tccn d6 an toan dien huynh tan de 7902

Đề thi an toàn điện

Đề thi an toàn điện
... cao áp vận hành gần dường dây có điện Đề : 1/ Chế độ giao nhận trường thực ? Những chức danh thực giao nhận trường ? bậc an toàn chức danh 2/ Có loại tiếp địa an toàn ? Nêu trình tự thực loại ... 2/ Những biện pháp an toàn làm việc cao bao gồm nội dung ? cấm không làm việc cao 3/ Những biện pháp an toàn chung tiến hành công tác đường dây cao hạ áp ? BẬC AN TOÀN 4/5 Đề số : 1/ đồng chí ... 21-02-2008, 06:07 PM Đề thi hệ bác, thầy đề vậy? Kỳ bọn em thầy Đình Thắng dạy ko bit đây? Bác có đề thầy Thắng ko? Thank!!!!!!!!! baBYPhys 22-02-2008, 12:24 AM Đề thầy Thắng năm thôi.Quan trọng cách...
 • 3
 • 2,364
 • 24

De cuong chi tiet mon hoc AN TOAN DIEN

De cuong chi tiet mon hoc AN TOAN DIEN
... Thời gian thực hiện: 09h (LT: 06h; TH, BT: 03h) 5.1 Bảo vệ tránh nguy hiểm tiếp xúc bất ngờ với vật dẫn Thời gian: 03h 5.2 Chọn đợc điện áp trang bị an toàn cho thiết bị chi u Thời gian: 01h ... Lựa chọn đợc trang bị phòng hộ cá nhân theo tiêu chuẩn An toàn lao động Việt Nam Nội dung: Thời gian thực hiện: 05h (LT: 03h; TH, BT: 02h) 1.1 Phòng chống nhiễm độc hoá chất Thời gian: 01h 1.1.1 ... đợc thiết bị bảo vệ an toàn điện theo tiêu chuẩn An toàn điện Việt Nam Nội dung: Thời gian thực hiện: 17h (LT: 12h; TH, BT: 05h) 2.1 Các tác dụng dòng điện lên thể ngời Thời gian: 02h 2.1.1 Tác...
 • 8
 • 696
 • 4

Tài liệu Đề số 4: An toàn điện doc

Tài liệu Đề số 4: An toàn điện doc
... sản xuất kinh doanh, kế hoạch , biện pháp an toàn, vệ sinh lao động, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân thực chế độ khác an toàn b Giám sát việc thực quy định, biện pháp an toàn lao động, vệ ... hợp 18 Nhân tố quan trọng gây nguy hiểm cho người tai nạn bị điện giật là: a Điện áp mạng điện a Trị số dòng điện b Đường dòng điện qua người c Cả ba ý trên( a,b,c) 19 Đường dòng điện qua người ... gây nguy hiểm cho người lao động bị điện giật là: a Điện áp mạng điện b Thời gian dòng điện qua người c Điện trở thể người d Cả ba ý trên( a,b,c) 17 Trong mạng điện pha có dây nối đất trường hợp...
 • 5
 • 298
 • 3

Tài liệu Đề số 3: An toàn điện ppt

Tài liệu Đề số 3: An toàn điện ppt
... Trong mạng điện pha có dây nối đất, điện áp mạng điện U=380V, điện trở cách điện môi trường r =16000 Ω, điện trở nối đất r0 = 0,5 Ω, điện trở nhà rn = Ω Tính điện áp cường độ dòng điện chạy qua ... hoạch sản xuất kinh danh, kế hoạch , biện pháp an toàn, vệ sinh lao động, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân thực chế độ khác an toàn b Giám sát việc thực quy định, biện pháp an toàn lao động, vệ ... lớn dòng điện cho phép qua người theo quy định an toàn điện Icp < 10 mA * Khi chạm vào dây mạng điện Vẽ sơ đồ chạm đất: 0,25 đ Từ sơ đồ chạm đất vẽ sơ đồ đẳng trị để tính toán dòng điện điện áp...
 • 5
 • 755
 • 16

Tài liệu Đề 1: An toàn điện ppt

Tài liệu Đề 1: An toàn điện ppt
... (4điểm) Cho mạng điện pha có hai dây cách điện đất, điện ápcủa mạng điện 220V, điện trở người 1000 Ω , điện trở cách điện môi trường r1=20000 Ω , r2 =12000 Ω , điện trở nhà rn = 5Ω Tính điện áp cường ... 20 Nhân tố quan trọng gây nguy hiểm cho người tai nạn bị điện giật là: a Điện áp mạng điện b Trị số dòng điện c Thời gian dòng điện qua người d Cả ba ý trên( a,b,c) 21 Trong mạng điện pha có dây ... 1000 = 0,22 A Điện áp đặt vào người điện áp mạch điện Ung = U = 220V Kết luận: Dòng điện chạy qua người Ing = 0,22A = 22mA lớn dòng điện cho phép qua người theo quy định an toàn điện Icp < 10...
 • 6
 • 688
 • 19

Tài liệu Đề số 2: An toàn điện ppt

Tài liệu Đề số 2: An toàn điện ppt
... trị số điện trở b Sức khoẻ người c Lượng nước có thể người 16 Nhân tố quan trọng gây nguy hiểm cho người tai nạn bị điện giật là: a Điện áp mạng điện b Trị số dòng điện c Thời gian dòng điện ... tố quan trọng gây nguy hiểm cho người tai nạn bị điện giật là: a Điện áp mạng điện b Trị số dòng điện c Đường dòng điện qua người 19 Nhân tố quan trọng gây nguy hiểm cho người tai nạn bị điện ... công an nơi gần c Cả hai ý II BÀI TẬP: 4điểm Tính điện áp cường độ dòng điện chạy qua người có tượng điện giật xảy với mạng điện pha có điện áp 220V, điện trở người 1000 Ω, điện trở cách điện...
 • 5
 • 235
 • 5

ĐỀ THI MÔN AN TOÀN ĐIỆN - ĐỀ SỐ 1

ĐỀ THI MÔN AN TOÀN ĐIỆN - ĐỀ SỐ 1
... b Tay trai- thdn- cltdn a Tay- thAn- tuY d Chdn- thdn- chAn c Tayphdi- thdn- chdn nhi6unhdt? x6y thidurdo chdn,thidubaochethuocnguyennh6nnio? Tai nanlao dQng nhAntd chtrc b' NguyAn nhanki thuQt ... ddngrd dfltd phiatii: phii ddngttinhmfc cfiathidtbi chdng b I- ndm ffAn & 2- nhd hon a I- niim ffAn & 2- ldn hon d. 1- ndm dudi & 2- nhd hon c 1- ndmdrdi & 2- ldn hrtn cfrasd dd tx ta: 52.Khuydtdidm ... nludn 38O122OY,Rng =16 99C), tro n6i dAtcho thict bi? b 20V a 1 0V d Kiit qua khdc c 380V : / \, /-\ /-\ r-\t "-\ r \-, 1 l tt' l:.i |rl *-' * , ,Y ,1 [ I './* F , / / / / t t) t f / /'{ / / /'/ /-/ r i...
 • 28
 • 3,311
 • 9

ĐỀ THI AN TOÀN ĐIỆN -- EPU

ĐỀ THI AN TOÀN ĐIỆN -- EPU
... Người đề Trần Quang Khánh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Đề thi BẢO HỘ LAO ĐỘNG & KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN Phiếu thi số (thời gian 90 phút kể chép đề) ... Người đề Trần Quang Khánh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc - -Đề thi BẢO HỘ LAO ĐỘNG & KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN Phiếu thi số (thời gian 90 phút kể chép đề) ... - -Đề thi BẢO HỘ LAO ĐỘNG & KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN Phiếu thi số (thời gian 90 phút kể chép đề) I Phần trắc nghiệm Họ tên: Lớp: Hãy cho biết nguyên tắc thực an toàn lao động a) phương...
 • 31
 • 5,770
 • 183

đề thi an toàn điện

đề thi an toàn điện
... Người đề Trần Quang Khánh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc - -Đề thi BẢO HỘ LAO ĐỘNG & KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN Phiếu thi số (thời gian 90 phút kể chép đề) ... Người đề Trần Quang Khánh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc - -Đề thi BẢO HỘ LAO ĐỘNG & KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN Phiếu thi số (thời gian 90 phút kể chép đề) ... - -12 Đề thi BẢO HỘ LAO ĐỘNG & KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN Phiếu thi số (thời gian 90 phút kể chép đề) I Phần trắc nghiệm Họ tên: Lớp: Hãy cho biết nguyên tắc thực an toàn lao động a) phương...
 • 31
 • 2,205
 • 11

Đề cương an toàn điện

Đề cương an toàn điện
... chung an toàn điện 2 2 2 8.1 Tác dụng dòng điện với thể người 8.2 Cấp cứu người bị điện giật 8.3 Các khái niệm an toàn điện Chương Phân tích an toàn mạng điện đơn giản 9.1 Mạng điện cách điện ... phóng điện điện môi 4.2 Sự phóng điện điện môi khí 4.3 Sự phóng điện điện môi lỏng 4.4 Sự phóng điện điện môi rắn Chương Vật liệu cách điện 2 5.1 Vật liệu cách điện thể khí 5.2 Vật liệu cách điện ... Mạng điện có pha nối đất 10 9.3 Mạng điện cách điện với đất có điện dung lớn Chương 10 Phân tích an toàn mạng điện pha 10.1 Mạng điện có trung tính nối đất 10.2 Mạng điện có trung tính cách điện...
 • 4
 • 627
 • 1

Đề thi trắc nghiệm An toàn điện Đh Sư phạm Kỹ thuật

Đề thi trắc nghiệm An toàn điện Đh Sư phạm Kỹ thuật
... diQntd: a Nhtng viAc hm bAn ngodi rdo chdn cila thiA'tb! dang mang di€n hodc ngodi khodng cdch an todn vdi thidt bi dang mang di|n b Nhrtng viAc hm ffAn ccic thiA'tbi dang kfn dang hoar dQng nhu d0 ... thidt bi di6n cao 6p kh6ng c6t rti6n ld: a' Nhftng vi€c ldm bAn ngoai rdo chiin cila thidt bi dang mang cliQn hoQc ngodi khoring cdch an todn vdi thiAi bi dang mang diAn b Nhrtng vi€c ldm tran ... thdn- cltdn a Tay- thAn- tuY d Chdn- thdn- chAn c Tayphdi- thdn- chdn nhi6unhdt? x6y thidurdo chdn,thidubaochethuocnguyennh6nnio? Tai nanlao dQng nhAntd chtrc b' NguyAn nhanki thuQt a Nguy|n khdc...
 • 28
 • 1,838
 • 17

Phân tích chọn lựa giá trị điện trở trang bị nối đất áp dụng cho lưới điện thành phố Hồ Chí Minh và các vấn đề an toàn điện liên quan pot

Phân tích chọn lựa giá trị điện trở trang bị nối đất áp dụng cho lưới điện thành phố Hồ Chí Minh và các vấn đề an toàn điện liên quan pot
... trang bị nối đất đồng thời sử dụng cho thiết bị điện điện áp cao 1kV 1kV 125V R = nđ I cđ (Ω ) Trong trường hợp phải thực yêu cầu nối đất cho thiết bị điện điện áp đến 1kV b Nếu trang bị ... tránh điện áp sét khu dân cư: điện trở nối đất không lớn 30Ω  Từ đó, ta chọn điện trở nối đất lặp lại dây trung tính cấp điện áp < 1000V không lớn 30Ω đảm bảo giá trị điện trở nối đất tất nối đất ... thiết bị điện (1 2) có vỏ máy nối với vật nối đất điện trở đất Rđ Giả sử cách điện pha thiết bị bị chọc thủng có dòng điên chạm đất từ vỏ thiết bị vào đất qua vật nối đất Lúc này, vật nối đất...
 • 8
 • 699
 • 4

ĐỀ THI MÔN AN TOÀN ĐIỆN - ĐỀ SỐ 1 pdf

ĐỀ THI MÔN AN TOÀN ĐIỆN - ĐỀ SỐ 1 pdf
... b Tay trai- thdn- cltdn a Tay- thAn- tuY d Chdn- thdn- chAn c Tayphdi- thdn- chdn nhi6unhdt? x6y thidurdo chdn,thidubaochethuocnguyennh6nnio? Tai nanlao dQng nhAntd chtrc b' NguyAn nhanki thuQt ... ddngrd dfltd phiatii: phii ddngttinhmfc cfiathidtbi chdng b I- ndm ffAn & 2- nhd hon a I- niim ffAn & 2- ldn hon d. 1- ndm dudi & 2- nhd hon c 1- ndmdrdi & 2- ldn hrtn cfrasd dd tx ta: 52.Khuydtdidm ... nludn 38O122OY,Rng =16 99C), tro n6i dAtcho thict bi? b 20V a 1 0V d Kiit qua khdc c 380V : / \, /-\ /-\ r-\t "-\ r \-, 1 l tt' l:.i |rl *-' * , ,Y ,1 [ I './* F , / / / / t t) t f / /'{ / / /'/ /-/ r i...
 • 28
 • 873
 • 11

đề ôn tập an toàn điện

đề ôn tập an toàn điện
... đảm bảo an toàn có tiếp cận đến vật dẫn trần mang điện; b Là khoảng cách tối thiểu đảm bảo an toàn cho người vận hành mạng điện ; c Là khoảng cách tối thiểu đảm bảo không dẫn đến phóng điện; d ... ứng điện từ; b Trình độ người vận hành kém; Không tuân thủ tiêu chuẩn thiết kế; Tình trạng thiết bị không đảm bảo an toàn; c Áp dụng không tốt không đầy đủ quy trình kỹ thuật; Các tượng tĩnh điện; ... vật dẫn trung gian; 27 b Tiếp xúc với dây dẫn qua vật dẫn trung gian; c Tiếp xúc với phần tử trần mang điện; d Tiếp xúc với phần tử kim loại bình thường không mang điện, bất ngờ có điện Câu 96 Hãy...
 • 83
 • 1,999
 • 15

Kỹ thuật an toàn điện - Chương 3: Các biện pháp đề phòng điện rò ra các bộ phận bình thường không mang điện pps

Kỹ thuật an toàn điện - Chương 3: Các biện pháp đề phòng điện rò ra các bộ phận bình thường không mang điện pps
... Hình 3-1 3 Các dụng cụ bảo vệ tiếp xúc với điện áp cao a- găng tay cách điện; b- ủng cách điện; c- thảm cách điện; d- kìm cách điện; e- sào cách điện Sào cách điện để thao tác cắt đóng dao cách ... - NXB Khoa học kỹ thuật - 1976 Vương Đức Danh - Nguyễn Văn Hạnh - Ngô Thanh Nhã - Lê Đình Nam Giáo trình Kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động - Trường KT điện Hóc Môn - 1993 Giáo trình Kỹ thuật an ... cách điện Thảm cách điện Ghế cách điện Giống tháng 20 Giống tháng Đến 7,5 3,5 năm Dòng điện không vượt 7,5 mA Trên cách điện Đến Trên ủng 20 15 năm Dòng điện không vượt 20 mA Các loại điện...
 • 28
 • 295
 • 1

Xem thêm