ĐỀ THI môn LUẬT HÌNH sự PHẦN CHUNG

ĐỀ THI môn LUẬT HÌNH sự 1

ĐỀ THI môn LUẬT HÌNH sự 1
... chịu trách nhiệm hình Tội phạm hoàn thành trường hợp người phạm tội thực hết hành vi cho cần thi t II Bài tập A, B đối tượng sống lang thang, không nghề nghiệp Vào ngày 4 /1/ 2 011 , tình cờ gặp quán ... giá 11 triệu) người khác thuộc khu vực thị trấn bị bắt tang Quá trình điều tra xác minh được, vào tháng 1/ 2009, A bị tòa án huyện áp dụng khoảng Điều 13 8 BLHS phạt tháng tù giam; đến tháng 12 /2009, ... giá trị từ 12 triệu đến 15 triệu Tổng trị giá tài sản mà A, B chiếm đoạt 42 triệu đồng Khi thực tội phạm, B thường người trực tiếp lấy trộm tài sản, A đứng cảnh giới cho B Đến 20/2/2 011 , lúc A,...
 • 2
 • 188
 • 0

Đề cương ôn thi môn luật hình sự có đáp án

Đề cương ôn thi môn luật hình sự có đáp án
... chủ yếu đạo luật hình BLHS năm 1999 Loại trừ: Quy phạm luật hình thức ( tố tụng hình sự) xác định thẩm quyền định hình phạt Tòa án • Quy định tính chất tùy tiện “trừ trường hợp luật quy định ... 51: Giải thích đạo luật hình Giải thích đạo luật hình làm sáng tỏ nội dung, tư tưởng quy phạm PLHS, bảo đảm nhận thức thực xác, thống luật hình sự, giai đoạn trình áp dụng Luật Hình Phân loại (theo ... nhiệm hình thấy không phạm tội văn đại xá quyền yêu cầu Tòa án đưa xét xử Khi đưa xét xử thấy người không phạm tội Tòa án phải tuyên bố họ không phạm tội; trường hợp Tòa án xét thấy người có...
 • 81
 • 1,285
 • 3

Ôn tập luật hình sự phần chungphần riêng

Ôn tập luật hình sự phần chung và phần riêng
... khoản Bộ luật hình sự? HẾT TRƯỞNG BỘ MÔN DUYỆT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT KHOA LUẬT GIẢNG VIÊN RA ĐỀ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ Năm học 2013 – 2014 (Được sử dụng tài liệu) MÔN: LUẬT HÌNH SỰ Thời ... khoản Bộ luật hình sự? HẾT TRƯỞNG BỘ MÔN DUYỆT GIẢNG VIÊN RA ĐỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ KHOA LUẬT Năm học 2013 – 2014 (Được sử dụng tài liệu) MÔN: LUẬT HÌNH SỰ Thời ... TNHS hay không, sao? HẾT TRƯỞNG BỘ MÔN DUYỆT GIẢNG VIÊN RA ĐỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT KHOA LUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ Năm học 2013 – 2014 (Được sử dụng tài liệu) MÔN: LUẬT HÌNH SỰ Thời...
 • 88
 • 2,334
 • 3

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT HÌNH SỰ

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT HÌNH SỰ
... Khái niệm nguyên tắc Luật hình sự: Các nguyên tắc Luật hình Việt Nam tư tưởng, nguyên lý ghi nhận, thể quy phạm pháp luật hình sự, thực tiển áp dụng pháp luụât hình phản ánh quy luật kinh tế, trị, ... Câu Đạo luật hình VN Hiệu lực đạo luật hình VN không gian thời gian? TRẢ LỜI: a KN đạo luật hình VN: Đạo luật hình văn quy phạm pháp luật quan quyền lực nhà nước cao ban hành theo trật tự luật qui ... trách nhiệm hình phạt; nguyên tắc công c Ý nghĩa: nguyên tắc Luật hình có ý nghĩa quan trọng thực tiễn : thực tiễn lập pháp hình thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự. ; nguyên tắc luật hình giá trị...
 • 29
 • 74
 • 1

Đề thi tốt nghiệp k32 Môn Luật hình sự

Đề thi tốt nghiệp k32 Môn Luật hình sự
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP MÔN LUẬT HÌNH SỰ Dùng cho K32 hệ quy tập trung Câu 1: Những khẳng định sau hay sai? Tại sao? (3 điểm) ... định điều luật phần chung - Được quy định điều luật phần tội phạm - Được áp dụng tội phạm - Được áp dụng tội phạm có quy định tình tiết - Làm tăng hình phạt khung Làm thay đổi sang khung hình phạt ... theo quy định khoản Điều 46 không áp dụng Điều 47, Điều luật quy định “khi có ” (0,5 điểm) Câu 2: Hãy nêu khác tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình (Điều 48 BLHS) tình tiết định khung tăng nặng (1,5...
 • 2
 • 5,598
 • 56

Đề thi vấn đáp môn Luật hình sự

Đề thi vấn đáp môn Luật hình sự
... nhiệm hình tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình việc định hình phạt giải nh nào? Ghi chú: - Đợc sử dụng BLHS - Không viết, tẩy, xoá vẽ bẩn vào đề thi môn thi: luật hình (học phần + 2) Đề thi số: ... định hình phạt b Đối với tội phạm, Toà án đợc tuyên hình phạt Ghi chú: - Đợc sử dụng BLHS - Không viết, tẩy, xoá vẽ bẩn vào đề thi môn thi: luật hình (học phần + 2) Đề thi số: 30 Câu Phân tích hình ... trờng hợp phạm tội cha đạt bị áp dụng hình phạt tử hình Ghi chú: - Đợc sử dụng BLHS - Không viết, tẩy, xoá vẽ bẩn vào đề thi môn thi: luật hình (học phần + 2) Đề thi số: 13 Câu Thế ngời giúp sức?...
 • 11
 • 4,870
 • 99

ĐỀ THI LUẬT HÌNH SỰ PHẦN CÁC TỘI PHẠM

ĐỀ THI LUẬT HÌNH SỰ PHẦN CÁC TỘI PHẠM
... khóa xe phóng thẳng Về tội danh hành vi phạm tội A, có ý kiến sau: A phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (đ 139 BLHS) A phạm tội chiếm đoạt tài sản ( đ 137 BLHS) A phạm tội cướp giật tài sản ) ... cấu thành tội phạm nào? B) H có phạm tội “không tố giác tội phạm không? Tại sao? Câu 1: Khẳng điịnh sau Đ hay S? Vì sao? a, hành vi cố ý gây thương tích người thi hành công vụ cấu thành tội chống ... xuống sông Hãy xác định tội danh đ/v hành vi phạm tội A? Về hành vi B, có ý kiến: -ý kiến thứ cho B đồng phạm với A -ý kiến thứ hai cho hành vi cv B cấu thành tội "Che giấu tội phạm" theo Điều 313...
 • 10
 • 631
 • 0

Bộ đề thi vấn đáp môn luật hình sự 1

Bộ đề thi vấn đáp môn luật hình sự 1
... hình phạt Phân biệt miễn chấp hành hình phạt với miễn hình phạt Câu 13 : Xóa án tích gì? Có trường hợp xóa án tích? Nêu cách tính thời hạn xóa án tích theo định tòa án Câu 14 : Trình bày định hình ... không? Câu 21: Hãy trình bày cách xác định trách nhiệm hình trường hợp chuẩn bị phạm tội phạm tội chưa đạt Câu : Phân tích khái niệm luật hình Câu : Phân tích khái niệm đạo luật hình Việt Nam ... cho hình phạt người chưa thành niên phạm tội hay không? Tại sao? Câu 15 : Các điều kiện phòng vệ đáng Cho ví dụ phòng vệ đáng Câu 16 : Các điều kiện tình cấp thi t Như vượt yêu cầu tình cấp thi t?...
 • 5
 • 345
 • 2

Báo cáo " Một số vấn đề cơ bản về nhập môn luật hình sự" pot

Báo cáo
... luận lịch sử xuất v hình th nh luật hình sự; đạo luật hình v TNHS, tội phạm v hình phạt, biện pháp t pháp v chế định pháp lí hình khác; tính định x hội v hiệu luật hình sự; quy luật v xu hớng phát ... thiện pháp luật hình quốc gia nh luật hình quốc tế v nghiên cứu so sánh luật hình nớc ngo i Nh vậy, từ định nghĩa n y cho thấy, khoa học luật hình có đặc điểm l phạm vi đối tợng luật hình với tính ... sử xuất v hình th nh luật hình sự; + Đạo luật hình v TNHS; + Tội phạm v hình phạt; + Các biện pháp t pháp v chế định pháp lí hình khác; + Tính định x hội v hiệu luật hình sự; + Các quy luật v xu...
 • 5
 • 267
 • 3

đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - đề 10.2

đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - đề 10.2
... Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật tố tụng dân sự, Nxb.CAND, Hà Nội, 2009; Bộ luật tố tụng dân 2004; Luật hôn nhân gia đình năm 2000; Nghị 02/2000/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng số quy định Luật Hôn ... thuận với việc giải vụ việc dân theo quy định Bộ luật này” Điểm a Điều Nghị 02/2000/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng số quy định Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 giải thích điều 90 Luật Hôn nhân gia đình ... nhân Luật tố tụng dân tòa án phải tiến hành hòa giải Trong trường hợp tòa án hòa giải không thành tòa án lập biên tự nguyện ly hôn hòa giải đoàn tụ không thành” Như vậy, theo quy định pháp luật...
 • 3
 • 17,225
 • 256

đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - đề 1

đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - đề 1
... (Nguồn:http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Con-duoi -1 2 -thang-chong-khongduoc-quyen-xin-ly-hon/4 514 812 1/304/); trường hợp chị Nga: Chị có thai tháng chồng chị yêu cầu ly hôn (Nguồn: http://vietbao.vn/Trang-ban-doc/Khi-vo-dang-co-thai-chong-co-duoc-phep-lyhon/208096 81/ 478/) ... ly hôn (Nguồn: http://vietbao.vn/Trang-ban-doc/Khi-vo-dang-co-thai-chong-co-duoc-phep-lyhon/208096 81/ 478/) Tất trường hợp không Tòa án giải Luật hôn nhân gia đình xuất phát từ nguyên tắc bảo vệ ... máy loại cúp đam 50, sở hữu 10 0 m2 đất vật dụng khác có nghĩa vụ trả số nợ chung hai vợ chồng chưa ly hôn (Nguồn: http://www.baobinhdinh.com.vn/anninh- trattu/2 010 /5/ 918 13/)… Việc người có quyền...
 • 4
 • 3,467
 • 93

Xem thêm