giáo án vật lý lớp 11: Từ trường( nâng cao)

Giáo án Vật lớp 9 - TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY DẪN CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA doc

Giáo án Vật lý lớp 9 - TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY DẪN CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA doc
... vấn đề: Từ trường ống Làm TN để dây dòng điện chạy qua khác từ tạo quan sát I.TỪ PHỔ, ĐƯỜNG SỨC trường nam châm thẳng không? từ phổ ống dây TỪ CỦA ỐNG DÂY CÓ dòng điện chạy DÒNG Hoạt ... 1: Tạo quan sát qua Trả lời C1 ĐIỆN CHẠY QUA Vẽ số 1.Thí nghiệm từ phổ ống dây dòng điện chạy đường sức từ qua( 18ph) ống dây 2.Kết luận -yêu cầu nhóm tiến hành TN, nhựa Thực -quan sát từ phổ ... chiều chiều đường sức từ đường sức từ lòng ống dây lòng ống dây thể nêu thêm câu hỏi: vào chiều dòng Chiều đường sức từ tròng lòng điện chạy qua ống ống dây ống dây khác dây nhau? Nghiên cứu...
 • 5
 • 776
 • 1

Giáo án vật lớp 11 trọn bộ

Giáo án vật lý lớp 11 trọn bộ
... kính lỗ bánh đà, chuyển động bò hãm Câu 3: Lớp L1 nở nhiệt nhiều lớp L2 Ngêi so¹n: Ph¹m Ngäc VÜnh 11 Gi¸o ¸n VËt 11 Câu 4: Khi nung nóng vật rắn, vật nở đều, ta vật có hình dạng giống vật cũ ... Gi¸o ¸n VËt 11 F GV nªu thÝ nghiƯm A Sù dÝnh vµ kh«ng dÝnh phơ thc b¶n chÊt chÊt láng vµ chÊt r¾n tiÕp xóc P b) Gi¶i thÝch - Fr¾n- láng > Fláng-láng : DÝnh - Fr¾n- láng < Fláng-láng : Kh«ng ... 2,00005 Vật liệu Vật liệu nở nhiệt nhiều nhất, ? Câu 2: Vật liệu A nở nhiệt nhiều vật liệu B Lúc đầu, vật liệu A dùng làm bánh quay, vật liệu B dùng làm trục quay Sau quay thời gian vật liệu...
 • 108
 • 1,059
 • 9

Bộ giáo án vật lớp 11

Bộ giáo án vật lý lớp 11
... Coulomb 1) Sự nhiễm điện vật: - Một vật có khả hút vật nhẹ mẩu giấy, sợi bơng, … ta nói vật bị nhiễm điện - Có thể làm cho vật nhiễm điện cách: cọ xát với vật khác, tiếp xúc với vật nhiễm điện 2) Điện ... Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên Trả lời câu hỏi: Nêu số câu hỏi: - Cọ xát với vật khác - Người ta làm để nhiễm điện cho vật? - Có thể hút vật nhẹ mẩu giấy, - Biểu vật bị nhiễm điện? sợi bơng… ... vật nhiễm điện 2) Điện tích, Điện tích điểm: - Điện tích: vật nhiễm điện (vật mang điện) - Điện điện tích tương tự khối lượng qn tính vật - Điện tích điểm: tương tự chất điểm 3) Định luật Coulomb...
 • 113
 • 675
 • 1

Giáo án vật lớp 11 nâng cao

Giáo án vật lý lớp 11 nâng cao
... chất bán dẫn không đúng? A Bán dẫn hoàn toàn tinh khiết bán dẫn mật độ electron mật độ lỗ trống B Bán dẫn tạp chất bán dẫn hạt tải điện chủ yếu tạo nguyên tử tập chất C Bán dẫn loại n bán dẫn ... Hiệu điện lớp tiếp xúc p – n có tác dụng A tăng cường khuếch tán hạt B tăng cường khuếch tán hạt hạt không C tăng cường khuếch tán electron từ bán dẫn n sang bán dẫn p D tăng cường khuếch tán electron ... electron từ bán dẫn p sang bán dẫn n P7 Khi lớp tiếp xúc p – n mắc phân cực thuận, điện trường có tác dụng A tăng cường khuếch tán hạt B tăng cường khuếch tán hạt hạt không C tăng cường khuếch tán electron...
 • 118
 • 1,429
 • 11

Giáo án vật lớp 11 theo chương trình chuẩn

Giáo án vật lý lớp 11 theo chương trình chuẩn
... Giải bàitoán tính điện hiệu điện - So sánh vò trí có điện cao điện thấp điện trường II CHUẨN BỊ Giáo viên Đọc SGK Vật để biết HS có kiến thức hiệu điện Học sinh Đọc lại SGK vật vật hiệu ... - Giải tập suất nhiệt điện động II CHUẨN BỊ Giáo viên Đọc SGK Vật lớp 10 chất kết tinh Dụng cụ thí nghiệm: cặp nhiêt điện … Học sinh Xem lại SGK Vật lớp 10 chất kết tinh III TỔ CHỨC CÁC ... hỏi -Nhận xét câu trả lời bạn -Đánh giá kết học -Ghi chuẩn bò sau -Dặn dò HS chuẩn bò sau Rót kinh nghiƯm: 45 Gi¸o ¸n VËt 11 ch-¬ng tr×nh chn Ngày soạn: 28 /11/ 2007 TiÕt 24 KiĨm tra tiÕt I...
 • 129
 • 615
 • 0

GIÁO ÁN VẬT LỚP 11 TRỌN BỘ

GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP 11 TRỌN BỘ
... Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên Trả lời câu hỏi: Nêu số câu hỏi: - Cọ xát với vật khác - Người ta làm để nhiễm điện cho vật? - Có thể hút vật nhẹ mẩu giấy, - Biểu vật bị nhiễm điện? sợi bơng… ... trường AMN = VM - VN 2) Học sinh : Ôn lại cách tính công trọng lực đặc điểm công trọng lực I D TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1) Ổn định lớp 2) Kiểm tra cũ: (qua q trình dạy) 3) Giảng dạy Hoạt ... A = lực điện vuông góc với quãng đường vật) Hoạt động : (…… phút) Tìm hiểu điện tích điện trường: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH º Thế trọng lực có đặc điểm ? O Đặc trưng cho...
 • 107
 • 329
 • 0

GIÁO ÁN VẬT LỚP 11 NÂNG CAO

GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP 11 NÂNG CAO
... ứng dụng + Dòng điện chất bán dẫn tinh khiết: hạt tải điện, nguyên nhân tạo ra, chất dòng điện + Bán dẫn có pha tạp chất: Hai loại bán dẫn, tính chất dẫn điện chiều lớp p-n, ứng dụng Hoạt động ... phút) : Tìm hiểu đường truyền tia sáng có góc lệch cực tiểu Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Đường truyền tia sáng có góc lệch cực tiểu Khi tia sáng có góc lệch cực tiểu D Vẽ hình ... Lo-ren-xơ → vuông góc với B , với bán kính quỹ đạo tính lực Lo-ren-xơ mv Yêu cầu học sinh viết công Viết công thức tính bán kính theo công thức: R = thức tính bán kính quỹ đạo quỹ đạo |q|B Một...
 • 27
 • 434
 • 0

GIÁO ÁN VẬT LỚP 11 BAN CƠ BẢN

GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP 11 BAN CƠ BẢN
... SBT, chun b bi tip theo IV Rỳt kinh nghim: TRANG 28 GIO N VT Lí 11 BAN C BN . Ký duyt ca BGH Ngy 11/ 10/10 Ký duyt ca t trng Ngy 11/ 10/10 Ngay soan: Tiờt 19 Bai 10: GHẫP NGUN IN THNH B I Muc ... li, chun b bi tip theo IV Rỳt kinh nghim: . TRANG 16 GIO N VT Lí 11 BAN C BN Ký duyt ca BGH Ngy 13/09/10 Ngay soan: Tiờt 11 Ký duyt ca t trng Ngy 13/09/10 Chng II: DềNG IN KHễNG ễI Bai 7: DềNG ... 11, 97 ( V ) sỏng bỡnh thng U 11, 97 H= N = 100 = 99, 75% Cụng sut tiờu th thc t ca ốn: 12 P = RD I = 28,8 x 0, 4158 4,979 ( W ) trang 54 ID = Hiu sut ca ngun U N = I RD = 0, 4158 x 28,8 11, 97...
 • 105
 • 295
 • 0

GIÁO ÁN VẬT LỚP 11 BAN CƠ BẢN

GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP 11 BAN CƠ BẢN
... chuyển vật hay di chuyển từ vật sang vật khác làm cho vật bị nhiễm điện Vật nhiễm điện âm vật thiếu electron; Vật nhiễm điện dương vật thừa electron Nội dung II Vận dụng Vật dẫn điện vật cách ... thiệu vật dẫn điện, vật Ghi nhận khái niệm vật điện cách điện dẫn điện, vật cách điện Vật dẫn điện vật có chứa Yêu cầu học sinh thực Thực C2, C3 điện tích tự C2, C3 Giải thích Vật cách điện vật ... sánh vị trí có điện cao điện thấp điện trường II CHUẨN BỊ Giáo viên - Đọc SGK vật để biết HS có kiến thức hiệu điện - Thước kẻ, phấn màu - Chuẩn bị phiếu câu hỏi Học sinh Đọc lại SGK vật lý...
 • 129
 • 433
 • 0

GIÁO ÁN VẬT LỚP 11 BAN CƠ BẢN

GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP 11 BAN CƠ BẢN
... 12,7.105V/m IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY TRANG 12 GIÁO ÁN VẬT LÝ 11 BAN CƠ BẢN 2010 - 2 011 TRANG 13 GIÁO ÁN VẬT LÝ 11 BAN CƠ BẢN Tiết 2010 - 2 011 § CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN I MỤC TIÊU Kiến thức - Nêu ... động học sinh Tóm tắt kiến thức Ghi tập nhà TRANG 25 GIÁO ÁN VẬT LÝ 11 BAN CƠ BẢN 2010 - 2 011 TRANG 26 GIÁO ÁN VẬT LÝ 11 BAN CƠ BẢN 2010 - 2 011 Tiết 13 § BÀI TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức: Các khái ... SGK 9.3, 9.4 SBT IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY TRANG 34 GIÁO ÁN VẬT LÝ 11 BAN CƠ BẢN 2010 - 2 011 TRANG 35 GIÁO ÁN VẬT LÝ 11 BAN CƠ BẢN 2010 - 2 011 Tiết 18 § BÀI TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức: + Nắm định...
 • 128
 • 490
 • 0

GIÁO ÁN VẬT LỚP 11 HK 1

GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP 11 HK 1
... => v = I 10 = 19 eSn 1, 6 .10 10 −5.8,4 .10 28 = 7,46 .10 -5(m/s) Bài 11 trang 85 Khối lượng đồng muốn bóc m = ρV = ρdS = 8,9 .10 3 .10 -5 .10 -4 = 8,9 .10 -6(kg) = 8,9 .10 -3(g) A It F n m.F n 8,9 .10 −3.96500.2 ... = 9(W) P2 = I2R2 = 1, 52.8 = 18 (W) c) Công suất lượng acquy cung cấp phút PA1 = E1I = 12 .1, 5 = 18 (W) AA1 = E1It = 12 .1, 5.60 = 10 80(J) PA2 = E2I = 6 .1, 5 = 9(W) AA2 = E2It = 6 .1, 5.60 = 540(J) Tiết ... phút): Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Cho học sinh tóm tắt kiến thức học Yêu cầu học sinh nhà làm tập từ đến 11 trang 99 sgk 13 .11 , 16 .12 , 16 .14 sbt IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY + Tia...
 • 57
 • 391
 • 0

GIÁO ÁN VẬT LỚP 11 HK 2

GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP 11 HK 2
... đồ tạo ảnh: L1 L2 AB → A1B1 → A2B2 d1 d1’ d2 d2’ a) Ta có: d1’ = d1 f1 20 .20 = =∞ d1 − f 20 20 d2 = l – d1’ = 30 - ∞ = - ∞ 1 1 1 = + ' = + ' = ' f2 d2 d2 ∞ d2 d2  d2’ = f2 = - 10 cm Vẽ ... f1 20 d1 = b) Ta có: d1’ = d1 − f d − 20 20 d1 d2 = l – d1’ = 30 d1 − 20 10d1 − 600 = d1 − 20 10d − 600 ( −10) d2 f2 d1 − 20 = d2’ = 10d1 − 600 d2 − f2 + 10 d1 − 20 600 − 10d1 = ...
 • 46
 • 330
 • 0

Giáo án vật lớp 11 đầy đủ nhất năm 2015

Giáo án vật lý lớp 11 đầy đủ nhất năm 2015
... thầy vật Điện tích Tương tác Chủ biên: Trần Thị Ngọc Loan Email: ttnloan.nhombs2015@gmail.com Giáo án Vật lớp 11 đầy đủ cọ xát Giới thiệu cách làm vật nhiễm điện 20’ Giới thiệu cách kiểm tra vật ... Giáo án Vật lớp 11 đầy đủ Tài liệu lưu hành nội bộ! Chúc đồng chí có giảng hay, hút học sinh hiệu quả!!! Thái Ngun, tháng 07 năm 2014 Trưởng nhóm Biên soạn Cao ... ion âm + Khối lượng electron nhỏ dương, điện âm vật Chủ biên: Trần Thị Ngọc Loan Email: ttnloan.nhombs2015@gmail.com Giáo án Vật lớp 11 đầy đủ Tài liệu lưu hành nội bộ! nên chúng có độ linh...
 • 223
 • 1,500
 • 1

Giới thiệu giáo án Vật lớp 11 pot

Giới thiệu giáo án Vật lý lớp 11 pot
... thuật soạn giáo án theo hoạt động học tập I Các bước chuẩn bị giáo án II Một số hoạt động phổ biến tiết học III Những điều cần lưu ý soạn giáo án Phần II Giới thiệu giáo án Vật lớp 11 Chương ... CễNG PHAN BI CHU GIA LAI T: 0989821244- EMAIL: hanghiatran@yahoo.com.vn Phần II Giới thiệu giáo án vật lớp 11 P HN MT IN T HC Chng I: IN TCH IN TRNG Bi NH LUT CU LễNG I MC TIấU Kin thc: - ... học - Tranh ảnh, mô hình, mẫu vật, dụng cụ thí nghiệm, hoá chất, vật liệu tiêu hao - Bảng phụ, máy chiếu, c) Hình thức tổ chức lớp học, nơi học (lớp học, PBM, lớp ) d) Gợi ý sử dụng CNTT: câu...
 • 169
 • 219
 • 2

Giáo án Vật lớp 9 - TỪ PHỔ docx

Giáo án Vật lý lớp 9 - TỪ PHỔ docx
... hình 23.1 SGK gọi từ phổ Từ phổ cho ta hình ảnh trực quan từ trường II.ĐƯỜNG SỨC TỪ 1.Vẽ xác định chiều đường sức từ Hoạt động 3: Vẽ xác định chiều 2.Kết luận Bên đường sức từ( 16ph) Yêu cầu HS ... nối tiếp Nơi từ trường đường mạnh đường sức từ Thông báo cho HS biết quy sức từ vừa vẽ dày, nơi từ trường ước vẽ độ mau, thưa đường Từng HS trả lời C2 yếu đường sức từ thưa sức từ biểu thị cho ... 1: Thí nghiệm tạo từ I.TỪ PHỔ phổ nam châm(8ph) 1.Thí nghiệm Chia nhóm, giao dụng cụ thí 2.Kết luận nghiệm yêu cầu HS nghiên cứu SGK để tiến hành TN Làm việc theo nhóm, Trong từ trường nam châm,...
 • 5
 • 293
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vật lý lớp 11 từ trườnggiáo án vật lý lớp 11 nâng caogiáo án vật lý lớp 11 cơ bảngiáo án vật lý lớp 11 chương trình cơ bản tiết 24giáo án vật lý lớp 11 mắtgiáo án vật lý lớp 11 bài mắtgiáo án vat ly lop 11 bài 31bài tập tự luận vật lý lớp 11 chương ii nâng cao pptgiáo án ngữ văn lớp 11 chương trình nâng caobai tap vat ly lop 11 chuong 2 nang caogiáo án vật lý lớp 7 tên bài dạy môi trường truyền âmgiáo án vật lý lớp 6 thực hành đo tiêu cự của thấu kính hội tụ pptxgiáo án vật lý lớp 9 thực hành đo tiêu cự của thấu kính hội tụ docgiáo án vật lý lớp 6 tên bài dạy sự bay hơi – sự ngưng tụ tiếp theo potxgiáo án vật lý lớp 6 sự bay hơi và sự ngưng tụ tiếpPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm