GDCD 6 VNEN tiet 19 den 25 2016

Giáo án hình học 8: tiết 19 đến tiết 25 (Nguyễn Phương)

Giáo án hình học 8: tiết 19 đến tiết 25 (Nguyễn Phương)
... ? Hình bình hành (hình thang, hình thang - Các Hs nêu định nghĩa cân, hình thang vuông, hình chữ nhật, hình loại tứ giác thoi, hình vuông) ? Hình Hình bình hành (hình thang, hình thang cân, hình ... Phương G.A Hình học Năm học: 2010 - 2011 Tú giác Hình thang Hình thang cân Hình thang vuông Hình bình hành Hình thoi Hình chu nhât Hình vuông Bài tập (28’) (Bảng phụ) Bài tập 87/T111: Sơ đồ hình 109 ... cách vẽ hình vuông ? Lấy số ví dụ thực tế có hình - Bánh trưng, viên gạch hoa… ảnh hình vuông ? Hình vuông có hình chữ nhật (hình - Hình vuông hình chữ nhật có thoi) không? Vì góc vuông, hình thoi...
 • 26
 • 407
 • 0

giáo án tin hoc 6 từ tiết 01 đến 19

giáo án tin hoc 6 từ tiết 01 đến 19
... Lớp dạy: Tiết (theo TKB): Tiết (theo TKB): Tiết (theo TKB): Tiết (theo TKB): Tiết (theo TKB): Tiết (theo TKB): Tiết (theo TKB): Tiết (theo TKB): Tiết (theo TKB): Giáo án tin học BÀI ... tin vào; C Thông tin từ xa; D Thông tin ra; Hãy chọn phương án ghép Câu 6: (0.25 điểm) Thông tin nhận sau xử lí gọi là: A Thông tin xử lí; B Thông tin vào; C Thông tin ra; D hoạt động thông tin; ... Trường THCS TT Yên Minh Giáo án tin học C Nhập thông tin → Lưu trữ thông tin → Xuất thông tin; D Xử lí thông tin → In thông tin giấy → Trao đổi thông tin; Hãy chọn phương án ghép Câu 11: (0.5 điểm)...
 • 46
 • 140
 • 0

Giáo án 6 (Từ tuần 19 đến tuần 28)

Giáo án 6 (Từ tuần 19 đến tuần 28)
... sánh với mẹ thức - Mẹ so sánh với gió ? Từ ngữ ý so sánh phép so sánh có khác nhau? - Hai phép so sánh sử dụng từ ngữ so sánh khác nhau: chẳng bằng, - Đây hai kiểu so sánh: ngang (là), so sánh ... Tuần 26 Tiết 101 HOÁN DỤ NS: 10/3/08 ND: 12/3/08 A Mục tiêu cần đạt: Giúp HS: - Nắm khái niệm hoán dụ, kiểu hoán dụ - Bước đầu phân tích tác dụng hoán dụ B Chuẩn bò: Giáo viên: Bảng ... Tuần 20 Tiết 79 SO SÁNH A Mục tiêu cần đạt: Giúp HS: - Nắm khái niệm, cấu tạo so sánh NS: 21/01/08 ND: 23/01/08 - Biết cách quan sát giống vật để tạo so sánh đúng, tiến đến sử dụng so sánh...
 • 64
 • 265
 • 0

Địa 8 Tiết 21 đến 25

Địa 8 Tiết 21 đến 25
... tiếp: - Học theo hệ thống câu hỏi sgk - Làm tập thuộc 20 tập - Đọc tìm hiểu trớc 21 Tiết 25 - Bài 21: ngời môi trờng địa lí Ngày dạy: I Mục tiêu học - HS nắm đợc đa dạng hoạt động cong nghiệp ... thêm ví dụ cho dạng địa hình? * Gv tiểu kết Củng cố: - Nêu số ví dụ cảnh quan tự nhiên Việt Nam, thể rõ đặc điểm địa hình chịu tác động ngoại lực? - Địa phơng em có dạng địa hình nào? Chịu tác ... C: ôn đới lục địa D: Địa Trung Hải Hoạt động 4: Các loại gió Trái Đất ? Quan sát H20.3, nêu tên giải thích hình thành loại gió Trái Đất? + Gió gì? Giáo án Địa lí Năm học 2007 20 08 Trang Nguyễn...
 • 11
 • 230
 • 0

Giáo án lớp 6 (Từ tiết 44 đến 50)

Giáo án lớp 6 (Từ tiết 44 đến 50)
... nhà: -Hoàn thành tập lớp & nhà *Tìm hiểu mới: Suy nghĩ trả lời câu hỏi SGK +Tìm hiểu nhân vật:Phan Giản,Nguyễn TrờngTộ, Nguyễn LộTrạch +Cải cách Nguyễn Trờng Tộ Ngày dạy: Tiết 45 Trào lu cải ... thức:Giúp Hs nắm đợc: -Nguyên nhân dẫn đến phong trào cải cách tân Việt nam cuối kỷ 19 -Nội dung phong trào cải cách tân & nguyên nhân cải cách không đợc thực 2.T tởng: -Giáo dục Hs thấy rỏ: Đây tựơng ... sử phân tích đánh giá, nhận định vấn đề lịch sử, hớng dẫn em liên hệ lí luận & thực tiễn II.Chuẩn bị Thầy Trò: Chuẩn bị Thầy: -Bài soạn, SGK, SGV, SBT -Đọc số tài liệu có liên quan đến bài: Tài...
 • 5
 • 329
 • 0

Tự chọn toán 6 từ tiết 1 đến tiết 14(08-09). TT

Tự chọn toán 6 từ tiết 1 đến tiết 14(08-09). TT
... 2. 31. 12 + 4 .6. 42 + 8.27.3 = 24. 31 + 24.42 + 24.27 = 24( 31 + 42 + 27) = 24 .10 0 = 2400 h/ 36. 28 + 36. 82 + 64 .69 + 64 . 41 = 36( 28 + 82) + 64 (69 + 41) = 36 11 0 + 64 11 0 = 11 0( 36 + 64 ) = 11 0 .10 0 =11 000 ... a/ {[ 2 61 – ( 36 31) 3.2] – 9} .10 01 = {[ 2 61 – 250] – 9} .10 01 = 10 01 = 2002 b/{ 315 –[ (6041) 2 – 3 61 ].4 217 } + 2885 = { 315 – [ 3 613 61 ] 4 217 }+ 2885 = 315 + 2885 = 3200 c/ 23 .15 - [11 5 – (12 – 5)2] ... + x) = 64 (7 + x) = 24 7+x =8 x =1 d/ 13 1 x – 9 41 = 27 23 13 1 x = 1 965 x = 15 - HS lên bảng trình bày Giải : a/ 13 2 – [1 16 (13 2 – 12 8)2] = 13 2 – [ 1 16 16 ] = 13 2 – 10 0 = 32 b/ 16 : {400...
 • 18
 • 494
 • 8

So hoc 6 tu tiet 69 den tiet 84

So hoc 6 tu tiet 69 den tiet 84
... 5800 12 = 69 600 ( đ) Sau 12 tháng số tiền lấy : 1000000 + 69 600 = 1 069 600 (đ) Bài : (bài 125 SBT) Số táo Hạnh ăn : 24 25 % = (quả) Số táo Hoàng ăn : (24 – ) = (quả) Số táo lại: 24 – (6 + 8) = ... đồng mẫu phân số a) BCNN(7, 9, 21) = 63 Thừa số phụ: 63 : = 9; 63 : = 7; 63 : 21 = −4 − 4.9 − 36 Do đó: = 7.9 = 63 ; 8.7 56 = = 9.7 63 4.3 12 = = 21 21.3 63 b) Mẫu chung là: 23 11 Thừa số phụ: ... − 64 90 13 13.2 26 = = 60 60 .2 120 BCNN (60 , 18, 90) = 180 Thừa số phụ: 180 : 60 = 3; 180 : 18 = 10; 180 : 90 = − − 5.10 − 50 = = 18 18.10 180 − 64 64 .2 −128 = = 90 90.2 180 17 17.3 51 Vậy: 60 ...
 • 74
 • 591
 • 3

Ngữ văn 6 (từ tiết 1 đến tiết... )

Ngữ văn 6 (từ tiết 1 đến tiết... )
... Ngày soạn :10 tháng năm 2007 Ngữ Văn Tiết Tìm hiểu chung văn tự (Tiết 2) A Mục tiêu học : Giúp HS - Củng cố kiến thức văn tự - Nhận diện văn bả học - Rèn luyện kỹ tập viết, nói văn tự B Các ... Trang 26 Ngữ văn Hồng Diệp THCS Bình Thịnh Ngày 17 tháng năm 2007 Tiết 11 : Sự việc nhân vật văn tự (T 1) A Mục tiêu cần đạt: Nắm đợc yếu tố nhân vật - việc Nêu rõ ý nghĩa yếu tố Tích hợp với văn học ... Hồ Gơm" kể lại câu chuyện _ Trang 41 Ngữ văn Hồng Diệp THCS Bình Thịnh Ngày 15 tháng năm 20 06 Tiết 17 : Sọ dừa (T 1) (Truyện cổ tích) A Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: - Hiểu khái...
 • 179
 • 342
 • 0

Ngữ văn 6 (từ tiết 19 trở di)

Ngữ văn 6 (từ tiết 19 trở di)
... 2007-2008 46 Tổ Khoa học xã hội Trờng Trung học sở Tùng ảnh Giáo án Ngữ văn D Hớng dẫn học : - Nắm vững nội dung học - Ôn lại phân môn Tiếng Việt tiết sau kiểm tra tiết Tiết 46 Ngày19/11/2007 ... 2007-2008 36 Tổ Khoa học xã hội Trờng Trung học sở Tùng ảnh Giáo án Ngữ văn - Gọi HS đọc văn * Đoạn 1: Từ đầu ->sờ đuôi - Gọi HS kể lại văn lời * Đoạn 2: Tiếp ->sể cùn H Bố cục văn ... ghi nhớ Tiết 20 Ngày 05/10/2007 Lời văn, đoạn văn tự A Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh : - Nắm đựoc hình thức, lời văn kể ngồi, kể việc, chủ đề liên kết đoạn văn - Xây dựng đợc đoạn văn giới...
 • 83
 • 375
 • 0

giáo an slys 8 từ tiết 19-- đến tiết 24

giáo an slys 8 từ tiết 19-- đến tiết 24
... GV: Hãy tính công suất anh An anh Dũng C4: - Công suất anh An: đầu học? A 640 P = t = 50 = 12 ,8 W HS: lên bảng thực GV: Cho hs thảo luận C5 HS: Thảo luận phút - Công suất anh Dũng: A 960 GV: Em ... trò: Giáo viên học sinh nghiên cứu kĩ SGK III/ Tổ chức hoạt động dạy -học 1.Ổn định lớp: 8A……………… 8B……………… 2.Kiểm tra: GV: Em đọc thuộc lòng phần ghi nhớ SGK?Lấy ví dụ vật chuyển hoá từ động sang ... động Sách giáo khoa b.Động thành HS: Thực GV: Làm thí nghiệm hình 17.2 HS: Quan sát C7: Thế lớn nhất(A).Động GV: Khi lắc từ A -> B vận lớn B tốc tăng hay giảm HS: Tăng GV: Khi lắc từ B->C vận...
 • 15
 • 233
 • 0

Số 6 ( Từ tiết 48 đến hết)

Số 6 ( Từ tiết 48 đến hết)
... án số học - Hai số nguyên khác : 13 = ; 03 = BT 96 (sgk : tr 95) a) 237 (- 26) + 26 137 = 26 [ -237 + 137 ] = 26 (- 100) = -2 60 0 b) -2 150 BT 97 (sgk : tr 95) a) (- 16) 253 (- 8) (- 4) (- 3) ... phép tính: (7 đ) 29 + (- 8) (- 30) + (- 7) (- 5 + 9).3 (- 3) .(- 5) .(- 7) 2 .(- 25) + 50 11 + 12 – 11 – 12 (- 4) .( -6) – 10 Hà Mạnh Cường - 32 - Trường THCS Phúc An Giao án số học Tìm x,biết : (3 đ) a x ... theo quy tắc kết hợp BT 57 (sgk : tr 85) để tính nhanh c/ (- 4) + (- 44) + ( -6) + 440 = -4 – 440 -6 + 440 = (4 40 – 440) – (4 + 6) = -10 d/ ( -5) + (- 10) + 16 + (- 1) = Hs: Làm cho biểu thức...
 • 103
 • 186
 • 0

giáo án toán 9 tiết Từ tiết 19 đến hết học kỳ II

giáo án toán 9 tiết Từ tiết 19 đến hết học kỳ II
... y = ax (a 0) Thợng Bì, ngày tháng năm 20 09 Duyệt tổ chuyên môn Gv: Bùi Thị Thảnh Giáo án đại số năm học 20 09- 2010 Ngày soạn:7/11/20 09 Ngày giảng:9A: Tiết 23 0) 9B: Đ 3.đồ thị hàm số y = ax + ... ax + b ( a 0) Thợng Bì, ngày tháng năm 20 09 Duyệt tổ chuyên môn Gv: Bùi Thị Thảnh Giáo án đại số năm học 20 09- 2010 Ngày soạn:7/11/20 09 Ngày giảng:9A: Tiết 24 0) 9B: Đ 3.đồ thị hàm số y = ax + ... 3.x2 Sau vào x1 < x2 để so sánh y1 y2 Thợng Bì, ngày tháng năm 20 09 Duyệt tổ chuyên môn Ngày soạn:2/11/20 09 Ngày giảng: Gv: Bùi Thị Thảnh Giáo án đại số năm học 20 09- 2010 Tiết 21 Đ2 hàm số bậc A...
 • 28
 • 226
 • 0

Gián án tin 6 tu tiet 27 den tiet 38

Gián án tin 6 tu tiet 27 den tiet 38
... 23 Tiết 36- 37 THỰC HÀNH: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC VÀ TỆP TIN Ngày soạn: 12/12/2010 Dạy lớp: Lớp Ngày dạy Học sinh vắng Ghi 6A 6B 6C 6D 6A 6B 6C 6D I MỤC TIÊU 10 Kiến thức Củng ... THỰC HÀNH 4: CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN (TT) Ngày soạn: 28/11/2010 Dạy lớp: Lớp Ngày dạy 6A 6B 6C 6D I MỤC TIÊU Học sinh vắng Ghi 16 Kiến thức Biết thao tác với tệp tin (tạo mới, đổi tên, xoá, chép, ... chọn: tự tạo tệp tin lưu vào thư mục Mon tin hoc với tên tệp tin lớp 6A) Câu Xóa hai thư mục Album em Mon tin hoc ĐÁP ÁN Tu theo mức độ thực học sinh mà ta đánh giá ghi điểm Củng cố học: 1’ 20 Nhắc...
 • 27
 • 224
 • 0

Bài soạn giáo án hình 6 từ tiết 7 đến tiết 28

Bài soạn giáo án hình 6 từ tiết 7 đến tiết 28
... AM + MB = AB - Bài tập 61 .SGK V DẶN DỊ: (3p) - Học theo SGK ghi - Bài tập 62 ,63 ,64 .SGK - Chuẩn bị: ƠN TẬP PHẦN HÌNH HỌC +) Trả lời câu hỏi +) Làm tập E.BỔ SUNG BÀI DẠY: Ngày soạn ……… Ngày giảng……… ... bị: KIỂM TRA MỘT TIẾT +) Ơn +) Giấy kiểm tra - Hướng dẫn Câu SGK +) Vẽ hình +) Áp dụng theo Bài 60 .SGK E.BỔ SUNG BÀI DẠY: Ngày soạn ……… Ngày giảng……… KIỂM TRA MỘT TIẾT Tiết 14- Bài : A.MỤC TIÊU: ... hai góc kề bù vuông góc với III Bài mới: 1.ĐVĐ: 1’ Tiết 22- Bài LUYỆN TẬP Triển khai bài: 18’ Hoạt động GV HS Bài tập 36 GV: Yêu cầu HS đọc đề HS: Thực Nội dung Bài 36. SGK z n y m O GV: Để tính góc...
 • 61
 • 177
 • 0

Giáo án văn 6 (từ tiết 90 đến tiết 127)

Giáo án văn 6 (từ tiết 90 đến tiết 127)
... 25 - Tiết 101: Hoán vị A B C - Mục tiêu cần đạt Giúp học sinh: Nắm đựoc khái niệm hoán dụ, kiểu hoán dụ Bớc đầu biết phân tích tác dụng hoán dụ Chuẩn bị Giáo viên: Đọc sách tài liệu giáo án ... Ngày giảng: Bài 25 + 26 - Tiết 105 + 1 06: Viết tập làm văn tả ng ời A Mục tiêu cần đạt Bài tập làm văn nhằm đánh giá học sinh phơng diện: Biết cách làm văn tả ngời qua thực hành viết ... lu ý làm văn miêu tả Hớng dẫn học tập Viết thành văn tập Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 24 - Tiết 97: Kiểm tra văn A - Mục tiêu cần đạt Đánh giá đợc việc nắm bắt kiến thức tác phẩm văn học...
 • 66
 • 265
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: soạn địa lý 6 từ tiết 25 đến tiết 43đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 gdcd 6bài giảng điện tử âm nhạc 6 tiết 19đề kiểm tra 1 tiết gdcd 6 học kì 2soan bai gdcd lop 6 bai tiet kiemđề kiểm tra 1 tiết gdcd 6 học kì iikiem tra 1 tiet gdcd 6gdcd 6 tiết 2giáo án công nghệ 6 tiết 1 đến tiết 50tiết 19 tính chất chia hết của một tổng số học lớp 6bài tập âm nhạc lớp 6 tiết 19mi thuat 6 tiet 19 tranh dan gian viet namso do bo may thong tri tiet 19 bai 17 lop 6tiet 23 24 25 bai 9 lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèntiet 21 bai 13 gdcd 6phân tích các giá trị của cô bé bán diêm andersenbia bds copyBài 11: axit photphoric và muối photphat (Hóa 11)hối lộ trong kinh doanhPrepare 7 teacher bookPhương thức khớp lệnh Định kỳ và khớp lệnh Liên tụcPDF Principles and Practice of Pediatric Plastic Surgery, Second Edition Two Volume Set 2nd 2016 PDFTự luyện nội công thiếu lâm bát đoạn cẩm văn vi, 57 trangThiếu lâm tự tiểu la hán quyền kim long, 97 trangHình ý quyền Hình ý quyền PDFPhương pháp chiến đấu của lý tiểu long điêu luyện thủ cước pháp 1993 trần đồng quang hòaBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-SupervisorSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCMKỹ thuật trình bày văn bản05. Bao cao KQ HDKD 2012 SHA06. TTluachontochuckiemtoan2013_SHAA Danh muc tai lieu gui co dong 2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HN