giáo án khúc xạ ánh sáng

giao an khuc xa anh sang

giao an khuc xa anh sang
... chuyển sang nghiên cứu phần II: Quang hình học Vậy Quang hình học gì? Quang học: nói ánh sáng, nghiên cứu tượng ánh sáng Quang hình học: dùng công cụ toán hình học để giải thích tượng quang học ... công cụ toán hình học để giải thích tượng quang học - Quang hình học gồm chương: Chương VI: Khúc xạ ánh sáng Chương VII: Mắt Các dụng cụ quang học Chúng ta vào chương VI: Khúc xạ ánh sáng Bài chương: ... trường nhiều qua Với 00 ≤ i, r < 900 khúc xạ chiết quang mặt phân cách hai - Lắng nghe + Nếu n < 1, i < r, môi trường môi trường khúc xạ chiết quang Hoạt động (15 phút): Khái niệm chiết suất tuyệt...
 • 9
 • 1,875
 • 72

Giáo án Khúc xạ ánh sáng

Giáo án Khúc xạ ánh sáng
... hiểu rõ tượng khúc xạ ánh sáng định luật khúc xạ ánh sáng - Chiếu Slide cho HS xem hình 44.1 - Thông báo Lưỡng chất phẳng mặt lưỡng chất HS phát biểu định nghĩa tượng khúc xạ ánh sáng - Phân biệt ... chùm tia tới chùm tia khúc xạ Hoạt động 3: Tìm hiểu định luật khúc xạ ánh sáng Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên - ĐVĐ: Các em biết thìa bị gãy khúc xạ ánh sáng, tia sáng truyền nào, bị lệch ... toán điền vào phiếu học tâp - GV nhận xét Nội dung kiến thức Định nghĩa tượng khúc xạ ánh sáng Khúc xạ tượng chùm tia sáng bị đổi chiều đột ngột ki qua mặt phân cách hai môi trường truyền ánh sáng...
 • 8
 • 233
 • 0

Giáo án bài khúc xạ ánh sáng pdf

Giáo án bài khúc xạ ánh sáng pdf
... tượng tượng khúc xạ ánh sáng + Gọi HS phát biểu tượng suốt khác + Tia sáng bị lệch phương mặt phân cách hai môi trường khúc xạ ánh sáng Hoạt động 2: Định luật khúc xạ ánh sáng Hoạt động Giáo Viên ... kết hợp với hình vẽ đưa nhận xét 26.1 sgk sáng Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: - Khúc xạ ánh sáng tượng lệch phương (gãy) + Chiếc đũa bị gãy khúc tia sáng truyền xiên góc qua + Yêu cầu học sinh ... chép tượng khúc tỉ đối sin i + Tỉ số s inr không đổi xạ ánh sáng gọi chiết suất tỉ đối không đổi cuả môi trường (chứa tượng khúc xạ tia khúc xạ) môi ánh sáng gọi trường (chưa tia tới) xạ) môi trường...
 • 7
 • 467
 • 3

Giáo án vật lý lớp 6 - HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG ppsx

Giáo án vật lý lớp 6 - HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG ppsx
... tới mắt - Hs tia tới, , điểm tới, tia khúc - Yêu cầu Hs rút kết luận xạ, góc tới, góc khúc xạ. , so sánh - Khi tia sáng truyền từ nước góc tới góc khúc xạ không có đặc điểm - Hs hoàn thành C6 giống, ... 12 phút > I- Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: 1- Quan sát: - Yêu cầu Hs đọc nghiên cứu mục - Hs quan sát Hình vẽ 40.2, đọc tài 1, rút nhận xét đường truyền liệu, trả lời câu hỏi của tia sáng a) Đường ... lại - Hs tham gia thảo luận, trả lời vấn đề cần nắm câu hỏi Gv - Yêu cầu Hs hoàn thành ghi - Hs hoàn thành ghi 2- Kết luận: - Gv thông báo tượng khúc - Hs tiếp nhận thông tin mới, hoàn xạ ánh sáng...
 • 8
 • 327
 • 0

Giáo án Vật lý lớp 9 - HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG ppt

Giáo án Vật lý lớp 9 - HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG ppt
... Khi tia sáng truyền từ nước sang không khí, góc khúc xạ lớn góc Hoạt động 4: Củng cố học tới vận dụng(5 phút) Hiện tượng khúc xạ ánh sáng gì? Nêu kết luận tượng khúc xạ ánh sáng ánh sáng truyền ... khúc xạ ánh sáng nước tuân theo định luật nào? 2.Kết luận Hiện tượng ánh Hiện tượng ánh sáng truyền từ sáng truyền từ môi không khí sang nước có tuân theo định luật trường suốt truyền thẳng ánh ... thẳng ánh sáng không? sang môi trường Hiện tượng khúc xạ ánh sáng gì? Từng HS đọc suốt khác bị gáy khúc phần Một vài khái mặt phân cách hai môi trường, niệm gọi tượng khúc xạ ánh sáng 3.Một vài...
 • 6
 • 2,574
 • 8

Giáo án vật lý 11 - hiện tượng khúc xạ ánh sáng pps

Giáo án vật lý 11 - hiện tượng khúc xạ ánh sáng pps
...  GIÁO ÁN VẬT LÝ 11 I Đònh nghóa tượng khúc xạ ánh sáng Đònh nghóa Khúc xạ tượng chùm tia sáng bò đổi phương đột ngột qua mặt phân cách hai mội trường truyền ánh sáng Tên gọi chùm tia : - Mặt ... nghiệm trên, ta rút đònh luật khúc xạ ánh sáng (còn gọi đònh luật (Snell-descartes) GIÁO ÁN VẬT LÝ 11 HS quan sát nhận xét : Có tia khúc xạ khối bán trụ thủy tinh : Tia sáng bò lệch so với phương ... khúc xạ) môi trường 1(môi trường tới) Trong thuyết ánh sáng , chiết suất tỉ đối tỉ số vận tốc v v2 ánh sáng môi trường  VẬT LÝ PB 11: 03 -4 /6 TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI  GIÁO ÁN...
 • 6
 • 704
 • 4

Giáo án vật lý lớp 11 - Chương VI: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG ppsx

Giáo án vật lý lớp 11 - Chương VI: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG ppsx
... nhận tác dụng tán sắc Chùm ánh sáng trắng qua lăng lăng kính lăng kính kính bị phân tích thành nhiều chùm sáng đơn sắc khác Đó tán sắc ánh sáng Vẽ hình 28.4 Vẽ hình Đường truyền tia sáng qua lăng ... > igh Khơng Rất sáng Góc giới hạn phản xạ tồn phần u cầu học sinh so sánh i + Vì n1 > n2 => r > i r dựa vào định luật khúc xạ ánh So sánh i r + Khi i tăng r tăng (r > i) Khi sáng Quan sát thí ... vận tốc ánh sáng Hoạt động (15 phút) : Tìm hiểu truyền ánh sáng từ mơi trường chiết quang sang mơi trường chiết quang Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung I Sự truyền ánh sáng vào...
 • 34
 • 1,990
 • 9

Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG. doc

Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG. doc
... cứu tượng khúc xạ ánh sáng *H Đ. 2: TÌM HIỂU SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG TỪ KHÔNG KHÍ VÀO NƯỚC (15 phút) I HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG -Yêu cầu HS đọc nghiên 1.Quan sát: cứu mục rút nhận xét -Ánh sáng ... mặt nước, bị khúc xạ tới mắt nên ta nhìn thấy A Hướng dẫn nh : -Trả lời câu hỏi: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng gì? Phân biệt tượng phản xạ tượng khúc xạ ánh sáng Phân biệt khác ánh sáng từ môi trường ... không khí th : -Tia khúc xạ nằm mặt phẳng tới -Góc khúc xạ lớn góc tới *H Đ 4: CỦNG CỐ- VẬN DỤNG (10 phút) C 7: Phân Hiện tượng phản xạ ánh Hiện tượng khúc xạ ánh biệt sáng sáng tượng -Tia tới...
 • 10
 • 1,266
 • 3

SKKN sử dụng giáo án điện tử hỗ trợ nhằm tăng kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 11a1 trường THPT số III bảo yên khi học bài khúc xạ ánh sángfh

SKKN sử dụng giáo án điện tử hỗ trợ nhằm tăng kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 11a1 trường THPT số III bảo yên khi học bài khúc xạ ánh sángfh
... ứng dụng giáo án điện tử làm tăng kết học tập môn vật Chương Khúc xạ ánh sáng học sinh lớp 11 trường THPT số Bảo Yên Tổng hợp phần trăm kết theo thang bậc: Kém, yếu, TB, khá, giỏi kết lớp ... dạng Flash) có làm tăng kết học tập môn (Chương Khúc xạ ánh sáng) học sinh lớp 11 trường THPT số Bảo Yên hay không? Giả thuyết nghiên cứu: Việc ứng dụng giáo án điện tử sử dụng mutimedia hình ... làm tăng kết học tập môn (Chương Khúc xạ ánh sáng) học sinh lớp 11 trường THPT số Bảo Yên PHƯƠNG PHÁP 1) Khách thể nghiên cứu: Khách thể sử dụng để thực nghiên cứu đề tài học sinh lớp 11A1...
 • 11
 • 238
 • 0

Gián án bt day them khúc xạ ánh sáng

Gián án bt day them khúc xạ ánh sáng
... Chiếu tia sáng SI đến mặt nước góc tới i = 45 0, tia sáng khúc xạ vào nước, phản xạ gương phẳng ló không khí theo KR Tính khoảng cách tia phản xạ I với tia ló KR b) Bây chiếu chùm tia sáng song ... 1,5 độ dày 0,9cm Bài 11: Chiếu tia sáng từ không khí vào thủy tinh góc tới i thìn tia sáng bị lệch góc α = 150 Chiết suất thủy tinh √2 Tính góc tới i góc khúc xạ r Bài 12: Đặt gương phẳng đáy ... hình chử nhật ABCD, chiết suất n = 1,5 Một tia sáng mặt phẳng chứa tiết diện ABCD, đến AB góc tới i, khúc xạ vào thuỷ tinh đến mặt BC hình vẽ Tia sáng có ló khỏi mặt thủy tinh không Bài 9: Một...
 • 3
 • 408
 • 2

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý khúc xạ ánh sáng quang hình học p10 ppt

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý khúc xạ ánh sáng quang hình học p10 ppt
... + ϕ0) T Ánh sáng đơn sắc – bề mặt sóng Nếu tần số (hay chu kỳ) ánh sáng nhận giá trị xác định ánh sáng đơn sắc Biểu thức (1.1) hàm số sóng đơn sắc Dưới giá trị bước sóng ứng với ánh sáng đơn ... hai chùm tia sáng có xảy tượng giao thoa, nhiễu xạ, … Các tượng làm biểu lộ rõ chất sóng ánh sáng SS.1 HÀM SỐ SĨNG – CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA SĨNG ÁNH SÁNG Hàm số sóng Sóng ánh sáng phát từ ... e w N y bu to k lic c u -tr a c k GIAO THOA ÁNH SÁNG Trong phần quang hình học, nghiên cứu qui luật truyền chùm tia sáng qua mơi trường, chất ánh sáng chưa trọng tới Tiếp theo đây, thấy: với...
 • 5
 • 196
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý khúc xạ ánh sáng quang hình học p9 docx

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý khúc xạ ánh sáng quang hình học p9 docx
... TRẮC QUANG Cơng suất xạ Quang thơng Xét chùm ánh sáng qua diện tích S Cơng suất xạ P lượng mà chùm tia sáng truyền qua diện tích S đơn vị thời gian Cơng suất xạ P có đơn vị Watt Nếu dòng ánh sáng ... lumen độ lớn quang thơng ứng với góc khối 1sr (Steradian) nguồn sáng điểm có cường độ Cd xạ đều” Độ chói Độ chói dùng để đặc trưng khả phát sáng nguồn sáng có diện tích Xét diện tích phát sáng ds ... vị trắc quang Người ta đo cường độ sáng cách so sánh với mẫu đơn vị cường độ sáng đặt viện đo lường quốc tế – Các đơn vị trắc quang khác tính từ đơn vị cường độ sáng Đơn vị cường độ sáng gọi...
 • 5
 • 213
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý khúc xạ ánh sáng quang hình học p8 potx

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý khúc xạ ánh sáng quang hình học p8 potx
... k to SS10 CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC Kính lúp Hình 49 a Cấu tạo: Kính lúp thấu kính dương L có tụ số lớn Các kính lúp khử quang sai gồm hai thấu kính ghép với b Ngắm chừng: Vật AB cần quang sát đặt ... song qua hệ chùm song song Quang hệ có tính chất gọi hệ vơ tiêu b Số bội giác : Hình 52 Khi khơng dùng kính thiên văn, mắt quan sát thiên thể góc u0 =Ġ (hình 52) Từ hình vẽ ta tính : −y tgu0 = ... w y V V Hình 47 Hình 47 Gọi khoảng cách từ kính tới mắt d, từ điểm cực viễn V tới mắt (v (đối với mắt cận thị : (v < 0, với viễn thị : (v> 0) Tiêu cự kính mắt : f’ = lV + d Số bội giác quang cụ...
 • 5
 • 163
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý khúc xạ ánh sáng quang hình học p7 ppsx

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý khúc xạ ánh sáng quang hình học p7 ppsx
... bu to lic k c u -tr a c k P P’ñ P’t Hình 43 Hình 43 Trong hình vẽ 43, p nguồn sáng điểm, trắng, nằm quang trục Ánh sáng tím phát suất từ P cho ảnh P’t , ánh sáng đỏ cho ảnh P’đ Các màu trung gian ... quang đoạn thẳng P’P” nằm quang trục Tầng thứ hai đối xứng tròn xoay quanh quang trục Giao tuyến tầng với hình vẽ đường cong M1P’M2 Nếu hứng ảnh điểm P E’ (hình 40) ta hình tròn có kích thước giới ... kính phân kỳ, tia rìa khúc xạ xa trục mạnh (H 41) – ảnh tương ứng với tia rìa P”, ảnh tương ứng với tia gần trục p’ Đoạn p’p” theo chiều dương – trường hợp thấu kính hội tu, p’p” theo chiều âm Hình...
 • 5
 • 328
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý khúc xạ ánh sáng quang hình học p6 doc

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý khúc xạ ánh sáng quang hình học p6 doc
... suất thấu kính) Như thấu kính trường hợp quang hệ đồng trục gần hai mặt cầu khúc xạ ngăn cách ba môi trường chiết suất khác Hình 35 Trên hình vẽ 35, ta sơ phân biệt hai loại thấu kính Loại thấu ... cách hai mặt cầu khúc xạ Ġ Môi trường trước sau thấu kính có chiết suất n n’ C2 O1 d (n) C1 O2 (n’) (N) Hình 36 Ta xem thấu kính quang hệ đồng trục gồm hai hệ Mỗi hệ mặt cầu khúc xạ Trước tiên, ... (n’) Hình 37 Các tiêu cự thấu kính ĺ (7.5) Như trước phân tích hai điểm mặt cầu khúc xạ trùng với đỉnh mặt cầu Trong trường hợp thấu kính mỏng Ť, đỉnh O1 O2 xem trùng trùng với O (H.37) O gọi quang...
 • 5
 • 226
 • 0

Xem thêm