Kĩ Thuật Nhiệt Chương 4 Chất thuần khiết

Giáo trình kỹ thuật nhiệt - Chương 4

Giáo trình kỹ thuật nhiệt - Chương 4
... trình b-c: trình c-d: trình d-a: trình giãn nở đẳng nhiệt giãn nở đoạn nhiệt nén đẳng nhiệt nén đoạn nhiệt CHU TRÌNH CARNOT THUẬN CHIỀU • Hiệu suất nhiệt chu trình: T  ct   T1 • Nhận xét: - ct ... thuộc T1 T2 - ct lớn nhiệt độ nguồn nóng cao & nhiệt độ nguồn lạnh thấp - ct < 10/12/2009 CHU TRÌNH CARNOT NGƯỢC CHIỀU • • • • a-d: trình d-c: trình c-b: trình b-a: trình giãn nở đoạn nhiệt giãn ... T2 Home works • Bài tập 21, 22, 23 trang 157 – 158 sách Cơ sở kỹ thuật nhiệt • Bài tập 4- 2 , 4- 4 , 4- 6 Chương sách Bài tập sở kỹ thuật nhiệt ...
 • 4
 • 1,519
 • 38

Kỹ thuật nhiệt - chương 4

Kỹ thuật nhiệt - chương 4
... lỏng, ta nói chất lỏng sôi Nhiệt độ gọi nhiệt độ sôi hay nhiệt độ bão hoà - Đặc điểm trình sôi: Nhiệt độ sôi phụ thuộc vào chất áp suất chất lỏng áp suất không đổi nhiệt độ sôi chất lỏng không ... số khác điểm - Công trình: dl = pdv = dv = 0, hay: l=0 - Biến thiên nội năng: ∆u = (i 2- p2v2) – (i1 – p1v1) ∆u = i2 – i1 – v(p2 – p1) - Nhiệt lượng trao đổi trình: q = ∆u + = ∆u 5 .4. 2 Quá trình ... thoáng - Đặc điểm trình bay hơi: Quá trình bay xảy phân tử nước bề mặt thoáng có động lớn sức căng bề mặt thoát ngoài, trình bay xảy nhiệt độ - Cường độ bay phụ thuộc vào chất nhiệt độ chất lỏng Nhiệt...
 • 16
 • 289
 • 1

Chương 3: Chất thuần khiết pdf

Chương 3: Chất thuần khiết pdf
... 3.1 Pha chất khiết 3.2 Qúa trình hóa đẳng áp 3.3 Cách xác định thông số trạng thái CTK 3.4 Các trình nhiệt...
 • 38
 • 560
 • 4

CHƯƠNG 5: CHẤT THUẦN KHIẾT pot

CHƯƠNG 5: CHẤT THUẦN KHIẾT pot
... Đồ thị thể mối quan hệ p – v T – s chất khiết 17 Cán giảng dạy: Ths Phan Thành Nhân TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Tp.HCM Đồ thị thể mối quan hệ i – s lgp – i chất khiết 18 Cán giảng dạy: Ths Phan Thành ... Ethyl Alcohol C2H5OH …  ứng dụng loại chất khiết Cán giảng dạy: Ths Phan Thành Nhân TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Tp.HCM Quá trình hóa đẳng áp Q g p Hóa trình chuyển chất lỏng thành hơi: Bay Sôi Cán giảng ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Tp.HCM Tổng quát chất khiết gq Gồm nhiều chất, có tphh, cthh không đổi trình nhiệt động H2O, NH3, Fréon ( R12, R22, R134a, R502)...
 • 23
 • 151
 • 0

môn thuật điện - chương 4 - mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng trong bjt

môn kĩ thuật điện - chương 4 - mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng trong bjt
... i tín hi u xoay chi u: - ði n trơ vào - ði n trơ - ðô l i áp - ðô l i dòng Bài gi ng môn K thu t ði n t GV: Lê Th Kim Anh 43 Sơ ñô tương ñương vê m t xoay chi u C B rie≅ βre βib E Bài gi ng môn ... Anh 45 - ði n trơ ra: C B rie≅ βre E - rout = roe=rc / β (BJT) βib rout rout (stage) - rout (stage) = RC //(rc / β) ≅ RC (t ng khu ch ñ i) Bài gi ng môn K thu t ði n t GV: Lê Th Kim Anh 46 - ðô ... C A BJT - M c ñích c a vi c chuy n v sơ ñ tương ñương làm cho m ch tính toán ñơn gi n d dàng - Khi s bi n thiên tín hi u vào ñ nh ñ t o s thay ñ i v dòng áp ngõ n m ñ c tính gi i h n c a BJT, ...
 • 67
 • 3,019
 • 12

tài liệu vẽ thuật 2a chương 4 - sự tương giao

tài liệu vẽ kĩ thuật 2a chương 4 - sự tương giao
... của mặt phẳng P 4. 4 SỰ TƯƠNG GIAO GIỮA CÁC MẶT 4. 4.1 GIAO CỦA MẶT PHẲNG VỚI MẶT: a) Giao mặt phẳng với đa diện: • Giao mặt phẳng với đa diện thường đa giác có cạnh giao tuyến mặt bên ... với mặt phẳng có đỉnh giao điểm cạnh đa diện với mặt phẳng • Để xác định giao mặt phẳng với đa diện, ta có thể: - Xác định đỉnh giao - Xác định cạnh giao • Thí dụ 1: Vẽ giao của mặt phẳng ... Các giao điểm I, J = l ∩ ▲MNP chính là giao của l với mặt chóp • Thí dụ 3: Vẽ giao đường thẳng l với tứ diện ABCD • Giải: Ta thực hiên sau: • Dựng qua l mặt phẳng chiếu đứng K • Vẽ giao...
 • 45
 • 165
 • 0

Bài tập kỹ thuật nhiệt - Chương 4 doc

Bài tập kỹ thuật nhiệt - Chương 4 doc
... nghiệp hà nội 50 Bài tập kỹ thuật nhiệt http://www.ebook.edu.vn Vậy ta có: a1 = 762,7 43 9 ,4 = 0,138 2780 43 9 ,4 a2 = (1 0,138) (43 9 ,4 121 ,4) = 0,119 241 5 121 ,4 Công chu trình hồi nhiệt l : l = ... + 345 6 2176 = 0 ,44 5 = 44 ,5% = , 3360 121 ,4 + 345 6 2296 i1 i + i a i b Hiệu suất chu trình i : i oiT t = 0,9.0 ,44 5 = 0 ,4 = 40 % Hiệu suất nhà máy nhiệt điện: N = i oiT ckT l.mf = 0 ,44 5.0,9.0,98.0,85.0,97 ... 33,9.10 4, 18 .4 C n t n G n = 9 ,42 .103 kg / s = 9 ,42 m / s Trờng đại học công nghiệp hà nội 49 Bài tập kỹ thuật nhiệt http://www.ebook.edu.vn Bài 10: Nhà máy nhiệt điện làm việc theo chu trình hồi nhiệt...
 • 19
 • 2,122
 • 62

Bài giảng kỹ thuật nhiệt chương 4 lê anh sơn

Bài giảng kỹ thuật nhiệt chương 4  lê anh sơn
... đổi nhiệt bề mặt vật với môi trường xung quanh  dt   t w  t f       dx  x 0 Le Anh Son, Power engineering department, Hua GIẢI BÀI TOÁN DẪN NHIỆT Tìm phân bố nhiệt độ (trường nhiệt ... vùng có nhiệt độ khác  Bức xạ: Là trình trao đổi nhiệt thực sóng điện từ  Le Anh Son, Power engineering department, Hua DẪN NHIỆT NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN Trường nhiệt độ: tập hợp giá trị nhiệt ... tăng nhiệt độ Le Anh Son, Power engineering department, Hua NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN Mật độ dòng nhiệt: lượng nhiệt truyền qua đơn vị diện tích bề mặt đẳng nhiệt vuông góc với hướng truyền nhiệt...
 • 41
 • 52
 • 0

Nhiệt động lực học Chất thuần khiết

Nhiệt động lực học Chất thuần khiết
... 3.1 Pha chất khiết 3.2 Qúa trình hóa đẳng áp 3.3 Cách xác định thông số trạng thái CTK 3.4 Các trình nhiệt động CTK Ví dụ 3.1 Ví dụ 3.2 3.5 Các trình nhiệt động khí lý tưởng 3.5.1 ... bước tính toán trình nhiệt động khí lý tưởng 3.5.2 Quá trình đẳng tích: v=const 3.5.3 Quá trình đẳng áp: p=const 3.5.4 Quá trình đẳng nhiệt: T=const 3.5.5 Quá trình đoạn nhiệt: s=const; Q=0...
 • 38
 • 715
 • 1

Giáo trình đo lường nhiệt - Chương 4 đo lưu lượng môi chất pps

Giáo trình đo lường nhiệt - Chương 4 đo lưu lượng môi chất pps
... hak mc < < hak hak < < mc Hình 4. 32 Cách ly môi chất cần đo với môi chất hiệu áp kế Hình 4. 33 -1 0 7- ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG 4. 5 LƯU LƯợNG Kế Có GIáNG áP KHÔNG ĐổI 4. 5.1 Rôtamét a/ Nguyên lý : Bộ ... khí d/ Cách ly môi chất cần đo với môi chất hiệu áp kế : Dùng đo chất ăn mòn ta phải dùng bình cách ly - Nếu chất cần đo có m/c < hak (của môi chất HAK) ta cho thêm chất có > m/c -Nếu m/c > hak ... lu lợng chất nớc Loại đo lu lợng chất nớc áp suất khí - Kiểu thùng đong xác - Kiểu phễu lật không đợc xác chất nớc bị bắn phễu, đo lu lợng lớn mặt nớc phễu bị sóng -9 3- ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG...
 • 28
 • 359
 • 0

Bài giảng Kỹ thuật nhiệt - Chương 1.2 Phương trình trạng thái của chất khí - TS. Hà Anh Tùng (ĐH Bách khoa TP.HCM)

Bài giảng Kỹ thuật nhiệt - Chương 1.2 Phương trình trạng thái của chất khí - TS. Hà Anh Tùng (ĐH Bách khoa TP.HCM)
... tr ng thái khí lý t 2 .1.2 H n h p khí lý t 2.1.3 Ph ng ng trình tr ng thái khí th c p.2 ng 2.1.1 Ph 1.4.1 Ü Khí ng trình tr ng thái khí lý t c xem khí lý t - Không có l c t ng ng n u th a mãn ... n: TS anh Tùng HBK HCM 2.1.3 Ph Ü 1/2009 ng trình tr ng thái c a khí th c Có h n 200 pt tr ng thái c a khí th c ã nh t t c u xu t phát t th c nghi m Pt Van der Waals tr ng thái c a khí lý ... ng trình tr ng thái khí lý t pv ó: hay: RT - p (N/m2): áp su t t pV ng (Pt Clapeyron) GRT i c a kh i khí ang xét - v (m3/kg): th tích riêng c a kh i khí ang xét - V (m3): th tích c a kh i khí...
 • 20
 • 111
 • 1

Nâng cao chất lượng dạy và học kiến thức thuật trong chương trình công nghệ 10

Nâng cao chất lượng dạy và học kiến thức kĩ thuật trong chương trình công nghệ 10
... phạm Hà Nội 10 1.3.1.7 Rốn luyn k nng thc hnh v thớ nghim nụng nghip 10 1.3.2 Cu trỳc chng trỡnh Cụng ngh 10 11 1.3.2.1 c im ca chng trỡnh Cụng ngh 10 .11 1.3.2.2 Cu trỳc ... kho phc v cho cụng tỏc ging dy Cụng ngh 10 THPT Gúp phn s dng hiu qu SGK Cụng ngh 10 Ci tin PPDH, nõng cao cht lng dy hc kin thc k thut chng trỡnh Cụng ngh 10 THPT PHN 2: NI DUNG CHNG 1: C S L LUN ... trỳc chng trỡnh Cụng ngh 10 1.3.2.1 c im ca chng trỡnh Cụng ngh 10 Chng trỡnh Cụng ngh 10 THPT cú s i mi cn bn so vi chng trỡnh ci cỏch giỏo dc Chng trỡnh Cụng ngh 10 ch yu l kin thc i cng v...
 • 47
 • 132
 • 0

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 4

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 4
... TTL 74S 74S 04 Low-power Schottky TTL 74LS 74LS 04 Advanced Schottky TTL 74AS 74AS 04 Advanced low-power Schottky TTL 74ALS 74ALS 04 76 38 Họ CMOS (Bảng 4- 2 ) Phân loại CMOS Ký hiệu Ví dụ IC Metal-gate ... Ví dụ IC Metal-gate CMOS 40 40 01 (NOR) Metal-gate, pin-compatible with TTL 74C 74C02 Silicon-gate, pin-compatible with TTL, high-speed 74HC 74HC02 Silicon-gate, high-speed, pincompatible and ... unipolar 74 37 Họ IC IC số phân thành hai loại TTL CMOS Họ TTL IC bipolar (bảng 4- 1 ) Họ CMOS IC unipolar (bảng 4- 2 ) 75 Họ TTL (Bảng 4- 1 ) Phân loại TTL Ký hiệu Ví dụ IC Standard TTL 74 740 4 (NOT)...
 • 44
 • 740
 • 7

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 4

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 4
... 4. 44) hồûc sỉí dủng HS âãø thỉûc hiãûn FS (hçnh 4. 45) Chỉång Hãû täø håüp an Trang 121 Bn-1 bn Dn 1 3 Bn Hçnh 4. 44 Thỉûc hiãûn mảch trỉì ton pháưn trỉûc tiãúp bn 1 3 an Dn 2 Bn-1 Bn Hçnh 4. 45 ... Mäüt säú mảch täø håüp củ thãø: - Mảch m hoạ - gii m - Mảch chn kãnh - phán âỉåìng - Mảch so sạnh - Kiãøm /phạt chàón l - Mảch säú hc 4. 2 MẢCH M HOẠ & MẢCH GII M 4. 2.1 Khại niãûm: Mảch m hoạ (ENCODER) ... phán âỉåìng phi âäưng bäü våïi c1 c2 c3 c4 y1 y2 x y3 y4 Hçnh 4. 29 Mảch phán âỉåìng våïi säú ng vo âiãưu khiãøn bàòng säú ng 4. 4 MẢCH SO SẠNH 4. 4.1 Âải cỉång - Mảch so sạnh dng âãø so sạnh cạc säú...
 • 38
 • 709
 • 4

Giáo trình Kỹ thuật số - Chương 4

Giáo trình Kỹ thuật số - Chương 4
... Trung Lập KỸ THUẬT SỐ Chương Mạch tổ hợp IV - = + ( + 5.6.7 + 3 .4. 5.6.7 + 1.2.3 .4. 5.6.7)8.9 A = + (7 + 5.6 + 3 .4. 6 + 1.2 .4. 6)8.9 = + (7 + 5.6 + 3 .4. 6 + 1.2 .4. 6)( + 9) ... 6.7.8.9 + 3 .4. 5.6.7.8.9 + 2.3 .4. 5.6.7.8.9 = (7 + 6.7 + 3 .4. 5.6.7 + 2.3 .4. 5.6.7)8.9 A = (7 + + 3 .4. 5 + 2.3 .4. 5)8.9 = (7 + + 3 .4. 5 + 2 .4. 5)( + 9) A = + 7.8.9 + 5.6.7.8.9 + 3 .4. 5.6.7.8.9 + 1.2.3 .4. 5.6.7.8.9 ... (a) (H 4. 22) (b) _ Nguyễn Trung Lập KỸ THUẬT SỐ Chương Mạch tổ hợp IV - 19 4. 4 MẠCH SO SÁNH 4. 4.1 Mạch...
 • 24
 • 386
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: bai tap ki thuat nhiet chuong 7bai tap ky thuat nhiet chuong 4bài tập kĩ thuật nhiệt chương 1bai tap ki thuat nhiet chuong 6bài tập kỹ thuật nhiệt chương 5bai tap ky thuat nhiet chuong 1 co loi giaibai tap ki thuat nhietbài giảng kĩ thuật nhiệtbai tap trac nghiem ki thuat nhiettrac nghiem ki thuat nhietbài tập kĩ thuật xung chương 3gai bai tap ki thuat dien chuong 1bai tap ki thuat xung chuong 2bài tập kĩ thuật nhiệt phạm lê dầnkĩ thuật nhiệt của ptg pts phạm lê dầnGiới thiệu một số hệ thống điện tàu 5300T. Đi sâu nghiên cứu hệ thống hòa đồng bộ các máy phátTrang thiết bị điện tàu 34000T. Nghiên cứu hệ thống làm hàng hãng TTSLịch sử học thuyết chính trị phương tây cổ đạiBài Giảng Tư tưởng Hồ Chí MinhVăn hóa kinh doanh trong chiến lược phát triển của doanh nghiệpSlide văn hóa kinh doanh (bản full)NHẬP MÔN CƠ ĐIỆN TỬ HỆ THỐNG THÔNG TIN GIÁM SÁTslide môn pháp luật đại cương (full)Tiểu luận rủi ro của tín dụng đen có tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị cần thiếtXây dựng chiến lược phát triển cho Ban quản lý dự án đường sắt khu vực 1, giai đoạn 2016 2025.Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Sở Giao Dịch – Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt NamBài giảng các cuộc cách mạng tư sản thời cận đạiCHUYÊN đề LỊCH sử THẾ GIỚI tự CHỌN CHỦ NGHĨA xã hội HIỆN THỰCGIÁO TRÌNH CHUYÊN đề LỊCH sử VN tự CHỌN 1 LÀNG xã VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG tám 1945Bài giảng địa lí việt namBài giảng địa lí kinh tế xã hội việt nam 1Lý luận dạy học vật lý ở trường phổ thônggiáo án toán lớp 3 học kỳ 1MAI THƯƠNG ĐIA lý tự NHIÊN VIỆT NAM 1Bài giảng một số loại hình du lịch ở việt nam