt ... KHO Ngy 01 thỏng 03 nm 2005 S: 02 N: 152 - 133 Cú: 112 H tờn ngi giao hng: Theo BBKN s: 00002 Ngy 02 thỏng 03 nm 2005 ca Cụng ty dch v thng mi Trng Thi Nhp ti kho: Cụng tyThu Linh STT Tờn, qui ... 01 thỏng 03 nm 2005 S: 03 N: 152 - 133 Cú: 112 H tờn ngi giao hng: Nguyn Trng Tn Theo hp ng s: 00003 Ngy 05 thỏng 03 nm 2005 ca Cụng ty dch v thng mi Trng Thi Nhp ti kho: Cụng tyThỏi Hon STT...
 • 135
 • 261
 • 0

Giải chi tiết Một số bài tập tổng hợp hay và khó ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa

Giải chi tiết Một số bài tập tổng hợp hay và khó ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa
... Hóa Học Trung Học Phổ Thông Page Một số tập tổng hợp hay khó – Hội Hóa Học Trung Học Phổ Thông Nguyễn Thị Ngọc Anh – 0968865897 – Đại Học Sư Phạm Hà Nội Bài : Nung nóng V lít khí (đktc) hỗn hợp ... hỗn hợp NaOH 12% KOH 5,6% Đốt m gam hỗn hợp X cần dùng (m + 7,29) gam O2 Giá trị gần m A 19,84 Hội Hóa Học Trung Học Phổ Thông Page Một số tập tổng hợp hay khó – Hội Hóa Học Trung Học Phổ Thông ... - 0,06  M =108n Với n =1 M = 108( t/m)  M Ag Hội Hóa Học Trung Học Phổ Thông Page Một số tập tổng hợp hay khó – Hội Hóa Học Trung Học Phổ Thông  Nguyễn Thị Ngọc Anh – 0968865897 – Đại Học Sư...
 • 7
 • 882
 • 30

Mẫu 7- 18 - Bảng tổng hợp tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư trong kỳ báo cáo

Mẫu 7- 18 - Bảng tổng hợp tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư trong kỳ báo cáo
... - nguyên liệu, vật (NL,VT): doanh nghiệp khai khoản đơn vị Hải quan áp dụng công nghệ thông tin để khoản Mẫu: 12/HSTK-PTQ, Khổ A4 BẢNG BÁO CÁO NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP-XUẤT-TỒN TRONG KỲ ... máy doanh nghiệp) kỳ báo cáo khoản Mẫu: 11/HSTK-PTQ, Khổ A4 BẢNG TỔNG HỢP NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM XUẤT KHẨU VÀ BÁN TẠI KHU PHI THUẾ QUAN TRONG KỲ BÁO CÁO THANH KHOẢN ... Mẫu: 08/HSTK-PTQ, Khổ A4 BẢNG TỔNG HỢP HÓA ĐƠN NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ MUA TẠI KHU PHI THUẾ QUAN TRONG KỲ BÁO CÁO THANH KHOẢN (Dùng cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Khu phi thuế quan) Tờ số:...
 • 12
 • 934
 • 4

Mẫu sổ theo dõi tổng hợp- dành cho tổ chuyên môn

Mẫu sổ theo dõi tổng hợp- dành cho tổ chuyên môn
... tra sổ gọi tên ghi điểm lớp; giúp hiệu trưởng theo dõi việc kiếm tra cho điểm theo quy định Quy chế Tính điểm trung bình mơn học học kỷ, năm học; xác nhận việc sửa chữa điểm giáo viên mơn sổ gọi ... ĐK danh hiệu Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi 10 Tổng Năm học:2012 - 2013 TT Lớp GVCN Sĩ số DT Nữ khác TS Nữ TS Nữ DT TC Con HS TB, Nghèo LS HS Mồ cơi 10 Tổng III ĐĂNG KÍ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO MƠN CHÍNH ... này, hiệu trưởng trường THPT chun quy định thêm số kiểm tra cho mơn chun Điểm KTtx theo hình thức tự luận cho điểm số ngun; điểm KTtx theo hình thức trắc nghiệm có phần trắc nghiệm điểm KTđk lấy...
 • 31
 • 2,762
 • 14

MỘT SỐ GIẢIPHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠi CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘi

MỘT SỐ GIẢIPHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠi CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘi
... hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần sơn tổng hợp Nội 3.2.1.Sự cần thiết việc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm ... công tác kế toán công ty em xin mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán công ty 3.2.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành công ty ... trọng công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành lãnh đạo công ty cổ phần sơn tổng hợp Nội coi mục tiêu tiết kiệm chi phí sản xuất hạ thấp giá thành đảm bảo chất lượng sản phẩm chi n...
 • 13
 • 370
 • 1

KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI TIẾT CÁC NGUỒN VỐN VÀ CÁC NGHIỆP VỤ KHÁC

KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI TIẾT CÁC NGUỒN VỐN VÀ CÁC NGHIỆP VỤ KHÁC
... - Nguồn vốn cổ phần doanh nghiệp gọi vốn (nếu có) II Hạch toán vốn chủ sở hữu: Khái niệm nguyên tắc hạch toán: 1.1 Khái niệm: Nguồn vốn kinh doanh nguồn vốn đợc sử dụng vào mục đích ... đợc kế toán theo dõi TK411 nguồn vốn kinh doanh 2.2 Kết cấu tài khoản: Bên nợ: Nguồn vốn kinh doanh giảm (trả lại vốn cho ngân sách, cấp trên, cho liên doanh, cho cổ đông) Bên có : Các nghiệp vụ ... tăng nguồn vốn kinh doanh (nhận cấp phát nhận liên doanh, trích bổ sung từ lợi nhuận) D có : Nguồn vốn kinh doanh có doanh nghiệp 2.3 Phơng pháp hạch toán: BT1: Khi doanh nghiệp nhận vốn tổng...
 • 5
 • 260
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: biếu số 2 12 bảng tổng hợp chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm hàng hóavào sổ chi tiết kế toán sẽ vào bảng tổng hợp chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm hàng hóabiểu 2 5 bảng tổng hợp chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm hàng hóatổng hợp chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm hàng hóasổ chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm hàng hóabiểu 11 sổ chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm hàng hóabiểu số 2 11 sổ chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm hàng hóabiểu số 2 12 sổ chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm hàng hóasổ chi tiết nguyên vật liệu dụng cụ sản phẩm hàng hoábiểu số 2 8 bảng tổng hợp chi tiết vật tưmẫu sổ chi tiết vật liệu dụng cụ hàng hóasổ chi tiết vật liệu dụng cụ hàng hóasổ chi tiết vật liệu dụng cụcách vào sổ chi tiết vật liệu dụng cụhướng dẫn ghi sổ chi tiết vật liệu dụng cụĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. Quả