Giáo án sinh 9 của năm học 2014 2015

BÀI SOẠN GIAO AN SINH 9 cả năm học

BÀI SOẠN GIAO AN SINH 9 cả năm học
... kiểu gen Giáo án sinh Hoạt động HS Học sinh ý lắng nghe + học sinh giải tập theo hướng dẫn giáo viên 1-> học sinh lên làm tập học sinh khác nhận xét bổ xung Học sinh lên bảng làm tập Nội dung Dạng ... dò: 4phút - Học trả lời câu hỏi SGK - Làm tập SGk trang 19 Hướng dẫn: Câu 4: Đáp án d bố tóc thẳng, mắt xanh có kiểu gen aabb sinh mắt đen, tóc xoăn mang giao tử ab bố, giao tử mẹ mang AB => kiểu ... 12: PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH Ngày soạn: 19/ 9/2011 I MỤC TIÊU 1) Kiến thức: - Nắm chế phát sinh giao tử thụ tinh - Nêu ý nghĩa giảm phân thụ tinh - Nêu điểm giống khác trình phát sinh giao tử...
 • 143
 • 223
 • 0

Giáo án Vật lí 6 năm học 2014 2015 (hay)

Giáo án Vật lí 6 năm học 2014 2015 (hay)
... tượng nêu đầu học Bồ Lý, ngày tháng năm 2014 Ký duyệt Tổ KHTN Ngày soạn: 14 / 9/ 2014 GV: Đỗ Hải Dương Giáo vật Ngày soạn: Năm học: 2014- 2015 / 9/ 2014 TIẾT BÀI 6: LỰC - HAI ... vật cịn gọi l trọng lượng vật Đơn vị lực Newton (N) Trọng lượng cân 100g 1N 4.5/.Hướng dẫn học sinh tự học nhà: ( GV: Đỗ Hải Dương Giáo vật Năm học: 2014- 2015 Đối với tiết học hôm nay: -Học ... lượng vật GV: BT 16. 2, BT 16. 3/SBT HS: BT 16. 2:Đáp án B BT 16. 3:Đáp án A 4.5/ Hướng dẫn học sinh tự học: Đối với tiết học hôm nay: -Học -Hoàn chỉnh tập VBT -Đọc em chưa biết -Làm tập 16. 1- 16. 4/SBT...
 • 86
 • 2,635
 • 3

Giáo án đại số 8 năm học 2014 - 2015

Giáo án đại số 8 năm học 2014 - 2015
... [(x+y )- z] c) x2 -2 xy+y2-z2+2zt-t2 2 2 c) x -2 xy+y -z +2zt-t = (x2 -2 xy+y2 )-( z 2-2 zt+t2) = (x2 -2 xy+y2 )-( z 2-2 zt+t2) = (x-y)2 (z-t)2 = (x-y)2 (z-t)2 - Nhúm khỏc nhn xột nhúm bn = (x-y+z-t)()x-y-z+t) ... -1 6x2 +2 -8 x3 +x2 - -8 x2 x2 - x2 (15x 8x +x2 ) : (ẵ x2) = [x2(15x 2-8 x+1)]: (ẵ x2) = (15x 2-8 x+1) : ẵ = 30x2 -1 6x2 +2 b) x2 2x +1 -x+1 -x -x -x+1 -x +1 - - x +1 (x 2x +1) : (1 x) = (x-1)2 : (1 ... A= -1 5,15 (12x-5)(4x-1)+(3x-7)( 1-6 x) Bi 13 trang Sgk = 81 - Gi mt HS lm bng - HS lờn bng lm, cỏc em - Cũn li lm vo cũn li lm vo v (12x-5)(4x-1) +(3x-7)( 1-1 6x) 2 /S: 48x -1 2x-20x+5+3x-48x =81 ...
 • 44
 • 682
 • 4

Giáo án lịch sử 8 năm học 2014 - 2015

Giáo án lịch sử 8 năm học 2014 - 2015
... biểu cơng nhân từ 184 8- 184 9? ? Phong trào cơng nhân từ sau 184 9 187 0 có nét bật? I Sự đời chủ nghĩa Mác Mác Ăng ghen * Mác: - Sinh năm: 181 8 Đức - Năm 23 tuổi: Tiến sĩ triết học - Là người có tư ... CNXHKH Phong trào cơng nhân từ năm 184 8- 187 0, Quốc tế thứ I - Từ 184 8- 184 9: Cơng nhân nhiều nước đấu tranh liệt chống áp bóc lột + Ở Pháp: 23.6. 184 8: Cơng nhân- nơng dân lao động Pari khởi nghĩa ... học + Ảnh hưởng chủ nghĩa Mác phong trào cơng nhân từ 184 8 187 0 - Bước đầu làm quen với văn kiện lịch s - tun ngơn Đảng cộng sản - Nhận định đánh giá phát triển phong trào cơng nhân TK XIX - Giáo...
 • 118
 • 2,376
 • 1

Giáo án lịch sử 7 năm học 2014 - 2015

Giáo án lịch sử 7 năm học 2014 - 2015
... chống Tống (1 075 - 1 077 ) HS: Ôn tập nội dung học ( phần lịch sử Việt Nam ) III/ Các bớc lên lớp: A- ổn định B - Kiểm tra: C - Tiến trình lên lớp: *Mở bài: GV khái quát lịch sử từ năm 93 8- Chiến thắng ... dục văn hoá a/ Giáo dục: dài 350 m, rộng 75 m -Năm 1 070 xây dựng Văn Miếu -GV giảng phần đầu SGK 39 Giỏo ỏn lch s Nm hc 201 4- 2015 (So với thời Đinh - Tiền Lê giáo dục thời -Năm 1 075 khoa thi đợc ... Trên bán đảo In - đô - - xi - a - HS quan sát tranh lịch sử: đền tháp Bô 2/ Sự hình thành phát triển - - len - đua quốc gia phong kiến ĐNA Hoạt động * Thời gian: Thế kỉ X - XVIII - HS đọc...
 • 130
 • 2,508
 • 0

Giáo án lich sử 6 năm học 2014 - 2015

Giáo án lich sử 6 năm học 2014 - 2015
... Tây sáng tạo dương lòch Họ sáng tạo bảng chữ a, b, c Về khoa học: - Toán học - Vật lý - Triết học - Sử học - Đòa lý - Văn học Về kiến trúc: - Đền Pactênông (Aten) - Đấu trường Côlidê (Rôma) - Tượng ... Trời: - Một năm 365 ngày +6 giờ, chia thành 12 tháng, tháng có 30 31 ngày, tháng có 28 29 ngày Họ sáng tạo hệ chữ cái: a, b, c Họ đạt nhiều thành tựu rực rỡ - Toán học - Thiên văn - Vật lý - Triết ... ngày), năm nhuận thêm ngày vào tháng - 1000 năm thiên niên kỉ - 100 năm kỉ - 10 năm thập kỉ GV hướng dẫn HS làm tập lớp - Em xác đònh kỉ XXI bắt đầu năm kết thúc năm nào? HS trả lời : Bắt đầu năm...
 • 126
 • 3,041
 • 1

Giáo án lịch sử 6 năm học 2014 - 2015

Giáo án lịch sử 6 năm học 2014 - 2015
... hoá gì? - Thành tựu toán học - Người Ai Cập nghó phép đếm đến 10 giỏi hình học - Họ tìm số pi = 3,14 16 - Người Lưỡng Hà giỏi số học để tính toán 15 Giáo án môn Lòch Sử Năm học 2014 - 2015 ... người chết - Dặn dò: + Học sinh nhà học đọc trước sgk 26 Giáo án môn Lòch Sử Năm học 2014 - 2015 - TUẦN ... Giáo án môn Lòch Sử Năm học 2014 - 2015 - Bài mới: Giáo viên giảng mới: Ở tiểu học em học tiết...
 • 92
 • 3,440
 • 0

Giáo án ngữ văn 7 năm học 2014 - 2015

Giáo án ngữ văn 7 năm học 2014 - 2015
... thªm tiÕng ®Ĩ ®ỵc tõ - Bót ch× - ¨n b¸m ghÐp chÝnh phơ? - Thíc gç - tr¾ng xãa - Ma rµo - vui tai - Lµm quen - nh¸t gan Bµi 3: ? §iỊn thªm tiÕng ®Ĩ ®ỵc tõ - Nói -non (s«ng) - Ham - thÝch ghÐp ®¼ng ... tiªn - So¹n bµi MĐ t«i TiÕt MĐ t«i ( TrÝch Nh÷ng tÊm lßng cao c¶ - Et-m«n-®« ®¬ A-mi-xi ) Ngµy so¹n:16/8 /2014 Ngµy d¹y: /8 /2014 A Mơc tiªu cÇn ®¹t: 1.KT: HiĨu biÕt s¬ gi¶n vỊ t¸c gi¶ A-mi-xi C¸ch ... lĩnh vực học tập * Có thể sửa lại sau: + MB: - Lời chào mừng - Giới thiệu họ tên, lớp - Tên giới hạn báo cáo kinh nghiệm + TB: - Nêu rõ thân học tập lớp - Bản thân học tập nhà - Bản thân học tập...
 • 86
 • 1,746
 • 4

Giáo án Âm nhạc 4 năm học 2014 - 2015

Giáo án Âm nhạc 4 năm học 2014 - 2015
... Hoạt động học sinh - Cả lớp hát - Kết hợp ôn tập - Luyện đồng - Quan sát, lắng nghe - Luyện theo dãy Năm học : 20 14 - 2015 Giáo án lớp - Đàn giai điệu TĐN - Cho học sinh luyện đọc nhạc hát lời ... động học sinh - Cả lớp hát - Hát cá nhân Chiến sĩ tí hon - Lắng nghe - Quan sát, lắng nghe Năm học : 20 14 - 2015 Giáo án lớp - Cho học sinh đọc lời ca - Chia câu hát, dạy hát câu kết hợp đàn - Cho ... nhân - Lắng nghe - Hát đồng - Lắng nghe - Thực - Lắng nghe, ghi nhớ Tuần 23 Thứ sáu, ngày tháng năm 2015 Âm nhạc TIếT 23 : Học hát : Bài Chim sáo Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 20 14 -...
 • 19
 • 316
 • 0

Giáo án ngữ văn 7 năm học 2014 - 2015

Giáo án ngữ văn 7 năm học 2014 - 2015
... hc: 2014 - 2015 Giỏo ỏn Ng Trng THCS Thanh Thựy - Nam quc sn h - Phũ giỏ v kinh - Bỏnh trụi nc - Qua ốo Ngang - Bn n chi nh - Tnh d t - Ngu nhiờn vit - Nguyờn tiờu - Cnh khuya - Ting g tra - Mt ... tt - Tr bi cho H/s GV cụng b t l im 0-> ...
 • 79
 • 486
 • 0

Giáo án Tiếng Anh 7 năm học 2014 - 2015 FULL

Giáo án Tiếng Anh 7 năm học 2014 - 2015 FULL
... 8262019 - Write Read aloud - Listen - Remember - Listen Say goodbye Trờng THCS Quảng Liên 22 Năm học 2014 2015 Giáo án tiếng Anh - Period: 11 Preparing day: 9 .2014 Teaching day: 9 .2014 UNIT ... copy - Look at the forms - Guess the information - Fill in the forms - Listen again and check - Copy down - Work in pairs - Listen Trờng THCS Quảng Liên 35 Năm học 2014 2015 Giáo án tiếng Anh ... Copy down - Work in pairs - Practice asking and answering - Write - Do exercise - Write homework Trờng THCS Quảng Liên 40 Năm học 2014 2015 Giáo án tiếng Anh - Period: 18 Preparing day: 9 .2014 Teaching...
 • 268
 • 396
 • 1

Giáo án vật lý 6 năm học 2014 - 2015 chuẩn

Giáo án vật lý 6 năm học 2014 - 2015 chuẩn
... Bồ Lý, ngày tháng 10 năm 2014 Ký duyệt Tổ KHTN Giáo vật lí Ngày soạn: 02/ 11/ 2014 Ngày dạy: / 11/ 2014 Năm học: 201 4- 2015 TIẾT 11 BÀI 11 KHỐI LƯỢNG RIÊNG- BÀI TẬP A Mục tiêu: Kiến thức: - Phát ... Bồ Lý, ngày tháng 11 năm 2014 Ký duyệt Tổ KHTN Giáo vật lí Ngày soạn: 08/ 11/ 2014 Ngày dạy: / 11/ 2014 Năm học: 201 4- 2015 TIẾT 12 BÀI 11 TRỌNG LƯỢNG RIÊNG- BÀI TẬP A Mục tiêu: Kiến thức: - Phát ... dạng tập ( SGK- SBT) V Hướng dẫn HS học nhà: - Học lại phần học chuẩn bị thi học kì I - Chuẩn bị dụng cụ học tập tốt để thi học kỳ I Bồ Lý, ngày tháng 12 năm 2014 Ký duyệt...
 • 74
 • 1,994
 • 12

GIÁO ÁN THỂ DỤC 8 NĂM HỌC 2014-2015

GIÁO ÁN THỂ DỤC 8 NĂM HỌC 2014-2015
... khuyết điểm học - Gv hóng dẫn Hs tập ỏ nhàvà giao bà tập phù hợp với sức khoẻ học sinh thể dục chạy ngắn I Mục tiêu Kiến thức -Thể dục liên hoàn: + Ôn từ nhịp - thể dục liên hoàn nam nữ + Học từ ... Nữ 300m Ngy son : 30 /8/ 2014 14 GIO N TH DC NM HC 2014-2015 thể dục chạy ngắn Tiết I/ Mục tiêu Kiến thức -Thể dục liên hoàn + Ôn từ nhịp - 25 thể dục liên hoàn nam nữ + Học từ nhịp 26 - 35 - ... GIO N TH DC NM HC 2014-2015 Tiết: Ngy son: Ngy dy: thể dục chạy ngắn i/ Mục tiêu Kiến thức - Thể dục liên hoàn +Học từ nhịp - thể dục liên hoàn nam nữ - Chạy ngắn + Luyện...
 • 150
 • 232
 • 0

Giáo án: Ngữ Văn 10 Năm học 2014 - 2015

Giáo án: Ngữ Văn 10 Năm học 2014 - 2015
... hc 2014 - 2015 III- Kt lun - Phn ghi nh SGK 4- Cng c: Cuc i, ngi v phong cỏch Nguyn Du 5- Dn dũ: - Hc bi nh - Chun b on trớch Trao duyờn theo hng dn SGK Tit 82 Ngy son: Lp dy: 10C1 Lp dy: 10C2 ... c GV: Lờ Th Trang Du Nm hc 2014 - 2015 - Gng t hng-> Tỡm s thn nhng tõm hn li thờm mờ man - Gng soi gng-> nhng nc mt m ỡa - Gng gy n-> gi n hỡnh nh la ụi, gi im g -> nhng hnh ng gng go khụng ... Du: - Cuc i: GV: Lờ Th Trang Du Trng THPT Mu Giỏo ỏn: Ng Vn 10 Hc sinh c SGK - Nột chớnh v Nguyn Du? Nm hc 2014 - 2015 - Tờn ch l T Nh, hiu l Thanh Hiờn; - Sinh ngy 23/11/1765 mt 18/9/1820 - Quờ:...
 • 36
 • 214
 • 0

Xem thêm